ΔΩΡΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ (Χαρ. Μπούσιας)

Δῶρο μαρτυρίου
Ἅγιος Χαραλάμπης

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 .           Τὸ μαρτύριο γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀποτελεῖ μαρτυρία πίστεως δὲν εἶναι προσωπικὸ κατόρθωμα τοῦ κάθε μάρτυρος. Εἶναι δῶρο τοῦ οὐρανοῦ καὶ αὐτὸ δὲν δίδεται σὲ ὅλους, ἀλλὰ μόνο στοὺς ἐκλεκτούς, σὲ αὐτοὺς τῶν ὁποίων τὰ σπλάχνα φλέγει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει πρὸς τοῦτο: «Ἡμῖν ἐχαρίσθη οὐ μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ Αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. α´ 29). Τὸ μαρτύριο, αὐτὸ ποὺ ἐξυψώνει καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο ὡς κοινωνὸ καὶ μιμητὴ τῶν παθημάτων τοῦ πρώτου καὶ μεγάλου μάρτυρος τῆς πίστεως μας, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, μᾶς δίδεται ὡς δῶρο. Σὲ αὐτὸ τὸ μαρτύριο στοιχίζεται διαχρονικὰ καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὡς ἁγιοτρόφος, καλλίτεκνος καὶ πολύτεκνος μητέρα, ἡ ὁποία δέχεται πλουσιοπάροχα τὰ δῶρα τοῦ οὐρανοῦ.
.           Ἀγαπῶ τὸν Χριστό μας καὶ θέλω νὰ γίνω Μάρτυρας γιὰ χάρη Του! Μπορῶ; Ναί, ὁ καθένας μας μπορεῖ, ἀρκεῖ νὰ ἔχει καρδιὰ ἀγάπης καὶ ταπεινώσεως. Δὲν γίνομαι μάρτυρας ἀπὸ ἐγωϊσμό, γιὰ νὰ δείξω ὅτι ὑπερέχω σὲ πίστη τῶν ἄλλων. Γίνομαι μάρτυρας μόνο ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὴν Αὐταγάπη, τὴ θυσιαστικὴ Ἀγάπη, τὸν Κύριό μας, ποὺ συνοδεύεται ἀπαραίτητα ἀπὸ ἀγάπη καὶ πρὸς ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας.
.           Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Σαπρίκιο καὶ τὸν Ἅγιο Νικηφόρο ποὺ μόλις ἐχθὲς ἑορτάσαμε τὴ μνήμη του. Μάρτυρας ἤθελε νὰ γίνει ὁ Σαπρίκιος, ἀλλὰ μάρτυρας ἐγωϊστὴς δὲν γίνεται. Δὲν τοῦ δόθηκε ἡ χάρη τοῦ μαρτυρίου. Δὲν συγχωροῦσε τὸν φτωχὸ Σαπρίκιο ποὺ τὸν ἱκέτευε νὰ τὸν συγχωρήσει. Ἀποτέλεσμα. Δὲν τοῦ δόθηκε ἡ χάρη τοῦ μαρτυρίου, ἀφοῦ ἀρνήθηκε τὸν Χριστὸ λίγο πρὶν τὸ τέλος καὶ ἡ χάρη δόθηκε στὸν ἅγιο τῆς συγχωρητικῆς ἀγάπης, τὸν Ἅγιο Νικηφόρο ποὺ ἔσπευσε νὰ πάρει τὴ θέση του στὸ μαρτύριο.
.           Δῶρο μαρτυρίου καὶ μάλιστα σὲ βαθιὰ γεράματα δόθηκε ἀπὸ τὸν Χριστό μας στὸν Ἅγιο Χαραλάμπη. Τοῦ δόθηκε τὸ δῶρο τοῦ μαρτυρίου, γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη καὶ τὴ θυσιαστικὴ προσφορά του στὴν Ἐκκλησία τῆς Μαγνησίας. Καὶ δὲν τοῦ δόθηκε ἐφ’ ἅπαξ. Συνεχίζει νὰ τοῦ δίδεται μετὰ τὸ μαρτύριο ὡς δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό μας καὶ τὸ χάρισμα νὰ προλαβαίνει νὰ τρέχει παντοῦ, ὅπου τὸν καλοῦν, ὅπως ἔτρεχε μὲ καρφιὰ στὰ πόδια διαπομευόμενος στοὺς δρόμους τῆς Μαγνησίας. Δὲν ὑπάρχει σημεῖο ποὺ νὰ μὴν τρέχει νὰ προσφέρει τὶς καλές του ὑπηρεσίες ὁ Ἅγιος Χαραλάμπης. Δὲν ὑπάρχει συγκεκριμμένος χρόνος δράσεώς του. Δὲν ὑπάρχει ἀσθένεια ἀνίατη γιὰ τὸν ὑπέργηρο ἱερομάρτυρα. Νὰ τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ μας στὸν Ἅγιο Χαραλάμπη, ποὺ μᾶς δείχνει ὅτι «θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ» (Ψαλμ. ΞΖ´ 36).
.           Ἡ τήρηση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης, τοῦ πληρώματος τοῦ νόμου, μᾶς δίνει ὡς δῶρο τὴ δύναμη τῆς μαρτυρίας τῆς πίστεώς μας ἄχρι μαρτυρίου. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι δικό μας. Ἐμεῖς βάζουμε τὴν πρόθεση καὶ τὸ βίωμα. Τὸ μαρτύριο εἶναι δῶρο Θεοῦ πρὸς τοὺς ἐκλεκτούς Του. Τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο Χαραλάμπη καὶ πρὸς κάθε Μάρτυρα ἀποτελεῖ ἡ μίμηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ταπεινώσεώς του καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πρεσβεύει, γιὰ νὰ χαρίσει καὶ ἐμᾶς ὁ Κύριος τὸ μεγάλο δῶρο τῆς μαρτυρίας τῆς ἀγάπης του.

 

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: