ΤΟ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ» καὶ Η ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

ΒΓΑΛΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Σάββας Καλεντερίδης
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 07.02.2016

.               Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν μεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας πρέπει νὰ σταματήσει.
.           Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου συνεχίζει νὰ παίζεται στὸ Προσφυγικὸ καὶ τὸ Μεταναστευτικό, στὴ «σκηνὴ τῆς Ἑλλάδας», μὲ μεγάλο πρωταγωνιστὴ τὴν Τουρκία, κομπάρσους τὶς χῶρες-μέλη τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς Ζώνης Σένγκεν καὶ μεγάλο θύμα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς λαθρομετανάστες, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό.
.               Ἡ Τουρκία, τὸ πιὸ αἱμοσταγὲς κράτος τῆς οἰκουμένης, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴ Γερμανία, ἀφοῦ οἱ ἡγέτες τοῦ Βερολίνου εἶχαν τὸ θάρρος καὶ τὴν εὐφυΐα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ ναζισμοῦ, ἀπὸ τὴ μία ἀρνεῖται πεισματικὰ νὰ παραδεχθεῖ τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔκανε ὡς κράτος καὶ νὰ ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴ Γενοκτονία ἀπὸ Ἕλληνες, Ἀρμενίους καὶ Ἀσσυρίους καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, συνεχίζει τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἐφαρμόζοντας πολιτικὴ ἐθνοκάθαρσης στοὺς Κούρδους, ὑποστηρίζοντας ταυτοχρόνως τοὺς τζιχαντιστὲς τοῦ λεγόμενου Ἰσλαμικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἂλ Νόσρα – Ἂλ Κάιντα στὴ Συρία.
.               Τὸ χειρότερο, ὅμως, ἔγκλημα ποὺ διαπράττει εἶναι αὐτὸ τῆς διοχέτευσης ἑκατοντάδων χιλιάδων ἕως σήμερα, ἑκατομμυρίων αὔριο, προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν στὶς χῶρες τῆς Ε.Ε.
.               Δὲν ὑπάρχει ὑπηρεσία τοῦ τουρκικοῦ κράτους ποὺ νὰ μὴν ἐμπλέκεται στὸ βρόμικο αὐτὸ παιχνίδι τῆς διακίνησης ἀνθρώπινων ψυχῶν, ἕνα ἔργο ποὺ ἐξ ἀντικειμένου διευκολύνεται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ἔχει δύο χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι ἔχει πέσει θύμα τῶν ἰδεοληψιῶν της καὶ τὸ δεύτερο ἡ χαρακτηριστικὴ ἀνικανότητα τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν νὰ διαχειριστοῦν μὲ ἀποτελεσματικότητα τὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖο πάρχει κίνδυνος ν πλήξει τν πατρίδα κα ν πάρει τ μορφ θνικς καταστροφς ντός το 2016 ν δν ληφθον μέτρα. Καὶ ὅταν λέμε μέτρα, ἐννοοῦμε καὶ στὴν Τουρκία καὶ στὴν Ἑλλάδα.
.               Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν ἀρχίσει τὸ Λιμενικὸ Σῶμα, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, τὸν Στρατὸ Ξηρᾶς καὶ ἄλλες ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καὶ τὴ συνεπικουρία τῆς Frontex, νὰ ἐντοπίζει στὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τὰ κύματα τῶν ἐπίδοξων εἰσβολέων, νὰ ἐνημερώνει ἔγκαιρα τὴν ἕδρα τῆς Frontex καὶ τὶς Βρυξέλλες προτοῦ καν ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοί, μὲ τὴ σειρά τους, νὰ ἐπιβάλλουν στὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ἀπόπλου, τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται.
.               Ἀφοῦ ληφθοῦν αὐτὰ τὰ μέτρα ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλλάδας καὶ Ε.Ε., στὴ συνέχεια τὸ βάρος πρέπει νὰ πέσει στὴν Τουρκία. Μόνον ὅταν οἱ εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ ἀρχίσουν νὰ ἐνημερώνουν ἔγκαιρα τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς γιὰ τὰ κύματα τῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ποὺ προετοιμάζονται νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὶς βάρκες, μόνο τότε ἡ Τουρκία θὰ ξεσκεπαστεῖ καὶ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ λάβει περιοριστικὰ μέτρα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ φαινόμενο.
.               Τὰ hot spots στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου δὲν εἶναι μέσο ἀντιμετώπισης τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ μέσο προάσπισης τῶν συμφερόντων τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. καὶ καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδας. Γιατί ὅταν οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ ἐπίδοξοι λαθρομετανάστες γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν κέντρα καταγραφῆς στὰ νησιά, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ βάλουμε καὶ ντουντοῦκες νὰ τοὺς καλοῦμε νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα.
.               Τέλος, γιὰ νὰ κατεβάσουμε ἐπιτέλους τὴ μάσκα καὶ τὸ προσωπεῖο τῆς Τουρκίας, ἀναφέρουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ ἀσφαλέστατες διπλωματικὲς πληροφορίες, χώρα-μέλος τοῦ ΝΑΤΟ ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἰορδανία, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Τουρκία νὰ προετοιμάσουν καταλόγους Σύρων προσφύγων, γιὰ νὰ τοὺς μεταφέρει ἡ συγκεκριμένη χώρα μὲ ἀεροπλάνα καὶ νὰ τοὺς χορηγήσει πολιτικὸ ἄσυλο. Ζήτησε 30.000 ἄτομα ἀπὸ κάθε προαναφερθεῖσα χώρα. Ὁ Λίβανος καὶ ἡ Ἰορδανία ἔδωσαν καταλόγους καὶ ἡ διαδικασία μεταφορᾶς ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ἡ Τουρκία δὲν ἔδωσε, ἀρνεῖται νὰ δώσει, γιατί χρησιμοποιε τος πρόσφυγες κα τος λαθρομετανάστες ς πλο ναντίον τς Ε.Ε. καί, δυστυχς, ναντίον τς παξιωμένης πατρίδας μας.
.           
Ἐπιτέλους, τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ παίζεται στὶς πλάτες τῶν προσφύγων, τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῆς πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες.

Σάββας Καλεντερίδης

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Διαφημίσεις

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: