«ΣΤΑ ΑΚΡΑ» Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Στὰ ἄκρα ὁ ἱερὸς πόλεμος μὲ Φίλη

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ
«ΕΘΝΟΣ», 26.09.16, 8:59

.           Μαίνεται ἡ ἐπίθεση ἱεραρχῶν στὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νίκο Φίλη, παρὰ τὶς προσπάθειες ποὺ γίνονται ἀπὸ κυβερνητικὰ στελέχη νὰ συμβάλουν στὴν ἐκτόνωση τῆς κατάστασης. Σὲ ὁριακὸ σημεῖο βρίσκονται οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας.
.             Μάλιστα ὁρισμένοι μητροπολίτες ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ὑπουργοῦ ἀπὸ τὴ θέση του, καθώς, ὅπως λένε, «εἶναι ἄδικη ἡ ἐπίθεσή του κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσβάλλει τὴν ἱστορικὴ μνήμη τοῦ λαοῦ», ἀναφερόμενοι στὶς αἰχμὲς ποὺ ἄφησε ὁ ὑπουργὸς γιὰ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισε ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὶς περιόδους τῆς χούντας καὶ τῆς Κατοχῆς.
.          Κάποιοι ἱεράρχες ποὺ χαρακτηρίζονται «ἀκραῖοι», ὅπως ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος νὰ κηρύξει τὴν Ἐκκλησία «ἐν διωγμῷ», ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ χτυποῦν πένθιμα οἱ καμπάνες τὸ Σάββατο στὴν πόλη τοῦ Αἰγίου.
.           Πάντως ὁ κ. Φίλης ἀπέφυγε χθὲς νὰ κάνει νέες δηλώσεις γιὰ τὸ θέμα καὶ μάλιστα ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο συνάντηση προκειμένου νὰ συζητήσουν γιὰ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς ὅμως νὰ λάβει ἀπάντηση ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Πάντως ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ δρομολογήθηκαν στὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται ἀποφασισμένος νὰ τὶς προχωρήσει, καθὼς θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ κυβερνητικὴ ἀπόφαση καὶ δὲν πρόκειται νὰ ὑποχωρήσει, ἐπειδὴ τὸν πιέζουν κάποιοι ἀκραῖοι ἱεράρχες.

Ἡ Ἕνωση Κεντρώων
.           Ἐπίθεση στὸν ὑπουργό, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες, ἐξαπέλυσε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἐπαναφέρει στὴν τάξη τὸν κ. Φίλη, τονίζοντας ὅτι τὸ κόμμα τοῦ «στηρίζει τὴν ἀνεξιθρησκία, στηρίζει ὅμως καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».
.            Στὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων διαχρονικὰ ἀναφέρθηκε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκδηλώσεων μνήμης γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης τῆς Τριπολιτσᾶς, ἡ ὁποία σημάδεψε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. «Ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἔχει ὅλα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ πραγματικῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου. Καὶ τοῦτο διότι ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικὸ γεγονὸς τὸ ὅτι μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης, ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ὑπῆρξε ἡ σημαντικότερη ἐπιτυχία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἡ ὁποία ὁδήγησε στὴν τελικὴ εὐόδωση τῆς Ἐθνεγερσίας. Εὐόδωση ἡ ὁποία ὀφείλεται ἐπίσης καὶ ἐν πολλοῖς στὴν πάντα παροῦσα, διαχρονικῶς, στοὺς Ἐθνικοὺς Ἀγῶνες γιὰ τὴν Ἐλευθερία, τὴ Δημοκρατία καὶ τὸ Κοινωνικὸ Κράτος Δικαίου Ἐκκλησία μας», σημείωσε ὁ κ. Παυλόπουλος κατὰ τὴν ὁμιλία του μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς παρέλασης. Μάλιστα ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μίλησε γιὰ ἐθνικὴ ἑνότητα, τονίζοντας ὅτι «πρέπει μὲ κάθε τίμημα νὰ παραμερίσουμε τὶς ὅποιες διαφορές μας καὶ ν᾽ ἀναδειχθοῦμε, τώρα καὶ στὸ μέλλον, ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἀπαράμιλλης κληρονομιᾶς τους».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Τὰ Θρησκευτικὰ μποροῦν νὰ γίνουν πολὺ ἑλκυστικὰ»

.              Θέση ὑπὲρ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε χθὲς ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, ὁ ὁποῖος, ἀναφερόμενος στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τόνισε ὅτι «τὰ Θρησκευτικὰ κατάντησαν ἡ ὥρα τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καὶ κάποια ἄλλα μαθήματα ποὺ γιὰ μένα εἶναι πολὺ σημαντικά, ὅπως ἡ μουσικὴ ἢ τὰ καλλιτεχνικά. Τὸ μάθημα αὐτὸ ἔχει ὑποβαθμιστεῖ πάρα πολύ. Πρέπει νὰ ὑπάρξει μία γενναία παρέμβαση, γιατί τὰ παιδιὰ τὸ ἔχουν ἐγκαταλείψει».
.            «Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος διαμάχης ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», δήλωσε ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας Σία Ἀναγνωστοπούλου καὶ συμπλήρωσε: «Δὲν καταλαβαίνω γιατί ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ὅτι ἀπειλεῖται ὅταν ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἀποφασίζει νὰ ἐφαρμόσει αὐτὸ ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ θεολόγοι, δηλαδὴ ἡ ἐπιτροπή, τοῦ ἔχει εἰσηγηθεi. Νομίζω ὅτι εἶναι μία διαμάχη ποὺ πρέπει νὰ σταματήσει ἐδῶ γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας». Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Παιδείας τόνισε ἐπίσης ὅτι «τὰ μαθήματα ποὺ διδάσκονται στὰ σχολεῖα εἶναι θέμα τῆς Πολιτείας. Ἡ Πολιτεία εἶναι ὑπεύθυνη ἀπέναντι στοὺς πολίτες γιὰ τὸ τί εἴδους μόρφωση θὰ προσφέρει καὶ κανένας ὑπουργὸς δὲν ἀποφασίζει ἀπὸ μόνος του τὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων».

«Μεσοβέζικος τρόπος»
.            Ἀναφερόμενη στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ κυρία Ἀναγνωστοπούλου ἀνέφερε ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ γιὰ τοὺς μαθητές. Ὅπως σημείωσε, «μέχρι τώρα εἴχαμε βρεῖ αὐτὸ τὸν μεσοβέζικο τρόπο, νὰ δίνεται ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα. Τὰ Θρησκευτικὰ εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μπορεῖ νὰ ἀναπτύξει τὴν κριτικὴ ἱκανότητα τῶν μαθητῶν, ἐὰν ἀποκτήσει ὅλες αὐτὲς τὶς ἰδιότητες ποὺ ἔχει ἕνα μάθημα, τὸ ὁποῖο στηρίζεται στὴν ἐπιστήμη. Τὸ μάθημα, μὲ ἀλλαγὲς στὸ περιεχόμενο, μπορεῖ νὰ γίνει πάρα πολὺ ἑλκυστικὸ καὶ νὰ τονώσει αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ προσφέρει μία Πολιτεία σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπως εἶναι πλέον ἡ ἑλληνική».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: