ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΠΛΗΡΕΣ [σ᾽ὁλόκληρο τὸν κόσμο] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ «στὸ σπίτι του»!

Τ παλαιότερο πλρες χειρόγραφο τῆς Καινς Διαθήκης
πέστρεψε στν Παναγία Εκοσιφοίνισσα

βλ. σχετ.: ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α´ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Δεκεμβρίου 04 2016 12:01

.           Πρόκειται γιὰ τὸ παλιότερο πλῆρες χειρόγραφο τῆς Καινῆς Διαθήκης σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ἐπέστρεψε στὴ Ἱερὰ μονὴ ἕναν αἰώνα μετὰ
.           Μία πολυετὴς καὶ κοπιαστικὴ προσπάθεια, γεμάτη περιπέτειες στὸ πέρασμα ἑκατοντάδων ἐτῶν ποὺ στόχευσε στὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλεμμένων κειμηλίων τῆς ἱερὰ μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοίνισσας, εἶχε σήμερα τὸ ἀπόγευμα αἴσιο τέλος, μὲ τὴν παράδοση ἑνὸς χειρόγραφου κειμένου τοῦ 9ου αιώνα, ἀνεκτίμητης ἱστορικῆς ἀξίας, γνωστοῦ ὡς Κώδικας 1424, ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο στον μητροπολίτη Δράμας Παῦλο καὶ τὴν ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μόνης γερόντισσα Ἀλεξία.
.           Στὸν ἱερὸ μητροπολιτικὸ ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τὴν παραμονὴ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, πολιούχου καὶ προστάτιδας τῆς Δράμας, ὁλοκληρώθηκε μία μακρὰ προσπάθεια καὶ ταυτόχρονα ἔγινε ἡ ἀρχὴ γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ πολύτιμων κειμηλίων ποὺ τὸ 1917 ἐκλάπησαν ἀπὸ τὰ βουλγαρικὰ στρατεύματα κατοχῆς, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν ἀνυπολόγιστες καταστροφὲς καὶ θηριωδίες στὸ μοναστήρι τῆς Εἰκοσιφοίνισσας, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας.
.           Οἱ ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ ἡ συνεχὴς προσπάθεια τοῦ μητροπολίτη Παύλου γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κειμηλίων ἀπέδωσαν καρπούς. Σήμερα, μέσα σὲ κλίμα βαθειᾶς συγκίνησης καὶ χριστιανικῆς ἀδελφοσύνης, ὁ πρόεδρος τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγου αἰδεσιμότατος James Nieman παρέδωσε τὸν Κώδικα 1424, ὁ ὁποῖος γιὰ 100 καὶ πλέον χρόνια βρίσκονταν στὴ νόμιμη κυριότητα τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

Τί περιλαμβάνει ὁ κώδικας

.           Ὁ «Κώδικας 1424» (Codex 1424), ὅπως ὀνομάζεται τὸ κειμήλιο, ἀποτελεῖ τὸ παλαιότερο πλῆρες χειρόγραφο τῆς Καινῆς Διαθήκης στὸν κόσμο, γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ στὴ ρέουσα γραφή. Εἶχε πουληθεῖ στὶς ΗΠΑ -ὅπου κατέληξε- τὸ 1920 ἀπὸ ἕναν Εὐρωπαῖο βιβλιοπώλη, καὶ βρέθηκε στὴν κατοχὴ τῆς Λουθηρανῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγου, ὅπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα.
.           Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατοντάδες χειρόγραφα καὶ ἄλλα ἀντικείμενα- ἀνεκτίμητα κειμήλια τῆς θρησκευτικῆς καὶ πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς, ποὺ ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ τὴν Παναγία Εἰκοσιφοίνισσα καὶ ἄλλες μονὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας στὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὅπως ἀποκαλύφθηκε τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τὰ περισσότερα ἀπ᾽ αὐτὰ βρίσκονται σήμερα στὴ Σόφια, στὸ Κέντρο Σλαβοβυζαντινῶν Σπουδῶν Ivan Dujev καὶ στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο τῆς γειτονικῆς χώρας, καὶ ἔχουν διατυπωθεῖ κατὰ καιροὺς αἰτήματα γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους, ἐνῶ ἕνας ἀριθμὸς κειμηλίων βρίσκεται σὲ βιβλιοθῆκες ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἰδιωτικὲς συλλογὲς τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν ΗΠΑ.
.           Ἕνα ἀπ᾽ αὐτὰ εἶναι ὁ «Κώδικας 1424», ποὺ γράφτηκε τὸν 9ο ἢ 10ο αἰώνα ἀπὸ τὸν μοναχὸ Σάββα. Τὸ χειρόγραφο ἔχει διαστάσεις 28 ἐπὶ 18 ἑκατοστὰ καὶ στὶς 674 σελίδες του (337 φύλλα γραμμένα καὶ στὶς δύο πλευρές, μὲ 29 ὡς 33 γραμμὲς ἀνὰ σελίδα), περιλαμβάνει τὸ σύνολο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Αἰῶνες μετὰ τὴ γραφή του προστέθηκαν ὡς σχόλια στὰ περιθώρια τῶν σελίδων ἀποσπάσματα κειμένων τοῦ Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ ἄλλων.
.           Ἐπιπλέον, ὅπως ἐπισημαίνεται, εἶναι ἀσυνήθιστη ἡ σειρὰ τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως παρατίθενται στὸ χειρόγραφο. Γιὰ παράδειγμα, τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, ποὺ σήμερα βρίσκεται στὸ τέλος τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐδῶ προηγεῖται τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Τὸ γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη

.           Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος στὴν ἔναρξη τῆς σημερινῆς τελετῆς ἀνέγνωσε τὸ γράμμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πρὸς τὸν μητροπολίτη Παῦλο, στὸ ὁποῖο τονίζεται ὁ ἀδιάκοπος ἀγώνας τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης γιὰ νὰ ἐπιστραφοῦν ὅλοι οἱ κλεμμένοι θησαυροί. Ὁ Παναγιώτατος στὴν ἐπιστολή του ἀναφέρει ὅτι τὸ συγκεκριμένο εὐαγγελικὸ κείμενο παραδίδεται ὡς δῶρο Θεοῦ καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ γιὰ τὴ δικαίωση ὅλων τῶν προσπαθειῶν.

.           Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος ὑπερτόνισε τὴ χειρονομία καὶ τὴν κίνηση τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας της Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς νὰ ἐπιστρέψει οἰκείᾳ βουλήσει τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κειμήλιο ἐπισημαίνοντας ὅτι ἕνα τέτοιο κείμενο σπάνια ἐπιστρέφεται, καθὼς βρισκόταν στὴ νόμιμη κυριότητα τῆς Θεολογικῆς σχολῆς, ἐνῶ τόνισε ὅτι μόλις φέτος διαπιστώθηκε ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια τοῦ κειμένου καὶ ξεκίνησαν οἱ διαδικασίες γιὰ τὴν ἐπιστροφή του.

Μηνύματα «Χάριτος» καὶ «Εἰρήνης»

.           Ἰδιαίτερα σημαντικὴ ἦταν ἡ ὁμιλία του προέδρου της Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγου αἰδεσιμώτατου James Niema, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ διαχρονικὸ καὶ πάντα ἐπίκαιρο μήνυμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ εἰρήνη, συναδέλφωση, ἀλληλεγγύη. Ὁ αἰδεσιμότατος τόνισε ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Λουθηριανοὶ «διαβάζουμε ἀπὸ τὸ ἴδιο βιβλίο» ποὺ φέρει τὴν εὐχὴ τῆς «Χάριτος» καὶ τῆς «Εἰρήνης» ποὺ ἀποτελοῦν καὶ μηνύματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
.           «Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἔγγραφου», σημείωσε, «ἀποτελεῖ χειρονομία συνεργασίας καὶ εἰρήνης. Ἡ σημερινὴ ἀνταλλαγὴ ἀποτελεῖ μία ἀπέραντη χαρὰ ἀλλὰ καὶ μία ἀπέραντη λύπη. Σᾶς τὸ ἐπιστρέφουμε μὲ λύπη, γιατί θὰ τὸ στερηθοῦμε ἀλλὰ καὶ μὲ ξελάφρωμα ψυχῆς ὡς ἔνδειξη «Χάριτος» καὶ «Εἰρήνης» γιὰ τὴν ἕνωση, τὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τῶν δύο χριστιανικῶν κοινοτήτων». Ὁ αἰδεσιμώτατος James Niema ὑπογράμμισε ἀκόμα ὅτι «τὸ δῶρο τῆς ἐπιστροφῆς ἂς ἀποτελέσει τὸν σπόρο ποὺ θὰ καρποφορήσει τὴ συνεργασία καὶ τὴν ἀλληλεγγύη ἀνάμεσα στοὺς χριστιανοὺς» συμπληρώνοντας ὅτι «Ὀρθόδοξοι καὶ Λουθηρανοὶ δὲν εἴμαστε τόσο ξένοι ὅσο φαντάζεστε, ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα ὑπῆρχε ἐπικοινωνία ἀνάμεσα σὲ Λουθηρανοὺς θεολόγους καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ σήμερα αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία ἀναζωπυρώνεται φανερώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἀμοιβαία κατανόηση».

Αὐστηρὴ γλῶσσα ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Παῦλο

.           Στὸν σύντομο χαιρετισμό του ὁ σεβασμιώτατος μητροπολίτης Δράμας Παῦλος ἀπηύθυνε ἐνθέρμους εὐχαριστηρίους λόγους τόσο πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ὅσο καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, κυρίως ὅμως πρὸς τὴ Λουθηρανικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Σικάγου γιὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε.
.           Ἔκανε μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν ἱστορικὴ καὶ μαρτυρικὴ πορεία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοίνισσας καὶ δὲν δίστασε νὰ μιλήσει μὲ αὐστηρὴ γλώσσα γιὰ τὶς θηριωδίες τῶν ὀρθοδόξων Βούλγαρων σημειώνοντας «σήμερα πιδεικνύουν τ κλεμμένα κειμήλια στ Σόφια χωρς καμία ντροπ σ ν εναι δικά τους λα ατ τ στορικ κα θρησκευτικ κειμήλια τς ερς Μονς Παναγίας Εκοσιφοίνισσας».
.           Ὁ μητροπολίτης Παῦλος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ποὺ εἶχε τὸ θάρρος ἀκόμα καὶ ἐνώπιών τοῦ Πρόεδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας νὰ θέσει τὸ θέμα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν κειμηλίων καὶ τόνισε μὲ ἔμφαση: «Θὰ πρέπει οἱ Βούλγαροι ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας νὰ διδαχθοῦν ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ αἰδεσιμώτατου James Niema ποὺ φέρνει ἀπὸ τὸν Νέο Κόσμο τὸ μήνυμα τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου γιὰ συνεργασία, ἀγάπη, εἰρήνη καὶ ἀλληλεγγύη».
.           Στὸ τέλος τῆς ἰδιαιτέρως συγκινητικῆς τελετῆς ὁ μητροπολίτης Παῦλος ἀπένειμε τὸ χρυσὸ μετάλλιο τοῦ Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα Χρυσοστόμου, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη τιμὴ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Δράμας, στὸν ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο, στὸν αἰδεσιμώτατο James Niema καὶ στὸν διακεκριμένο ἑλληνοαμερικανὸ δικηγόρο ποὺ ἐθελοντικὰ προσφέρθηκε νὰ συμμετάσχει στὴν ὁλοκλήρωση τῶν νομικῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἱστορικοῦ κειμηλίου.

ΠΗΓΗ: news247 (ἀπὸ ΑΠΕ)

 

 

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: