«ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (Παρέμβαση Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιὰ τὸ προσφυγικὸ)

Παρέμβαση Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιὰ τὸ προσφυγικὸ

Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÕÍÏÄÅÕÏÌÅÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÑÙÔÏÓÕÃÃÅËÏ ÔÇÓ ÁÑ×ÉÐÅÉÊÓÏÐÇÓ ÓÕÌÅÙÍ ÂÏËÉÙÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÔÇÓ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÊÙÓÔÇ ÄÇÌÔÓÁ -ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÔÏÍ ÕÐÏÄÅ×ÈÇÊÁÍ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ Ï ÕÐ. ÍÁÕÔÉËÉÁÓ ÈÏÄÙÑÏÓ ÄÑÉÔÓÁÓ ÊÁÉ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÉÁÍÍÇÓ ÌÙÑÁËÇÓ--ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÓÕÍÔÏÌÇ ÎÅÍÁÃÇÓÇ ÓÔÏÕÓ ×ÙÑÏÕÓ ÖÉËÅÏÎÅÍÉÁÓ ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ ÅÐÉÓÊÅÖÈÇÊÅ ÔÏÍ ×ÙÑÏ ÐÏÕ ÅÉ×Å ÄÇÌÉÏÕÑÃÇÈÅÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÌÊÏ ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÁÉ ÄÉÅÍÅÉÌÅ ÌÅÑÉÄÅÓ ÖÁÃÇÔÏÕ ÓÔÏÕÓ ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

.                  Παρέμβαση γιὰ τὸ Προσφυγικό, ἐν ὄψει τῆς αὐριανῆς Συνόδου Κορυφῆς, ἔκανε σήμερα ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ὅπου βρέθηκε κοντὰ στοὺς πρόσφυγες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος.
.             «Ἂν θέλουν πραγματικὰ οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης, μποροῦν νὰ βροῦν λύση στὸ Προσφυγικό», τόνισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπογράμμισε ὅτι «Χειρότερη ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ εἶναι ἡ χρεωκοπία τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης τῶν ἀρχῶν τῆς Εὐρώπης».
.             Ἐπιπρόσθετα, ἐπισήμανε πὼς «Θὰ θέλαμε νὰ τοὺς παρακαλέσουμε, νὰ εὐχηθοῦμε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀπαιτήσουμε, ὥστε νὰ δοῦνε αὐτὸ τὸ πρόβλημα ποὺ εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ νὰ μὴν τὸ βάλουνε στὶς πλάτες ὁρισμένων μόνον ἀνθρώπων». Ἀνέφερε, μάλιστα, ὅτι «Πρέπει, ἀφοῦ εἴμαστε ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι κοντά μας εἶναι ἀδελφοί μας, ὅλοι μαζὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε αὐτὸ τὸ πρόβλημα. Λύσεις ὑπάρχουν πολλές, ἂν θέλουμε. Φτάνει μόνο νὰ τὸ θέλουμε καὶ ἐκεῖ εἶναι ἡ εὐχή μου καὶ πιστεύω καὶ ἡ εὐχὴ ὅλων μας, νὰ βρεθεῖ κάποια λύσις».
.             Τέλος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μοίρασε 1.500 μερίδες φαγητοῦ καὶ 1.500 κρουασὰν στοὺς πρόσφυγες ποὺ βρίσκονται στὸ κέντρο ποὺ ἔχει στηθεῖ στὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας.
.               «Εὐχαριστοῦμε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, καθὼς καὶ τὸν κ. Δήμτσα, διότι εἶναι ἡ δεύτερη φορὰ ποὺ κατεβαίνει στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ μέσα σὲ μία ἑβδομάδα, ὁ Φιλανθρωπικὸς Ὀργανισμὸς «Ἀποστολή», προκειμένου νὰ προσφέρει γεύματα καὶ νὰ βοηθήσει μετανάστες καὶ πρόσφυγες». Αὐτὸ τόνισε σήμερα ὁ Δήμαρχος Πειραιᾶ κ. Γιάννης Μώραλης, ὁ ὁποῖος ὑποδέχθηκε στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, προκειμένου νὰ τὸν ἐνημερώσει γιὰ τὶς συνθῆκες διαβίωσης τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν, ποὺ διαμένουν προσωρινὰ στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Ὁ κ. Μώραλης συνόδευσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο στοὺς χώρους φιλοξενίας τῶν προσφύγων καὶ στὴ συνέχεια διένειμαν ἀπὸ κοινοῦ 1.500 μερίδες φαγητοῦ, ποὺ προσέφερε ὁ Φιλανθρωπικὸς Ὀργανισμὸς «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
.               Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Δήμου Πειραιᾶ συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Γιῶργος Δαβάκης καὶ ὁ Ἐντεταλμένος Δημοτικὸς Σύμβουλος Τοπικῆς Οἰκονομικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπιχειρηματικότητας κ. Πέτρος Κόκκαλης.
.             «Χίλιες πεντακόσιες μερίδες φαγητοῦ διένειμε σήμερα ἡ «Ἀποστολὴ» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Θέλω νὰ διαβεβαιώσω τὸν Δήμαρχο Πειραιᾶ κ. Γιάννη Μώραλη, ὅτι ἡ «Ἀποστολή», ὅπως πράττει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τοῦ προσφυγικοῦ κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, βρίσκεται δίπλα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν, σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα» δήλωσε ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἀποστολὴ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Κωνσταντῖνος Δήμτσας.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: