ΣΙΓΟYΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΙΓΟYΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ

.               Δὲν πρόκειται νὰ γίνει φέτος λειτουργία στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τραπεζούντα. Ἔπειτα ἀπὸ πέντε συνεχῆ χρόνια ποὺ ἐπιτράπηκε ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς ἡ λειτουργία ἀνήμερα τῆς Παναγίας, φέτος ἀνακλήθηκε ἡ σχετικὴ ἄδεια. Ἡ ἐπίσημη αἰτιολογία τὴν ὁποία προέβαλαν οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς εἶναι ὅτι στὸ μοναστήρι γίνονται ἐργασίες ἀναστήλωσης καθὼς παρουσιάστηκαν προβλήματα στατικότητας.
.               Κύκλοι τοῦ Πατριαρχείου καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπίκληση προβλημάτων στατικότητας εἶναι προσχηματική. Ὅπως ἀναφέρει ἡ voria.gr, κύκλοι τοῦ Πατριαρχείου καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπίκληση προβλημάτων στατικότητας εἶναι προσχηματική. Ἐκφράζουν, δέ, φόβους ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτραπεῖ ποτὲ ξανὰ ἡ λειτουργία τῆς μονῆς μετὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἰσλαμοποίηση τοῦ τουρκικοῦ κράτους ἀπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν.
.           Ἡ ἱστορικὴ μονὴ ἐπαναλειτούργησε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, ἔπειτα ἀπὸ 88 χρόνια. Τὸ τουρκικὸ κράτος εἶχε δώσει ἄδεια στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, γιὰ νὰ τελεστεῖ στὴν ἱστορικὴ μονὴ πατριαρχικὴ θεία Λειτουργία γιὰ τὴν γιορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ τὴν Τουρκία νὰ προσδοκᾶ τόσο τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία γιὰ σεβασμὸ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ὅσο καὶ σὲ οἰκονομικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν αὔξηση τῶν τουριστῶν στὴν περιοχὴ τὶς ἡμέρες αὐτές. Ἡ ἄδεια νὰ ἀνοίγει ἡ μονὴ γιὰ μία ἡμέρα τὸ χρόνο ἦταν διαρκής, καθὼς δὲν εἶχε χρονικὸ περιορισμό. Ὡστόσο, στὸ τέλος Μαΐου οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς εἰδοποίησαν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅτι ἀνακαλεῖται ἡ ἄδεια, χωρὶς μάλιστα νὰ διευκρινίζουν ἐὰν ἡ ἀνάκληση θὰ ἰσχύσει μόνον γιὰ φέτος.
.               Ἡ εἴδηση προκάλεσε μεγάλη ἀπογοήτευση σὲ χιλιάδες Πόντιους ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ κυρίως Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι εἶχαν προγραμματίσει νὰ ταξιδέψουν στὴν Τραπεζούντα τὶς ἡμέρες αὐτές.

Πρόσχημα ἡ ἀναστήλωση

.               Στὸ ἔγγραφό τους οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ἀναφέρουν ὡς αἰτιολογία γιὰ τὴν ἀνάκληση τῆς ἄδειας ὅτι βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη ἐργασίες ἀναστήλωσης τῆς μονῆς καθὼς παρουσιάστηκαν προβλήματα στατικότητας. Ὡστόσο, κύκλοι τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ παράγοντες τῶν Ποντίων ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἀλλαγὴ στάσης τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ὀφείλεται σὲ ἄλλους λόγους.
.             Ὁ πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Ποντίων Ἑλλάδος Γιῶργος Παρχαρίδης δήλωσε στὴ Voria.gr ὅτι «ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν σχετίζεται μὲ τὸ πρόσφατο ἀποτυχημένο πραξικόπημα στὴν Τουρκία καθὼς εἶχε ληφθεῖ νωρίτερα. Ἡ αἰτιολογία εἶναι ὅτι γίνεται ἀνακαίνιση. Ἐγὼ δὲν πιστεύω ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος. Ἡ Τουρκία δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψει νὰ ξαναλειτουργήσει τὸ ἱστορικὸ μοναστήρι. Στόχος τοὺς εἶναι νὰ ἐξαφανίσουν κάθε στοιχεῖο ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία».

Ὁλοταχῶς πρὸς τὴν ἰσλαμοποίηση

.               Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Παρχαρίδη τὸ σχέδιο τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ ἀλλάξει ὁ χαρακτήρας τῆς περιοχῆς. «Τὸ σχέδιο ἔχει ξεκινήσει νὰ ὑλοποιεῖται τὰ τελευταία χρόνια. Ἤδη, ἐδῶ καὶ δύο χρόνια ἔχουν μετατρέψει τὴν Ἁγία Σοφία τῆς Τραπεζούντας σὲ τζαμί, ἐνῶ καὶ ἡ Ἅγια-Σοφιὰ τῆς Κωνσταντινούπολης μετατρέπεται κι αὐτὴ σταδιακὰ σὲ τζαμί. Παράλληλα, ὅλες οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς εἴτε ἔχουν γίνει τζαμιά, εἴτε μετατράπηκαν σὲ στάβλους, εἴτε ἁπλῶς καταρρέουν» ἀναφέρει ὁ κ. Παρχαρίδης.
.               Σύμφωνα μὲ παράγοντα τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τὴν περιοχὴ ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἔχει παρακολουθήσει ὅλες τὶς λειτουργίες ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἐντεῦθεν, τὸ σχέδιο τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν ἄρχισε νὰ ἐκτυλίσσεται ἐδῶ καὶ περίπου τέσσερα χρόνια.
.               «Ἄρχισαν νὰ χτίζονται καινούργια τζαμιά, ἀραβικῆς μάλιστα τεχνοτροπίας καθὼς στόχος τοῦ Ἐρντογὰν εἶναι νὰ προσελκύσει ἰσλαμικὸ πληθυσμὸ ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ κράτη». Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, τὰ τελευταῖα χρόνια ἄραβες, κυρίως ἀπὸ τὴ Σαουδικὴ Ἀραβία ἔχουν ἀγοράσει ἐκτάσεις, μαγαζιὰ καὶ κατοικίες στὴν περιοχή, ἐνισχύοντας ἔτσι τὸ τουριστικὸ ρεῦμα, σὲ ἀντιστάθμισμα τῶν ἀπωλειῶν ποὺ θὰ ἔχει ἡ περιοχὴ ἐξ αἰτίας τῆς σταδιακῆς ἀπομάκρυνσης τοῦ ποντιακοῦ στοιχείου ποὺ ἐπισκεπτόταν κατὰ χιλιάδες τὴν Τραπεζούντα.
.             Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, σύμμαχος στὶς προσπάθειες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν νὰ ἐκριζώσουν κάθε ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο στοιχεῖο ἀπὸ τὴν περιοχὴ εἶναι καὶ ὁ τοπικὸς δήμαρχος, ὁ ὁποῖος ἐξελέγη τὸ 2014. Πρόκειται γιὰ ἕναν φανατικὸ ὀπαδὸ τοῦ Ἐρντογάν, ἰσλαμιστή, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησε τὸν προηγούμενο κεμαλικό, μετριοπαθῆ δήμαρχο.

Χιονοδρομικὸ κοντὰ στὸ μοναστήρι

.             Ὁ ἴδιος παράγοντας ἐπισημαίνει στὴ Voria.gr ὅτι στὰ σχέδια τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν εἶναι ἡ κατασκευὴ καὶ λειτουργία στὴν περιοχὴ χιονοδρομικοῦ κέντρου, σὲ ἀπόσταση περίπου πενήντα λεπτῶν ἀπὸ τὸ μοναστήρι. «Θὰ γίνει σὲ ὑψόμετρο 2.800-3.000 μέτρων, σὲ μία φανταστικὴ βουνοκορφὴ στὴν ὁποία ἔχει χιόνι ὁλόκληρο τὸ χρόνο». Τονίζει, πὼς γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ χιονοδρομικοῦ οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς προχώρησαν τὸ προηγούμενο διάστημα σὲ διάνοιξη δρόμων, ἐργασίες γιὰ τὶς ὁποῖες χρησιμοποιήθηκαν φουρνέλα καθὼς ἡ περιοχὴ εἶναι βραχώδης. «Ἐξ’ αἰτίας αὐτῶν προκλήθηκαν ὄντως ζημιὲς στὴν ἱερὰ μονή, ὅμως ἡ ἀναστήλωση ἀποτελεῖ δικαιολογία».
.             Σύμφωνα μὲ τουριστικὸ πράκτορα ὁ ὁποῖος διοργανώσει ἐκδρομὲς ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν περιοχὴ τοῦ Πόντου «αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ πρόσβαση στὸ μοναστήρι ἀπαγορεύεται. Τὸ ὑπέροχο κόσμημα τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ δεῖ κανεὶς οὔτε ἀπὸ ἀπόσταση».

 

 

ΠΗΓΗ: zougla.gr (ἀπὸ Voria.gr)

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: