ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ» (μαγνητοσκόπημα)

Παγκόσμια Θρησκεία:
Πάπας Φραγκίσκος λέει τι λες ο θρησκεες «συναντον τν Θε
μ διαφορετικος τρόπους» κα τι λοι εναι «παιδι το Θεο
»
(μαγνητοσκόπημα)

.                 Ἕνα βίντεο ποὺ κυκλοφόρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους, δείχνει τὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ ἐκφράζει ξεκάθαρα καὶ δημόσια τὴν πεποίθησή του ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες θρησκεῖες εἶναι «διαφορετικὲς πορεῖες πρὸς τὸν ἴδιο Θεό». Λέει ὅτι ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς διάφορες παγκόσμιες θρησκεῖες μπορεῖ νὰ «ἀναζητοῦν τὸν Θεὸ ἢ νὰ συναντοῦν τὸν Θεὸ μὲ διαφορετικοὺς τρόπους», αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι «εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ» καὶ ὅτι τὴν μεγαλύτερη σημασία τελικά, τὴν ἔχει ἡ «ἀγάπη». Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ  τελευταῖος Πάπας, θέτει συνεχῶς καὶ πιὸ ξεκάθαρα τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἐπερχόμενη παγκόσμια θρησκεία. Παρόλα αὐτὰ (καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση), σχεδὸν κανεὶς δὲν φαίνεται νὰ ἀναστατώνεται ἀπὸ αὐτό.
.               Γιὰ τὸ συγκεκριμένο βίντεο διαβάζουμε στὸ Καθολικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (Catholic News Agency): Στὸ πρῶτο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στὴν μηνιαία πρόθεση προσευχῆς του ποὺ προβλήθηκε τὴν Τρίτη, ὁ Πάπας τόνισε τὴ σημασία τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὶς κοινὲς πεποιθήσεις ποὺ ἔχουν διαφορετικὲς θρησκευτικὲς παραδόσεις, ὅπως εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη.
.           «Πολλοὶ σκέφτονται διαφορετικά, αἰσθάνονται διαφορετικά, ἀναζητοῦν τὸν Θεὸ ἢ συναντοῦν τὸν Θεὸ μὲ διαφορετικοὺς τρόπους. Σὲ αὐτὸ τὸ πλῆθος, σὲ αὐτὸ τὸ φάσμα τῶν θρησκειῶν, ὑπάρχει μόνο μία βεβαιότητα γιὰ ὅλους μας: εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ», λέει ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὸ μήνυμά του, ποὺ κυκλοφόρησε στὶς 6 Ἰανουαρίου, στὴ γιορτὴ τῶν Θεοφανείων.

Σχόλιο «ΚΟΚ. ΟΥΡ.»: Τὸ ὀξύμωρο ἐδῶ εἶναι ὅτι ἡ μεγάλη χριστιανικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων πῆρε τὸ ὄνομά της (Θεο+Φάνεια) ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῆς Βάπτισης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς Βάπτισης κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς στὸν Χριστὸ καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἀκούσθηκε ἡ φωνὴ τοῦ Πατέρα Θεοῦ ποὺ ἔλεγε «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα».  Προφανῶς δὲν ἀκούστηκε ὅτι «εὐδόκησα» καὶ στὸν Μωάμεθ ἢ στὸν Βούδα ἢ στὸν Μεγάλο Μανιτού, καὶ ὅτι «δὲν μὲ νοιάζει τί πιστεύει ὁ καθένας, ὅλοι παιδιὰ θεοῦ εἶστε», σύμφωνα μὲ τὶς πανθρησκειακὲς ἀσυναρτησίες καὶ νεοεποχίτικες ἀγαπολογίες τοῦ πάπα καὶ τῶν ὁμοίων του.

Στὸ βίντεο ἐμφανίζονται διάφοροι πιστοὶ θρησκειῶν τοῦ κόσμου, ἀρχικὰ δηλώνοντας τὴν ξεχωριστὴ δική τους «πίστη».
«Πιστεύω στὸν Βούδα», λέει μία γυναίκα.
«Πιστεύω στὸν Θεό», λέει ἕνας ραβίνος.
«Πιστεύω στὸν Ἰησοῦ Χριστό», λέει ἕνας ἱερέας.
«Πιστεύω στὸν Ἀλλάχ», λέει ἕνας μουσουλμάνος.
.               Ὁ Πάπας κλείνει τὸ βίντεο μὲ μία ἔκκληση πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε θρησκεία νὰ μιλήσουν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον καὶ νὰ συνεργαστοῦν μεταξύ τους, ἐνῶ λίγο μετά, ἰσχυρίζεται ὅτι ὅλοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εἶναι «παιδιὰ τοῦ Θεοῦ», ἐνῶ τὸ κλοὺ τοῦ παπικοῦ βίντεο εἶναι ὅταν οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες δηλώνουν τὴν κοινή τους πίστη στὴν «ἀγάπη» (προφανῶς αὐτὴ ἡ «ἀγάπη» εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε θεό, ἢ εἶναι ἡ ἴδια «θεός»).
Δεῖτε τὸ βίντεο:

.           Φυσικὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος κάνει κάτι τέτοιο. Ἀπὸ νωρὶς ἔδειξε τὶς προθέσεις του, ὅταν ἐπέτρεψε “ἰσλαμικὲς προσευχὲς καὶ ἀναγνώσεις ἀπὸ τὸ “Κοράνι” στὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία! Ἐπίσης, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πατρικίου στὸ Μανχάταν ἔκανε πολὺ σαφὲς ὅτι πιστεύει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι λατρεύουν τὸν «ἴδιο Θεό», υἱοθετώντας τὶς ἀρχὲς τοῦ λεγομένου “Chrislam” καὶ θέτοντας τὰ θεμέλια γιὰ μία παγκόσμια θρησκεία. Ἔτσι ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του:
.           «Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὰ συναισθήματά μου γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ τὶς ἀδελφές μου: Πρῶτον, τοὺς χαιρετισμούς μου δεδομένου ὅτι γιορτάζουν τὴ γιορτὴ τῆς θυσίας. Θὰ εὐχόμουν ὁ χαιρετισμός μου νὰ ἦταν πιὸ θερμός. Τὰ συναισθήματά μου εἶναι ὅτι τοὺς νιώθω κοντά μου, μὲ νωπὴ τὴν τραγωδία ποὺ ὑπέστησαν στὴ Μέκκα. Αὐτὴ τὴ στιγμή, σᾶς διαβεβαιώνω γιὰ τὶς προσευχές μου. Ἔχω ἐνώσει τὸν ἑαυτό μου μὲ ὅλους σας. Μία προσευχὴ πρὸς τὸν Παντοδύναμο Θεό, τὸν φιλεύσπλαχνο».
.             Στὸ Ἰσλάμ, ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους τίτλους τοῦ Ἀλλὰχ εἶναι «Ὁ Φιλεύσπλαχνος» (“the all-merciful one”). Γιὰ αὐτὸ ὁ Φραγκίσκος χρησιμοποίησε τέτοια γλῶσσα.
.             Βέβαια, ἐνῶ ὁ Φραγκίσκος πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικὲς πορεῖες πρὸς τὸν ἴδιο Θεό, καὶ ἐργάζεται σκληρὰ γιὰ νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις γιὰ τὴν Παγκόσμια Θρησκεία, θεωρεῖ ἐχθρὸ τὸν χριστιανικὸ «φονταμενταλισμὸ» ποὺ τὸν ἀναφέρει ὡς «ἀσθένεια», καὶ ἔχει κάνει σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει χῶρος γι’ αὐτὸν στὸν Καθολικισμό.

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: