ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡ-ΦΙΛΗΣ. Ἡ ὑπόθεση τῶν “Θρησκευτικῶν” ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα.

μετανόητος Φίλης!
«Δ
ν κάνω πίσω στ Θρησκευτικά,
μ
καλύπτει
Τσίπρας»

25.09.2016 – 19.33

.         Συνέχεια στὴν κόντρα κυβέρνησης-ἐκκλησίας μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπικείμενες ἀλλαγὲς στὰ θρησκευτικά, δίνει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης, λέγοντας ὅτι δὲν κάνει πίσω στὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὅτι οἱ ἐνέργειές του στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι συμφωνημένες ἀπόλυτα μὲ τὸν Πρωθυπουργό. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας προφανῶς αἰσθάνθηκε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἔχει τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ.
.         Ἡ δήλωση τοῦ κυρίου Φίλη ἔρχεται ὡς ἀπάντηση σὲ Κυριακάτικα δημοσιεύματα ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Ἀλ.Τσίπρα «νὰ τὸν ἀδειάζει δίνοντάς του παράλληλα ἐντολὴ νὰ ζητήσει συγγνώμη καὶ νὰ τὰ βρεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο».
.         Μιλώντας στὸ «Βῆμα», ὁ ὑπουργὸς Παιδείας ἐπιτέθηκε φραστικὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, κατηγορώντας τον ὅτι ὑπαναχώρησε ἀπὸ τὰ συμφωνηθέντα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ «κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν ἀκραίων ἱεραρχῶν» καὶ τῆς ἀντιπαράθεσής του μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.             Ἔτσι ἡ ὑπόθεση τῶν Θρησκευτικῶν ἀναδεικνύεται σὲ μεῖζον πολιτικὸ θέμα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀφ᾽ ἑνὸς ὁ κ. Φίλης, ἐμπλέκει εὐθέως τὸν πρωθυπουργὸ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν προειδοποίηση, ποὺ κάνει ὁ Π. Καμμένος, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσει τὸν κ. Φίλη νὰ κάνει ὅ,τι θέλει στὴν κυβέρνηση. Ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ὅτι  ὁ “πόλεμος” Ἐκκλησίας- κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βρίσκεται πλέον ἐκτὸς ὁρίων.
.           Ὅπως μετέδωσε τὸ Σάββατο τὸ star.gr, ὁ κ. Φίλης ζήτησε ἐγγράφως συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, πλὴν ὅμως ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσαν ὅτι συνάντηση μαζί του δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει ἕως τὶς 4 Ὀκτωβρίου (ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου). Ὁ κ. Φίλης ἐμφανίζεται πάντως ἀποφασισμένος νὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅποτε καὶ ὅταν ὁ Μακαριώτατος τὸν δεχτεῖ, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἔχει καὶ τὴν πλήρη κάλυψη στοὺς χειρισμούς του ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό. «Στὴ συνάντηση αὐτὴ δὲν πρόκειται νὰ κάνω πίσω, ἐδῶ εἴμαστε κυβέρνηση, δὲν πρόκειται νὰ γελοιοποιηθοῦμε», ἔλεγε γιὰ νὰ συμπληρώσει ὅτι τὸ ζήτημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι θέμα τῆς κυβέρνησης καὶ ὄχι τῆς Ἐκκλησίας.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας, στὸ πρόσφατο δεῖπνο τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὸ Μέγαρο Μαξίμου, παρουσίᾳ ἱεραρχῶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, συμφωνήθηκαν τὰ πάντα χωρὶς ὁ κ. Ἱερώνυμος νὰ ἐκφράσει τὶς ἀντιρρήσεις του γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.           Κύκλοι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅμως, ὑποστηρίζουν ὅτι «τίποτα δὲν συζητήθηκε γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸ ἐν λόγῳ δεῖπνο. Ἡ συζήτηση περιστράφηκε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν πολιτεία ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οὐδὲν ἄλλο».
.           Τὴν ἴδια ὥρα, συνάντηση μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ζήτησε καὶ ὁ Πάνος Καμμένος καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τοῦ διαμήνυσε ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ γίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἀλλὰ καθορίστηκε γιὰ τὴν Τρίτη, ἀφοῦ ὁ ὑπουργὸς Ἄμυνας θὰ ἀπουσιάζει στὴ Σλοβακία.
.           Πάντως ἐὰν ὁ κ.Φίλης ἔχει ἢ ὄχι τὴν κάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ, θὰ φανεῖ τὴ Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου, στὸν Ἁγιασμὸ τῆς Βουλῆς, ὅπου θὰ ὑπάρξει καὶ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου-Τσίπρα. Ἡ συνάντηση αὐτὴ γίνεται μόλις 24 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
.           Τὴν ἴδια ὥρα, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς Real News, ἔρχεται στὸ φῶς τὸ αἴτημα τοῦ κ.Ἱερώνυμου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ Νίκος Φίλης! Αὐτὸ συνέβη σὲ κατ’ ἰδίαν συνάντηση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, συνεχίζει τὸ ἴδιο δημοσίευμα, στὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς νὰ μὴν ἐπιτίθενται στὸν ὑπουργὸ Παιδείας, ὥστε νὰ διευκολύνει τὸν πρωθυπουργὸ νὰ τὸν ἀπομακρύνει.
.           Τὸ μέρος τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας πῆρε καὶ ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, λέγοντας ὅτι τὸ μάθημα εἶχε μετατραπεῖ σέ… «ὥρα τοῦ παιδιοῦ». Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ἐκκλησίας καὶ θεολόγων. Καθηγητὲς θεολογίας καὶ γονεῖς, ἀμφισβητοῦν τὶς δηλώσεις τοῦ κύριου Τσιρώνη, λέγοντας πὼς τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα γίνεται καὶ πρέπει νὰ γίνεται σωστά!

ΠΗΓΗ: star.gr

 

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: