Ο ΠΑΝ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Παν. Καμμένος καὶ ὁ γέροντάς του

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἕνας χρόνος συμπληρώθηκε διακυβέρνησης τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Ριζοσπαστικὴ Ἀριστερὰ καὶ τοὺς Ἀνεξάρτητους Ἕλληνες. Ἡ ἐμπειρία τῶν Ἑλλήνων εἶναι πικρὴ σὲ ὅλα τὰ ζητήματα, πολιτικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἐθνικά, ἠθικά. Ἡ ἀπογοήτευση πλήρης σὲ ὅσους τοὺς πίστεψαν γιὰ κάτι καλύτερο.
.           Ὑποσχέσεις πολλὲς ἔδωσε καὶ ὁ Πρόεδρος τῶν ΑΝΕΛ κ. Παν. Καμμένος, ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκαν. Στὶς 22 Ἰανουαρίου 2015, τρεῖς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς ποὺ ἔφεραν τοὺς ΑΝΕΛ στὴν ἐξουσία ὡς συμπλήρωμα αὐτῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἰστοσελίδα «Ἁγιορείτικο Βῆμα». Σ’ αὐτὴν ἔδειξε ἄτεγκτος στὰ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ ζητήματα: «Ρίξαμε τὴν κυβέρνηση Σαμαρᾶ, γιατί προσπάθησε νὰ προωθήσει τὸ σενάριο τῆς γερμανικῆς ἐπικυριαρχίας γιὰ Παγκοσμιοποίηση μὲ ὑποστολὴ τῶν σημαιῶν, μὲ περιθωριοποίηση τῶν ἀρχῶν, τῆς θρησκείας, τῶν ἀξιῶν». Καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς ἴδιας συνέντευξης: «Ὁδεύουμε στὴν ὁδὸ τῆς Ὀρθοδοξίας», «Εἴμαστε γνήσιοι Ὀρθόδοξοι», «Κόκκινες γιὰ ἐμᾶς γραμμὲς τὰ ἐθνικὰ θέματα, ὁ σύνδεσμος Ὀρθοδοξίας – Ἑλληνισμοῦ, οἱ σχέσεις Κράτους – Ἐκκλησίας». Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπέκτασης τοῦ συμφώνου συμβίωσης στοὺς ὁμόφυλους διαβεβαίωσε ὅτι τὸ Κόμμα του θὰ ἀκολουθήσει τὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…
.               Ὁ κ. Καμμένος δήλωσε στὴν ἴδια συνέντευξη ὅτι ἔχει γέροντα στὴ «γνήσια» ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, ποὺ ἔχει κηρυχθεῖ σχισματικὴ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὸ νὰ ἔχει «γέροντα» καὶ μάλιστα ἀδελφότητας ποὺ ἐμφανίζεται ὡς ἐξαιρετικὰ αὐστηρὴ στὰ ἐκκλησιαστικά, ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήματα σημαίνει ὅτι καὶ ὁ ἴδιος εἶναι αὐτῆς τῆς σκληρῆς γραμμῆς…
.           Στὸν ἕνα χρόνο ἐξουσίας της ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δὲν προώθησε ἁπλῶς, ἀλλὰ ὑλοποίησε ἐπαχθέστερο σενάριο τῆς γερμανικῆς ἐπικυριαρχίας, μὲ ὑποστολὴ σημαιῶν κ.λ.π., ὅπως ὁ κ. Καμμένος τὸ ἔβλεπε πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου 2015. Σκόπια, Κύπρος, Αἰγαῖο ὅλα εἶναι ἀνοικτὰ καὶ μὲ πολλοὺς κινδύνους γιὰ τὰ δίκαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ἀξιοποίηση τῶν πετρελαίων τοῦ Αἰγαίου νεκρωμένη, ἡ ΑΟΖ οὔτε συζητεῖται. Στὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα ὁ σύνδεσμος Ὀρθοδοξίας – Ἑλληνισμοῦ ἀτονεῖ, οἱ σχέσεις Κράτους – Ἐκκλησίας σὲ ἀσταθῆ ἰσορροπία. Προωθοῦνται: Ἡ λειτουργία τοῦ τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ θρησκειολογικό, ἡ καύση τῶν νεκρῶν. Ἐπίσης ὁ κ. Καμμένος ἀποδέχθηκε τὸν κ. Ἀντ. Λιάκο ὡς Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου γιὰ τὴν Παιδεία. Στὰ ἠθικὰ ζητήματα, ἐνῶ ἡ Ἱεραρχία ἔλαβε ἀπόφαση κατὰ τῆς ἐπέκτασης τοῦ συμφώνου συμβίωσης στοὺς ὁμοφύλους, ὁ κ. Καμμένος ἔνιψε τὰ χέρια του. Τρεῖς βουλευτὲς τῶν ΑΝΕΛ (κα Ἕλ. Κουντουρᾶ, καὶ οἱ κ.κ. Ἀθ. Παπαχριστόπουλος καὶ Κ. Ζουράρης ) ψήφισαν ὑπὲρ τοῦ συμφώνου χωρὶς καμία ἐπίπτωση ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο…
.           Ἡ ἀποδόμηση τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἀλλοίωση τῆς Παράδοσής μας προχωρεῖ μὲ τὴν ἀνοχὴ τοῦ κ. Καμμένου. Τί λέγει γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ γέροντάς του; Μόνο γιὰ «τὴν κάρτα τοῦ πολίτη» ἐνδιαφέρεται; Καὶ ἂν περάσει καὶ αὐτή, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἢ τὴν ἀνοχὴ τοῦ κ. Καμμένου καὶ τῶν ΑΝΕΛ, πάλι σιωπηλὸς θὰ μείνει, ὅπως ἔμεινε σὲ ὅλα τὰ κρίσιμα ζητήματα σὲ βάρος τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἠθικῆς καὶ Παράδοσης; Στὰ ὅσα συμβαίνουν δὲν φταῖνε μόνον οἱ πολιτικοί, ποὺ δηλώνουν Χριστιανοὶ καὶ μὲ γέροντα…. Εὐθύνη μεγάλη ἔχουν καὶ οἱ κληρικοὶ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τοὺς κατευθύνουν πνευματικά.-

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: