ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Προκλήσεις

τοῡ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.            Ἡ ἐπέκτασις τοῦ «Συμφώνου Συμβίωσης» καί στούς ὁμοφυλοφίλους (22 Δεκεμβρ. 2015) ἀπετέλεσε πρόκλησι αἰσχίστου εἴδους. Ἡμέρες Χριτουγέννων, πού οἱ πιστοί ὑποδέχονται τόν σαρκωθέντα Υἱό τοῦ Θεοῦ, βρῆκε ἡ Κυβέρνησις ὡς κατάλληλες, γιά νά ψηφιστῆ στή Βουλή ἡ νομιμοποίησις τοῦ «γάμου» ἀνδρός μέ ἄνδρα καί γυναικός μέ γυναῖκα! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε, «ἵνα σώσῃ τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 21), καί ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ εἰδικό νόμο, ἦλθε νά στεφανώση τήν πιό ἐπαίσχυντη ἁμαρτωλή σαρκική μῖξι.
Τῆς μιᾶς προκλήσεως, τῆς μεγάλης, ἀκολούθησαν ἄλλες σχετικές προκλήσεις. Ἀναφέρουμε μερικές:

  • Ὅταν τό ἀντιχριστιανικό (και φυσικά ἀνήθικο) νομοσχέδιο ψηφίστηκε ἀπό τή Βουλή (κατά πλειονοψηφία), τότε γνωστός ἡγέτης τῶν ὁμοφυλοφίλων, στά θεωρεῖα τῆς Βουλῆς, σηκώθηκε καί ἀγκάλιασε ἕναν «ὅμοιό» του, φιλώντας τον περιπαθῶς στό στόμα! Καί ἀντί νά κληθῆ ὁ φρούραρχος νά ἐπιβάλη, ἐπί τῇ βάσει τοῦ Κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, τήν τάξι (ἐπί προσβολῇ τῆς δημοσίας αἰδοῦς), πολλοί βουλευτές χειροκρότησαν τή χυδαία πρόκλησι!

  • Ἄλλη πρόκλησις: Ἀμέσως μετά τήν ψήφισι τοῦ νόμου ὑπέρ τοῦ «γάμου» ὁμοφυλοφίλων, δημόσιοι χῶροι, καί δή πανεπιστημιακοί, γέμισαν ἀπό ἀφίσες βλάσφημες γιά τό Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου!

  • Ἄλλη πρόκλησις: Ἀκόμα δέν εἶχε στεγνώσει το μελάνι, πού ὑπεγράφη ὁ ὑπέρ τῶν ἀνωμάλων νόμος, καί ὁ μεγάλος ἔνοχος ἔγινε δεκτός τήν Πρωτοχρονιά στό Ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν μέ τιμές καί χαμόγελα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἡγεσία!

.            Φαντάζεσθε τόν Πρόδρομο νά ὑποδέχεται τόν Ἡρώδη, ἤ τόν Παῦλο νά ὑποδέχεται τόν αἱμομίκτη τῆς Κορίνθου στήν ἐκκλησία; Διαβάστε τὸ Α´ Κορ. ε´ 5, γιά νά δῆτε, ποιά ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας σέ σκανδαλοποιό, πολύ περισσότερο σέ νομοθετοῦντα ὑπέρ τῶν σκανδαλοποιῶν. Βεβαίως, ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος συνιστᾶ ἀργότερα ἀγάπη στόν σκανδαλοποιό (Β´ Κορ. β´ 8). Πότε ὅμως; Ὅταν αὐτός μετανόησε γιά τήν ἀνώμαλη σαρκική του μῖξι καί ἔκλαυσε.

  • Ἄλλη πρόκλησις: Ὁ πρωτοστατήσας γιά τή νομιμοποίησι «γάμου» μεταξύ ὁμοφυλοφίλων ὁ πρωθυπουργός, ἀπό τό βήμα τῆς Βουλῆς ζήτησε συγγνώμη ἀπό τούς ὁμοφυλοφίλους, διότι… ἄργησε ἡ Πολιτεία νά ἱκανοποιήση τό αἰτημά τους νά «παντρεύωνται» μεταξύ τους!

  • Ἄλλη πρόκλησις: Τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ὁ προεξάρχων τῆς ἀκολουθίας στόν ἱ. Ναό Ἁγίου Διονυσίου Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος,… εὐγενῶς φερόμενος, πρόσφερε τό Σταυρό νά τόν ρίψη στά νερά τῆς Δεξαμενῆς, σέ ποιόν παρακαλῶ; Στόν βραβευτή καί στεφανωτή τῶν ὁμοφυλοφίλων, στόν κ. Πρωθυπουργό!

  • Ἄλλη πρόκλησις: Τούς νεώτερους Σοδομῖτες, τούς ἐκφύλους καί ἀνωμάλους, προσπαθοῦν ἀκόμα καί κληρικοί νά τούς… δικαιολογήσουν, μέ ἐπιχειρήματα ψυχολογικά! Ἔτσι γίνονται εὐγενέστεροι, στοργικότεροι καί σοφότεροι ἑνός Παύλου, πού λέει γιά τούς ὁμοφυλόφυλους: «Ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία» – «Παρέδωκεν ὁ Θεός αὐτούς εἰς πάθη ἀτιμίας» – «Παρέδωκεν ὁ Θεός εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποεῖν τά μή καθήκοντα» (Ρωμ. α´ 22.26.28).

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: