Ο ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Ζῇ καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ὡς λαλῶν ἐκ τῶν βίβλων»

.               Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους θεολόγους τῶν χρόνων μας ἔφυγε νωρὶς τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, 4 Σεπτεμβρίου 2016, γιὰ τὴ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐπίγεια Στρατευομένη, τὴν Ὁποία ὑπηρέτησε «ὡς καλὸς Στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» γιὰ πολλὲς δεκαετίες.
.             Κύπριος τῷ γένει, ἀπὸ τὰ κατεχόμενα, θεολόγος, Ἱεροκήρυκας, μέγιστος συγγραφέας, συστηματικὸς καὶ ἀντιαιρετικός, ἐργάστηκε, ὅσον ἐλάχιστοι στὸ Ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Ἀδελφότητος τοῦ π. Εὐσεβίου Ματθοπούλου μὲ τὸν γραπτὸ καὶ προφορικὸ θεῖο λόγο.
.             Δὲν ὑπῆρξε τομέας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ σύγχρονο θεολογικὸ ἢ πατριωτικὸ θέμα ποὺ νὰ μὴ τὰ ὑπηρέτησε καὶ μὲ τρόπο ἄριστο νὰ τὰ ἔφερε εἰς πέρας. Τὰ βιβλία του, τὸ ἕνα καλύτερο ἀπὸ τὸ ἄλλο, μὲ τὴν εὐρύτατη θεματογραφία καὶ τὴν ἀπόλυτα κατοχυρωμένη βιβλιογραφία του, ἀπαντοῦν σὲ ὅλα τὰ τρέχοντα θεολογικὰ ἐρωτήματα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἁγ. Γραφῆς καὶ Πατερικῆς Παραδόσεως. Ἀποτελοῦν τὴν καταφυγὴ καὶ τὸ βοήθημα κάθε ὀρθοδόξου μελετητῆ καὶ κήρυκα.
.             Γραμμένα τὰ ἔργα του ὅλα μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος καὶ τὴν δική του ἀκραία ἐργατικότητα καὶ ἐπιμέλεια ἀποτελοῦν ὁλόκληρη βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία μάλιστα ἐμπεριέχει μεταξὺ τῶν ἄλλων τὴν Ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση καὶ Εὐσέβεια, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἱστορία, τὴ θεία Λατρεία καὶ τὶς Ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴ συμβουλευτικὴ πρὸς τοὺς Νέους καὶ τὴ μεγάλη ἀγάπη πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία μας.
.             Τὰ ἔργα του τιμήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καὶ μερικὰ μεταφράστηκαν σὲ πολλὲς γλῶσσες. Ὁ ἴδιος πῆγε καὶ κήρυξε τὸν θεῖο λόγο σὲ Κύπρο, Αὐστραλία, Ἀγγλία, Ρωσία, ἄριστος κάτοχος ὄντας ὁ ἴδιος της Ἀγγλικῆς καὶ Γαλλικῆς γλώσσας. Κάποιοι εἶπαν ὅτι κάποια ἀπὸ τὰ συγγράμματά του εἶχαν προφητικὸ χαρακτήρα, ὅπως τὸ Λυκόφως τοῦ Μαρξισμοῦ, καὶ ἀναμφίβολα ὅλα ὠφέλησαν μικροὺς καὶ μεγάλους.
.                Διηύθυνε κυρίως τὸ Νεανικὸ καὶ Ἐπιστημονικὸ Περιοδικὸ τῆς «Δράσεως», τὸ ὁποῖο ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του γνώρισε πραγματικὰ στιγμὲς μεγαλείου. Ἐπίσης ὑπῆρξε ἐπὶ ἔτη Διευθυντὴς τῶν Ἐκδόσεων, τῶν Περιοδικῶν καὶ τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
.             Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Βασιλειάδης δὲν ἦταν μόνο ἕνας θεολόγος τοῦ σπουδαστηρίου ἢ τοῦ ἄμβωνος. Καταπιάστηκε ἐκ νεότητος αὐτοῦ καὶ μὲ τὰ ἱεραποστολικὰ ἔργα στοὺς τομεῖς τοῦ Χριστιανικοῦ ἔργου: Οἰκοτροφεῖα Φοιτητῶν, Γραμματεία Περιοδικῶν, Φοιτητικὲς Κατασκηνώσεις, Συνέδρια τοῦ Συλλόγου «Ο Μ. Βασίλειος», Τομέας Ἐπιστημόνων… Εἶχε μία πλήρη καὶ εὐλογημένη ζωὴ γεμάτη ἀπὸ ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα καὶ χάρη μέχρι τὴν τελευταία του στιγμή.
.             Ἡ προσωπική του πνευματικὴ ζωὴ ἄριστα συγκροτημένη, γεμάτη ἀπὸ τὴ χάρη τῶν Μυστηρίων τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας. Φίλος του Ἁγίου Ὅρους καὶ τῶν Ἀσκητῶν τοῦ Ἄθωνος, ζοῦσε τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωὴ κατὰ τρόπο ὑποδειγματικό. Ὁ λόγος τοῦ «ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος», ταπεινός, οἰκοδομητικός, βοηθητικός, ἀνάπαυε τοὺς ἀκούοντας αὐτόν. Ὁ ἴδιος ἦταν εὐγενέστατος καὶ εὐαίσθητος χωρὶς νὰ θέλει νὰ πικράνει καὶ νὰ στενοχωρήσει. Προσευχόμενος καὶ ἀκριβὴς σὲ κάθε στιγμὴ τῆς πολυκύμαντης ζωῆς του.
Μὲ τὴν ἐκδημία τοῦ Νικολάου Βασιλειάδη ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ χάνει ἕνα ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ καὶ ἐπίλεκτα μέλη της, ἡ Στρατευομένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Θεολογία ἕνα γνήσιο μαχητὴ τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ Δόγματος σὲ καιροὺς συμβιβασμοῦ καὶ συγκρητισμοῦ, ἡ Πατρίδα, καὶ ἰδιαίτερα ἡ Ἑλληνικὴ Κύπρος μας, χάνουν ἕνα «στήριγμα», ὅπως χαρακτηρίζει ὁ Μ. Βασίλειος τοὺς κληρικοὺς καὶ κατ΄ ἐπέκταση τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους.
.             Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστεύουμε στὴν αἰώνια ζωή. Οἱ ἄνθρωποι φεύγοντας ἀπὸ τὴ γῆ συνεχίζουν νὰ ζοῦν στὴν αἰωνιότητα καὶ τὰ ἔργα τῶν δικαίων παραμένουν καὶ διδάσκουν τὸν κόσμο. Ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Νικόλαος Βασιλειάδης ἀναπαύθηκε ἀπὸ τοὺς κόπους τῆς πολυμόχθου ζωῆς. Κάλλιστα μπορεῖ νὰ ἰσχύσει καὶ γι᾽ αὐτόν, αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Συναξαριστὴς γιὰ τὸν Μ. Βασίλειο: «Ζῇ Βασίλειος, καὶ θανὼν ἐν Κυρίῳ. Ζῇ καὶ παρ᾽ ἡμῖν, ὡς λαλῶν ἐκ τῶν βίβλων».
Αἰωνία του ἡ Μνήμη ! Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του!

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: