ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΑΡΑΣΜΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:
Ἡ Συνοδικότητα σὲ μαρασμὸ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Δυσάρεστες ἐκτιμήσεις σὲ γενικότερο κλίμα μαρασμοῦ, ἀβεβαιότητος καὶ κινδύνων. Εὐτυχῶς ποὺ ἡ Κεφαλὴ τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Φιλάνθρωπος καὶ Πολυέλεος Χριστός, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου, τῆς Παναγίας: «Λυπηραῖς περιστάσεσι, κάμνομεν ἐσχάτως ταλαιπωρούμενοι ἀλλὰ τούτων τὴν δυσχέρειαν, εὐμαρῶς Παρθένε μεταποίησον». (βλ. σχετ.: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΘΛΙΨΙΝ (Ἁγ. Θεοδώρου Στουδίτου) )  

.           Συνεδρίασε ἐκτάκτως γιὰ τρεῖς ἡμέρες (8 ἕως 10 Μαρτίου 2016) ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διαπιστώθηκε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, ὁ μαρασμὸς τῆς Συνοδικότητας καὶ ἡ ἔλλειψη ποιμαντικῆς εὐθύνης ἀπὸ Ἱεράρχες μέλη της. Φωτεινὴ ἐξαίρεση, ποὺ διατηρεῖ ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα στὴν Ἐκκλησία, ἦταν ἡ γιὰ λόγους συνειδήσεως ἄρνηση νὰ συμμετάσχουν στὴν Πανορθόδοξη Σύναξη, ὡς μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Μητροπολίτες Φθιώτιδος, Μάνης, Νέας Σμύρνης καὶ Καισαριανῆς. Θετικὸ ἐπίσης ὅτι 25 Ἱεράρχες ἀπέρριψαν καὶ 2 ψήφισαν λευκὸ στὴν πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὴ σύνθεση τῆς ἀντιπροσωπείας.
.           Ὁ μαρασμὸς τῆς Συνοδικότητας ὀφείλεται στὴν κυριαρχία τῆς θέλησης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας. Αὐτὸ γιατί πρῶτον μὲ τὶς μεθοδεύσεις του περνᾶ ὅλα τὰ ζητήματα, ποὺ θέλει, ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία. Δεύτερον, γιατί ὅσοι Μητροπολίτες, μὲ βάση τὴν Ἐπισκοπική τους εὐθύνη καὶ συνείδηση, διατύπωναν στὴν Ἱεραρχία τὶς ἀπόψεις ἢ καὶ ἀντιρρήσεις τους στὰ ὅσα πρότεινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δείχνουν σημάδια κόπωσης καὶ ἀπογοήτευσης ἀπὸ τὴν κατάσταση. Τρίτον, γιατί μὲ τὸ κλίμα ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Ἱεραρχία ὑποβαθμίζονται οἱ ἀπόψεις ὅσων Μητροπολιτῶν ἐπιμένουν νὰ διατυπώνουν τὶς ἀπόψεις τους καὶ οἱ ἴδιοι περιθωριοποιοῦνται ὡς «παράξενοι». Τέταρτον, γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γνωρίζει ἄριστα ποιοὶ ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν ἔχουν ἀνεξαρτησία ἄποψης καὶ ὁ λόγος τους μετράει στὴν Ἱεραρχία καὶ τοὺς χειρίζεται προσωπικά…
.          Τὰ θέματα τῆς ἔκτακτης Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦσαν ἡ συμμετοχὴ στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, ἡ τροποποίηση δύο κανονισμῶν καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Μητροπολίτου Καρπενησίου. Τὸ θέμα τῆς Πανορθόδοξης εἶναι σοβαρότατο. Μπορεῖ ἱστορικὰ νὰ ἀξιολογηθεῖ ὡς ἕνα πολὺ δυσάρεστο γεγονὸς γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἂν ὅλοι ὅσοι θὰ συμμετάσχουν δὲν ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῆς περίστασης. Στὴν Ἱεραρχία καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀντιπροσώπευσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Πανορθόδοξη ἐτέθη πρὸς ψηφοφορία μόνον ἡ πρόταση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ὄχι ταυτόχρονα οἱ ἄλλες δύο ποὺ ὑπῆρξαν, μὲ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προαναφέρθηκε. Στὴ συμπλήρωση τοῦ καταλόγου, ὅταν ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ἐκεῖνος ἀρνήθηκε νὰ συμμετάσχει γιὰ λόγους, ὅπως εἶπε, ἐπισκοπικῆς συνειδήσεως, ἀφοῦ κατὰ τὴ Σύνοδο θὰ εἶναι ἁπλὸς ἀκροατὴς καὶ θεατής, χωρὶς λόγο, γνώμη καὶ ψῆφο! Ἀκολούθησαν ἀρνήσεις συμμετοχῆς ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Φθιώτιδος, λόγῳ τῆς διαφωνίας του μὲ τὸν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν προσώπων, καὶ τῶν Μητροπολιτῶν Μάνης καὶ Καισαριανῆς, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο μὲ τὸν Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης. Δέχθηκε ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας… Σημειώνεται ὅτι στὸ Δελτίο Τύπου τῆς 8ης Μαρτίου δὲν σημειώθηκε ἡ παραίτηση τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν… Τὸ γεγονὸς ἐτέθη στὸ Δελτίο Τύπου τῆς 10ης Μαρτίου, ὡς «διευκρίνιση» καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπίμονο αἴτημά τους…
.           Ὁ μαρασμὸς φαίνεται καὶ στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐνδεικτικὴ ἡ εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία. Εἶπε: «Ἡ πατρίδα μας σήμερα ἀντιμετωπίζει πέρα ἀπὸ τὴν πολυετῆ οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ ἔχει ἤδη ἐξουθενώσει τὸ λαό μας, μία διαφορετικῆς φύσεως παρουσιαζόμενη πρόκληση, τὸ προσφυγικὸ καὶ μεταναστευτικὸ πρόβλημα». Αὐτὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι λόγια πολιτικοῦ προσώπου, ὄχι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Γιὰ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τὸ σοβαρότερο, τὸ κυριότερο πρόβλημα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ κρίση καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα τῆς νεολαίας. Ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν ὁ κ. Ἱερώνυμος συνεχῶς μιλοῦσε γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὸ ὅτι Αὐτὴ δὲν εἶναι ὑπουργεῖο κοινωνικῆς προνοίας, ἀλλὰ ὁ χῶρος τῆς σωτηρίας. Τώρα, ὡς Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ λαὸς τὸν βλέπει κυρίως σὲ κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις. Σὲ μεγάλο βαθμὸ εἶναι ἀπὼν ἀπὸ τὴ Θεία Λατρεία, τὸ Κήρυγμα, τὴν Ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα…
.           Ἕνα ἀκόμη ζήτημα ἀπὸ τὸ ὁποῖο φαίνεται ὁ μαρασμὸς τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος εἶναι ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία γιὰ ἐπιλογὴ Μητροπολιτῶν. Ἀπὸ καιρὸ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε ἐπιλέξει τὸν Μητροπολίτη Καρπενησίου. Στοὺς διαδρόμους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἦταν γνωστὸ ποιὸς θὰ εἶναι καὶ πὼς αὐτὸς εἶχε ἑτοιμάσει τὶς ἀρχιερατικές του στολὲς καὶ εἶχε κανονίσει τὸν τόπο τοῦ ἐπισήμου γεύματος, μετὰ τὴ χειροτονία του… Τὰ προσόντα του; Σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πτυχία τῆς παιδαγωγικῆς σχολῆς Λαμίας καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, διετὴς θητεία στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία, δάσκαλος σὲ Δημοτικὰ σχολεῖα τῆς Χαλκίδας, χειροτονία εἰς διάκονο καὶ πρεσβύτερο, τὸ 1984, ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη Θηβῶν καὶ τώρα Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἐφημέριος στὸ Σχηματάρι, κοντὰ στὰ Οἰνόφυτα… Τὸ 2008 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸν ἔφερε στὴ Σύνοδο, ὡς συνεργάτη τοῦ Ἀρχείου καὶ ἀπὸ τὸ 2014 ἦταν Β΄ Γραμματεὺς – Πρακτικογράφος…
.           Ἀκόμη εἶναι νωπὲς οἱ ἐπιστολὲς τοῦ τότε Μητροπολίτη Θηβῶν πρὸς τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο περὶ τοῦ ἀπαράδεκτου τρόπου ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων καθὼς καὶ οἱ ἀνάλογες δηλώσεις του στὰ ΜΜΕ ἔξω ἀπὸ τὸ Μέγαρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐπικειμένης τῆς ἐκλογῆς Μητροπολίτου στὴν Κόρινθο… Μάλιστα κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἐκλογὴ ἀποχώρησε διαμαρτυρόμενος καὶ στὰ ΜΜΕ γιὰ τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἀρχιερέων…
.           Γιὰ λόγους ἱστορικῆς ἀκριβείας στὰ δέκα χρόνια τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου εἶχαν ἐκλεγεῖ 31 Μητροπολίτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τέσσερις ἦσαν οἱ «Βολιῶτες» (Θεσσαλιώτιδος, Καισαριανῆς, Σερρῶν καὶ Κερκύρας) καὶ ἕνας προήρχετο ἀπὸ τὴν ἀδελφότητα τῆς «Χρυσοπηγῆς» (Δημητριάδος), δηλαδὴ ποσοστὸ 16,1%. Στὰ ὀκτὼ χρόνια ἀρχιεπισκοπίας τοῦ κ. Ἱερωνύμου ἔχουν ἐκλεγεῖ 26 Μητροπολίτες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐπιλογὴ τοῦ ἰδίου («Βοιωτοὶ» καὶ συνεργάτες του), ἢ αὐτοὶ ποὺ εἶχαν τὴν εὔνοια τοῦ περιβάλλοντός του εἶναι 11 (Διδυμοτείχου, Μεγάρων, Ἰωαννίνων, Καρπενησίου, Ἀργολίδος, Νέας Ἰωνίας, Θεσσαλιώτιδος, Θηβῶν, Κιλκισίου, Ἰλίου, Νικοπόλεως), ἢ ποσοστὸ 42,3%. Ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους Μητροπολίτες ἄλλοι 11 (Μαρωνείας, Γρεβενῶν, Κεφαλληνίας, Τρίκκης, Κίτρους, Φωκίδος, Ζακύνθου, Λαγκαδᾶ, Ἱερισσοῦ, Νέας Κρήνης, Ἐλασσῶνος) ἐξελέγησαν σὲ συνεννόηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ ἐνδιαφερόμενους Μητροπολίτες, κυρίως τῆς πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας…. Οἱ ὑπόλοιποι τέσσερις ἐξελέγησαν λόγῳ θέσεως στὴ Σύνοδο (Κηφισίας, Χίου, Παροναξίας, Λευκάδος).
.           Καὶ ἡ ἀξιοκρατία; Πόσοι λ.χ. ἀρχιμανδρίτες τοῦ Καταλόγου εἶναι δάσκαλοι, θεολόγοι καὶ ἐφημέριοι; Μήπως ὑπάρχουν καὶ κληρικοὶ μὲ μεταπτυχιακὲς σπουδές, μὲ ξένες γλῶσσες, μὲ ἱεραποστολικὸ ζῆλο, μὲ μεγάλες ποιμαντικὲς ἱκανότητες; Καὶ ἂν ναί, αὐτοὶ δὲν θά ᾽πρεπε νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία περισσότερο ἀπὸ τοὺς μὲ λιγότερα προσόντα; Ἀγαποῦν πράγματι τὴν Ἐκκλησία ὅσοι προτείνουν καὶ ὅσοι, ὑπακούοντας στὴ θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἐκλέγουν Μητροπολίτες ὄχι κατὰ ἀξία, ἀλλὰ κατὰ εὔνοια;…Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη δὲν εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀντιεκκλησιαστική, ἀφοῦ συμβάλει στὸν μαρασμὸ τῆς Συνοδικότητας καὶ στὴν παρακμὴ τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας; Μακάρι νὰ μὴν ἐπαναληφθεῖ ἡ ἐκκλησιολογικὰ ἀρρωστημένη αὐτὴ κατάσταση, γιατί κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία ὅτι ἡ σημερινὴ μεθόδευση ἀναδείξεως Μητροπολιτῶν θὰ συνεχισθεῖ γιὰ πολλοὺς ἀκόμη…
.           Τέλος, στοιχεῖο τοῦ μαρασμοῦ τῆς Συνοδικότητας εἶναι καὶ πὼς ἔχουν σιωπήσει ὅσοι Μητροπολίτες παλαιότερα κατέκριναν τὴν ἔλλειψή της καί, μὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. Ἱερωνύμου, θριαμβολόγησαν ὅτι πλέον Αὐτὴ καθιερώνεται στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἀλλάξει τὸν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν. Ἀλήθεια αἰσθάνονται κάποια ἐνόχληση στὴ συνείδησή τους, ποὺ εἶναι ἀσυνεπεῖς στὰ ὅσα ἔλεγαν ἐπὶ χρόνια;…-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: