Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–4

Ἡ στάση τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης

 Μέρος Δ´

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

βλ. σχετ.: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–2

 ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–3

.           Στὸ Δ´ μέρος καὶ γιὰ λόγους πρακτικοὺς θὰ γίνουν ἀναφορὲς πρῶτα στὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες τῆς Γεωργίας, τῆς Κύπρου, τῆς Πολωνίας, τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Τσεχίας – Σλοβακίας καί, στὸ ἑπόμενο σημείωμα, τῆς Ἑλλάδος.

Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας

.             Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας δὲν συμμετέσχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Στὴ συνεδρίαση τῆς 25ης Μαΐου 2016 εἶχε προειδοποιήσει πὼς ἂν δὲν ἀλλάξει ἄρδην τὸ κείμενο τῆς σχέσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους, δὲν θὰ τὸ ὑπέγραφε. Πάντως σὲ ἐκείνη τὴ συνεδρίαση ὅρισε καὶ τὴν ἀντιπροσωπεία της, ποὺ θὰ συμμετεῖχε στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Στὴ συνέχεια τὰ γεγονότα τὴν ἔκαναν νὰ ἀπόσχει, μὲ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε ἡ Ἱεραρχία της στὶς 10 Ἰουνίου. Τοὺς λόγους τῆς ἀπουσίας ἐξέθεσε ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης κ. Ἠλίας στὸ πρακτορεῖο ΝΟΒΟΣΤΙ, στὶς 13 Ἰουνίου 2016. Ἦταν, ὅπως εἶπε, ἡ μὴ τακτοποίηση τοῦ ζητήματος μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ ἡ ἀποχὴ τοῦ πρώτου ἀπὸ τὴ Σύνοδο, καὶ ἡ μὴ ἀναβολὴ τῶν θεμάτων ποὺ δὲν εἶχαν ὁμόφωνη ἔγκριση στὴν προσυνοδικὴ διαδικασία, ὅπως ἦταν τὰ θέματα τῆς σχέσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ τοῦ γάμου καὶ τῶν κωλυμάτων αὐτοῦ.
.               Γιὰ τὴν ἀποχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη, ποὺ ἦταν οὐσιαστικὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κοινοποίησε κείμενο στὰ ἀγγλικὰ 13 Γεωργιανῶν θεολόγων, πού, κατὰ τὸ Γραφεῖο Τύπου, ἀποτελοῦν τὴ νέα «προοδευτικὴ» γενιὰ θεολόγων, κάτι δηλαδὴ σὰν τοὺς θεολόγους τοῦ «Καιροῦ» στὴν Ἑλλάδα. Οἱ ἐν λόγῳ θεολόγοι κατακρίνουν «τὶς φουνταμενταλιστικὲς καὶ ὑπερσυντηρητικὲς» Ὀρθόδοξες ὁμάδες τῆς Γεωργίας, οἱ ὁποῖες ἔδωσαν ἀνακριβεῖς πληροφορίες περὶ τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Κατηγοροῦν ἐπίσης τὸ Πατριαρχεῖο, ὅτι δὲν ἀντέδρασε σωστὰ ἐναντίον αὐτῶν τῶν «καταστροφικῶν ὁμάδων».
.               Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τὸ ἐν λόγῳ κείμενο, ποὺ τὸ προέβαλε καὶ τὸ προώθησε ἐπισήμως τὸ Φανάρι, δίνει πολιτικὲς προεκτάσεις στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Θεωρεῖ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι χωρισμένη σὲ δύο μείζονα «στρατόπεδα», τὸ ἕνα ὑπὲρ τοῦ φιλοδυτικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸ ἄλλο ὑπὲρ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καὶ τονίζει ὅτι ἡ ἀποχὴ τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας σημαίνει ὅτι τάσσεται στὸ πλευρὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, τὸ ὁποῖο, ὅπως γράφουν οἱ «μοντέρνοι» Γεωργιανοὶ θεολόγοι, «εἶναι ἐργαλεῖο τοῦ Κρεμλίνου, ποὺ ἀκολούθησε μία ἀηδιαστικὴ πολιτικὴ στὶς μετασοβιετικὲς χῶρες»…
.             Ἡ Γεωργία, ἀπὸ τὴν ὁποία καταγόταν ὁ αἱμοσταγὴς ἡγέτης τῆς ΕΣΣΔ Ἰωσὴφ Στάλιν, εἶναι ἕνα μικρὸ Ἔθνος, περίπου 4.000.000 κατοίκων. Ἀμέσως μετὰ τὴ διάλυση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὴν ἀνεξαρτησία της προκλήθηκαν προβλήματα μὲ τὴ γειτονικὴ Ρωσία, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἐντὸς τῶν συνόρων της περιοχὲς τῆς Νότιας Ὀσετίας καὶ τῆς Ἀμπχαζίας νὰ εἶναι ἕως καὶ σήμερα ὑπὸ ρωσικὸ ἔλεγχο. Οἱ Γεωργιανοὶ ἔχουν ἐκτεταμένα σύνορα μὲ τὴν ὁμόδοξη Ρωσία. Συνορεύουν ἐπίσης μὲ τὶς πολυπληθεῖς ἀλλόθρησκες χῶρες Τουρκία καὶ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ μὲ τὴν ὀλιγάριθμη χριστιανικὴ ἀλλὰ ἑτερόδοξη Ἀρμενία. Ὡς Ἔθνος δὲν εἶναι σλαῦοι καὶ ἐπιδιώκουν νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ. Ὅμως δὲν ἀγνοοῦν τὴν γεωστρατηγικὴ πραγματικότητα καὶ ἐπιδιώκουν νὰ μὴν ἔχουν πλέον προβλήματα στὶς σχέσεις τους μὲ τὴ Ρωσία.
.          Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα ποὺ προέκυψε, μὲ τὴν ἀπουσία τῆς Γεωργιανῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴ Σύνοδο ὀφείλεται κυρίως στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πιστὸς λαός της εἶναι συντηρητικὸς καὶ ἀρνητικὸς σὲ ἀνοίγματα πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους. Τώρα ἂν ἐπέδρασε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας στὴν ἀπόφασή της, ὅλοι οἱ ἀσχολούμενοι μὲ διορθόδοξες ἀναλύσεις γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας ἀπὸ χρόνια ἔχει ἐγκαταλείψει τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὅτι σὲ πολλὰ θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ἀκολουθεῖ συντηρητικότερη γραμμὴ ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας.
.         Ὁ 83χρονος Πατριάρχης κ. Ἠλίας γιὰ τὸ λαὸ τῆς Γεωργίας εἶναι ἕνα σύμβολο ἀντίστασης στὴν ἀθεΐα καὶ στὸν ὁλοκληρωτισμό, ἀλλὰ καὶ μία προσωπικότητα ποὺ χειρίζεται μὲ σωφροσύνη τὰ σοβαρὰ ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ λαός του στὴν μετασοβιετικὴ ἐποχή. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ὑπὸ τὴν ποιμαντική του εὐθύνη Ἐκκλησία ἦταν καὶ εἶναι τὸ καταφύγιο τοῦ λαοῦ στὸν πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία, στὸν ἐμφύλιο πόλεμο, στὰ κυβερνητικὰ πραξικοπήματα καὶ στὴν οἰκονομική, πολιτική, ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ κρίση, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξακολουθεῖ νὰ δοκιμάζεται.

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

.                 Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀποφάσισε νὰ ὑποστηρίξει μὲ ὅλες Της τὶς δυνάμεις τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Προσῆλθε στὴν Κύπρο μὲ ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς Της, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε συμμετάσχει σὲ ὅλες τὶς προσυνοδικὲς διαδικασίες, ὑποστηρίζουσα πάντα τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Φαναρίου. Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὸ Φανάρι, ὅπως μᾶς ἐλέχθη ἀπὸ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, εἶναι ὅτι Αὐτὸ χειμάζεται καὶ κινδυνεύει ἡ ὕπαρξή του ἀπὸ τὸν ἴδιο δυνάστη ποὺ ἐπιβουλεύεται τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τῆς Κύπρου.
.           Παράλληλα μὲ τὴν ὁλόθερμη ὑποστήριξή του στὸ Φανάρι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἔκανε δύο σωστὲς παρεμβάσεις. Ἡ πρώτη ἦταν ὅταν πρότεινε στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλο νὰ κάνει μίαν ὑποχώρηση στὸ θέμα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸ Κατάρ, ὥστε νὰ λήξει ἡ διακοπὴ κοινωνίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας καὶ νὰ παύσει τὸ σχίσμα στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δὲν ὑποστήριξε τὴν πρότασή του καὶ αὐτὴ βρῆκε τὴν ἄρνηση τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων. Ἡ δεύτερη ἦταν ὅταν σημείωσε ὅτι ἡ Σύνοδος πρέπει νὰ συγκληθεῖ πάλι μέσα σὲ μία πενταετία, γιὰ νὰ συζητήσει καὶ νὰ πάρει ἀποφάσεις ἐπὶ θεμάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς πιστούς, προφανῶς θεωρώντας ὅτι τὰ θέματα ποὺ ἦσαν πρὸς συζήτηση θὰ τοὺς ἄφηναν ἀδιάφορους.
.           Κατὰ τὰ ἄλλα, ἀπὸ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὑπῆρξαν παρεμβάσεις ἐπὶ τῶν συζητηθέντων θεμάτων, ἀλλὰ σχεδὸν ὅλοι ὑπέγραψαν τὰ σχετικὰ κείμενα. Μόνον οἱ Μητροπολίτες Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος καὶ Μόρφου Νεόφυτος κοινοποίησαν στὸ ποίμνιό τους τὴν ἄρνησή τους νὰ ὑπογράψουν τὸ κείμενο γιὰ τὴ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο. Γιὰ τὸ συγκεκριμένο κείμενο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πρότεινε τέσσερις διορθώσεις. Καμία δὲν ἔγινε δεκτή, ἀλλὰ πλὴν τῶν δύο προαναφερθέντων Μητροπολιτῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ ὑπόλοιποι δεκατέσσερις Ἀρχιερεῖς ὑπέγραψαν κανονικὰ τὸ κείμενο.

Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

.               Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας συμμετέσχε κανονικὰ στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ὅταν ἡ Πολωνία ἦταν κομμουνιστικὴ καὶ ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τῶν Σοβιετικῶν, ἐθεωρεῖτο ὅτι ἡ ἐκεῖ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι κοντὰ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας. Σημειώνεται ὅτι τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν πιστῶν της εἶναι στὴν καταγωγὴ Ρῶσοι καὶ Λευκορῶσοι, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπίσημες πολωνικὲς στατιστικές, ἀποτελοῦν τὸ 1% τοῦ συνολικοῦ πολωνικοῦ πληθυσμοῦ τῶν 38 ἑκατομμυρίων, δηλαδὴ εἶναι περίπου 400.000. Εἶναι μία πολὺ καλὰ ὀργανωμένη καὶ ζῶσα Ἐκκλησία, ποὺ δέχεται πάντως μεγάλη πίεση ἀπὸ τοὺς Λατίνους καὶ τοὺς Οὐνίτες. Ὡς σλάβοι τελοῦν στὴ σλαβονική, ὅπως οἱ Ρῶσοι, τὴ Θεία Λειτουργία, τὶς Ἀκολουθίες καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ρωσικὸ τυπικὸ καὶ ἔχουν τὴν ἴδια ἐνδυμασία καὶ τὰ ἴδιου τύπου ἄμφια.
.             Ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Πολωνία ἐντάχθηκε στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ ἡ στάση τῆς Πολωνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχει ἀλλάξει ἔναντι τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ὁποία πάντως ἀναγνωρίζει ὅτι τὴν συνδέουν παλαιοὶ καὶ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ὁμολογίας καὶ μαρτυρίου. Ἀνάλογους ὅμως δεσμοὺς ἀναγνωρίζει καὶ μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο… Ἡ Πολωνικὴ Ἐκκλησία εἶναι πλέον ἐγγύτερα στὸ Φανάρι, παρὰ στὴ Μόσχα. Ὁ Προκαθήμενός της Σάββας εἶναι ἕνας ἰκανότατος Πρωθιεράρχης, ποὺ γνωρίζει ἄριστα νὰ ἑλίσσεται καὶ νὰ προσαρμόζεται στὶς καταστάσεις, πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας του. Στὴν παροῦσα φάση πιστεύει πὼς τὸ συμφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησία του εἶναι νὰ πρόσκειται στὸ φιλοδυτικὸ Φανάρι καὶ αὐτὸ πράττει.
.         Στὴ Σύνοδο οἱ παρεμβάσεις τοῦ κ. Σάββα καὶ ὅσων Πολωνῶν Ἀρχιερέων ἔλαβαν τὸν λόγο ἦσαν προσεκτικές: θετικὲς πρὸς τὸ Φανάρι, ἀλλὰ ὄχι ἐχθρικὲς πρὸς τὴ Μόσχα…

Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας

.           Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας συμμετέσχε ἐνεργά, διὰ τοῦ Προκαθημένου της κ. Ἀναστασίου, στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη. Πρὶν νὰ μεταβοῦν στὴν Κρήτη, στὶς 8 Ἰουνίου 2016, οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴ Σύνοδό της, ἐξέδωσαν Δήλωση, στὴν ὁποία ἀκολούθησαν τὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Φαναρίου.
.           Συγκεκριμένα μὲ τὴ δήλωσή τους προσπάθησαν νὰ πείσουν ὅτι ὅταν τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὅσες ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες τὸ ἀκολουθοῦν, συμφώνησαν στὴ διάσκεψη τῶν Προκαθημένων, τὸ 2014, τὴν ὁμοφωνία στὶς πρὸ καὶ κατὰ τὴ Σύνοδο προτάσεις καὶ ἀποφάσεις δὲν ἐννοοῦσαν ὁμοφωνία, ἀλλὰ πλειονοψηφία… Ὑποστήριξαν ἀκόμη ὅτι ἡ ἀναβολὴ τῆς Συνόδου, ὅπως ζήτησαν τὰ Πατριαρχεῖα Μόσχας, Γεωργίας καὶ Βουλγαρίας, «θὰ πληγώσει τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο Ὀρθοδόξους καὶ θὰ τραυματίσει διεθνῶς τὸ κύρος τῆς Ὀρθοδοξίας». Προφανῶς ἐννοοῦσαν ὅτι ὅπως ἔγινε ἡ Σύνοδος δὲν τραυμάτισε διεθνῶς τὸ κύρος τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ τὴν ἔδειξε διασπασμένη καὶ χωρισμένη σὲ «στρατόπεδα»…
.                 Ὁ 87χρονος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστάσιος εἶναι μία χαρισματικὴ προσωπικότητα, ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει ἕνα θαῦμα στὴν Ἀλβανία. Ἀνέλαβε μίαν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴ στάχτη καὶ τὰ ἐρείπια καὶ μέσα σὲ 24 χρόνια τὴν κατέστησε ἕνα σημαντικὸ παράγοντα στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς γείτονος χώρας. Ὅμως ἔχασε μίαν ἱστορικὴ εὐκαιρία στὴ Σύνοδο. Ἐκεῖ θὰ μποροῦσε νὰ δράσει πραγματικὰ ἑνωτικὰ καὶ ὄχι ὡς ἁπλὸς ἀκόλουθος τῶν ἀπόψεων τοῦ Φαναρίου. Ἐπίσης ὅταν ζήτησε νὰ συντάξει τὸ μήνυμα ἐπὶ τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου, θέλησε νὰ προσθέσει σ’ αὐτὸ ἄσχετα πρὸς τὰ θέματα τῆς Συνόδου ζητήματα καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ἁπλοϊκό. Αὐτὸ γιατί θεώρησε ὅτι ἔτσι θὰ κάλυπτε τὰ κενὰ τῆς θεματολογίας τῆς Συνόδου. Ἀντὶ ὅμως νὰ συμβεῖ αὐτὸ προκάλεσε σύγχυση καὶ δυσφορία στὸν ἁπλὸ λαό. Αὐτὸς περίμενε ἀπὸ τὸ μήνυμα νὰ μάθει τί συζητήθηκε καὶ τί ἀποφασίστηκε στὴ Σύνοδο. Καὶ ἡ ἐπιθυμία του οὐδόλως ἱκανοποιήθηκε.

Ἐκκλησία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας

.         Ὁ πιὸ εὐτυχισμένος ἄνθρωπος στὴ Σύνοδο πρέπει νὰ ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσοβ καὶ πάσης Τσεχίας καὶ Σλοβακίας Ραστισλάβ. Ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὅλες τὶς ἄλλες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἀπόλαυσε τὴ θέση του ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους ἐννέα Προκαθημένους. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐκ μέρους του ἀπομάκρυνση τοῦ προηγουμένου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοφόρου καὶ ἡ ἐκλογή του θεωρήθηκαν πραξικοπηματικὲς ἐνέργειες ἀπὸ τὸ Φανάρι. Αὐτὸ διέκοψε μαζί του τὴν κοινωνία, ἀναγνώρισε ὡς Τοποτηρητὴ τοῦ θρόνου τὸν 90χρονο σήμερα Μητροπολίτη Ὄλομουτς Συμεὼν καὶ ἐπιχείρησε νὰ μεθοδεύσει τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Ραστισλὰβ ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας τὸν εἶχε ἀναγνωρίσει καὶ τὸν μνημόνευε κανονικὰ στὰ Δίπτυχα… Ἐν ὄψει τῆς Συνόδου καὶ μὲ τὴν ἀδυναμία τοῦ Συμεὼν νὰ ἐπιτελέσει τὰ καθήκοντά του τὸ Φανάρι ὑποχρεώθηκε νὰ ἀναγνωρίσει τὸν Ραστισλάβ, μὲ ἀντάλλαγμα τὴ συμμετοχή του στὴ Σύνοδο…
.         Ὁ νεαρὸς (38 ἐτῶν) προκαθήμενος τῆς ὀλιγάριθμων πιστῶν Ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ Σλοβακίας ἀκολουθεῖ περίπου τὴ γραμμὴ τοῦ Προκαθημένου τῆς Πολωνίας Σάββα. Σλάβος μέν, ἀλλὰ σὲ χῶρες ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τὸ πιστὸ στὴ Μόσχα κομμουνιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ Σοβιετικοῦ στρατοῦ στὴν τότε Τσεχοσλοβακία διατηρεῖ τὶς ἀπαραίτητες ἰσορροπίες. Σὲ δύο χῶρες μέλη τῆς ΕΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ποὺ μισοῦν κάθε τί τὸ ρωσικό, ἡ Ἐκκλησία Τσεχίας καὶ Σλοβακίας πρέπει νὰ εἶναι φιλικὴ πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐπιδιώκοντας ὅμως νὰ μὴ χαλάσει τὶς σχέσεις της πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, τὸ ὁποῖο παντοιοτρόπως τὴν βοηθοῦσε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τὴν βοηθάει.-

Mέρος Ε´: Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ–5

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: