Ο ΠΑΠΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας γράφει τὸν πρόλογο βιβλίου γιὰ τὸν Πατριάρχη!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιζητεῖ ὅλο καὶ στενότερες σχέσεις μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο. Κατὰ τὴν εἴδηση, ποὺ δημοσίευσε ἡ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα « Corriere della Sera» τὸ περασμένο Σάββατο, 16 Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης τοῦ ζήτησε καὶ ὁ Πάπας δέχθηκε νὰ γράψει τὸν πρόλογο βιβλίου, ποὺ θὰ ἔχει τίτλο «Βαρθολομαῖος: ἀπόστολος καὶ ὁραματιστής». Τὸ βιβλίο ἀφορᾶ στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Πατριάρχη καὶ προβλέπεται νὰ ἐκδοθεῖ στὶς ΗΠΑ τὸν προσεχῆ Νοέμβριο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 25 ἐτῶν Πατριαρχείας του. Τὸ ἔχει γράψει ὁ γεννημένος στὴν Αὐστραλία τὸ 1958 ἀρχιδιάκονός του δρ Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, ποὺ εἶναι καὶ σύμβουλός του σὲ θέματα οἰκολογικὰ καὶ ἄλλα.
.         Ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίδα σημειώνει ὅτι ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πάπας Φραγκίσκος δέχθηκε νὰ γράψει τὸν πρόλογο βιβλίου γιὰ τὸν Πατριάρχη καὶ προσθέτει ὅτι τὸ γεγονὸς ἔχει «μίαν ἀξία συμβολικὴ καὶ οἰκουμενικὴ πραγματικὰ ἐξαιρετική». Τονίζεται ἐπίσης ὅτι ὁ Πάπας προβαίνει στὴν ἀσυνήθη αὐτὴ ἐνέργεια γιὰ νὰ ἐπιβραβεύσει τὸν κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος «εἶχε τὸ θάρρος νὰ βάλει τέλος στὸ παρελθόν, μετὰ ἀπὸ αἰῶνες χωρισμοῦ καὶ μνησικακίας».
.         Ὁ Ἰωάννης Χρυσαύγης ἔχει πραγματοποιήσει καλὲς σπουδὲς καὶ τὸ βιογραφικό του ἀναφέρει πὼς «πέρασε μερικοὺς μῆνες ὡς ἀναχωρητὴς ἐν σιωπῇ (silent retreat) στὸ Ἅγιον Ὄρος». Σὲ βιβλιοπαρουσίαση ποὺ ἔκανε στὸ περιοδικὸ “Saint Vladimir’s Theological Quarterly, Vol. 55, no 3, 2011” τοῦ βιβλίου τοῦ ὁμοφυλόφιλου πάστορα τῶν Ἐπισκοπολιανῶν Justin R. Cannon γιὰ «τὴν ὁμοφυλοφιλία στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» (Homosexuality in the Orthodox Church, Self – published, Createspace: 2011, 116 p., $12 – paper) δὲν ἀποδέχεται μὲν τὴν ἐκ μέρους τοῦ ὁμοφυλόφιλου πάστορα προσπάθεια θεολογικῆς καὶ βιβλικῆς θεμελίωσης τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὅμως φαίνεται νὰ εἶναι εὐνοϊκὸς στὴν «ὀρθολογιστικὴ διερεύνηση μεταξὺ τῶν θεολογικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν κύκλων ζητημάτων, ὅπως εἶναι ἡ φύση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὸ διαζύγιο στὸν κλῆρο καὶ ἀκόμη ἡ ἱερωσύνη τῶν γυναικῶν». Προφανῶς στὴν ἡσυχία τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν πληροφορήθηκε ὅτι ἡ δυτικοῦ τύπου λογικὴ καὶ οἱ ἐκλογικευμένες θεωρήσεις αἰωνίων ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
.         Κατὰ τὰ ὑπόλοιπα, τὰ δυτικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἔδωσαν εὐρεία δημοσιότητα στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Λέσβο. Ἐπικοινωνιακὰ τὸ ταξίδι εἶχε ἄριστα προετοιμασθεῖ ἀπὸ τὸ Βατικανὸ καὶ οἱ κύκλοι του δείχνουν ἱκανοποιημένοι. Δυστυχῶς, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, Πατριάρχης κ. Βαρθολομαος ταν παραίτητος οκουμενιστικς διάκοσμος στν πίσκεψη το Πάπα. Αὐτὴ τὴ φορὰ στὸν διάκοσμο συμμετέσχε καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος…
.         Στὸ περιθώριο τῆς ὀλιγόωρης συνάντησης μὲ τὸν Πάπα μεταξὺ τῶν δύο Ὀρθοδόξων Πρωθιεραρχῶν δὲν ἔλειψαν οἱ ἁψιμαχίες γιὰ τὶς «Νέες Χῶρες». Τὸ Φανάρι στὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 5ης Ἀπριλίου 2016 εἶχε γράψει ὅτι ὁ Πατριάρχης «ἔχει ἐκφράσει παντοιοτρόπως τὴν ἀγωνίαν Αὐτοῦ διὰ τὸ μέγα θέμα τοῦ κύματος τῶν προσφύγων» καὶ στὸ πνεῦμα αὐτὸ «ἐπεκοινώνησε δι᾽ ἐκπροσώπου Αὐτοῦ μετὰ τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου κατὰ μήνα Φεβρουάριον, τὴν δὲ 30ήν Μαρτίου ἀπηύθυνε πρὸς Αὐτὸν σχετικὸν γράμμα…Ἐν τῷ πλαισίῳ τούτῶ… ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Α. Μακαριότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος θὰ ἐπισκεφθοῦν λίαν προσεχῶς τὴν Νῆσον τῆς Λέσβου…». Σημειώνεται ὅτι πουθενὰ δὲν φαίνεται νὰ ὑπῆρξε ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ συνεννόηση ἐπὶ τοῦ ζητήματος…
.         Τὴν ἴδια ἡμέρα, 5 Ἀπριλίου 2016, ἡ ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ Δελτίο Τύπου ἐνημερώνει: «Στὸν Μακαριώτατο μεταφέρθηκε ἡ ἐπιθυμία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν πατρίδα μας…. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη τὴν πρόταση νὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἕνα νησὶ τοῦ Αἰγαίου… Γιὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ προτείνει ὡς προορισμὸ τὸ νησὶ τῆς Λέσβου…». Μὲ βάση τὰ δύο κείμενα, ἕνα ἀπὸ τὰ δύο γράφει ἀνακρίβειες. Σημειώνεται ὅτι ἡ Λέσβος ἀνήκει στὶς «Νέες Χῶρες»…
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ἔκανε ἕνα βῆμα περισσότερο στὸ νὰ ὑποδείξει ὅτι οἱ «Νέες Χῶρες» εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Στὴ δήλωσή του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Λέσβο τόνισε: «Θεωροῦμε καθοριστικῆς σημασίας τὴν παρουσία τοῦ Πάπα στὸν τόπο μας, στὰ χώματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἐπίσης μετὰ τὴ Λέσβο μετέβη στὴν Κομοτηνή, ὅπου τὴν Κυριακή, 17 Ἀπριλίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὴν ὁποία μετέσχον ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῆς Θράκης (Διδυμοτείχου, Ξάνθης, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Μαρωνείας), καθὼς καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως. Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ τελετὴ ἀνακήρυξης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα τῆς Σχολῆς Κλασσικῶν καὶ Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ἡ μετάβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὴν Κομοτηνὴ καὶ τὸ συλλείτουργο μὲ ὅλους τοὺς Μητροπολίτες τῆς Θράκης ἐμπεριέχει τὸ μήνυμα ὅτι οἱ ἀκριτικὲς αὐτὲς Μητροπόλεις ἀνήκουν ὄχι μόνο στὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία.-

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: