ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Κ. ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α´ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

πιστρέφει στν λλάδα χειρόγραφο
πο
εχε κλαπε π τν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο

.           Τὸ σπάνιο χειρόγραφο τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ 9ου αἰώνα, ποὺ εἶχε κλαπεῖ κατὰ τὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ τὴν μονὴ Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας καὶ βρέθηκε στὶς ΗΠΑ, πρόκειται νὰ μεταφερθεῖ στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς, Δημήτριο, τὴν ἐρχόμενη Τρίτη, 29 Νοεμβρίου. Στὴν Δράμα, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς ὀργανώνουν ἐκδηλώσεις ὑποδοχῆς, στὶς ὁποῖες ἀναμένεται νὰ συρρεύσουν χιλιάδες πιστοί.
.           Τὸ κειμήλιο βρέθηκε στὴν βιβλιοθήκη τῆς Λουθηρανικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγου, ἡ ὁποία τὸ ἀγόρασε ἀπὸ συλλέκτη καὶ ἀφοῦ τὸ μελέτησε, τὸ ἐπιστρέφει τώρα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.           Στὶς 15 Νοεμβρίου, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς τὸ παρέλαβε σὲ ἐπίσημη τελετὴ στὸ Σικάγο καὶ τὴν Τρίτη, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Λουθηρανικῆς Σχολῆς, James Nieman, θὰ τὸ μεταφέρει στὴν ἀρχική του ἕδρα. Νωρίτερα, ἡ ἀντιπροσωπεία, μὲ τὸ κειμήλιο στὶς «ἀποσκευές» της, θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου θὰ ἔχει συνάντηση μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο.
.           Μιλώντας στὴν τελετὴ παραλαβῆς τοῦ χειρογράφου, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν «εὐγενικὴ χειρονομία» τῆς Λουθηρανικῆς Σχολῆς καὶ ἀναφερόμενος στὸ κειμήλιο, εἶπε, μεταξὺ ἄλλων: «Πρὶν ἀπὸ ἕναν περίπου αἰώνα, ἡ μονὴ τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης λεηλατήθηκε καὶ ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη τῆς ἐκλάπησαν πολλὰ χειρόγραφα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἕνα χειρόγραφο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ 9ου αἰῶνος, γνωστὸ ὡς Κώδικας 1424, ἀναπόσπαστο μέρος τῶν θησαυρῶν τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Εὐελπιστοῦμε ὅτι καὶ ἄλλες συλλογὲς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ὁποῖες κατέχουν ἐπίσης χειρόγραφα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης, θὰ ἀκολουθήσουν τὸ καλὸ παράδειγμα τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγο καὶ θὰ ἐπιστρέψουν ἐθελοντικὰ τὰ χειρόγραφα καὶ τὰ κειμήλια στοὺς νόμιμους κατόχους τους. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὴν ἐν Σικάγῳ Λουθηρανικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ εἶναι πράγματι πολὺ μεγάλη, γιὰ τὴν προσήλωσή τους πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἠθική τοῦ ἴδιου τοῦ χειρογράφου, δηλαδὴ τοῦ Εὐαγγελίου».
.           Τὸ χειρόγραφο, γνωστὸ στοὺς βιβλικοὺς μελετητὲς ὡς «Κώδικας 1424», εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κειμήλια χειρόγραφα ποὺ εἶχαν κλαπεῖ τὸ 1917 ἀπὸ τὴ Μονὴ τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης, στὸ ὅρος Παγγαῖο, κοντὰ στὴν Δράμα, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου.
.           Βρέθηκε στὰ χέρια Εὐρωπαίου ἐμπόρου βιβλίων καὶ τὸ 1920 ἀγοράστηκε ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ Levi Franklin Gruber, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε πρόεδρος τοῦ Λουθηρανικοῦ Θεολογικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου στὸ Σικάγο, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξε προκάτοχο σχῆμα τῆς σημερινῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ὁ Gruber κληροδότησε τὸν χειρόγραφο κώδικα στὴν χήρα του καὶ ἡ Σχολὴ ἀργότερα κληρονόμησε ὁλόκληρη τὴ συλλογὴ σπανίων βιβλίων του ἀπὸ αὐτήν.
.           Ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, δήλωσε ὅτι «γιὰ σχεδὸν ἕναν αἰώνα, εἴχαμε τὴν εὐλογία τῆς φροντίδας αὐτοῦ του ἀξιόλογου χειρογράφου, καὶ σήμερα αἰσθανόμαστε εὐλογημένοι καὶ πάλι γιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ ἐπιστρέψουμε στοὺς Ἑλληνορθοδόξους φίλους μας καὶ δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ ἐνισχύσουμε τοὺς κοινοὺς ἐν Χριστῷ δεσμούς μας». Πιστεύεται πὼς καὶ ἄλλα κειμήλια, κλεμμένα ἀπὸ μοναστήρια τῆς Μακεδονίας – Θράκης βρίσκονται σὲ ἰδιωτικὲς συλλογὲς στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Εὐρώπη, ὅπου κατέληξαν μέσῳ ἀγοραπωλησιῶν.
.           Ἡ συγκεκριμένη μονή, ὅπως καὶ ἄλλες στὴ Βόρεια Ἑλλάδα, λεηλατήθηκαν στὸν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ἑκατοντάδες θρησκευτικὰ κειμήλια (βυζαντινὰ χειρόγραφα, ἐκκλησιαστικὰ σκεύη, ἄμφια, κ.ἄ.) βρίσκονται σήμερα σὲ μουσεῖο στὴν Σόφια.
.           Τόσο οἱ ἑλληνικὲς ἀρχές, ὅσο καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, διεκδικοῦν τὴν ἐπιστροφή τους στοὺς τόπους λατρείας ἀπ᾽ ὅπου ἐκλάπησαν καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ βρίσκονται ἀπὸ χρόνια σὲ ἐξέλιξη συζητήσεις σὲ διακρατικὸ ἐπίπεδο, χωρὶς νὰ ἔχουν τελεσφορήσει.
.           Ἡ ἔλευση τοῦ κειμηλίου στὴ Δράμα, συμπίπτει μὲ τὶς ἑορτὲς ποὺ ὀργανώνει ἡ τοπικὴ μητρόπολη κατὰ τὸ διήμερο 3-4 Δεκεμβρίου, μὲ ἀφορμὴ τὴν προστάτιδα τῆς πόλης Ἁγία Βαρβάρα καὶ ἀναμένεται ὅτι τὸ σπάνιο χειρόγραφο τῆς Καινῆς Διαθήκης θὰ ἀποτελέσει πόλο ἕλξης γιὰ τοὺς πιστούς. Μὲ τὸ πέρας τῶν ἐκδηλώσεων τὸ χειρόγραφο θὰ μεταφερθεῖ στὴ μονὴ ὅπου θὰ τοποθετηθεῖ στὴν βιβλιοθήκη της.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr (ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: