“ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”: ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ καὶ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΕΪΑ

Πανελλήνια ἕνωση Θεολόγων:
παιτομε ΙΣΟΝΟΜΙΑ.
Λέμε
χι στν προσηλυτισμ τν μαθητν στν θεΐα .
Καλο
με τν λληνικ λα ν ντισταθε
στ
ν κυβερνητικ φαλκίδευση τν
νθρωπίνων δικαιωμάτων του

Ἀθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
Ἀριθμ. Πρωτ. 109 

Δελτίο τύπου

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 2 Σεπτεμβρίου 2016 στὸ ΑΠΕ – ΜΠΕ (ἀναδημοσίευση alfavita.gr καὶ real.gr) εἶναι ἡ κορυφαία, ἕως τώρα, ἐπιχείρηση ἀσεβοῦς ἐμπαιγμοῦ ποὺ διαπράττει πρὸς τὴν Ἐκκλησία, πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, πρὸς τοὺς Θεολόγους, πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό, βαπτίζοντας καὶ παρουσιάζοντας τὸ πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα τοῦ ΙΕΠ ὡς ὀρθόδοξο. Ὁ κ. Γιαγκάζογλου, μὲ αὐτὴν τὴ συνέντευξη, ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἐκ μέρους καὶ ὅλων τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν συγγραφέων τῶν Προγραμμάτων στὸ ΙΕΠ, ὅτι αὐτὸς καὶ  ἡ ὁμάδα του ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ κ. Φίλη, μὲ ὅπλα τὴν προπαγάνδα, τὴ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας, τὴν παραπλάνηση καὶ τὴν ἐξαπάτηση, δὲν διστάζουν νὰ καταπατήσουν, στὴν πράξη, τὸ Σύνταγμα, τοὺς Νόμους, τὶς ἀποφάσεις τῶν ἀνωτάτων δικαστηρίων, δείχνοντας, ταυτόχρονα, ἀφ᾽ ἑνὸς τὴν ἐναντίωσή τους τόσο πρὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση, τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ὁμόφωνες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν περιφρόνησή τους πρὸς τοὺς Θεολόγους συναδέλφους τοὺς καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τοὺς Ὀρθόδοξους γονεῖς καὶ μαθητές.
.             Οἱ ὡς ἄνω Θεολόγοι, μὲ τὴ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ Ὀρθόδοξο σὲ πολυθρησκειακὸ ἢ θρησκειολογικὸ ἢ πανθρησκειακό, μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Προγράμματος, διαπράττουν, σὲ συνεργασία μὲ τὸν κ. Φίλη, δύο ἀδικήματα (σύμφωνα μὲ γνωμοδοτήσεις ἔγκριτων νομικῶν): α) Τὸ ἀδίκημα τοῦ Προσηλυτισμοῦ στὴν ἀθεΐα καὶ μάλιστα σὲ βάρος ἀνήλικων παιδιῶν, ποὺ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀμυνθοῦν πνευματικὰ καὶ β) Τὸ ἀδίκημα τῆς ἀνισονομίας, ἀφοῦ τὸ πολυθρησκειακὸ ἢ ὅπως τὸ ὀνομάζει ὁ κ. Φίλης Θρησκειολογικ ατ Πρόγραμμα φαρμόζεται μλλον πιβάλλεται, ρατσιστικά, μόνον στος ρθόδοξους μαθητές. Ο βραοι, ο Μουσουλμάνοι, ο Ρωμαιοκαθολικο κα ο Προτεστάντες λληνες μαθητς πολαμβάνουν -κα πολ σωστάπ τ πουργεο Παιδείας τ δικαίωμα ν διδάσκονται ποκλειστικ τ δική τους πίστη π διδάσκοντες κα λη, πο ο θρησκευτικές τους κοινότητες πιλέγουν κα γκρίνουν. Ἀντίθετα, μὲ τὸ πολυδιαφημισμένο ἀπὸ τὸ νεομαρξιστικὸ κατεστημένο στὴν Ἑλλάδα, νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές, ἀντίθετα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν ἐκπαιδευτικὸ Νόμο, δὲν θὰ διδάσκονται πλέον, τὴ δική τους πίστη, ἀλλὰ ἀναγκάζονται νὰ διδαχθοῦν ἕνα μεῖγμα ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες.
.           Ἡ ΠΕΘ συνεχίζει ἀταλάντευτα τὸν ἀγώνα της, παρὰ τὴν περιφρόνηση τῆς φωνῆς της ἀπὸ μέρους τῆς Πολιτείας καὶ ἀπὸ ἕνα μέρος τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δυστυχῶς, μὲ την  ἀντιφατικὴ στάση της, ἀπὸ τὴ μία νὰ ἀγκαλιάζει, νὰ ἐμπιστεύεται καὶ νὰ ἐπιβραβεύει τὸν κ. Γιαγκάζογλου καὶ κάποιους συνεργάτες του καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ παίρνει ὁμόφωνες ἀποφάσεις, ποὺ ἀποδοκιμάζουν τὰ Προγράμματά τους ἀλλὰ ὄχι καὶ τοὺς ἴδιους, τοὺς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ φτάσουν ἐδῶ ποὺ ἔφτασαν, «ἐμπαίζοντας» οὐσιαστικὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ δίνοντας ἐναντίον τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας τῶν νέων βαπτισμένων μελῶν της, τὸ μεγαλύτερο, ἀπὸ πλευρᾶς πνευματικῆς, ἐγκληματικὸ κτύπημα ποὺ ἔχει δεχθεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Σχολικὴ Ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκοκρατίας ἕως σήμερα.
.             Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε τὸ πρόβλημα τῶν Πιλοτικῶν Προγραμμάτων, ἡ ΠΕΘ ἀπευθύνθηκε μὲ ἔντιμο καὶ σταθερὸ λόγο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέδειξε τὸ θέμα, ἔστειλε ὑπομνήματα, διοργάνωσε πανελλήνια συνέδρια καὶ ἡμερίδες, ἐξέδωσε καὶ δημοσίευσε σὲ τόμους ὅλες τὶς σχετικὲς ἐπιστημονικὲς μελέτες, προσέφυγε στὴ Δικαιοσύνη καὶ κέρδισε δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις (115/ 2012 καὶ 1/2015) καὶ προσκάλεσε ἀνώτατους δικαστικοὺς νὰ γνωματεύσουν καὶ νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ ὑφιστάμενο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νομικὸ καθεστὼς καθὼς καὶ τὸ νομικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἔχει λόγο γιὰ τὰ Προγράμματα καὶ τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
.             Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἀγώνα της, ἐν μέσῳ διωγμῶν καὶ ὕβρεων, καταβάλλει φιλότιμα μία ὑπεράνθρωπη προσπάθεια, ἔχοντας στὴ διάθεσή της ἐλάχιστους οἰκονομικοὺς πόρους, ποὺ προσφέρουν ὁλοπρόθυμα Συνάδελφοι καὶ κάποιοι Μητροπολίτες ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ μαστίζει τὴ χώρα μας. Ἡ ΠΕΘ δὲν διαθέτει πρόσβαση στὰ παχυλὰ ΕΣΠΑ ἢ στὰ ταμεῖα βουδιστικῶν, ἰνδουιστικῶν καὶ πνευματιστικῶν ὀργανώσεων, ὅπως τῆς νεοβουδιστικῆς, παραθρησκευτικῆς ὀργάνωσης Arigatou, ποὺ ἐπιδιώκει καὶ αὐτὴ νὰ ἐπιβάλει τὴ δική της θρησκευτικὴ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα, μέσῳ συνεργατῶν της καὶ μάλιστα «Θεολόγων»!
.             Τὰ μέλη τῆς ΠΕΘ καὶ τὸ Διοικητικό της Συμβούλιο αἰσθάνονται τὸ βάρος τῆς εὐθύνης αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, πού, ἀντὶ νὰ λύνεται, διογκώνεται καὶ θὰ ἀγωνιστοῦν, μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου νὰ μὴν ἐφαρμοστεῖ αὐτὸ τὸ δηλητηριασμένο πνευματικὰ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Μὲ εὐθύνη καὶ ἀγάπη πρὸς τὰ παιδιά, θὰ ὑψώσουν τὴ φωνή τους καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν ἀποορθοδοξοποίησή τους, ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἐπιχειρεῖται, μὲ ἀνίερα μέσα, ἀπὸ συγκεκριμένους «Θεολόγους» μὲ τὴν εὐλογία, τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴ σιωπὴ αὐτῶν ποὺ τὰ βάπτισαν καὶ ἔπρεπε, ὡς πνευματικοὶ ἡγέτες, νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἀπρόσκοπτη πνευματική τους ἀνάπτυξη.
.             Δυστυχῶς, βλέπουμε νὰ ὁλοκληρώνεται ἡ μέσῳ τῆς Παιδείας, λυσσαλέα ἐπίθεση ἐναντίον τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς δυναμικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους καὶ  νὰ χρησιμοποιονται, σχεδν νυπεράσπιστα, τ νήλικα κα νυποψίαστα μικρ παιδιά, ς πρώτη ναλώσιμη λη στ σχέδια ξένων κέντρων γι τν παγκοσμιοποίηση κα τν ποχριστιανοποίηση τόσο τς Ερώπης σο κα το γιοτόκου τόπου μας.
.             Δυστυχῶς, ἐπίσης, ἕως τώρα, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει σθεναρὴ καὶ ἀξιόπιστη ἀντίσταση ἀπέναντι σὲ μία παραπαίουσα καὶ καταρρέουσα πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιδείξει γιὰ νὰ κατευνάσει τὸ μένος, ἀκόμη καὶ τῶν ψηφοφόρων της, γιὰ τὶς ἀμέτρητες ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις της, εἶναι οἱ κομματικὲς στεῖρες προπαγάνδες, ἀνασυρμένες ἀπὸ τὸ χρονοντούλαπο τῆς μαύρης Ἱστορίας τῆς Πατρίδας μας. Ἐφιαλτικὲς μνῆμες καὶ μεταρρυθμίσεις, ποὺ καταρρίφθηκαν στοὺς κομμουνιστικοὺς «παραδείσους», ἀνάμεικτες μὲ ἕνα τυφλὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸ μίσος, ἀναβιώνουν καὶ σερβίρονται στὸν ὀρθόδοξο λαό μας, στὸ πλαίσιο τῶν νέων «παραδείσων» ποὺ ἐπαγγέλλεται ἡ νέα τάξη πραγμάτων σὰν καινοτομίες καὶ προοδευτισμοί, βάζοντας τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία τῆς χώρας μας σὲ νέες περιπέτειες.
.             Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ καὶ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας καλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἀναλάβουμε ὅλοι μαζὶ τὶς πνευματικές μας εὐθύνες καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν κυβερνητικὴ φαλκίδευση τῶν ἀνθρωπίνων – ἀτομικῶν δικαιωμάτων μας, ἂν θέλουμε τὴ διατήρηση καὶ τὴ συνέχιση τῆς Ὀρθόδοξης παραδόσεως στὴ χώρα μας: «Στῶμεν καλῶς».

ΠΗΓΗ: petheol.gr

 

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: