Ο ΘΕΟΣ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ καὶ Ο ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ποὺ ἔκανε πρωτοποριακὴ ἐπέμβαση σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο

Ε. Μπαϊραμίδης: νευροχειρουργς
πο
κανε πρωτοποριακ πέμβαση σ δημόσιο νοσοκομεο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας στὴν φωτογραφία δείχνει πολλά!

newego_LARGE_t_1101_54626052_type12713.               Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια βρέθηκε στὸ νοσοκομεῖο τῆς Λέσβου, ἄγνωστος μεταξὺ ἀγνώστων, σὲ ἕνα νησὶ μὲ τὸ ὁποῖο δὲν τὸν συνέδεε τίποτα. Εἶχε ἤδη σπουδάσει Ἰατρικὴ στὴν Ἀθήνα, εἶχε ἀκολουθήσει μετεκπαιδεύσεις στὸ ἐξωτερικὸ κοντὰ σὲ διακεκριμένους χειρουργοὺς καὶ εἶχε πάρει εἰδικότητα στὸν Εὐαγγελισμό.
.               “Ἤθελα νὰ δουλέψω σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο καὶ παράλληλα νὰ ἔχω τὴν αὐτονομία νὰ χαράξω δική μου ἐπιστημονικὴ πορεία. Ἤμουν ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ εἶχα δηλώσει ἐπαρχία, ἐνῶ καταγόμουν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὄμως  ἤθελα νὰ βοηθήσω. Καὶ αἰσθάνομαι ὅτι δικαιώθηκα”, λέει. Δὲν ἔχει ἄδικο. Γιατί ὁ ἴδιος εἶναι πλέον ὁ γιατρὸς ποὺ πραγματοποίησε τὴν πρώτη ἐπέμβαση bypass ἐγκεφάλου σὲ δημόσιο νοσοκομεῖο τῆς Ἑλλάδας.
.               Μία πρωτοποριακὴ καὶ ἐξειδικευμένη ἐπέμβαση -ἀπὸ τὶς δυσκολότερες στὴ νευροχειρουργικὴ- ποὺ μέχρι σήμερα γινόταν ἀποκλειστικὰ σὲ ἕνα ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο τῆς χώρας  μὲ κόστος ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὸν μέσο ἀσθενῆ… Ὁ κ. Εὐριπίδης Μπαϊραμίδης, ἕνας 39χρονος συμβασιοῦχος ἀπὸ τὸ Βοστάνειο νοσοκομεῖο τῆς Μυτιλήνης, συμβολίζει τὴν Ἑλλάδα ποὺ διακρίνεται παρὰ τὶς ἀντίξοες συνθῆκες τῆς κρίσης….
.               “Ὁ ἀσθενής, στὸν ὁποῖο πραγματοποιήσαμε τὴν ἐπέμβαση bypass, εἶχε ὑποστεῖ πολλαπλὰ μικρὰ ἐγκεφαλικὰ λόγῳ στένωσης στὴν ἔσω καρωτίδα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύει σοβαρὰ ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση μεγαλύτερου ἐπεισοδίου. Μὲ τὴν ἐπέμβαση ἐνισχύσαμε τὴν κυκλοφορία τοῦ ἐγκεφάλου μηδενίζοντας σχεδὸν τὴν πιθανότητα νέου σοβαροῦ ἐγκεφαλικοῦ. Τὸ bypass εἶναι μία ἐπέμβαση ἀγγειακῆς παράκαμψης, μὲ τὴν ὁποία ἐνισχύουμε τὴν αἱμάτωση τοῦ ἐγκεφάλου μὲ ἀντλία”, ἐξηγεῖ ὁ κ. Μπαϊραμίδης μιλώντας στὸ Ἔθνος.  “Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐπεμβάσεις ἀπαιτοῦν μεγάλη προετοιμασία καὶ στὸ ἐργαστήριο καὶ σὲ ἐπίπεδο παρακολούθησης δίπλα σὲ ἔμπειρους γιατρούς. Γιὰ τὴν συγκεκριμένη περίπτωση προετοιμάστηκα ἐπὶ ἕνα ἔτος. Συζήτησα  μὲ τὸν ἀσθενῆ καθὼς μία ἐπέμβαση ποὺ γίνεται γιὰ πρώτη φορὰ κουβαλᾶ πάντα ἕνα ρίσκο. Καὶ τὸ ἄγχος τὸ ἔχει καὶ ὁ ἀσθενὴς ἀλλὰ καὶ ὁ χειρουργός.”
.               Ὁ ἴδιος νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει τὴν διοίκηση τοῦ νοσοκομείου γιὰ τὴν στήριξη ποὺ τοῦ παρεῖχε σὲ ἐπίπεδο ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν. Κάτι ποὺ σήμερα δὲν θεωρεῖται αὐτονόητο γιὰ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα. “Οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἀναστέλλουν συχνὰ τὸ ἔργο, ὅμως μὲ ἐπιμονὴ μπορεῖς νὰ καταφέρεις ἀρκετά. Τὸ δημόσιο σύστημα Ὑγείας θὰ πρέπει νὰ βολιδοσκοπήσει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πάθος. Καὶ νὰ τοὺς δώσει τὰ μέσα γιὰ νὰ δημιουργήσουν. Χωρὶς πάθος ἡ ἐπιστήμη δὲν προχωρᾶ. Κι ἔπειτα οἱ νέοι ἄνθρωποι νὰ ἀφήνονται ἐλεύθεροι καὶ νὰ ἐνισχύονται”, λέει. Αἰσθάνεται, ὅμως, ἀδικημένος ἕνας γιατρὸς ποῦ δίνει τὰ πάντα γιὰ τὴν δημόσια Ὑγεία, ἐνῶ τὸ κράτος δὲν τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα τῆς μόνιμης ἐργασίας; “Σαφῶς ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση ποὺ ἔχω αἰσθανθεῖ μέχρι σήμερα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ κόσμου. Ἂν ὑπάρχει αὐτὸ καὶ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὴν δουλειά σου ὁ μισθὸς ὠχριᾶ. Θὰ προτιμοῦσα νὰ συνεχίσω νὰ ἐργάζομαι ὡς ἐπικουρικὸς ἐπιμελητὴς ὅπως εἶμαι τώρα καὶ νὰ ἀπολαμβάνω τὶς συνθῆκες ἐργασίας ποὺ ἔχω γιὰ παράδειγμα τὴ δυνατότητα νὰ λαμβάνω πρωτοβουλίες ἐπιστημονικὰ καὶ νὰ ἔχω τὴν στήριξη τῆς διοίκησης τοῦ νοσοκομείου. Ὅμως αὐτὸ δὲν ὡραιοποιεῖ τὴν κατάσταση. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος δουλεύει πολύ, ὅταν ἕνας ἄνθρωπος στηρίζει τὴν δημόσια Ὑγεία, τὸ ὑπουργεῖο θὰ πρέπει νὰ τὸν ἀνταμείβει”.
.               Ὁ κ. Μπαϊραμίδης θέλει νὰ συνεχίσει νὰ ἀσχολεῖται μ τ τελειότερο ργανο πού, πως λέει, χάρισε Θες στν νθρωπο, τν γκέφαλο. “Θέλω νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τοὺς ὄγκους καὶ τὰ ἀνευρύσματα, γιὰ νὰ ἀνακουφιστεῖ ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ ἀδιέξοδο. Δυσκολίες ὑπάρχουν, ὅμως μὲ ἐπιμονὴ ξεπερνιοῦνται. Καὶ σὲ ὅσους ἔχουν πάθος γιὰ τὴν Ἰατρικὴ ἀλλὰ σκέφτονται τὸν Γολγοθᾶ, ποὺ τοὺς περιμένει καὶ διστάζουν, θέλω νὰ πῶ ἀνεπιφύλακτα νὰ ἀσχοληθοῦν γιατί χωρὶς ἐμπόδια δὲν γίνεται τίποτα, γιὰ κάθε καλὸ πρέπει πρῶτα νὰ περάσεις μία μικρὴ κόλαση…”.

Κατερίνα Ροββᾶ
ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Διαφήμιση
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: