ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΑΓΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Βράβευση ἀπὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἑταιρείας στοιχημάτων

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 2ας Ἰουνίου 2015, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος θὰ βραβεύσει τὸν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς ἑταιρείας Β2Β Gaming Services κ. Γ. Χαλεπλῆ. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ ἐν λόγω ἑταιρεία ἠλεκτρονικῶν στοιχημάτων «προσφέρει σημαντικὴ στήριξη στὸ Ἵδρυμα “Μαρία Κόκκορη”, τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ κορίτσια μὲ νοητικὴ ὑστέρηση καὶ σύνδρομο Down». Ἡ ἑταιρεία B2B στὴν ἰστοσελίδα της γράφει ὅτι εἶναι μία «νόμιμη στοιχηματικὴ ἑταιρεία», ποὺ ἔχει ἕδρα στὴ Μάλτα καὶ γραφεῖα στὸ Λονδίνο, στὴν Ἀθήνα, στὴ Νότια Ἀφρικὴ καὶ στὴν Κύπρο. Ἐπιδίδεται στὸ ἠλεκτρονικὸ στοίχημα ποδοσφαιρικῶν καὶ ἄλλων ἀγώνων καθὼς καὶ σὲ παιχνίδια καζίνο καὶ χαρτοπαιγνίων.
.               Τὸ θέμα ποὺ τίθεται ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἂν εἶναι ἠθικὸ καὶ σύμφωνο μὲ τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας λήψη βοηθείας ἀπὸ τὰ κέρδη ἑταιρείας ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν τζόγο. Ἐπίσης ἂν ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ προβάλλει θετικὰ στὴν κοινωνία μία τέτοια ἑταιρεία, μὲ ἠθικὴ βράβευση τοῦ διευθύνοντος συμβούλου της.
.               Ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει ἀπολύτως τὰ τυχερὰ παιχνίδια. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναφέρει τὸν 42ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος διατάζει: «Ἐπίσκοπος, ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος κύβους (ζάρια) σχολάζων ἢ παυσάσθω ἢ καθαιρείσθω» (Ἁγ. Νεκταρίου «Ποιμαντική», ἐκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, σελ. 280). Ἡ ἴδια ἐκκλησιαστικὴ ποινὴ ἀναφέρεται καὶ στὸν 50ό Κανόνα τῆς Πενθέκτης Συνόδου: «Κανένας ἀπὸ ὅλους, εἴτε λαϊκὸς εἴτε κληρικός, νὰ μὴν παίζει ζάρια ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς. Ἂν κάποιος συλληφθεῖ νὰ τὸ κάνει, ἂν εἶναι κληρικὸς νὰ καθαιρεῖται, ἐνῶ ἂν εἶναι λαϊκὸς νὰ ἀφορίζεται». Ἐπίσης στὴν Ἑξάβιβλο τοῦ Ἀρμενόπουλου ἀναφέρεται ὅτι καταστρέφεται ἡ κάθε «ἄσεμνος δωρεά». Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν περὶ Ἱερωσύνης Λόγο του (γ΄15) τονίζει νὰ διανέμονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τιμὲς σὲ ἀνθρώπους ὄχι διὰ χρήματα, ἀλλὰ «δι’ ἀρετήν».
.               Τὰ τυχερὰ παιχνίδια εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν κοινωνία καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους. Τώρα, μὲ τὶς ἑταιρεῖες ἠλεκτρονικῶν τυχερῶν παιχνιδιῶν, ὁ κίνδυνος ἔχει μεγαλώσει σὲ σημαντικὸ βαθμό, μὲ τὸ δεδομένο ὅτι πλέον δὲν χρειάζεται νὰ βγεῖ κάποιος ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ νὰ πάει σὲ κάποιο γραφεῖο, ἢ στὸ καζίνο νὰ παίξει, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ἀπὸ τὸ σπίτι του.
.               Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐποπτείας καὶ Ἐλέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κ. Ἀντ. Στεργιώτης στὴν πρόσφατη ὁμιλία του, κατὰ τὴν παράδοση τῶν πεπραγμένων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 2015, τόνισε μεταξὺ τῶν ἄλλων πὼς οἱ ἑταιρεῖες τυχερῶν παιχνιδιῶν δὲν ἀποτελοῦν ἕνα ὁποιοδήποτε κλάδο οἰκονομικῆς δραστηριότητας, ἀλλὰ μίαν «ἄγρια» καὶ ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη ἀγορά. Σημειώνεται ὅτι ἡ κείμενη νομοθεσία ἀπαγορεύει νὰ παίζουν τυχερὰ παιχνίδια ἄτομα κάτω τῶν 18 ἐτῶν καὶ προειδοποιεῖ ὅτι ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἐθισμοῦ καὶ ἀπώλειας τῆς περιουσίας ὅσων παίζουν. Ἐπίσης μελέτη ποὺ διενήργησε ὁ ΟΠΑΠ δείχνει ὅτι ὑπάρχουν ἄμεσοι κίνδυνοι στὴν ὑγεία καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ κάθε παίκτη ποὺ μπαίνει στὸν λαβύρινθο τοῦ ἐθισμοῦ τοῦ τζόγου.
.               Οἱ Κανόνες καὶ ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐπιτρέπουν στοὺς ἀνθρώπους Της νὰ δέχονται δωρεὲς ἀπὸ ἀνθρώπους ἢ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται μὲν νόμιμα, ἀλλὰ οἱ δραστηριότητες τοὺς εἶναι ξένες πρὸς τὸ χριστιανικὸ ἦθος. Ἡ ἀποδοχὴ χρήματος καὶ ἡ βράβευση αὐτοῦ ποὺ τὸ προσφέρει εἶναι μεγάλος πειρασμὸς γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα, σὲ περίοδο μάλιστα οἰκονομικῆς κρίσης. Ὅμως ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι σαφὴς καὶ ἀπόλυτος: «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ. ϛ´ 24). Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καὶ ἂν ἔχουν ἀνάγκη οἰκονομικῆς βοήθειας δὲν εἶναι θεμιτὸ νὰ δέχονται χρήματα ἀπὸ οἰκονομικὲς δραστηριότητες ποὺ ἡ Ἴδια καταδικάζει καὶ νὰ βραβεύουν ὅσους ἔχουν τὶς δραστηριότητες αὐτές, βοηθώντας τους ἔτσι νὰ προβάλλουν στὴν κοινωνία μία θετικὴ εἰκόνα. Ἡ Ἐκκλησία ἐπίσης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιεῖ χρήματα, τὰ ὁποῖα πιθανὸν προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους κατεστραμμένους οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ ἠθικά.-

 

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: