ΤΟ ΠΣΕ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Οἱ Ὀρθόδοξοι ὡς «γλάστρες»

Τὸ ΠΣΕ περιφρονεῖ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸ ἐπίπεδο τῶν ποιμένων της, ταλανίζεται ἀπὸ διαιρέσεις, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν δείχνει τὸ ἔναντί της γεμάτο ἀλαζονεία καὶ περιφρόνηση πρόσωπό του. Στὶς 3 Ἰουνίου 2016, σὲ ἀνακοίνωσή του, ἐνημερώνει ὅτι ἐκπρόσωποί του συναντήθηκαν στὴν ἕδρα του, στὴ Γενεύη, μὲ ἐκπροσώπους τῆς Παγκόσμιας Εὐαγγελικῆς Ἕνωσης. Ἡ συνάντηση ἔγινε στὶς 20 Μαΐου καὶ οἱ ἐκπρόσωποι συσκέφθηκαν «ἐπὶ τῶν τρεχουσῶν ἐξελίξεων τῆς κοινωνίας καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν ὅπως ἐπίσης γιὰ τὰ εὐαγγελικὰ καὶ οἰκουμενικὰ κινήματα». Καὶ πάρα κάτω στὴν ἴδια Ἀνακοίνωση ἀναφέρεται: «Οἱ δύο ὀργανισμοὶ συνεργάσθηκαν ἐπὶ τῶν σχεδίων τους καὶ συζήτησαν τὶς δυνατότητες ἐνισχύσεως τῆς συνεργασίας τους ἐπὶ τῶν θεμάτων “ἡ δημόσια μαρτυρία καὶ ἡ παγίωση τῆς εἰρήνης σὲ ἐπίπεδο διαθρησκειακὸ” καὶ “σκέψη, μελέτη καὶ κατάρτιση θεολογική”». Ὁ ΓΓ τοῦ ΠΣΕ πάστορας Ὄλαφ Τβάϊτ δήλωσε σχετικά: «Τὸ ΠΣΕ καλεῖ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες νὰ κινηθοῦν μαζί, νὰ ἀτενίσουν μία κοινὴ ζωή, μία πορεία πίστεως, ὡς νὰ κάνουν ὅλες μαζὶ προσκύνημα πρὸς τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη καὶ νὰ συναθροισθοῦν γιὰ συγκεκριμένο καθῆκον, νὰ μεταμορφώσουν τὸν κόσμο…». Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὰ «εὐαγγελικὰ καὶ οἰκουμενικὰ κινήματα» καὶ αὐτὲς τὶς «ἐνατενίσεις»;». Τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴ συνεργασία τῶν Εὐαγγελικῶν ὁμάδων ποὺ προωθοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση, τὸν συγκρητισμὸ καὶ κοσμικὲς γεωστρατηγικές; Οἱ Εὐαγγελικοὶ δροῦν ὡς νὰ εἶναι μόνοι τους στὸ ΠΣΕ καὶ ἔχουν τοὺς Ὀρθοδόξους ὡς «γλάστρες».
.           Ὡς νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, τὸ ΠΣΕ στὶς 9 Ἰουνίου ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ 2017 θὰ διοργανώσει «Διαδρομὲς στὴν Εὐρώπη τῆς Μεταρρύθμισης». Τὸ 2017 συμπληρώνονται 500 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Λούθηρος τοιχοκόλλησε τὶς 95 θέσεις του κατὰ τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὸ 1517 θεωρεῖται τὸ γενέθλιο ἔτος τῆς Μεταρρύθμισης. Γιὰ τὶς συγκεκριμένες ἑορταστικὲς δράσεις τοῦ ΠΣΕ ὁ ΓΓ του, πάστορας Τβέτ, δήλωσε: «Εἶναι ἀπολύτως λογικὸ τὸ νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς σύγχρονες προκλήσεις τοῦ κόσμου μας στὸ φῶς τῆς παράδοσης τῆς Μεταρρύθμισης…». Τί δουλειὰ μπορεῖ νὰ ἔχουν οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ αὐτοὺς τοὺς ἑορτασμούς; Καὶ γιατί νὰ συμμετέχουν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ξένες πρὸς αὐτοὺς δράσεις «στὸ φῶς τῆς παράδοσης τῆς Μεταρρύθμισης»; Γιατί νὰ ἀκολουθοῦν ἀδιαμαρτύρητα κινήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν τίποτε τὸ κοινό; Γιατί δὲν ἐπισημαίνουν στοὺς Εὐαγγελικοὺς ὅτι δὲν εἶναι μόνοι τους καὶ πὼς δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἀλαζονεία τους καὶ τὴν ἔναντί τους περιφρόνηση ποὺ ἐπιδεικνύουν;
.         Ἡ Σύνοδος ποὺ θὰ συνεδριάσει στὴν Κρήτη θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀντιμετωπίσει τὸ θέμα τοῦ ΠΣΕ. Εἶναι λυπηρὸ πὼς καὶ αὐτό, ὅπως ἄλλα σοβαρὰ ζητήματα ἔμειναν ἐκκρεμῆ, γιὰ συμφεροντολογικοὺς λόγους. Σημειώνεται ὅτι ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, γέροντας τοῦ σημερινοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εἶχε πεῖ σχετικὰ μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὸ ΠΣΕ στὴν Δ΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη, τὸ 1968: «Δυστυχῶς, εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μετέχει τοῦ ΠΣΕ σχεδὸν συμβολικῶς καὶ δὲν ἐπηρεάζει ἀποφασιστικῶς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν διατύπωσιν τῶν θεολογικῶν κειμένων καὶ τῶν ἀποφάσεων αὐτοῦ…». Πενήντα περίπου χρόνια πέρασαν ἔκτοτε καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μετέχει πλέον ἀπολύτως συμβολικῶς καὶ δὲν ἐπηρεάζει καθόλου τὴν οὐσία καὶ τὴ διατύπωση κειμένων καὶ δηλώσεων καὶ φυσικὰ τὶς ἀποφάσεις του. Γιατί λοιπὸν παραμένουμε στὸ ΠΣΕ; Πόσο ἀκόμη πρέπει νὰ περιφρονηθοῦμε καὶ νὰ ἐξευτελισθοῦμε ἀπὸ τοὺς Προτεστάντες γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν πραγματικότητα;-

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: