“ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Ἀνορθόδοξα παιχνίδια γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ»

.               Στὸ παρά… ἕνα τῆς ἐπίσημης ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης, τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα, κλιμακώνονται οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ποὺ δηλώνουν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν παρὰ τὰ ὅσα εἶχαν συμφωνήσει οἱ Προκαθήμενοί τους, στὸ Σαμπεζὶ τῆς Γενεύης, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016.
.               Στὴν Μεγάλη Σύνοδο θὰ μετάσχουν ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι ἀπὸ τὶς 14 Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ προεδρεύσει στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου, ἐνῶ σημαντικὸς θὰ εἶναι καὶ ὁ ρόλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου
.             Πρώτη ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ξεκαθάρισε ὅτι ἂν δὲν μετατεθεῖ ἡ διεξαγωγὴ τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, δὲν θὰ συμμετάσχει σὲ αὐτήν, προκρίνοντας ὡς ἐπιβεβλημένη τὴ ρύθμιση τῶν προτεινόμενων θεματικῶν καὶ ὀργανωτικῶν ἀλλαγῶν.
.             Τὴν ἀναβολὴ τῆς Πανορθόδοξης ζητᾶ καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, ποὺ θεωρεῖ ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες δὲν μπορεῖ νὰ συμμετάσχει σὲ αὐτὴν καὶ κρίνει ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴ διεξαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος θὰ πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ διαφορὲς ποὺ ταλανίζουν τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες.

Σὲ ρόλο ρυθμιστὴ

.             Τὴν ἴδια ὥρα, ἀμφιλεγόμενη χαρακτηρίζεται ἡ στάση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴ μία ἀσκεῖ σοβαρὴ κριτικὴ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Μεγάλης Συνόδου καὶ τὰ συνοδικὰ κείμενα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναλάβει ρόλο ρυθμιστὴ τῶν διαφωνιῶν ποὺ ἔχουν ἀνακύψει. Ἡ θέση του περὶ συμμετοχῆς ἢ ὄχι στὴν Πανορθόδοξη παραμένει ἀσαφής, μὲ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο νὰ ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ ἀπουσία καὶ μίας Ἐκκλησίας συνιστᾶ κώλυμα γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τῆς Συνόδου.
.             Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν προκαλέσει ἀμηχανία καὶ προβληματισμὸ στὸ Φανάρι, ποὺ συνεχίζει τὶς προσπάθειες ἄρσης τοῦ ἀδιεξόδου γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
.             Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο παραμένει προσηλωμένο στὴ διεξαγωγὴ τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου, δὲν συζητᾶ σὲ καμία περίπτωση ἀναβολή της καὶ καλεῖ τοὺς Προκαθημένους νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ φανοῦν συνεπεῖς σὲ ὅσα εἶχαν συμφωνήσει στὴ Γενεύη. Γιὰ τὸ Φανάρι ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶναι πάνω καὶ πέρα ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς διαμάχες καὶ ἔριδες, «παιχνίδια» σκοπιμοτήτων καὶ προσωπικὲς φιλοδοξίες.

«Ὄχι στὴ διάσπαση»

.             Ὡς ἐπιβεβλημένη χαρακτηρίζει τὴ διεξαγωγὴ τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος. «Ἡ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου ἀποφασίστηκε ὁμόφωνα ἀπὸ δύο Συνάξεις Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χωρὶς νὰ προβληθεῖ καμία ἔνσταση. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διασφαλίζει τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοφωνία μεταξύ μας, γι’ αὐτὸ καὶ θεωροῦμε ὅτι ὁποιαδήποτε ἄλλη θέση ἢ πρόταση, τῆς τελευταίας στιγμῆς, ἀπειλεῖ τὴν ἑνότητα αὐτὴ καὶ ἡ εὐθύνη θὰ βαραίνει ὅσους, ἔστω καὶ ἄθελά τους, θὰ συμβάλουν στὴ διάσπασή της».
.             Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος τάσσεται ὑπὲρ τῆς διεξαγωγῆς τῆς Πανορθόδοξης. «Προφανῶς τὰ ὑφιστάμενα προβλήματα εἶναι πολλά. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἡ πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἶναι ἐπιβεβλημένη. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λυθοῦν ὅλα. Ἂς ἀντιμετωπιστοῦν ἔστω μερικά. Εἶναι προτιμότερο τὸ λίγο ἀπὸ τὸ τίποτα. Ἡ ἀναβολὴ τῆς προγραμματισθείσας Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου θὰ πληγώσει τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξους καὶ θὰ τραυματίσει διεθνῶς τὸ κύρος τῆς Ὀρθοδοξίας».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΚΗ

Ἡ ἀτζέντα καὶ τὸ πρωτόκολλο

.             Στὸ παγκόσμιο ἐπίκεντρο ἡ Κρήτη γιὰ τὴν πρώτη συνάντηση κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054
.             Tὸ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον ἔχει προκαλέσει ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ ξεκινᾶ τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα στὴν Κρήτη, ἐνῶ ἑκατοντάδες δημοσιογράφοι (μπορεῖ νὰ καταφθάσουν ἕως καὶ 400 ἄτομα) ἀπὸ διάφορα σημεῖα τοῦ πλανήτη ἀναμένεται νὰ καταφθάσουν στὴ χώρα μας προκειμένου νὰ ἐνημερώσουν γιὰ τὰ τεκταινόμενα τοὺς ἁπανταχοῦ χριστιανούς.
.             Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἔχει κινητοποιηθεῖ καὶ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς (Ἀστυνομία, Λιμενικό, ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν), προκειμένου τὰ πάντα νὰ γίνουν μὲ ἐξασφαλισμένη τὴν προστασία τῶν ἀντιπροσωπειῶν ποὺ θὰ φτάσουν στὴν Κρήτη στὶς 16 τοῦ μηνὸς καὶ θὰ μείνουν ἕως τὶς 27 Ἰουνίου ποὺ θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου. Στὴ Σύνοδο θὰ μετάσχουν ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι (Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι) ἀπὸ τὶς 14 Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ἐνῶ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», ὀρθόν: συμμεθεξόντων) ἀναμένεται νὰ ξεπεράσει τοὺς 500.
.             Οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου θὰ πραγματοποιηθοῦν στὴν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, στὸ Κολυμπάρι Χανίων, ἀπὸ τὴ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 20 Ἰουνίου, ἕως καὶ τὸ Σάββατο, 25 Ἰουνίου
.             Ἡ Σύνοδος αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἴσως τὸ σημαντικότερο γεγονὸς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054, ἔχει προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον ὄχι μόνο στοὺς πολίτες ἀλλὰ καὶ σὲ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, θεολόγους καὶ φοιτητὲς θεολογίας, ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς, ἱερωμένους, μοναχούς, καθὼς ὅλοι θεωροῦν ὅτι ἀποτελεῖ μία καθοριστικὴ καμπὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα γιὰ ὅλο τὸν χριστιανικὸ κόσμο καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ὀρθόδοξους.
.             Ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον ἔχουν καὶ τὰ θέματα τὰ ὁποῖα θὰ συζητηθοῦν καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν χωριστεῖ σὲ πέντε ἑνότητες:

  • Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο.

  • Τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου καὶ τὰ κωλύματά του.

  • Τὸ αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεώς του.

  • Ἡ σπουδαιότητα τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησή της σήμερα.

  • Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο.

.             Γιὰ νὰ ληφθεῖ ἀπόφαση στὰ θέματα ἀπαιτεῖται ὁμοφωνία τῶν [Προκαθήμενων τῶν] Ἐκκλησιῶν. Στὸ τέλος κάθε μέρας τῆς Συνόδου θὰ δίνεται συνέντευξη Τύπου γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν, ἐνῶ θὰ ἐκδίδονται καὶ δελτία Τύπου σὲ πέντε διαφορετικὲς γλῶσσες. Ἡ ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔχει δώσει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸ γεγονὸς αὐτό, μὲ δεδομένη τὴν παγκόσμια σημασία του καὶ τὸ κύρος τῶν προσωπικοτήτων ποὺ θὰ συμμετάσχουν σὲ αὐτὸ καὶ γι’ αὐτὸ συμβάλλει στὸν συντονισμὸ τῆς προετοιμασίας του. Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἔχοντας τὴν ἁρμοδιότητα γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Κράτους πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, τὰ ἄλλα Πατριαρχεῖα, τὶς Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, καθὼς καὶ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἄλλα χριστιανικὰ δόγματα, θρησκεύματα καὶ διεθνεῖς ἐκκλησιαστικὲς ὀργανώσεις στὸ ἐξωτερικό, συνέστησε καὶ εἰδικὴ ἐπιτροπή, πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ γραμματέας Θρησκευτικῆς καὶ Πολιτιστικῆς Διπλωματίας τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Εὐστάθιος Λιανὸς-Λιάντης.
.             Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει τὸ προνόμιο καὶ ταυτόχρονα τὴν ὑψηλὴ ἀποστολὴ νὰ προεδρεύσει στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου, στὶς ὁποῖες θὰ λάβουν μέρος ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἡ Ἀντιπροσωπεία κάθε Ἐκκλησίας θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ 24 ἱεράρχες-μέλη, καθὼς ἐπίσης θὰ μετέχουν ἐπικουρικὰ ὁρισμένοι εἰδικοὶ σύμβουλοι, κληρικοὶ ἢ λαϊκοί. Συνολικὰ οἱ μετέχοντες στὶς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἀναμένεται νὰ ὑπερβοῦν τοὺς 500.

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: