«ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΟΜΒΑ»: ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ Ο 13ος καὶ 14ος ΜΙΣΘΟΣ! «Οἱ χαμηλόμισθοι ὁδηγήθηκαν στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση».

πόφαση-βόμβα Ερηνοδικείου:
Ν
πιστραφε 13ος κα 14ος μισθς
στο
ς δημοσίους παλλήλους.

.                     Μία ἀπόφαση πού, ἂν τελεσιδικήσει, θὰ ἐπιφέρει πονοκέφαλο στὴν κυβέρνηση καὶ στὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο, ἐξέδωσε τὸ Εἰρηνοδικεῖο Καλαμάτας. Τὸ δικαστήριο, δικαιώνει ὑπαλλήλους καὶ διατάσσει τὸ Δημόσιο νὰ τοὺς καταβάλει τὰ ἐπιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα καὶ ἀδείας. Τὸ Εἰρηνοδικεῖο μάλιστα, ἀντικρούει τοὺς ἰσχυρισμοὺς περὶ δημοσιονομικοῦ ἐλλείμματος ποὺ ἐπέβαλαν τὶς περικοπές.
.                     Σύμφωνα μὲ τὸ tharrosnews.gr στὸ Εἰρηνοδικεῖο προσέφυγαν μὲ ἀγωγή τους 5 δικαστικοὶ ὑπάλληλοι τῆς Καλαμάτας, ἰδιωτικοῦ δικαίου ἀορίστου χρόνου, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Δικαστικῶν Ὑπαλλήλων, Ἀνδρόνικο Σταυρόπουλο.
.                     Ἡ ὑπόθεση δὲν εἶναι ἡ μοναδική, καθὼς ἀκολουθεῖ τοὺς ἑπομένους μῆνες ἡ ἐκδίκαση τῆς ἀγωγῆς ποὺ ἔχουν καταθέσει οἱ μόνιμοι δικαστικοὶ ὑπάλληλοι τῆς Καλαμάτας στὸ Διοικητικὸ Πρωτοδικεῖο Καλαμάτας. Καθὼς αὐτὰ τὰ ὀφειλόμενα παραγράφονται μετὰ τὴ διετία, οἱ ἐν λόγῳ προσφεύγοντες δικαστικοὶ ὑπάλληλοι δικαιώθηκαν γιὰ τὰ ἐπιδόματά τους γιὰ τὰ ἔτη 2014 – 2015.

«Στὴν οἰκονομικὴ κρίση οἱ πολίτες ἔχουν ἀνάγκη»

.                     Ἡ ἀπόφαση, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει «πολιορκητικὸ κριὸ» γιὰ χιλιάδες δημοσίους ὑπαλλήλους, ἀναφέρεται στὴν ἀρχὴ τοῦ κοινωνικοῦ κράτους δικαίου: «Τὰ κοινωνικὰ δικαιώματα εἶναι θεμελιώδη, ἐξ ἴσου μὲ τὰ ἀτομικὰ καὶ τὰ πολιτικά, καὶ παράγουν, κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσα στὴ θεωρία ἄποψη, ἕνα “σχετικὸ κοινωνικὸ κεκτημένο”, ἡ ἀξία καὶ ἡ προστατευτικὴ λειτουργία τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ ἀναδεικνύονται ἀκόμα περισσότερο σὲ συνθῆκες οἰκονομικῆς κρίσης, ὅταν οἱ πολίτες τὸ ἔχουν περισσότερη ἀνάγκη».
.                     Ἀκολούθως στὴν ἀπόφαση γίνεται ἐκτενὴς ἀναφορὰ στοὺς νόμους καὶ στὶς περικοπὲς ποὺ ἐπῆλθαν ἀπὸ τὰ μνημόνια καὶ ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση τοῦ νόμου: «Οδόλως προκύπτει τι τ λαμβανόμενα μέτρα ταν ναγκαα, λλ κα τ μόνα καν κα πρόσφορα γι τν πιδιωκόμενο σκοπ τηρουμένων κα τν ρχν τς σότητας κα ναλογικότητας».
.                     «Ἐπίσης, ἀκόμη καὶ ἂν ἤθελε κριθεῖ πὼς τὰ ἐπίδικα μέτρα ἦταν πρόσφορα, ὁ νομοθέτης ὄφειλε περαιτέρω νὰ μελετήσει καὶ νὰ ἀποφανθεῖ αἰτιολογημένα γιὰ τὴν ἀναγκαιότητά τους, ξετάζοντας τν παρξη ναλλακτικν πιλογν κα συγκρίνοντας τ φέλη κα τ μειονεκτήματα τῆς καθεμίας γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἐπιδιωκόμενων δημοσίων σκοπῶν. Ἑπομένως, πρὶν ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν δώρων καὶ τοῦ ἐπιδόματος ἀδείας, φειλε προηγουμένως ν ξετάσει μ τρόπο πιστημονικ κα δικαστικ λέγξιμο, ν ο πιπτώσεις ἀπὸ τὰ ἤδη ληφθέντα μέτρα ἀντιμετώπισης τῆς κρίσης καὶ συνδυαζόμενες μὲ τὶς εὐρύτερες κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες τῆς διανυόμενης ἔκτακτης περιόδου, ὁδηγοῦν σὲ ἐπιτρεπτὴ μείωση τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς τῶν μισθωτῶν. Ὡς ἐκ τούτου, γι τ θέσπιση τν νωτέρω περικοπν δν ρκε πίκληση, ορίστως, το σπουδαίου δημοσίου συμφέροντος, λλ τεκμηρίωση μ τ δέουσα σαφήνεια κα παράθεση ναλυτικν στοιχείων, το λόγου γι τν ποο συγκεκριμένη δέσμη μέτρων εναι μόνη πρόσφορη κα ναγκαία λύση γι τν ποφυγ το κινδύνου χρεωκοπίας τς χώρας». «Ὅμως, ἡ περικοπὴ τῶν δώρων καὶ τοῦ ἐπιδόματος ἀδείας, ποὺ ἔχουν νομοθετηθεῖ σὲ συνέχεια τῶν ἀναφερομένων νόμων, μὲ τοὺς ὁποίους περικόπηκαν οἱ ἀποδοχὲς τῶν μισθωτῶν, ἐπιβαρύνει σωρευτικὰ τὴν ἴδια ὁμάδα πολιτῶν (μισθωτῶν) καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐπιβάρυνση αὐτὴ εἶναι ἐξόφθαλμα δυσανάλογη, ἰδίως γιὰ ὅσους ὑπηρετοῦν στὸ Δημόσιο, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ τελευταῖοι νὰ ἔχουν ὑποστεῖ σοβαρὲς οἰκονομικὲς ἀπώλειες. Ἐπιπλέον, οἱ ἐν λόγῳ ρυθμίσεις δὲν πλήττουν, κατ’ ἀποτέλεσμα, στὸν ἴδιο βαθμὸ τοὺς ὑψηλόμισθους ὑπαλλήλους ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ τοὺς χαμηλόμισθους ὑπαλλήλους ἀφ᾽ ἑτέρου, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μὲν ὑψηλόμισθοι νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ διατηροῦν ἕνα ἱκανοποιητικὸ καὶ ἀξιοπρεπὲς ἐπίπεδο διαβίωσης, ο χαμηλόμισθοι, μως, ο ποοι ποτελον να διαίτερα μεγάλο μέρος το λληνικο πληθυσμο, δηγονται στν κοινωνικ κα οκονομικ ξαθλίωση καλούμενοι ν συνεισφέρουν στ δημόσια βάρη κατ προφαν ναντιστοιχία μ τς δυνάμεις τους».
.                     Μάλιστα, ἡ ἀπόφαση καταλήγει δικαιώνοντας τοὺς ὑπαλλήλους, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι οἱ περικοπὲς αὐτὲς «στεροῦν τὸ δικαιούμενο, ἱκανοποιητικὸ καὶ ἀξιοπρεπὲς ἐπίπεδο διαβίωσης χαμηλόμισθων Ἑλλήνων μισθωτῶν» καὶ διατάσσει τὴν καταβολὴ τῶν δώρων καί, μάλιστα, μὲ τὸ νόμιμο τόκο.

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: