Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΦΡΑΚΤΗ ΘΥΡΑ”, ΟΙ ΦΟΒΙΚΟΙ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ καὶ ΟΙ ΘΕΟΦΟΒΙΚΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ!

Φοβικο ο τεροφυλόφιλοι,
ρα Θεοφοβικο ο
θεόφοβοι; 

Τοῦ π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

περιοδ. «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»
ἀρ. τ. 162, Φεβρουάριος 2016

«Ὅσοι χαρακτηρίζουν τοὺς ἑαυτούς τους ὁμοφυλόφιλους
δὲν ἀποτελοῦν παρὰ συνειδητοὺς καὶ ὁλοφάνερους διεστραμμένους!»
(Σίγκµουντ Φρόϋντ)

.             Στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς πλάνης, ἡ ζωὴ τῶν νουνεχῶν ἀνθρώπων ἔχει γίνει μαρτυρική, ἀφοῦ πρέπει «ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ» νὰ ἀναμετρῶνται μὲ τὸν παραλογισμὸ καὶ τὸ ψέμα, τὰ ὁποῖα ἔχουν καθίσει γιὰ τὰ καλὰ «ἐν θρόνῳ ὑψηλῷ καὶ ἐπηρμένῳ», στὰ Προεδρεῖα, στὶς Κυβερνήσεις, στὰ Κοινοβούλια τῶν Κρατῶν καὶ στὰ Μ.Μ.Ε., νομοθετημένα, μάλιστα, καὶ κατοχυρωμένα μὲ ἀποκρουστικὴ βιαιότητα ἀπὸ τὶς σύγχρονες δικτατορίες, ποὺ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι κρύβουν ἔντεχνα τὴν ἀπολυταρχικότητά τους κάτω, ἀπὸ τὸν «διάτρητο κοινοβουλευτικό τους μανδύα!». Ἀκόμα καὶ τὸ Π.Σ.Ε. (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν) στὴ 10η Γενικὴ Συνέλευσή του στὸ Πουσάν, στὶς 5-11-2015, μὲ ὁμάδα ἐργασίας 150 προσώπων ἀσχολήθηκε γιὰ τὴν πλήρη ἔνταξη τῶν ΛΟΑΤΚΙ (=Λεσβίες-Ὁμοφυλόφιλοι-Ἀμφισέξουαλ-Τρανσέξουαλ-Κουὴρ-Ἰντερσέξουαλ) ἀνθρώπων!
.             Ἡ διεθνὴς παραφροσύνη, ποὺ παράγεται καὶ ἐνορχηστρώνεται κυρίως ἀπὸ τὸ πολυκέφαλο τέρας, ποὺ ὀνομάζεται Εὐρωπαικὴ Ἕνωση, μεταδίδεται μὲ φρενήρεις ρυθμοὺς ἤδη καὶ στὴν Πατρίδα μας, τὴν πάλαι ποτὲ Πνευματικὴ Ἡγέτιδα τῆς ἀνθρωπότητος καὶ σήμερα οὐραγὸ καὶ ἐντολοδόχο ἀφρόνων καὶ ἀμοραλιστῶν.
.             Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ παραφροσύνη δὲν εἶναι μόνο θεωρητικὴ ἢ ἰδεολογική, ἀλλὰ ἔχει γίνει διεθνὴς πρακτικὴ καὶ τρόπος ζωῆς ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι –μάλιστα– λόγῳ τῶν νευραλγικῶν θέσεων, ποὺ κατέχουν, ἐπιδιώκουν τὴν παράφρονα αὐτὴ πρακτική τους νὰ τὴν προβάλλουν, νὰ τὴν διαφημίζουν καί, εἰ δυνατόν, νὰ τὴν ἐπιβάλλουν στὴν ἀνθρωπότητα.
.           Μία πτυχὴ αὐτῆς τῆς παραφροσύνης εἶναι καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ ἀπὸ αἰώνων χαρακτηρισμένη ὡς ὄνειδος καὶ κατάντια τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν προέρχεται ἀπὸ ἔκλυτη ζωὴ καὶ ἐπιλογὴ γιὰ θήρευση σεξουαλικῆς ποικιλίας ἢ ὡς ψυχικὴ πάθηση καὶ σοβαρὴ διαταραχὴ τῆς προσωπικότητος, ὅταν εἶναι συνισταμένη καὶ ἀποτέλεσμα ψυχικῆς κακοποιήσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ περιβάλλον τους, ποὺ εἶχε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀγωγὴ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητός τους.
.             Ἡ κατηγορηματικὴ προειδοποίηση τοῦ Θεοῦ μας διὰ τοῦ στόματός Του, τοῦ ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ μόνη ἀρκεῖ γιὰ νὰ καταστήση τὸν ἄνθρωπο σὲ τέτοιον βαθμὸ ψυχικὰ ἀνάπηρο, ὥστε νὰ μὴν εἶναι εἰς θέσιν νὰ αἰσθανθῆ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ ἂν βρίσκεται μέσα σ’ Αὐτήν! («Μὴ πλανᾶσθε… ἀρσενοκοῖται βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι»!) εἶναι γιὰ μᾶς τοὺς πιστοὺς ἀναμφισβήτητος Νόμος ψυχικῆς ὑγείας καὶ δὲν μᾶς χρειάζεται καμμιὰ ἄλλη ἐπιχειρηματολογία, διότι ὅταν ὁμιλεῖ ὁ Δημιουργὸς καὶ ὁ τελικὸς Κριτὴς τῆς προσωπικότητος τοῦ καθενός μας, δὲν ἔχει θέση, οὔτε λόγο κανεὶς ἄλλος. Ὡστόσο, ἄλλοι, ποὺ δὲν εἶναι ριζωμένοι στὴν πίστη ἔχουν ἀνάγκη νὰ ἐνισχυθοῦν ἀπὸ τὴν ὑγιᾶ ἐπιστήμη καὶ τὴν λογική, γιὰ νὰ μὴν παραπαίουν παρασυρόμενοι ἀπὸ τὰ «πολιτικῶς ὀρθὰ» (μετάφραζε «πολιτικὲς σκοπιμότητες») ποὺ ἔχουν ἀντικαταστήσει τὴν Ἀλήθεια, ἀποβλακώνοντας τοὺς ἀνθρώπους.
.             Ἡ νόθευση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, συνδυάζεται στὸν καιρό μας μὲ τὴν παραγωγὴ –κατ’ εὐφημισμόν– “εὐφυολογημάτων” προκειμένου νὰ κάμψουν τὶς ἀντιστάσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ὑποταχθοῦν ἀσυζητητὶ στὴν πλαστὴ πραγματικότητα. Ἔτσι, ἕνας ψυχολογικὰ κακοποιημένος ἀπὸ τὸν πατέρα του Ἑβραῖος κλινικὸς ψυχολόγος τῆς Ἀμερικῆς (προφανῶς ὁμοφυλόφιλος γιὰ νὰ συμφιλιωθῆ –μέσῳ τῶν ἀνδρῶν– μὲ τὸν πατέρα του) ὁ George Weinberg, τὸ 1969 ἔγινε ὁ “νονός” καὶ βάπτισε τὴν ἀπέχθεια τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία «Homophobia», δηλαδὴ ἀνθρωποφοβία!
.             Στὴ συνέχεια, ο δικοί μας νεοέλληνες πιστημονοπηθικίζοντες, μετέφεραν ς ντιδάνειο τν λέξη «Honophobia» κα τν τροποποίησαν σ «μοφοβία», γιὰ νὰ “φοβηθοῦν” οἱ ἄνθρωποι τὴν ρετσινιὰ «ὁμοφοβικὸς» καὶ νὰ θεωροῦν πλέον τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσικὴ καὶ ἀπόλυτα ἀποδεκτὴ κατάσταση.
.             Ἡ μεταφορὰ τῆς Λατινοαγγλικῆς λέξεως Homophobia στὰ Ἑλληνικὰ ἔγινε, ὅμως καὶ μὲ μία πρόσθετη πανουργία. Ἡ Λατινικὴ λέξη Homo=ἄνθρωπος ἀποδόθηκε στὰ Ἑλληνικὰ ὡς ὁμόηχο τοῦ “ὅμοιος” καὶ μὲ αὐτὸ τὸ τέχνασμα ἡ λέξη «ὁμοφοβικὸς» ἐπεξετάθη καὶ στὶς λεσβίες καὶ στοὺς τρανσέξουαλ καὶ σὲ ὅλα τὰ «ΛΟΑΤΚΙ» ἄτομα καὶ ὄχι ἀποκλειστικὰ στοὺς ὁμοφυλόφιλους! Ἡ λέξη «ὁμοφοβικὸς» πλέον σημαίνει κατὰ τοὺς νέους γλωσσοπλάστες ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἀποδέχεται τοὺς ὁμοφυλόφιλους, ποὺ τοὺς ἐπικρίνει καὶ τοὺς ἀποδοκιμάζει γιατί τάχα φοβᾶται νὰ σχετισθῆ σεξουαλικὰ μὲ ὁμόφυλούς του, ἐνῶ κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ προσπαθεῖ νὰ καταπνίξη αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία του!
.             Μετὰ ἀπὸ τὸν ἐπιστημονικοφανῆ αὐτὸν σχεδιασμὸ δὲν δυσκολεύθηκαν νὰ χαλκεύσουν ὁλόκληρη ψυχολογικὴ θεωρία, χρησιμοποιώντας ἐπιχειρήματα κυριολεκτικῶς “τραβηγμένα ἀπὸ τὰ μαλλιά”, καὶ ἔρευνες “τοῦ ἀέρα”, γιὰ νὰ ἀθωώσουν τὴν ὁμοφυλικὴ διαστροφή, παραμερίζοντας τὰ πραγματικὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς σοβαρὴ ψυχολογικὴ διαστροφὴ μὲ προεκτάσεις καὶ ἐπιπλοκές, στοιχεῖα ποὺ τὴν εἶχαν κατατάξει στὰ βαρειὰ ψυχιατρικὰ νοσήματα.
.            Εἶναι ἀποδεικτικὰ τὰ ὅσα γράφει ὁ πολὺς καὶ πολυπροβαλλόμενος Σίγκμουντ Φρόϋντ (Freud), τὸν ὁποῖον ἐπελέξαμε, γιατί θεωρεῖται ἀπὸ ὅλους ὡς ὁ πλέον ρηξικέλευθος ψυχίατρος, αὐτὸς ποὺ ἀσχολήθηκε ὅσο κανεὶς ἄλλος μὲ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα καὶ στήριξε σ’ αὐτὴν ὅλη τὴν ψυχικὴ ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί, ὁ ὁποῖος, κάθε ἄλλο παρὰ πιστὸς καὶ θεοφοβούμενος ἦταν, καὶ ὅμως, σὰν πραγματικὸς ἐπιστήμων δὲν δίστασε νὰ καταγράψη τὴν ψυχοπαθολογία τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιατί ἤθελε νὰ ὑπηρετήση τὴν ἐπιστήμη του καὶ ὄχι τὴν πολιτικὴ σκοπιμότητα, ὅπως οἱ σημερινοὶ ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ἐπιστήμη τους νὰ ὑπηρετῆ τὶς ἀμοραλιστικὲς ἰδεολογίες καὶ πρακτικές τους. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν γνώριζε ὁ Freud τὴν Ὁδηγία τοῦ Ἁγ. Πνεύματος «ἄνθρωπος ἀπομακρυνόμενος τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης γίνεται ἢ δαιμονώδης», ὡστόσο περιγράφει πολὺ ἔντονα τὴν κτηνώδη κατάσταση ποὺ καταντᾶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ὑποκύψη καὶ ταυτισθῆ μὲ τὴν διαστροφή.
.             Γράφει, λοιπόν, στὸ βιβλίο του «Εἰσαγωγὴ στὴν Ψυχανάλυση», στὸ 20ό κεφάλαιο: «Χάρις σὲ λεπτοµερεῖς ἔρευνες οἱ ὁποῖες ἀπήτησαν ἐκ µέρους τῶν ἐξεταζοµένων ἀτόµων µεγάλη ψυχραιµιία καὶ τροµερὴ αὐτοκυριαρχία, κατωρθώσαµε νὰ διαπιστώσωµε τὴν ὕπαρξι ὁλοκλήρων ὀµάδων ἀτόµων, ἡ “σεξουαλικὴ ζωὴ” τῶν ὁποίων ἔχει κτυπητὲς διαφορὲς ἀπὸ τὴν συνηθισµένη καὶ τρέχουσα σεξουαλικὴ ζωή. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς «διεστραµµένους» ἔχουν διαγράψη ἀπὸ τὴν ζωή τους τὴν διαφορὰ τῶν φύλων. Μόνον ἄτοµα τοῦ ἰδίου µ’ αὐτοὺς φύλου εἶναι ἱκανὰ νὰ τοὺς διεγείρουν τὶς σεξουαλικὲς ὀρµές τους….. Διὰ τοῦ ὀργάνου τῶν ἐπιστηµόνων ἐκπροσώπων των, παρουσιάζονται ὡς µία ἰδιαιτέρα ποικιλία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὡς ἕνα «τρίτο φύλο» δικαιουµένου τῶν αὐτῶν δικαιωµάτων µὲ τὰ ἄλλα δύο. Ἴσως µᾶς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ κάνωµε µία κριτικὴ ἀνάλυσι τῶν ἰσχυρισµῶν των.
.             Ἀσφαλῶς δὲν ἀποτελοῦν, ὅπως διατείνονται, καὶ προσπαθοῦν νὰ µᾶς πείσουν, τοὺς «ἐκλεκτούς» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Συναντᾶ κανεὶς στὶς γραµµές τους ἄτοµα χωρὶς καµµι ἀξία καὶ ἐπιβλαβῆ ὅπως καὶ στὶς τάξεις τῶν ἀτόµων ποὺ τὰ διακρίνει µΙ]Α φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ ζωή.
.             Αὐτοὶ οἱ διεστραµµένοι συµπεριφέρονται πρὸς τὰ σεξουαλικά τους ἀντικείµενα περίπου κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο ποὺ συµπεριφέρονται καὶ οἱ Ὁµαλοὶ πρὸς τὰ δικά τους. Μετὰ ὅµως ἀπ’ αὐτοὺς ἔρχεται µιὰ ὁλόκληρη σειρὰ ἀνωµάλων τύπων, ἡ σεξουαλικὴ δραστηριότης τῶν ὁποίων ἀποµακρύνεται ὁλοὲν καὶ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ἕνας λογικὸς ἄνθρωπος θεωρεῖ ὡς ἑλκυστικόν.
.             Γιὰ τὴν ποικιλία καὶ τὴν ἰδιοµορφία τους δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκριθοῦν παρὰ µὄνον µἐ τὰ παραµορφωµένα καὶ χονδροειδῆ ἐκεῖνα τέρατα, µἐ τὰ ὁποῖα ὁ Π. Μπρέγκελ περιβάλει στὸν ζωγραφικό του πίνακα, τὸν Ἅγιο Ἀντώνιο, ἢ µὲ τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς πιστούς, ἀπὸ καιρὸ ξεχασµένους, τούς ὁποίους ὁ Γουσταῦος Φλωµπὲρ παρατάσσει σὲ µίαν µακρὰ πορεία ἐµπράς στὰ µἄτια τοῦ µετανοοῦντος εὐσεβῆ του. Αὐτὸ τὸ µπερδεµένο πλῆθος χρειάζεται µία ταξινόµησι, χωρὶς τὴν ὁποία εἶναι ἀδύνατον νὰ προσανατολισθῆ κανείς».
.             Κατόπιν, ἀφοῦ ἀναφερθεῖ σὲ κάθε λογῆς διαστροφή, ποὺ εἶναι παράγωγα τῆς στρεβλώσεως τῆς σεξουαλικότητος τοῦ ἀνθρώπου –τὰ ὁποῖα καὶ παραλείπουμε διότι «αἰσχρόν ἐστι καὶ γράφειν»– καταλήγει: «Τέλος ἀναφέρουµε τὴν κατηγορία ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἐπιθυµοῦν τὸ σεξουαλικό τους ἀντικείµενον ὁλοκληρωµένον καὶ φυσιολογικόν, ὅµως ἀπαιτοῦν ἀπ’ αὐτὸ ὡρισµένα πράσγµατα, παράδοξα καὶ φρικτά, µέχρι σηµείου ποὺ νὰ θέλουν νὰ µεταβάλουν τὸ ἄτοµον τοῦ σεξουαλικοῦ τους ἀντικειµένου σ’ ἕνα ἄψυχο πτῶµα καὶ δὲν βρίσκουν ἱκανοποίησι, ἂν αὐτὸ δὲν ὑποκύψει στὴν ἐγκληµατική τους µανία. Ὅµως ἀρκετὰ ἀσχοληθήκαµε µ’ αὐτὰ τὰ τροµερὰ πράγµατα!»
.             Ἰδιαίτερη σημασία ἔχουν οἱ διαπιστώσεις τοῦ Freud γιὰ ἐκείνους τοὺς ὁμοφυλόφιλους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο δὲν αἰσθάνονται τὴν ὁμοφυλοφιλία τους σὰν ἀσθένεια ἀλλὰ τὴν διακηρύσσουν σὰν ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τους καὶ τὸ ἔχουν γιὰ καμάρι τους!
.             Γράφει: «Ὁ ἰσχυρισµὸς διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ὁµοφυλόφιλοι καὶ οἱ διεστραµµένοι διαβεβαιοῦν πὼς ἀποτελοῦν ἐξαιρετικὰ ὄντα, καταπίπτει διὰ τῆς διαπιστώσεως πὼς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας νευρωτικὸς στὸν ὁποῖον νὰ µὴ ἐµφανίζωνται τάσεις ὁµοφυλοφιλίας κι ὅτι σοβαρὸς ἀριθµὸς νευρωτικῶν συµπτωµάτων ἀποτελεῖ τὴν ἔκφρασι αὐτῆς τῆς λανθάνουσας διαστροφῆς. Ὅσοι χαρακτηρίζουν τοὺς ἑαυτούς τους ὁμοφυλόφιλους δὲν ἀποτελοῦν παρὰ συνειδητοὺς καὶ ὁλοφάνερους διεστραμμένους καὶ ὁ ἀριθµός τους εἶναι πολὺ µικρὸς σὲ σύγκριση µἐ ἐκεῖνον ποὺ τοὺς διακρίνει µιὰ λανθάνουσα ὁµοφυλοφιλία»!
.            Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀποτύπωση τῆς ψυχικῆς νόσου, ποὺ ἀρχίζει μὲν ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ δὲν ἔχει τέλος ἕως ὅτου ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο εἰς «πυθμένα ἅδου». Αὐτὴ τὴν εἰκόνα εἶχαν σχηματίσει καὶ οἱ ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας καὶ γι’ αὐτὸ ἀπετίναξαν τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ ταυτίσθηκαν μὲ τὶς Ὁδηγίες τοῦ Οὐρανοῦ, ἀφοῦ, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀναλογίσθηκαν ὅτι αὐτὴ ἡ ψυχικὴ νόσος, ἱστορικά, παρουσιάσθηκε σὲ περιόδους παρακμῆς τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ψυχικῆς ἐξαθλιώσεως τῶν ἀνθρώπων.
.             Γιὰ νὰ ἀποφύγουν αὐτὴν τὴν ἐξαθλίωση οἱ Ἀρχαῖοι πατέρες μας φρόντισαν νὰ συμπεριλάβουν στὴν Νομοθεσία τους καὶ τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα παραθέτουμε σὲ μετάφραση:
«Ἂν κάποιος Ἀθηναῖος συνάψει (ὁµοφυλοφιλικὴ) σχέση µἐ κάποιον ἄλλο:
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ γίνη µέλος τῶν 9 ἀρχόντων.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκλεγῆ ἱερέας.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι συνήγορος τοῦ λαοῦ.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἀσκήση κάποια ἐξουσία, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς χώρας, κληρωτὴ ἢ χειροτονητή.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ σταλῆ ὡς κήρυκας πολέµου.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκθέση τὴ γνώµη του.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ εἰσέλθη στοὺς δηµοσίους ναούς.
* Δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ στεφανωθῆ στὶς δηµόσιες στεφανοφορίες.
* Ὅποιος (πολίτης) ἔχει καταδικαστεῖ ὡς ἐρωτικὸς σύντροφος, ἀλλὰ ἐνεργήσει ἀντίθετα µἐ τὶς διατάξεις τοῦ νοµου, νὰ τιµωρεῖται µἐ θάνατο»!
.             Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, μάλιστα, μᾶς ἀπεκάλυψαν καὶ μία ἄλλη ἀλήθεια ποὺ ἐξηγεῖ τὴν σημερινὴ παγκόσμια ξετσιπωσιὰ τῆς διαστροφῆς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς μύθους τοῦ Αἰσώπου γράφει ὅτι, ὅταν ὁ Δίας δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, ἔβαλε μέσα του ὡς τελευταία ἀρετὴ τὴν αἰδὼ (δηλαδὴ τὴν ντροπὴ) καὶ τὴν ἐσφράγισε μὲ τὴν θύρα ποὺ ἀφοδεύουν οἱ ἄνθρωποι. Ἡ αἰδὼς διαμαρτυρήθηκε γι’ αὐτὴν τὴν ἀτίμωση καὶ –μετὰ ἀπὸ πιέσεις τοῦ Δία– τελικὰ δέχθηκε αὐτό, π τν προϋπόθεση τι δν θ εσέλθη π τν θύρα ατ ρωτας. παξ κα θύρα ατ παραβιασθ ξωθεν, αδς θ ξέλθη κα οδέποτε θ πανέλθη στν νθρωπο!
.             Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν ἡ ξετσιπωσιὰ πληθύνθηκε, ἔγινε καὶ ψυχολογικὴ θεωρία, ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ ἀναχαιτίζη τὴν ἐκτροπὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ μειώνη τοὺς ἀσθενεῖς, θεραπεύοντάς τους, τοὺς πολλαπλασιάζει. Ἀντὶ δηλαδὴ διαιρέσεως, ἔγινε πολλαπλασιασμός(!), σὲ τέτοιον μάλιστα βαθμό, ὥστε πλέον νὰ θεωροῦνται ἀσθενεῖς οἱ μὴ διεστραμμένοι (!) καὶ ὑγιεῖς οἱ ἔχοντες ἀνώμαλο σεξουαλικὸ προσανατολισμό!
.             Μάλιστα! Ὅσοι δὲν ἔχετε ἐνημερωθεῖ πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ἀπὸ τὶς 17 Μαίου τοῦ 1990 ἔπαυσε ἡ Ὁμοφυλοφιλία νὰ θεωρεῖται ἀσθένεια ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας καὶ αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτοτυπία, δεδομένου ὅτι καμμιὰ ἄλλη καταγεγραμμένη νόσος δὲν ἔχει ποτὲ ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὰ Ἰατρικὰ βιβλία, θεωρουμένη ἐκ τῶν ὑστέρων ἢ ὡς κακῶς καταγραφεῖσα, ἢ ὅτι ἔπαυσε πλέον νὰ εἶναι ἀσθένεια!
.             Διεγράφη, λοιπόν, π τ ψυχιατρικ βιβλία μοφυλοφιλία ς σθένεια κα ντ’ ατς, νεγράφη μία νέα, κατασκευασμένη π νωμάλους, χωρς τν παραμικρ πιστημονικ ποδεικτική, «μοφοβία»!
.             Κατὰ τοὺς ἐμπνευστὰς αὐτῆς τῆς ἀνυπάρκτου νόσου (σημειωτέον ὅτι αὐτὴ λόγῳ τοῦ ἀνυποστάτου της, βεβαίως καὶ δὲν εἶχε ποτὲ καταγραφεῖ ὡς νόσος, ἕως τὸ 1972 ποὺ τὴν ἐπενόησε, ὅπως ἤδη γράψαμε, ὁ διαταραγμένος Ἑβραῖος ψυχολόγος George Weinberg, ἐνῶ ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι καταγεγραμμένη ἀπὸ χιλιετιῶν), «ὁμοφοβικοὶ» εἶναι ὅσοι ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν στὴν πραγματικὴ ἰατρικὴ ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ψυχικὴ ἀσθένεια, διότι, μὲ τὴν μὴ ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς φυσιολογικοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ὑποδηλώνουν, χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται (!) ὅτι κατὰ βάθος τοὺς ἕλκει ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ τὸ παραδεχθοῦν!
.         Ἐὰν ἡ θεωρία τους αὐτὴ ἦταν ἀληθινή, τότε πρέπει νὰ ὑπάρχη ἕνας ψυχικὸς μηχανισμὸς ποὺ λειτουργεῖ πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις μὲ τὴν ἴδια λογική. Δηλαδή, πρέπει νὰ θεωρήσουμε πὼς κάθε ἀντίδραση ἢ μὴ ἀποδοχὴ μιᾶς ἰδεολογίας ἢ μιᾶς πρακτικῆς σημαίνει πὼς κατὰ βάθος ἐπιθυμοῦμε, ἐπιλέγουμε καὶ συμφωνοῦμε μὲ αὐτὴν ἀλλὰ δὲν θέλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε! Δηλαδὴ πρέπει νὰ σημαίνη ὅτι: Ὁ ἀντιτασσόμενος στὴν Δικτατορία, κατὰ βάθος εἶναι ὀπαδός της, ὁ ἀκροδεξιὸς ποὺ μάχεται τὸν ἀριστερισμὸ εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀκροαριστερός, ὁ ἀριστερὸς ἢ ἀκροαριστερὸς ποὺ δὲν ἀποδέχεται καὶ μάχεται τοὺς ἀκροδεξιοὺς εἶναι κατὰ βάθος ἀκροδεξιός, ὁ ἀντιτασσόμενος στοὺς ἰμπεριαλιστὲς εἶναι ἰμπεριαλιστής, ὁ πατάσσων τὴν φοροδιαφυγὴ εἶναι φοροφυγάς, ὁ τιμωρῶν τοὺς δολοφόνους εἶναι δολοφόνος κα … τέλος θεος κα θεόφοβος εναι κατ βάθος θεοφοβούμενος κα πιστς χωρς ν θέλει ν τ παραδεχθ! Μποροῦμε, λοιπόν, ἄνετα μὲ τὴν “λογικὴ” τοῦ ψυχασθενοῦς ψυχιάτρου νὰ ὑποστηρίξουμε –πιστοὶ στὴν θεωρία του– ὅτι εναι θεοφοβικο κόμη κα ο θεόφοβοι!
.         Ἐκτὸς ἂν ἡ θεωρία αὐτή, ποὺ ἔχει κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου καὶ “θρονιάσθηκε” μὲ τὸ “ἔτσι θέλω” στὴν Ἰατρικὴ καὶ στὴν Νομοθεσία τῶν Κρατῶν, ἔχει τὸ εἰδικὸ προνόμιο νὰ εἶναι τὸ μαγικὸ τέστ, ποὺ λειτουργεῖ ἐξετάζοντας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴ στάση τῶν ἀνθρώπων ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας, γιὰ νὰ ἀνακαλύπτη ποιὸς ἄνθρωπος εἶναι ψυχικὰ ὑγιὴς καὶ ποιὸς ὄχι! Σὰν δὲν ντρεπόμαστε!…

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ: egolpio.wordpress.com

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: