«ΖΗΣΑΜΕ ΤΟ ΧΘΕΣ, ΑΣ ΧΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Χαρ. Μπούσιας)

Τὸ χθές, τὸ σήμερα, τὸ αὔριο

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Γέρ. Γαβρ..         Ἡ κάθε ἡμέρα ποὺ ξημερώνει δὲν μένει ἀβράδιαστη. Ἡ νύχτα τὴν περιμένει. Ἔρχεται!
Κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἥλιος ἀνατέλλει μᾶς γεμίζει μὲ αἰσιοδοξία καὶ θάρρος, ἀλλὰ ποτὲ δὲν μένει στὸν οὐρανὸ νὰ μεσουρανεῖ. Ἔρχεται τὸ δεῖλι καὶ δύει.
.               Κάθε Θεία Λειτουργία ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία» φθάνει μὲ τὴ Θεία Εὐχαριστία στὸ «Δι’ εὐχῶν».
.            Κάθε ἄνθρωπος ποὺ γενιέται σὲ αὐτὴ τὴ ζωὴ θέλοντας καὶ μὴ μεγαλώνει, γιατὶ ἔτσι τὸ ὁρίζει ὁ Θεός μας, καὶ ἀπὸ παιδιὰ γινόμαστε ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ μετὰ γέροι καὶ γριές, γιὰ νὰ ἔλθει ἡ ὥρα ποὺ Ἄγγελος Κυρίου μᾶς κλείνει τὰ μάτια.
.              Ὅλη η ζωή μας εἶναι ἕνας κύκλος ποὺ τὸν γράφουμε μὲ κιμωλία στὸν πίνακα καὶ ποὺ σταματάει ἡ χάραξή του ἐκεῖ ποὺ τὸν ἀρχίσαμε. Τὰ «πάντα ῥεῖ», θὰ μᾶς ποῦν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι, φράση ποὺ ἀποδίδεται στὸν Ἡράκλειτο, ὁ ὁποῖος προσθέτει «καὶ οὐδὲν μένει», ἀφοῦ τὸ νόημα τοῦ κόσμου εἶναι ἡ διαρκὴς κίνηση. Καὶ ἐνῶ ὅλα τρέχουν, ἐμεῖς δὲν τὸ καταλαβαίνουμε, γιατὶ ἡ ζωὴ μᾶς βιάζει. Μόνον ὅταν βλέπουμε φωτογραφίες, μόνο τότε ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τὰ χιόνια ἔπεσαν στὰ μαλλιά μας καὶ ὅτι οἱ ρυτίδες αὐλάκωσαν τὸ μέτωπό μας. Ἐμεῖς αἰσθανόμαστε «ἀεὶ παῖδες», πάντοτε παιδιά, ὅπως πάλιν ἔλεγε γιὰ τοὺς Ἕλληνες ὁ Ἡράκλειτος. Καὶ εἴμαστε παιδιὰ τοῦ αἰώνιου Πατέρα μας, τοῦ Θεοῦ μας, εἴμαστε ὅμως μεγάλα παιδιά, γιὰ νὰ δικαιολογοῦμε ἀταξίες καὶ κακὲς συμπεριφορές.
.              Ἂν ξετυλίξουμε τὸ εἱλητάρι τῆς ζωῆς μας θὰ διαπιστώσουμε ὅτι τὸ χθὲς μὲ τὸ σήμερα δὲν ἀπέχουν πολύ. Καὶ τὸ τώρα μὲ τὸ αὔριο βρίσκονται πλάϊ-πλάϊ. Ἡ διαφορὰ ποὺ ὁρίζει τὸ σήμερα ἀπὸ τὸ αὔριο εἶναι μόνο ὅτι τὸ σήμερα εἶναι δικό μας, τὸ βλέπουμε, ἐνῶ τὸ αὔριο εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν τὸ βλέπουμε, γιατὶ μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ὑπάρξει. Τὸ χθὲς τὸ ζήσαμε μὲ τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες του. Τὸ σήμερα τὸ ζοῦμε μὲ τὰ προβλήματα καὶ τὶς κρίσεις του. Τὸ αὔριο θὰ τὸ ζήσουμε ἢ τὸ βράδυ ποὺ ἔρχεται θὰ μείνει ἀξημέρωτο;
.            Αὐτὲς τὶς σκέψεις ἔκανα βλέποντας στὰ μάτια τὴ φωτογραφία τοῦ Γέροντός μας Γαβριήλ, ποὺ γιὰ τρίτη χρονιὰ φέτος δὲν θὰ γιορτάσει μαζί μας τὸν Ἀπόστολό μας Βαρνάβα, τὸν Ἅγιο τοῦ Μοναστηριοῦ του, τοῦ Γέροντός μας, ποὺ μᾶς συγκινοῦσε μὲ τὴν ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε μαζί του καὶ μὲ τὴ γλυκύτατη φωνή του καὶ μὲ μάτια ποὺ ἔλαμπαν ἀπὸ χαρὰ ἔψαλλε: «Τὸ Μέγα κλέος τῆς Κύπρου, τῆς οἰκουμένης τὸν κήρυκα…».
.             Τρία χρόνια μακριά μας, μὰ πολὺ κοντά μας, ἀπὸ τὸν οὐρανό, ποὺ ὁ Γέροντας δὲν μεριμνᾶ γιὰ τὸ πανηγύρι του. Δὲν γράφει ὀνόματα σὲ κατάλογο, γιὰ τὴ μεταφορὰ τῶν παιδιῶν του με ὀχήματα στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι του. Δὲν ἑτοιμάζει κεράσματα καὶ νερὰ καὶ κεριὰ καὶ πρόσφορα γιὰ τὴν Ἁγία Προσκομιδή. Δὲν μᾶς παίρνει τηλέφωνο, νὰ μᾶς καλέσει στὴ γιορτή. Δὲν νοιάζεται γιὰ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ὥστε νὰ μᾶς δώσουν τὴν ἄδεια Λειτουργίας. Ὅλα τὰ ἔχει ἐξασφαλίσει στὸ οὐράνιο θυσιαστήριο, ὅπου μὲ τὴ χορωδία τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Βαρνάβα ἐπιτελεῖ τὸ πανηγύρι.
.              Ἐμεῖς ζήσαμε στιγμὲς μοναδικὲς μὲ τὸν Γέροντα. Ζήσαμε τὸ χθές. Τώρα ζοῦμε τὸ σήμερα χωρὶς τὸν Γέροντα, πού, ναὶ μὲν τὸν νοιώθουμε δίπλα μας, ἀλλὰ τὰ τσιμπλιασμένα μάτια μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία δὲν τὸν βλέπουν καὶ δὲν ἀπολαμβάνουμε τὸ πλατὺ χαμόγελό του, ἀλλὰ μόνο νοιώθουμε τὴν αὔρα τῆς ἀγάπης του νὰ μᾶς ἀγκαλιάζει. Ἂς τὸ χαροῦμε τὸ σήμερα, ὅπως αὐτὸ εἶναι, γιατὶ ποιὸς ξέρει ἂν τὸ αὔριο θὰ πανηγυρίσουμε πάλι ὅλοι μαζί, ὅπως τώρα. Ἂς τὸ χαροῦμε καὶ ἂς δοξολογήσουμε τὸν Θεό μας, γιὰ ὅ,τι ἀπολαμβάνουμε σήμερα μὲ ὅλες τὶς στενοχώριες καὶ τὶς ἀσθένειες ποὺ ἔχουμε. Τὸ αὔριο εἶναι τοῦ Θεοῦ μας, μὴν τὸ ξεχνᾶμε καὶ ἂς ἑτοιμαζόμαστε γιὰ ἐκεῖνο.
-Γέροντα Γαβριήλ, εὐλογησέ μας καὶ βοήθησέ μας νὰ ἔχουμε ἕνα αὔριο ἐλπιδοφόρο καὶ σωτήριο!

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: