Ο ΤΟΥΡΚΟΣ, ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΓΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΠΟΥΛΑΕΙ…

Τορκος, πως διάβολος, γίδια δν χει κα τυρ πουλάει

τοῦ Στ. Παπαθεμελῆ

.               Τὰ γεγονότα εἶναι κατακλυσμιαῖα καὶ ἀπεργάζονται τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης. Μὲ τὴν ἁδρὴ συνέργεια τῶν ἐπιχωρίων ἐθνοαποδομητῶν, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐπιδίδονται σὲ νόθευση τῆς ταυτότητάς μας καὶ τὴν οὐσιαστικὰ βίαιη ἐμφύτευση ἐδῶ ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἀφροασιατῶν μουσουλμάνων τὸ μέχρι πρότινoς ὀρθόδοξο ἐθνικὸ κράτος Ἑλλὰς μετασχηματίζεται σὲ πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, πολυεθνικὸ μόρφωμα.
.               Ὁρκισμένοι πολέμιοί μας: α) Οἱ αἱμοβόροι δανειστὲς σὲ ρόλο Σάυλωκ διψοῦν ὅλο καὶ περισσότερο αἷμα. Ἡ θεραπευτική τους ἀποβλέπει στὴν ἐξόντωσή μας, ἢ πάντως ἀδιαφορεῖ γι’ αὐτήν. β) Οἱ θεσμοὶ καὶ οἱ ἄρχουσες εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις πλειοδοτοῦν σὲ σκληρότητα ἀπέναντί μας. Καὶ τέλος γ) Ἡ ἐπιστράτευση ἐναντίον μας τοῦ προαιώνιου ἐχθροῦ μας, τῆς Τουρκίας ποὺ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑποτιθέμενης συμβολῆς της στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ διευκολύνεται μὲ ἀποποινικοποίηση τῶν κατάφωρων κατὰ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔκνομων δράσεών της.  Ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος, ἂν καὶ στοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους ταυτίστηκε μὲ τοὺς ἡττημένους, κατάφερε νὰ εἰσπράξει τοὺς καρποὺς τῆς νίκης ὡς νικητής!
.               Ἡ σιδηρᾶ χεὶρ τῆς Δύσεως, τὸ ΝΑΤΟ, στήριξε καὶ συγκάλυψε τὸ κακούργημά του τῶν «Σεπτεμβριανῶν» τοῦ 1955. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς CIA Ἄλλεν Ντάλες παρίστατο τότε αὐτοπροσώπως στὰ γεγονότα. Ἐνῶ ὁ Κίσσινγκερ ἐπέβλεψε τὸ 1974 τὴν Εἰσβολὴ τοῦ Ἀττίλα στὴ Μεγαλόνησο καὶ ἔκτοτε καθοδηγοῦσε τὸν Ντενκτὰς στὶς διάφορες φάσεις τῆς Κατοχῆς. Ὁ νεοοθωμανὸς ἐκβιάζει καὶ χορεύει τοὺς Δυτικοὺς στὸ ταψὶ χορό. Ἐνώπιόν του στέκονται προσοχὴ καὶ ἱκανοποιοῦν τοὺς παραλογισμούς του, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀθετεῖ ὅλες τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιτυγχάνει τὸ μέγιστον.
.               Ἀπίστευτοι οἱ διάλογοι Ἐρντογὰν μὲ Γιοῦνκερ καὶ Τοὺσκ στὴν μυστική τους συνάντηση στὴν Ἀττάλεια (16/11/15),  ποὺ ἀποκάλυψε πρόσφατα τὸ Euro2day. Ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος ἀπειλεῖ νὰ τοὺς στείλει τοὺς πρόσφυγες μὲ λεωφορεῖα μέσῳ Βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος, ἀπορρίπτει τὰ ἐφάπαξ 3 δισ.,  ἀξιώνει ἀνὰ 2 δισ. ἐτησίως, καὶ ἄνοιγμα ὅλων τῶν ἐνταξιακῶν κεφαλαίων. Μὲ «ὑπεροψίαν καὶ μέθην» χλευάζει τοὺς συνομιλητές του μὲ ἀτάκες ἀπείρου κάλλους. Ἡ Τουρκία βρίσκει καὶ κάνει, κρατώντας σὲ ἀσφυκτικὴ ὀμηρεία τὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἐνδίδει εἰς πᾶσαν πίεσή της.
.              Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσκεψη τῆς καγκελαρίου στὴν Ἄγκυρα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄνευ ὅρων παράδοση τῆς Εὐρώπης. Κατ’ ἐξοχὴν τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία διακατέχεται ἀπὸ διαχρονικὴ παθολογικὴ διάθεση ὑποταγῆς στὶς ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις τοῦ σουλτάνου. Φυσικὰ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις ἀναλώμασι τῆς Ἑλλάδος.
.               Ἡ συμφωνία Μέρκελ –Νταβούτογλου νομιμοποιεῖ τὶς παραβάσεις, παραβιάσεις καὶ ἔργῳ προσβολὲς τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Ἡ ἁπλῶς ρητορικὴ καὶ πάντοτε χαμηλῶν τόνων – γιὰ νὰ μὴν ἀκουστεῖ παραπέρα  – ἀντίδρασή μας, ἀντὶ νὰ ἀνακόψει  πολλαπλασιάζει τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα.
.               Ἡ συμφωνία πλήττει τὸν σκληρὸ πυρήνα τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Ἡ καγκελάριος τηλεφώνησε τοῦ πρωθυπουργοῦ καί, ὅπως ἐγράφη, ἀστειεύτηκε μαζί του, θυμίζοντάς του ὅτι «ὁ διάβολος κρύβεται στὶς λεπτομέρειες». Γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἁπλῶς ρητορική, ὅπως ἄλλωστε πρόσφατα μὲ τὴ μεσοβέζικη ἀπάντησή μας στὴ τουρκικὴ Notam AO253/19-01-16 ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἑλληνικότητα Ἰκαρίας καὶ λοιπῶν νησιῶν τοῦ ἀν. Αἰγαίου (πρβλ. Κύρα Ἀδάμ, Τί γίνεται μὲ τὴν Ἰκαρία; Liberal, 3.2.16).
.             Αὐτὰ ὅταν καὶ τὰ μωρά τοῦ κόσμου γνωρίζουν ὅτι χρηματοδότης, ἐκπαιδευτὴς καὶ ἐξοπλιστὴς τοῦ ISIS καὶ ἀρχιδουλέμπορος τῶν δυστυχισμένων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως ἀπομυζᾶ τεράστια κέρδη, εἶναι ἡ Τουρκία. Οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ τὸ κάνουν καὶ μὲ βούλα τοῦ ΝΑΤΟ.
.               Ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιὰ εὐρωπαῖοι ἡγέτες, εἶναι μία θλιβερὴ διαπίστωση. Ἐμεῖς ψάχνουμε Ἕλληνα ἡγέτη. Καὶ ἡ καγκελάριος ἀντὶ νὰ κρύβει τὸν διάβολο στὶς λεπτομέρειες, ὀφείλει νὰ τὸν ξεσκεπάζει. Ὁ ἀπώτερος  πρόγονός της  Μέγας Φρειδερίκος  θὰ τὴν συμβούλευε: «Νὰ νικᾶς σημαίνει νὰ προχωρᾶς  μπροστά. Καὶ μπροστὰ πάει αὐτὸς τοῦ ὁποίου ἡ συνείδηση καὶ τὸ θάρρος κάνουν τοὺς ἄλλους νὰ πᾶνε πίσω»! Δὲν τὸ ἐπεδίωξε μὲ τὸν Τοῦρκο.
.               Ἡ γερμανο-τουρκικὴ συμφωνία δὲν ἀκυρώνει τὴν ἀπόφαση μετακίνησης τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο στὰ Σκόπια. Γιὰ μᾶς εἶναι γεωπολιτικὴ  ἀπειλὴ καὶ στήριξη τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος Γκρουέφσκυ ποὺ συνεπάγεται βέβαιο ἐγκλωβισμὸ ἐδῶ δεκάδων χιλιάδων μεταναστῶν.
.               Ὁ προσφάτως ἐκδημήσας σοφὸς ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος χρέωνε μόνον σὲ ἀνιστόρητους διπλωμάτες καὶ ἀφιλοσόφητους πολιτικοὺς τὴν ἀνικανότητά μας νὰ ὑπερασπιστοῦμε ἀποτελεσματικὰ τὸ ἱερὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἔναντι σφετεριστῶν. Ὑπενθύμιζε ὅτι «ἡ ὀνομασία τῶν κρατῶν πρέπει νὰ ἔχει ρίζα ἱστορική, εἴτε θεμελίωση γεωγραφική, ἢ καὶ τὰ δύο» (Μηνύματα Πολιτικά, Παπαζήσης, σ.118). Ἡ ψευδωνυμία τῶν Σκοπίων δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ αὐτά.
.              Καὶ γιὰ τοὺς δίσεκτους καιροὺς ὁ κορυφαῖος στοχαστὴς ἐπέμενε στὴν ἄποψη γιὰ κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας «συγκροτημένη ἀπὸ τοὺς ἄριστους πολιτικοὺς τῆς χώρας» (ἔνθ. ἄν., σ.125 ἑπ.).
.               Μετρημένος προχθὲς στοὺς F.T. ὁ Μάρτιν Γούλφ.: «δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει θεραπεία, ἐὰν δὲν ἀντιμετωπιστοῦν   οἱ ὑπερβολὲς τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα, δὲν πληρώσουν φόρους οἱ πολυεθνικὲς καὶ δὲν κοπεῖ ὁ δεσμὸς ἀνάμεσα στὸ χρῆμα καὶ στὴν πολιτική».

Ἀπὸ τὸ στόμα του καὶ σ᾽τοῦ Θεοῦ τὸ αὐτί !…

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: