«ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΑΥΤΟ (δηλ. ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ) ΠΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ στὸ καθρεφτάκι τοῦ λεωφορείου. ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ!»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ λεγόμενο «προσφυγικὸ» καὶ οἱ γιγάντιες διαστάσεις, ποὺ προσέλαβε, ἀπορροφοῦν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀσφαλῶς τὰ ΘΕΟΠΛΑΣΤΑ αἰσθήματα συμπαραστάσεως στὸν πόνο καὶ στὰ βάσανα τῶν προσφύγων. Αὐτὴ ἡ εὐλογημένη φυσικὴ/αὐτόματη «ἀνταπόκριση» τῶν Ἑλλήνων μπροστὰ στὸ θέμα καὶ θέαμα εἶναι προϊὸν δισχιλιετοῦς μαθητείας στὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ «κουλτούρα» τῶν Ὀρθοδόξων. Κουλτούρα Χριστιανική δηλαδή. Καὶ ὄχι μιντιακή…! Ἢ «ἀλτρουιστική». Ὁ λαός μας εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ καὶ γι᾽ αὐτὸ ΟΡΘΟΔΟΞΑ «ἀντιδρᾶ» αὐθορμήτως, ἔστω καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς ἰδιαιτερότητος.
.            Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κουλτούρα τῆς ἀγάπης εἶναι ΕΛΛΟΓΗ καὶ ὄχι ΠΑΡΑΛΟΓΗ. Εἶναι κατὰ Θεόν καὶ ὄχι κατὰ ἐπικοινωνιακὴν παραγγελίαν. Κυρίως δὲν εἶναι ΑΔΥΝΑΜΙΑ γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦν ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ καὶ τὰ ΒΟΡΘΡΟΚΑΝΑΛΑ καὶ οἱ διάφορες Μ.ΚΥ.Ο ποὺ θησαυρίζουν ἀπὸ τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων! Καὶ ἐπὶ πλέον δὲν εἶναι ΑΔΥΝΑΜΙΑ γιὰ νὰ ἐκχωρήσουμε τὴν πνευματική μας ἐλευθερία (βλ. σχετ.: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ καὶ ΚΑΚΕΚΤΥΠΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ (Γέρ. Θαδδαῖος)
.                 Χωρὶς πολλὰ λόγια καὶ ἀναλύσεις συνεπῶς ἂς ἀπαντηθεῖ τὸ ἑξῆς πραγματικό ἐρώτημα: Ποιά θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ λεωφορείου, ποὺ μετέφερε πρόσφυγες, στὸν «πρόσφυγα», ὁ ὁποῖος ἀπήτησε τὴν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὸ «ταμπλώ» τοῦ λεωφορείου, ἐπειδὴ ἐνοχλεῖται;

Ἀποσπάσματα ἄρθρου
«Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

 «Θὰ σᾶς ζητήσουν τὰ ντουφέκια· νὰ ἔχετε διπλά· νὰ δώκετε τὸ ἕνα καὶ νὰ κρατήσετε τὸ ἄλλο. Ἕνα ντουφέκι 100 ψυχὲς θὰ γλυτώσει». (Προφητεία Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ)
[…]

.             Μερικοὶ σύγχρονοι κάλαμοι καὶ σύγχρονα μικρόφωνα δὲν ἐμβάθυναν ὅσο θὰ ἔπρεπε στὸν προφητικὸ λόγο τοῦ Πατροκοσμᾶ. Δηλαδὴ ὁ Ἅγιος ἦταν πολεμοχαρής, σωβινιστής, ρατσιστὴς καὶ ξενοφοβικός; Δηλαδὴ “φτιαχνόταν” στὴν ἰδέα τοῦ αἵματος;
.             Ὄχι βέβαια. Ἀντίθετα, μάλιστα ἦταν τῆς ἄποψης ὅτι μὲ τὴν ἀναγέννηση τοῦ Ἔθνους ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία θὰ περνοῦσε ἀναίμακτα στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων. Ἁπλούστατα ἴσχυε τότε, ἰσχύει καὶ τώρα ὁ λαϊκὸς λόγος: “ὁ φόβος φυλάει τὰ ἕρμα”. Τὸ νόημα εἶναι, ὄχι “μαζέψτε ὅσα πιὸ πολλὰ ὅπλα μπορεῖτε”, γιατί εἶπε, δῶστε τὸ ἕνα.
.             Ἐκεῖνο ποὺ ἐννοοῦσε εἶναι νὰ μὴ μείνουμε ἀνοχύρωτοι καὶ ἀκάλυπτοι τελείως. Νὰ μπορέσουμε νὰ προτάξουμε μία στοιχειώδη ἄμυνα γιὰ τὸν ἄμαχο πληθυσμό, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέροντες.
[…]
.               Κάνει ἐντύπωση ποὺ μερικοὶ θολοκουλτουριάρηδες τῆς ἀριστερᾶς κυρίως, ποὺ τώρα τρέχουν καὶ δὲν φτάνουν μὲ τὴν ἄφρονα πολιτική τους στὸ προσφυγικὸ – μεταναστευτικό, χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον τὸν ὅρο “ξενοφοβικὸς” γιὰ κόμματα καὶ ἄτομα. Ἂν ἔχουν τὴ δύναμη ἂς τὸ ποῦνε αὐτὸ καὶ γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη ποὺ ἔκλεισαν τὰ σύνορά τους.. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μαζὶ μὲ τὸν ὅρο «ξενοφοβικός» χρησιμοποιοῦνται καὶ οἱ ὅροι: «ρατσισμός – ρατσιστής» (ποὺ προσάπτεται ἀδιακρίτως σὲ ὁποιονδήποτε ἔχει διαφορετικὴ ἄποψη), «διαφορετικότητα» (ἰσχύει ὑπὸ τὴν αὐστηρὰν προϋπόθεσιν ὅτι μόνον μερικὲς διαφορετικότητες εἶναι σωστὰ διαφορετικὲς καὶ δικαιοῦνται τιμῆς καὶ σεβασμοῦ!), «ἀμυντικός – ἀμυντικὴ στάση» (ὡς νεοπαγὲς ψυχοποινικὸ ἀδίκημα!), «στερεότυπα» (ὁτιδήποτε παραδοσιακὸ ἀποδοκιμάζεται μὲ αὐτὴ τὴν “στερεότυπη” χλεύη), ὁ ἀδόκιμος ὅρος «ἀνοιχτότητα» (Προσοχή! κάνει ρεῦμα, θὰ πουντιάσετε!) κ. ἄ. πολλοὶ ποὺ ἔχουν ἐπιστρατευθεῖ στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν νεοταξικῶν συμφερόντων τοῦ “διαίρει καὶ βασίλευε” καὶ βεβαίως ἔχουν υἱοθετηθεῖ κατὰ κόρον ἀπὸ τοὺς ἡμετέρους τῆς μεταπατερικῆς ψυχοθεολογίας…!]
.             Τί σημαίνει, ὢ ἀνόητοι, ξενοφοβικός; Σημαίνει: φοβᾶμαι τοὺς ξένους. Ἂν τοὺς φοβᾶμαι ἀδικαιολόγητα, κακῶς. Ἀλλὰ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα καὶ τὴν ἰσλαμικὴ νοοτροπία καὶ τρομοκρατία ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Εὐρώπη, εἶναι δυνατὸν οἱ ἄνθρωποι νὰ εἶναι ὅπως πρῶτα. Δικαιολογημένα φοβοῦνται. Δεῖτε τὰ VIDEOS ἀπὸ Γαλλία καὶ Γερμανία, Σουηδία κλπ.
.             Αὐτοὶ ἐδῶ οἱ δικοί μας ἄρχοντες δὲν φοβοῦνται; Γιατί τότε τοὺς μαντρώνουν καὶ τοὺς ἐλέγχουν; Ἂς τοὺς ἀφήσουν νὰ λιάζονται καὶ μετὰ ἂς χάνονται…
[…] Ἀναγκαῖο κακὸ εἶναι ἡ ὕπαρξη ἀστυνομίας, στρατοῦ, ὅπλων, πολέμου, ἂν χρειαστεῖ. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε ἀνυπεράσπιστα τὰ ἀδύναμα μέλη τῆς οἰκογενείας καὶ κοινωνίας μας. Μακάρι νὰ μὴ χρειαστεῖ κανένα ὅπλο. Ἂς ὑπάρχει ὅμως ἕνα, λέγει ὁ ἅγιος τῶν σκλάβων, γιὰ ἐκφοβισμό.
.             Ἂν ἤμασταν ἅγιοι, μὲ τὴν προσευχή μας θὰ ἀνοίγαμε τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, ἀλλὰ τώρα καὶ οἱ ἄλλοι χωρὶς τὴ δύναμη τῶν ὅπλων δὲν καταλαβαίνουν διαφορετικά.
.             Στὸ σημεῖο ποὺ φτάσαμε καὶ μὲ τὴ μαρτυρία καὶ ἐμπειρία ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα τὰ πράγματα μπορεῖ νὰ ἐξελιχθοῦν ξαφνικὰ τελείως ἀπρόβλεπτα. […]
.           Ἡ [Νέα] Ἱερὰ Συμμαχία τοῦ βρυκολακιασμένου Μέτερνιχ τῆς Αὐστρίας ἄφησαν μαζὶ μὲ τοὺς ἄφρονες πολιτικούς μας νὰ ἔρθουν ἐδῶ μέσα “ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα” [Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου], δηλ. ἡ καλοβολεμένη ἀντιπολίτευση τῆς Συρίας, καὶ οἱ παρατρεχαμένοι τῶν χωρῶν τοῦ ὀπίου, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες πολεμοῦν τὸ χαλιφάτο μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, καὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν νὰ ματώσουμε ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας; Κανένας δὲν τὸ θέλει αὐτό. Ἡ λύση ὅμως δὲν εἶναι ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν Ἑλλήνων!! Εἶναι ἡ προώθηση τῶν ἐγκλωβισμένων.

.              Κι ἕνα θεολογικὸ σχόλιο: Εἶναι μεγάλη ἀρετὴ ἡ φιλοξενία. Ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀβραὰμ ἀκόμη. Περνοῦσαν οἱ ξένοι καὶ στρατοκόποι τῆς ζωῆς, ξεκουράζονταν καὶ συνέχιζαν τὸ ταξίδι τους… Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ μόνιμη ἐγκατάσταση. Καλὴ ἡ φιλοξενία, καλύτερη ὅμως ἡ φιλαδελφία… Ἡ ἀγάπη ἐφαρμόζεται μὲ τὴν ἱεράρχηση καὶ τοὺς ὅρους ποὺ θέλει τὸ Εὐαγγέλιο.
.             Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταργήσουμε καὶ τὸ συνταγματικὸ καὶ ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς νόμιμης ἄμυνας, ἐφ᾽ ὅσον ξέρουμε μὲ ποιοὺς ἔχουμε νὰ κάνουμε καὶ ποὺ ὅλα τὰ πολιτισμένα κράτη τὸ σέβονται καὶ μόνο ἐδῶ γελᾶνε οἱ ξένοι μαζί μας γιὰ τὸν ἰσχύοντα ἀπὸ καιρὸ ἀφοπλισμὸ στὴν πράξη τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας πρωτίστως καὶ τώρα, ἐν συνεχείᾳ καὶ τοῦ λαοῦ μας.
.         Δυστυχῶς ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἰδεοληψίες καὶ τὰ κολλήματα τῆς Ἀριστερᾶς, τὸ φόβο μὴ ἐκπέσει τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀπόσταση ἐτῶν φωτὸς ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς πραγματικότητας ἐκ μέρους της καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐφικτοῦ καὶ πρακτέου.

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: