ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΟΛΑΦΟΣ τῆς Ἑνώσεως Διοικητικῶν Δικαστῶν «Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχασε δικαιώματα καὶ κατακτήσεις ἑνὸς ὁλόκληρου αἰώνα».

ΨΗΦΙΣΜΑ
τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῆς Ἕνωσης Διοικητικῶν Δικαστῶν
τῆς  13ης.2.2016
ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

.           Τ τελευταῖα χρόνια λληνικς λας χασε δικαιώματα κα κατακτήσεις νς λόκληρου αώνα. Οἱ δραματικὲς περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων, ἡ ἀπαξίωση τῆς στέγης καὶ τῆς ἀγροτικῆς γῆς, ἡ ὑποβάθμιση τῆς δημόσιας ὑγείας, τῆς παιδείας καὶ τῆς Πρόνοιας καὶ ἡ ἀνεργία ποὺ καλπάζει συνδυάστηκαν μὲ μία σχεδιασμένη πρωτοφαν ποβάθμιση τν δικονομικν δικαιωμάτων. Σήμερα ἡ προσφυγὴ εἰδικὰ στὸ διοικητικὸ δικαστήριο εἶναι ἀπρόσιτη γιὰ τὴν πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὑπέρμετρα παράβολα, ἀδικαιολόγητα δικονομικὰ βάρη, ἐνδικοφανεῖς διαδικασίες συνδυάζονται μὲ τὴ μεγάλη καθυστέρηση στὴν ἐκδίκαση τῶν ὑποθέσεων καὶ δημιουργοῦν συνθῆκες δικονομικς σφυξίας στοὺς πολίτες.
.             Ἡ Ἕνωση Διοικητικῶν Δικαστῶν ἀναδεικνύει τὶς αἰτίες τῆς βραδύτητας τῆς ἀπονομῆς τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης. Εἶναι πρωτίστως κοινωνικ νισότητα, δικη κατανομ τν φορολογικν βαρν, ναντιστοιχία τν κοινωνικν παροχν μ τ πίπεδο τῆς προόδου. Εναι κόμη πολυνομία, κακ νομοθέτηση, γραφειοκρατία. ποχρηματοδότηση τς Δικαιοσύνης μὲ ἀποτέλεσμα τὶς ἐλλείψεις σὲ προσωπικὸ καὶ ὑποδομές.
.           Σήμερα ὄχι μόνο δὲν ἀνακτῶνται δικονομικὰ δικαιώματα ποὺ ἀπωλέσθηκαν ἀλλὰ διαμορφώνονται ροι περαιτέρω ποτίμησης τς δικαστικς προστασίας. Ἐκφράζουμε πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὴ βαθιά μας ἀνησυχία ὅτι μὲ ἐπίκληση τὸ στόχο τῆς «ἐπιτάχυνσης» θὰ τεθοῦν νέα ἐμπόδια προσβασιμότητας τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων ἰδίως πολιτῶν στὰ δικαστήρια, θὰ συρρικνωθεῖ περαιτέρω ὁ δικαστικὸς ἔλεγχος, θὰ προωθηθοῦν νέες ἐνδικοφανεῖς διαδικασίες. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἄλλωστε, ἐντατικοποιεῖται τὸ ἔργο τῶν δικαστῶν μὲ διακηρυγμένο ἀποκλειστικὸ στόχο τὴν ποσοτικὴ ἀπόδοση. Ἔχουμε βάσιμους λόγους νὰ ἀνησυχοῦμε ὅτι ντατικοποίηση το ργου τν δικαστν θ συνεχιστε σ βάρος τς σφάλειας το δικαιοδοτικο συστήματος.

       Οἱ διοικητικοὶ δικαστὲς ἐπισημαίνουμε ὅτι

       Α) Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχιστεῖ ἡ θέσπιση «ἔκτακτων» μέτρων ποὺ κατατείνουν σὲ ὑπέρμετρη φορολογικὴ ἐπιβάρυνση τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων τάξεων.
Β) Δν νοεται ν κληθον λλη μία φορ ο σφαλισμένοι λλ κα ο συνταξιοχοι, ο ποοι κατέβαλαν τς εσφορές τους κατ τν ργασιακ βίο τους, ν καλύψουν τ λλείμματα το σφαλιστικο Συστήματος.
Γ) Περαιτέρω ποτίμηση τς δικαστικς προστασίας θίγει πλέον τν πυρήνα το δικαιώματος το ρθρου 20 παρ. 1 το Συντάγματος.
.           Ζητᾶμε τὴν ἀναβάθμιση τῶν δικονομικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν  ἄρση τῶν ὑπέρμετρων κωλυμάτων πρόσβασης στὴ δικαιοσύνη.
.         Προτείνουμε τὴν ἰσότιμη δικονομικὴ ἀντιμετώπιση τῶν φορολογικῶν καὶ ἐν γένει χρηματικῶν διαφορῶν (ἄρθρα 79 καὶ 202 ΚΔΔ), τὴν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς πιλοτικῆς δίκης καὶ τὴ διεύρυνση τῶν πολυμελῶν συνθέσεων.
.           Ἀπαιτοῦμε τὴν κάλυψη τῶν ἐλλείψεων σὲ προσωπικὸ καὶ ὑποδομές, τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς λειτουργικῆς ὀργάνωσης τῆς διοικητικῆς δικαιοσύνης καὶ τὴν ἐπίλυση τοῦ κτιριακοῦ προβλήματος πολλῶν διοικητικῶν δικαστηρίων.
.         Τέλος, τονίζουμε ὅτι σὲ ἐπίπεδο ἐσωτερικῆς ὀργάνωσης καὶ λειτουργίας τῶν τακτικῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, ὁ θεσμὸς τοῦ αὐτοδιοίκητου σήμερα δοκιμάζεται, καὶ μάλιστα στὸν πυρήνα του, μὲ τὴν ἀποξένωση τῶν δικαστῶν ἀπὸ τὴ διαμόρφωση τῶν κανονισμῶν ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τῶν ἴδιων τῶν δικαστηρίων τους.

ΠΗΓΗ: edd.gr

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: