ΠΟΝΗΡΗ ΜΕΝ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ γιὰ τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα

ΠΟΝΗΡΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ καὶ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
γιὰ τὴν κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα

 .             Τὶς τελευταῖες ὧρες κυκλοφορεῖ ἡ εἴδηση πὼς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καταργεῖ τὴν πρωινὴ προσευχὴ μὲ ἐγκύκλιο ποὺ στάλθηκε στὰ σχολεῖα κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ψευδές. [eleftherostypos.gr]
.            Ὀρθότερα πρόκειται γιὰ τὴν (πονηρὴ) μέθοδο τῆς “Ἀποσιώπησης” τῆς πρωινῆς προσευχῆς ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, «τὸ ὁποῖο στὴν ἐγκύκλιο γιὰ τὴ λειτουργία τῶν δημοτικῶν σχολείων γιὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος, “ξέχασε” νὰ κάνει ἀναφορὰ στὴν πρωινὴ προσευχὴ» [Χρῆστος Δεμέτης, news247.gr]
.                  Μὲ ἐγκύκλιο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ποὺ στάλθηκε στὰ σχολεῖα, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καταργεῖ τὴν ἀναφορὰ στὴν πρωινὴ προσευχή, ἀλλὰ ὄχι τὴν ἴδια τὴ διαδικασία, δηλαδὴ τὸ ἔγγραφο γιὰ τὴν διαδικασία τῆς πρωινῆς προσευχῆς παραπέμπει στὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ποὺ ὁρίζει τὴ διενέργεια τῆς πρωινῆς προσευχῆς καὶ πὼς τίποτα δὲν θὰ ἀλλάξει οὔτε φέτος σχετικὰ μὲ αὐτὸ στὰ σχολεῖα.
.              Ἡ ἐγκύκλιος 2016-2017 στὴν οὐσία “ἀποσιωπᾶ τὰ ὅσα προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἰσχῦον προεδρικὸ διάταγμα γιὰ τὴ διαδικασία τῆς προσευχῆς κατὰ τὴν προσέλευση τῶν μαθητῶν στὰ σχολικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ παραπέμπει σὲ αὐτό. Πολλοὶ ἔσπευσαν νὰ κάνουν λόγο στὰ social media γιὰ “κατάργηση”, ὡστόσο δὲν ἰσχύει κάτι τέτοιο.
.            Ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐγκύκλιο τοῦ ὑπ. Παιδείας μὲ θέμα της, “Λειτουργία Δημοτικῶν Σχολείων γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2016-2017” καὶ συγκεκριμένα στὸ κεφάλαιο Β’, “Φοίτηση καὶ Σχολικὴ Ζωή”:

1. Ἔναρξη ἡμερήσιου προγράμματος-προσέλευση μαθητῶν
Τὸ καθημερινὸ ἡμερήσιο σχολικὸ πρόγραμμα ἀρχίζει στὶς 8.00 μὲ τὴν προσέλευση τῶν μαθητῶν στὸ χῶρο τοῦ σχολείου. Οἱ ὑπεύθυνοι ἐκπαιδευτικοὶ ἐφημερίας ὑποδέχονται τοὺς μαθητὲς στὶς εἰσόδους τοῦ σχολείου καὶ οἱ γονεῖς–συνοδοι ἀποχωροῦν. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ χρόνου τῆς προσέλευσης τῶν μαθητῶν (8.00-8.10) δὲν παρευρίσκεται χωρὶς ἄδεια στὸ χῶρο τοῦ σχολείου οὐδεὶς ἄλλος ἐκτὸς τῶν μαθητῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Στὶς 8.10, μετὰ τὸ ἠχητικὸ σῆμα (κουδούνι), μὲ εὐθύνη τῶν ἐφημερευόντων κλείνουν οἱ εἴσοδοι καὶ οἱ μαθητὲς συγκεντρώνονται κατὰ τμήματα ἢ τάξεις στὸν προκαθορισμένο χῶρο καὶ τὰ τμήματα ἢ τὶς τάξεις ἐπιτηροῦν οἱ διδάσκοντες σὲ αὐτὰ τὴν 1η διδακτικὴ ὥρα.
Ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου διδασκόντων ὁ Διευθυντὴς τοῦ σχολείου ἢ ἀναπληρωτής του ἢ μέλος τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σὲ πιθανὲς ἀνακοινώσεις-ὁδηγίες ποὺ ἀφοροῦν τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ σχολείου καὶ τὴν μαθητικὴ ζωὴ τῆς συγκεκριμένης μέρας ἢ καὶ σὲ γενικότερα θέματα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς συγκέντρωσης οἱ μαθητὲς κατὰ τμήματα καὶ ὀργανωμένα κατευθύνονται στὶς αἴθουσές τους συνοδεία τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν τὴν 1η ὥρα.
Τέλος ἐφαρμόζονται οἱ προβλέψεις τοῦ ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α´), ἄρθρο 13, παρ. 5, ἐδάφ. α´ καὶ β´ καὶ παρ. 10, ἐδαφ. Δ´.

.           Στὴν ἀντίστοιχη περσινὴ ἐγκύκλιο ὑπῆρχε ἡ ἑξῆς διατύπωση:

“27. Πρωινὴ Προσευχὴ – ἀνάρτηση σημαίας
Σύμφωνα μὲ τὸ ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α´), ἄρθρο 13, παρ. 5, ἐδάφ. α´ καὶ β´ καὶ παρ. 10, ἐδάφ. Δ´, σᾶς ἐπισημαίνουμε ὅτι:

Α. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων πραγματοποιεῖται κοινὴ προσευχὴ τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου μὲ εὐθύνη τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ ἐφημερεύουν. Σὲ περίπτωση δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἡ προσευχὴ πραγματοποιεῖται στὴν αἴθουσα κάθε τάξης. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ συμμετέχουν ὑποχρεωτικὰ στὴν πρωινὴ προσευχὴ καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ ἐπιβλέπουν τὰ τμήματά τους. Οἱ ἑτερόδοξοι μαθητὲς παρευρίσκονται μὲ τὸ τμῆμα ποὺ ἀνήκουν στὸ χῶρο τῆς συγκέντρωσης χωρὶς νὰ συμμετέχουν στὴν προσευχή, τηρώντας ἀπόλυτη ἡσυχία, σεβόμενοι τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς συμμαθητές τους ποὺ προσεύχονται”.

Τὸ Ὑπουργεῖο εἴτε ἤθελε νὰ μὴν κάνει ρητὴ ἀναφορὰ στὴν προσευχὴ καθὼς τὴ θεωρεῖ αὐτονόητη, ἢ τὴν ἄφησε ἐκτὸς ἐγκυκλίου ἠθελημένα γιὰ λόγους πολιτικῶν προθέσεων, μιᾶςς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ν. Φίλης σὲ παλαιότερες δηλώσεις του εἶχε ἀναφέρει πὼς βούλησή του ἦταν νὰ γίνει προαιρετικὴ ἡ προσευχή, ἀλλὰ καὶ οἱ παρελάσεις. Προφανῶς καὶ μία τέτοια ἀπόφαση θὰ ὁδηγοῦσε σὲ μεγάλες συγκρούσεις τόσο μὲ τὴν Ἐκκλησία, ὅσο καὶ μὲ τοὺς ΑΝΕΛ ποὺ βρίσκονται στὴν συγκυβέρνηση σὰν ἑταῖρος. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὸ προεδρικὸ διάταγμα προηγεῖται τῆς ἐγκυκλίου.

ΠΗΓΗ: news247.gr

 

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: