Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ἡ δημοσιογραφικὴ κάλυψη τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ δημοσιογραφικὴ κάλυψη τῆς Συνόδου τῶν δέκα τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν Κρήτη στὸν κοσμικὸ τύπο εἰς μὲν τὴν Ἑλλάδα ἦταν μικρή, εἰς δὲ τὸν διεθνῆ Τύπο ἐλάχιστη. Εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα ὀλιγάριθμοι εἰδικοὶ γνωρίζουν τί συνέβη ἐκεῖ καὶ ἐλάχιστοι πιστοὶ τί ἀποφάσεις ἐλήφθησαν. Τηλεοπτικὰ στὴν Ἑλλάδα μόνο τὸ κρατικὸ κανάλι εἶχε ἐπαρκῆ κάλυψη τῆς Συνόδου, μονόπλευρη πάντως ὑπὲρ τῶν ἀπόψεων τοῦ Φαναρίου, κυρίως στὸν σχολιασμό. Τὰ ὑπόλοιπα, ἰδιωτικά, κανάλια ἀγνόησαν τὸ γεγονός.
.             Στὶς ἐφημερίδες ὑπῆρξαν ἀνύπαρκτες εἰδήσεις, ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴν ἀφέλεια τῆς γραφῆς, τὴν ἔλλειψη ἐκκλησιολογικῆς γνώσης καὶ τὴν ἐξωπραγματικὴ ἀντίληψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Μία «εἴδηση» ἦταν ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀποκάλεσε «αἱρετικοὺς» ὅσους δὲν ἀποδεχθοῦν τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης… Ἄλλη ἀνακριβὴς εἴδηση, ποὺ διακρίνεται ἀπὸ τὰ ἴδια ἐλαττώματα μὲ τὴν πρώτη, ἦταν πὼς «σύμφωνα μὲ διασταυρωμένες πληροφορίες ἡ Μόσχα πρόκειται νὰ στείλει παρατηρητὴ στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου»… Ἡ Μόσχα θὰ συμπεριφερόταν δηλαδὴ σὰν τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν… Ἐπίσης ἐκεῖνο ποὺ ἐπιχειρήθηκε νὰ περάσει, ἀλλὰ μὲ τρόπο ποὺ ἔδειχνε πὼς αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔλεγαν καὶ τὸ ἔγραφαν δὲν τὸ πίστευαν καὶ τὸ ἔκαμαν «καθηκόντως», ἦταν ὅτι «στὴν Κρήτη διακηρύχθηκε ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας». Τὸ ἀντίθετο συνέβη. ποκαλύφθηκε μ κκωφαντικ τρόπο τ βαθ χάσμα πο πάρχει μεταξ τν τοπικν ρθοδόξων κκλησιν
.             Στὸν διεθνῆ κοσμικὸ Τύπο ἐλάχιστη ἕως μηδαμινὴ ἦταν ἡ κάλυψη τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Ὅσοι ἤλπιζαν ὅτι ἡ «Πανορθόδοξη Σύνοδος» θὰ ἦταν τὸ γεγονὸς τοῦ 2016 καὶ ἀνάλογη σὲ κάλυψη καὶ σὲ ἐμβέλεια τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου ἀπατήθηκαν οἰκτρά… Νομοτελειακὰ εἶναι τὰ φαντασιοκοπήματα νὰ ἔχουν ἀνώμαλη προσγείωση στὴν πραγματικότητα.
.             Στὸν Τύπο τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν κυρίως ὑπῆρξε κάποια κάλυψη, ποὺ ἔβγαζε καὶ ἕναν προβληματισμό. Τὸ εἰδησεογραφικὸ ὄργανο τοῦ Βατικανοῦ «L’ Osservatore Romano», ἐνῶ πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐμφάνισε αἰσιόδοξο τὸν Πάπα γιὰ τὰ ἀποτελέσματά της «στὴν προώθηση τῆς κοινωνίας μεταξὺ τῶν χριστιανῶν», μετὰ τὴ Σύνοδο τὸν ἐμφάνισε πολὺ συγκρατημένο. Στὴν ἀντιφώνησή του, στὴν προσφώνηση τοῦ Μητροπολίτη Βοστόνης Μεθοδίου, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στὴν θρονικὴ ἑορτὴ τῆς Ρώμης, εἶπε μόνο τὰ ἑξῆς γιὰ τὴ Σύνοδο: «Εἴθε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς (Σημ. γρ. Ἔτσι χαρακτήρισε τὴ Σύνοδο ὁ Πάπας, ὑποβαθμίζοντάς την) νὰ φέρει πλούσιους καρποὺς γιὰ τὸ καλό τῆς Ἐκκλησίας».
.             Στὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Catholic News Service, τὸ ὁποῖο εἶναι ὄργανο τῆς συνέλευσης τῶν ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τῶν ΗΠΑ, σημειώνεται ὅτι ἡ ἀπουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας προκάλεσε ἀμηχανία στὴν Ρώμη. Ὅπως γράφει, ἡ παρουσία τοῦ καρδιναλίου Κὸχ καὶ τοῦ ἐπισκόπου Μπράϊαν Φάρελ, ὡς παρατηρητῶν στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης, δὲν ἤθελε τὸ Βατικανὸ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ὑποστήριξη πρὸς τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, οὔτε ὅμως ἤθελε ἡ Ρώμη νὰ ἀπουσιάσει τῆς Συνόδου, δίνοντας ἔτσι τὸ μήνυμα μίας ἔμμεσης ὑποστήριξης στὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο… Καὶ στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση τὸ Βατικανὸ θὰ περιερχόταν σὲ δύσκολη θέση… Αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποὺ σημείωσε πὼς ἡ παρουσία τῶν παρατηρητῶν του θὰ ἤθελε νὰ εἶναι «ἕνα σημεῖο τῆς μεγάλης ὑποστήριξής του στὴν ἑνότητα τής Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».
.             Ὁ Adam Villiers σημειώνει σχετικὰ στὸ πρακτορεῖο Reinformation Catholique, ὅτι μπορεῖ τὸ Βατικανὸ νὰ στηρίζει τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο δείχνει πρόθυμο στὴν προώθηση τῆς κοινωνίας μαζί του, ἀλλὰ δὲν ἀγνοεῖ τὴν ἰσχὺ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Κατὰ τὸν Βιλιέ, ὅσο καὶ ἂν τὸ Βατικανὸ δείχνει νὰ μὴν τὸ παραδέχεται, στὴν οὐσία ρίχνει περισσότερο βάρος στὴν σχέση του μὲ τὴν Μόσχα, ὅταν μάλιστα μετὰ τὴν Σύνοδο στὴν Κρήτη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐξῆλθε ἀποδυναμωμένος ἀπὸ τὴν Σύνοδο καὶ ὅταν ἤδη δέχεται ἐπικρίσεις σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι θέλει horresco referens (Σημ. γρ. Ἀντιγραφὴ τοῦ πρακτορείου ἀπὸ τὴν Αἰνειάδα τοῦ Βιργιλίου. Σημαίνει «ἀνατριχιάζω ἀναφέροντάς το») νὰ πιαστεῖ ὅτι εἶναι σὰν τὸν Πάπα τῆς Ρώμης καὶ νὰ συμπεριφέρεται ὅπως αὐτός… Προφανῶς οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ δὲν θέλουν ἕναν ἀκόμη Πάπα, κάτι ποὺ φάνηκε καὶ στὸν διεξαγόμενο θεολογικὸ διάλογο, ὅταν δὲν ὑποστήριξαν τὴν καινοτόμο ἀντίληψη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ὅτι ὅπως ὁ Πάπας εἶναι Πρῶτος στὴν Δύση, ἔτσι καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἶναι Πρῶτος στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία…
.             Μία καλὴ ἀνάλυση τῆς Συνόδου ἔκαμε ὁ Victor Gaetan στὸ Πρακτορεῖο National Catholic Register (ΝCR), στὶς 29 Ἰουνίου 2016. Ὁ Γκαετὰν ἔχει κάνει καλὲς βυζαντινὲς καὶ ὀθωμανικὲς σπουδὲς στὴν Σορβόνη καὶ τὸ διδακτορικό του εἶναι στὸ θέμα «Ἰδεολογία καὶ λογοτεχνία» στὸ πανεπιστήμιο Tufts τῶν ΗΠΑ. Γιὰ τὰ ρεπορτάζ του ἔχει βραβευθεῖ ἀπὸ τὸ παγκόσμιου κύρους περιοδικὸ Foreign Affairs, τοῦ ὁποίου εἶναι συνεργάτης στὰ θρησκευτικὰ θέματα. Στὴν πολυσέλιδη ἀνάλυσή του τονίζει ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης δημοσιοποίησε τὸ τεράστιο χάσμα ποὺ ὑπάρχει στὴν κοσμοθεωρία μεταξύ τῆς ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἰσχύος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς κοσμικῆς ἰσχύος τῆς Ρωσίας. Ὅπως σημειώνει ὁ Γκαετὰν, ἡ ἄρνηση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ συμμετάσχει στὴν Σύνοδο ματαίωσε τὸ ὄνειρο τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου νὰ προβάλει τὴν ὑπ’ αὐτὸν παγκόσμια ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
.             Ἀντίθετη εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ καθηγητοῦ τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μπολόνια Ἀλμπέρτο Μελλόνι. «Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σύνοδος συγκλήθηκε εἶναι τὸ πραγματικὸ κέρδος καὶ εἶναι ἐπιτυχία τῆς Κωνσταντινούπολης», εἶπε. Ὁ Γκαετὰν ἐπισημαίνει ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπεστράτευσε γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου τὸν Οὐκρανικῆς καταγωγῆς πρώην φυσικὸ καὶ σήμερα ἐγκρατῆ Ὀρθόδοξο θεολόγο Πὸλ Γκάβριλιουκ καὶ τὸν π. Ἰωάννη Χρυσαυγῆ. Οἱ δύο τους μὲ τὶς δηλώσεις τους στὶς ΗΠΑ μεγάλωσαν τὸ χάσμα μεταξὺ Φαναρίου καὶ Μόσχας. Στὸ θρησκευτικὸ περιοδικὸ μεγάλης ἐπιρροῆς First Things (Σημ. γρ. Εἶναι νεοσυντηρητικὸ περιοδικό, λουθηρανικῆς ἰδιοκτησίας, ποὺ ὑποστηρίζει τὸν ὑποψήφιο τῶν ρεπουμλπικάνων Ντόναλντ Τράμπ, ὡς «καλὸ χριστιανό…») οἱ συγκεκριμένοι δύο ἐκπρόσωποι τοῦ Φαναρίου ὑποστήριξαν ὅτι «ὑπάρχει μία μειονοψηφία (Ἐκκλησιῶν) ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐθνική τους ἀπομόνωση»… Καὶ ὁ π. Χρυσαυγῆς σὲ δημόσια διάλεξή του, πρὶν ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, τὴν 1η Φεβρουαρίου 2016, στὸ ρωσικῆς κουλτούρας θεολογικὸ σεμινάριο τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, στὶς ΗΠΑ, κατέκρινε τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ «παράνοια», «ἐπαρχιωτισμὸ» καὶ «ἐθνοκεντρισμό». Προφανῶς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας πληροφορήθηκε τὰ ὅσα εἶπε ὁ π. Χρυσαυγῆς, ποὺ ἦταν ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης…
.             Μὲ τὴν γραμμὴ αὐτὴ τῶν «σκληρῶν» τοῦ Φαναρίου δὲν συμφώνησε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας. Ὁ Ρουμάνος Ἀρχιεπίσκοπος Τιργοβιστίου Νήφων σὲ δηλώσεις του στὸ NCR τάχθηκε σαφῶς ἐναντίον ὅσων «ἐπιχειροῦν νὰ δαιμονοποιήσουν τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία», καὶ τόνισε ὅτι οἱ Ρῶσοι καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, βιώνουν βαθιὰ τὴν πίστη τους καὶ τὸ θαῦμα ποὺ ἐπιτελεῖται μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

.             Μὲ τὸ παρὸν κείμενο ὁλοκλήρωσα τὴν ἀναφορά μου στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Σὲ 16.306 λέξεις ἔγραψα πέντε κείμενα γιὰ τὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου, πέντε γιὰ τὴν στάση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σ᾽ αὐτὴν καὶ ἕνα, τὸ τελευταῖο, γιὰ τὴν δημοσιογραφικὴ κάλυψη τῆς Συνόδου. Φυσικὰ ὅλα εἶναι ἀτελῆ καὶ πολλὰ διέφυγαν. Ὅμως εἶναι μία πρώτη προσέγγιση.
.             Ἀρχίζοντας τὸ γράψιμο σκεφτόμουν νὰ ὁλοκληρώσω τὴν ἀναφορά μου μὲ τὰ δικά μου συμπεράσματα καὶ ἕνα παράρτημα, μὲ τὴν κατάσταση σήμερα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸν κόσμο. Τελικὰ ἀποφάσισα νὰ μὴν τὰ γράψω. Γιὰ τὰ συμπεράσματα σκέφθηκα ὅτι καλύτερα εἶναι νὰ ἀφεθεῖ ὁ κάθε ἀναγνώστης μου νὰ βγάλει ἀνεπηρέαστος τὰ δικά του συμπεράσματα. Καὶ γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα, ἡ ἔρευνά μου μὲ ὁδήγησε σὲ ἀδιέξοδο. Μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐξαχθοῦν στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο καὶ πόσοι εἶναι ποίμνιο ἀνὰ τοπικὴ Ἐκκλησία.
.             Ὁρισμένα ἀναπάντητα ἐρωτήματα δείχνουν αὐτὴ τὴν ρευστότητα. Πόσοι Χριστιανοὶ ἔχουν ἀπομείνει στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, ὡς ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας; Πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Οὐκρανία ποὺ παραμένουν ποίμνιο τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας; Στὴν ἱεραποστολὴ στὴν Ἀφρικὴ πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί; Πόσοι ἀπὸ ὅσους τελοῦν πολιτικοὺς γάμους, ἢ ὑπογράφουν σύμφωνα συμβίωσης παραμένουν ὀρθόδοξοι χριστιανοί; Στὴν Διασπορὰ πόσα ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν μεικτῶν γάμων εἶναι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί; Πόσοι εἶναι οἱ πρώην ἄθεοι τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν, ποὺ ἐπανῆλθαν στὴν Ὀρθοδοξία; Μποροῦν νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα ἐρωτήματα, ποὺ δείχνουν τὸ ἀδύνατο νὰ γραφεῖ κάτι ἀκριβὲς γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κόσμο.
.             Βεβαίως ὁ ἀριθμὸς δὲν ἔχει καμία σημασία. Δώδεκα Ἀπόστολοι ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ πέτυχαν τὸ θαῦμα, τῆς, μέσα ἀπὸ τὴν Πίστη στὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Ἀγάπη, εἰρηνικῆς μεταστροφῆς καὶ σωτηρίας ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Ὅσοι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, πρὸ πάντων οἱ κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ λαϊκοί, ἂς ἐλέγξουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἂν ἔχουμε τὴν Πίστη ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Πατέρες καὶ οἱ Μάρτυρες καὶ πόσο ἔχουμε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὸ ὑλιστικὸ καὶ ἡδονιστικὸ ἰδεολογικὸ ἐποικοδόμημα τῆς ἐποχῆς μας. Ἐπίγνωση, Μετάνοια καὶ Πίστη φέρνουν τὴν Ἐλπίδα καὶ ὁδηγοῦν στὸ Θαῦμα.

Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: