ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΟΗΣΙΑ!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΜΑΡΤΙΑ.
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΑΝΟΗΣΙΑ.

τῆς «Χριστ. Ἑστίας Λαμίας»

Α]

Τὸ ποιὸν καὶ τί ψηφίζω, δείχνει ποιὸν καὶ τί θεωρῶ καλύτερο γιὰ τὴν Πατρίδα μου καὶ γιὰ μένα.
Ἐγὼ εἶμαι Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός.
Πιστεύω στὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση.
Εἶμαι βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μάνα μου.
Βρίσκω κοντὰ στὸν Θεὸ κάθε καλὸ καὶ κάθε εὐλογία.
Ἔχω πνευματικὸ πατέρα καὶ κοινωνῶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ στηρίζω τὴν παραδοσιακὴ Οἰκογένεια.
Πηγαίνω στοὺς ἱεροὺς Ναοὺς τὶς Κυριακὲς καὶ στὶς μεγάλες Γιορτές. Ἔχω βαφτίσει τὰ παιδιά μου.
Ἀγαπῶ τὴν Πατρίδα μου, καυχιέμαι γιὰ τὴν ἱστορία μου καὶ συμμετέχω μὲ περηφάνια σὲ κάθε ἐθνικὴ γιορτή.
Δὲν ἔχω κανένα παράπονο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μάλιστα ὁμολογῶ ὅτι σ΄ Αὐτὸν ὀφείλω τὴν εὐτυχία μου καὶ ἀπὸ Αὐτὸν ἀντλῶ δύναμη στὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς.
Αὐτὰ δὲ τὰ αἰσθήματα ξέρω ὅτι ἀγγίζουν καὶ ἄλλους, τὴν πλειοψηφία δηλαδὴ τοῦ λαοῦ μου, ποὺ ἐμφορεῖται ἀπὸ τὰ ἴδια ἰδανικὰ καὶ ἔχει τὶς ἴδιες ἀξίες.
Χαίρομαι ποὺ ἡ πατρίδα μου ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια εἶναι Χριστιανικὴ καὶ Ὀρθόδοξη καὶ ὁ πληθυσμός της εἶναι κατὰ 97% θρησκευτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ὁμοιογενής.
Σὰ λαὸς περάσαμε πολλὲς δυσκολίες, ἀλλὰ μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ βοήθεια τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ βγήκαμε στὸ ξέφωτο.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔσωσε καὶ τὸ ἔθνος μας.
Καὶ ὁ Ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμός μας γιὰ 1000 χρόνια φώτισε τὸν κόσμο.
Σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ – χιλιάδες φορὲς – μᾶς ἔσωσε ἡ πίστη στὸν Θεό.
Δοξάζω τὸν Θεὸ γιὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ ἔχουμε στὴ γλώσσα μας, γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος ποὺ ἔχουμε στὰ σπλάγχνα μας καὶ γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ ποὺ κάνουν ΄Ἕλληνες ὀρθόδοξοι ἱερεῖς στὰ πέρατα τοῦ κόσμου καὶ συνεχίζουν τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ.
Ξέρω ὅτι αὐτὰ εἶναι ἀληθινὰ καὶ τὰ πιστεύω μὲ ἐπίγνωση καὶ ἀλήθεια.
Ἐπιπλέον πιστεύω ἀπόλυτα ὅτι ὁ Χριστός, τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σώζουν τὸν κάθε ἄνθρωπο.
Ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει σωτηρία.

Β]

Τώρα, ἂν ὅλα αὐτὰ ποὺ πιστεύω, τὰ στείλω πίσω, στὴν ἄκρη καὶ στὸ περιθώριο τῆς ὑπάρξεώς μου καὶ τῆς ζωῆς μου, καὶ βάλω ἄλλα μπροστά, ἆραγε δὲν θά ᾽μαι ἀνακόλουθος;
Ἂν αὐτὰ ποὺ γιὰ μένα εἶναι διαμάντια, τὰ πετάξω, καὶ ἀντ᾽ αὐτῶν ἀγοράσω σκουπίδια καὶ χαλίκια, δὲν θά ᾽χω κάνει τὴ χειρότερη ἀνταλλαγή;
Ἂν αὐτὰ ποὺ θεωρῶ μέχρι τώρα ἀπαραίτητα δομικὰ στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς μου εὐτυχίας, καὶ τὸ ἔχω αὐτὸ βιώσει πάνω στὰ πράγματα, δὲν τὰ ἐγκρίνω γιὰ τοὺς ἄλλους, δὲν θά ᾽μαι ὑποκριτὴς καὶ προδότης;
Ἂν γιὰ τὴν πατρίδα μου καὶ τὸ λαό μου ψηφίζω ἀνθρώπους καὶ κόμματα ποὺ πρεσβεύουν τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὰ ἰδανικά μου κι αὐτὸ τὸ λένε δημόσια, δὲν θά ᾽μαι διχασμένη προσωπικότητα καὶ σχιζοφρενὴς τὸ λιγότερο;
Ἂν ἐγὼ μὲ ἐπίγνωση ἐπέλεξα τὸν τίμιο ἐκκλησιαστικὸ γάμο καὶ τὴν παραδοσιακὴ οἰκογένεια, δὲν θά ᾽ναι προδοσία νὰ στείλω στὴν νομοθετικὴ ἐξουσία ἀνθρώπους ἐκ πεποιθήσεως ἀστεφάνωτους καὶ ἀβάπτιστους, ἄθεους καὶ ὀπαδοὺς τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, ποὺ θὰ νομοθετήσουν τὰ ἀντίθετα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ πιστεύω καὶ ἀκολουθῶ;
Ἂν ἐγὼ πασχίζω νὰ στηρίξω τὰ παιδιά μου στὸν ἀναγεννητικὸ καὶ καθαρτικὸ φόβο τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ κάνω ἔγκλημα νὰ στείλω στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀνθρώπους ἄγαμους, ἀστεφάνωτους καὶ ἀπὸ ἄποψη ἀρνητὲς τῆς Παράδοσης ἑνὸς ἔθνους;
Καὶ μὲ χρυσὰ κουτάλια νὰ μοῦ ἔταζαν ὅτι θὰ τρώω, ποτὲ δὲν θά ᾽πρεπε νὰ γίνω Ἰούδας καὶ νὰ πουλήσω Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα γιὰ τριάκοντα εὐρωαργύρια καὶ νὰ βάλω ἀνθρώπους στὴν Ἐξουσία ποὺ θὰ βλάψουν ἕναν ὁλόκληρο λαό.
Τὸν εὐσεβῆ ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαό.
Ντροπή μου καὶ κρίμα μου, ἂν τὸ κάνω!
Ἐγὼ συμβάλλω οἰκονομικὰ νὰ πάει ὁ Χριστὸς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο στὰ μαῦρα βάθη τῆς Ἀφρικῆς καὶ θὰ συντελέψω μὲ τὴν ψῆφο μου νὰ φύγει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν τόπο μου;
Σὲ κάθε γιορτὴ τῆς Ἐκκλησίας τιμῶ τοὺς ἁγίους πατέρες καὶ τοὺς μάρτυρες. Σὲ κάθε Ἐθνικὴ Ἐπέτειο τιμῶ τοὺς ἥρωες. Αὐτοὶ πάλεψαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία»… Ἔχυσαν τὸ αἷμα τους… Πῶς μπορῶ νὰ τοὺς ἀρνηθῶ;
Τὴν Πατρίδα μου τὴν κληρονόμησα ἀπὸ τοὺς προγόνους μου καὶ τὴ δανείστηκα ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους μου.
Πῶς μπορῶ νὰ ψηφίσω λοιπὸν ἕναν ἄθεο μαρξισμό, ἕναν ἀνέστιο κοσμοπολιτισμό, ἕναν διεθνιστικὸ καπιταλισμό, ἕναν πανθρησκειακὸ συγκρητισμό, ἕναν παναιρετικὸ οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ ἀρνηθῶ τὴν ἱστορία μου γενόμενος ἐπιλήσμων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων;
Μπορῶ νὰ κάνω ἴσως, ἂν θέλω, ἕνα μεγάλο κακὸ στὸν ἑαυτό μου καὶ μὲ τὴν ψῆφο μου νὰ βάλω θηλειὰ στὸ λαιμό μου καὶ στὴν συγγένειά μου…
Τί μοῦ φταῖνε ὅμως οἱ ἄλλοι συμπατριῶτες μου;

Γ]

Γιατί νὰ εἶμαι διπολικὸς καὶ διηρημένος σὰν προσωπικότητα;
Τί φοβᾶμαι; Ποιούς φοβᾶμαι; Ποιούς θαυμάζω;
Δὲν εἶναι μόνο τὰ οἰκονομικὰ μεγέθη στὴ ζωή μας.
Προβάδισμα ἔχουν τὰ πνευματικά.
Μπροστὰ πάει ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του.
Πῶς θὰ ἐπιτρέψω σὲ μερικοὺς ἄθεους νὰ κάνουν ἄθεο τὸ κράτος μου καὶ νὰ βγάλουν τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν κοινωνία;
Γιατί θέλω νά ᾽μαι ἀνθρωπάρεσκος καὶ ὄχι θεάρεστος;
Γιατί θέλω νά ᾽μαι εὐχάριστος καὶ ὄχι ὠφέλιμος;
Γιατί τόση καὶ τέτοια ἐπιπολαιότητα;
Γιατί θέλω νὰ μὲ κυνηγᾶνε μετὰ οἱ ἐρινύες τῶν ἐπιλογῶν μου;
Γιατί μετὰ νὰ χτυπῶ τὸ κεφάλι μου στὸν τοῖχο;
Δὲν θέλω νά ᾽ναι ἥσυχη τὴ συνείδησή μου;
Εὐδοκεῖ ὁ Θεὸς σὲ μία τέτοια στάση ζωῆς;
Θέλει νὰ πατάω σὲ δύο βάρκες;
Ἢ δὲν πιστεύω λοιπὸν εἰλικρινὰ αὐτὸ ποὺ εἶμαι ἢ «χάζεψα»!
Δὲν εἶναι λοιπὸν μόνο ἁμαρτία αὐτὴ ἡ διαφορὰ στὴν συμπεριφορά μου.
Εἶναι καὶ βλακεία, διότι κόβω τὴν ψυχή μου στὰ δύο καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δὲν νιώθω καμιὰ εὐτυχία.
Κάνω πρωτίστως δυστυχῆ τὸν ἑαυτό μου.
Αὐτὸ εἶναι ἀκραῖος μαζοχισμός!!!

 

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν Stelios Kardaras στὶς 27 Ἀπριλίου 2017 - 3:17 μ.μ.

    Στάλθηκε από το iPad μου

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: