«ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» Η ΕΛΛΑΣ. ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΣΥΝΘ. ΣΕΝΓΚΕΝ

«ποθήκη προσφύγων» τοιμάζεται ν κάνει ΕΕ τν λλάδα

Σχόλιο Tideon: Γιὰ νὰ μὴν τολμήσει νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι δὲν γνώριζε… ἰδοὺ τί θὰ ἀκολουθήσει προσεχῶς:

«Τεῖχος» στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ ἔχουν στὰ σκαριὰ οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ νὰ ἀνακόψουν τὶς ροές. Ἡ ἐπιστολὴ τῆς Σλοβενίας καὶ ἡ διαφαινόμενη στήριξη ἀπὸ Κομισιὸν καὶ Γερμανία. Τὰ ἀποτυχημένα σχέδια καὶ ἡ de facto ἔξωση ἀπὸ τὴν Σένγκεν.

.                   Οἱ εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἐξετάζουν ἕνα δραστικὸ σχέδιο γιὰ νὰ σταματήσουν τὴ ροὴ προσφύγων μπλοκάροντας τὸ πέρασμα στὴν ΠΓΔΜ, αὐξάνοντας τὶς ἀνησυχίες στὴν Ἀθήνα ὅτι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες θὰ ἐγκλωβιστοῦν στὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἡ Κομισιὸν καὶ τὸ Βερολίνο εἶναι ἕτοιμοι νὰ στηρίξουν τὴν πρόταση νὰ βοηθηθεῖ ἡ ΠΓΔΜ, μία χώρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν ΕΕ, ἡ ὁποία στὴν πράξη ἀπομονώνει τὴν Ἑλλάδα, χώρα μέλος τῆς ΕΕ, ποὺ εἶναι οἰκονομικὰ ἀδύναμη καὶ ἤδη κατακλυσμένη ἀπὸ μετανάστες.
.                   Ἡ κίνηση νὰ «φραχτεῖ» (ringfence) ἡ Ἑλλάδα ἔρχεται καθὼς οἱ φόβοι πληθαίνουν στὴν ΕΕ ὅτι ἡ συμφωνία γιὰ νὰ πείσουν τὴν Τουρκία νὰ μπλοκάρει τὴ ροὴ μεταναστῶν ποὺ ἔρχονται στὴν Εὐρώπη μὲ ἀντάλλαγμα 3 δισ. εὐρὼ βοήθειας ἀπέτυχε νὰ περιορίσει τὴ ροὴ μεταναστῶν.
.                   Τὴν Παρασκευὴ τουλάχιστον 43 πρόσφυγες, περιλαμβανομένων 17 παιδιῶν, πνίγηκαν, ὅταν ἡ ξύλινη βάρκα τους βυθίστηκε ἀνοικτὰ δύο ἑλληνικῶν νησιῶν κοντὰ στὴν Τουρκία.
.                   Ἡ νέα πολιτικὴ θὰ μεταφέρει τὴν πρώτη γραμμὴ τῆς ΕΕ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς καὶ τὸ Αἰγαῖο στὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδας. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ποὺ φοβόταν μία τέτοια κίνηση ἔχει προειδοποιήσει ὅτι ἡ χώρα του θὰ μποροῦσε νὰ γίνει «μαῦρο κουτὶ» γιὰ τοὺς πρόσφυγες.
.                   Τὸ πλάνο συζητήθηκε τὴν Τετάρτη ἀπὸ πρέσβεις στὴν ΕΕ μετὰ τὴν ἀποστολὴ ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν Σλοβένο πρωθυπουργὸ Miroslav Cerar πρὸς τοὺς ἑταίρους, ὅπου γίνεται ἔκκληση γιὰ «ἄμεση βοήθεια» στὴν ΠΓΔΜ «ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ συγκεκριμένοι παράνομοι μετανάστες νὰ περάσουν τὰ ἑλληνοσκοπιανὰ σύνορα». «Ὅλες οἱ χῶρες τῆς ΕΕ πρέπει νὰ προσφέρουν τὴ μέγιστη βοήθεια στὶς ἀρχὲς τῆς ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὰ συγκεκριμένα σύνορα μὲ ἀπόσπαση ἀστυνομικῶν, παροχὴ ἐξοπλισμοῦ καὶ ἄλλα κατάλληλα μέτρα», ἔγγραψε.
.                   Ἡ Κομισιὸν ἔστειλε ὁμάδα ἀξιωματικῶν στὴν περιοχὴ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα γιὰ νὰ ἐκτιμήσει τί προσωπικὸ καὶ ἐξοπλισμὸ θὰ χρειάζονταν ἡ ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ἐνισχύσει τὸν ἔλεγχο στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα.
.                   Ἂν καὶ ἡ ΕΕ ἔχει προσφέρει στὴν ΠΓΔΜ οἰκονομικὴ βοήθεια στὸ παρελθόν, ἀξιωματοῦχοι λένε ὅτι αὐτὸ θὰ πάει πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ προηγούμενο σχέδιο νὰ βοηθηθεῖ ἡ χώρα νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς ἀφίξεις καὶ νὰ σταματήσει «παράτυπους μετανάστες» στὰ σύνορά της.
.                   Ὁ Mujtaba Rahman, ἀναλυτὴς στὸ Eurasia Group δήλωσε: «Ἡ πίεση εἶναι νὰ χτιστεῖ τεῖχος ὥστε νὰ μείνουν οἱ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, καθὼς οἱ ἄλλες πολιτικὲς τῆς ΕΕ ἀποτυγχάνουν. Μὲ αὐτὴ τὴν κίνηση οἱ Εὐρωπαῖοι οὐσιαστικὰ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῆς Σένγκεν».
.                   Τὸ σχέδιο τῆς Σλοβενίας πιστεύεται ὅτι ἔχει τὴ στήριξη τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ ἄνθρωποι ποὺ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὶς συζητήσεις λένε ὅτι ὁ Ντ. Τουσκ, πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἐπίσης ἐξετάζει τὴν ἰδέα.
.                   Ἡ προσφυγικὴ κρίση ἔχει ἀποκτήσει χαρακτήρα ἐπείγοντος μετὰ τὴν ἀποτυχία τῶν περισσότερων μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν προηγουμένως ἀπὸ τὴν ΕΕ, περιλαμβανομένης τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Τουρκία καὶ τοῦ σχεδίου νὰ δημιουργηθοῦν κέντρα καταγραφῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ Ἰταλία ποὺ ἐν συνέχεια θὰ ὁδηγοῦσαν σὲ μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὣς τώρα μόλις 331 μετεγκαταστάθηκαν.
.                   Ὁ κος Τουσκ καὶ ἄλλοι ἡγέτες τῆς ΕΕ ἔδωσαν στοὺς ἑαυτούς τους προθεσμία ἕως τὸ Μάρτιο νὰ ὀργανώσουν ἕνα νέο σχέδιο. Ὁ Μὰρκ Ροῦτε, Ὀλλανδὸς πρωθυπουργός, προειδοποίησε ὅτι ἂν δὲν ὑπάρξει λειτουργικὴ λύση ἐντὸς ἕξι-ὀκτὼ ἑβδομάδων, ἡ Συνθήκη Σένγκεν θὰ μποροῦσε νὰ καταρρεύσει. Προσωρινοὶ ἔλεγχοι ἔχουν ἤδη ἐπιβληθεῖ στὰ σύνορα Σλοβενίας, Αὐστρίας, Γερμανίας, Δανίας καὶ Σουηδίας.
.                   Ἡ de facto ἀπομάκρυνση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ζώνη ἐλεύθερης μετακίνησης τῆς ΕΕ τέθηκε τὴν προηγούμενη χρονιά, ἀφ᾽ ὅτου ἡ Ἀθήνα ἀποδείχτηκε ἀνεπαρκὴς στὸ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἄφιξη ἀπὸ θαλάσσης περισσότερων ἀπὸ 850.000 προσφύγων.
.                   Ἡ διαχείριση τῆς προσφυγικῆς κρίσης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐκνεύρισε τόσο τὸ Βερολίνο, ὅσο καὶ τὶς Βρυξέλλες. Ἡ Ἀθήνα ὅμως συνεχῶς ἐπαναλάμβανε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ροὲς μεταναστῶν ποὺ δὲν ἔδειξαν κανένα σημάδι μείωσης. Περισσότεροι ἀπὸ 35.000 ἔφτασαν μόνο φέτος, σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ.
.                   Τὸ μπλοκάρισμα τῶν προσφύγων στὰ βόρεια σύνορα μὲ τὴν ΠΓΔΜ θὰ εἶναι τὸ περισσότερο σοβαρὸ μέτρο ποὺ πάρθηκε ὣς τώρα στὴν περίοδο τῆς κρίσης. Στὴ θεωρία θὰ μποροῦσαν οἱ πρόσφυγες νὰ μποῦν στὴν ΠΓΔΜ γιὰ νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἐκεῖ. Ἀλλὰ οἱ χῶρες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ ἀφήσουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ταξιδέψουν, ὥστε νὰ ζητήσουν ἄσυλο ἀλλοῦ. Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ περνοῦν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὴν ΠΓΔΜ κατευθύνονται ἀλλοῦ, κυρίως στὴ Γερμανία.
.                   Ἡ κίνηση θὰ αὐξήσει τὴν πίεση στὸ ἤδη πιεσμένο σύστημα ἀσύλου τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ δυνητικὰ θὰ δημιουργήσει περισσότερα νομικὰ προβλήματα. Τὸ 2011 τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προειδοποίησε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ σύστημα ἦταν «ὑποβιβασμένο». Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση οὐσιαστικὰ ἀπαγόρευσε στὶς χῶρες τῆς ΕΕ νὰ μεταφέρουν πρόσφυγες πίσω στὴν Ἑλλάδα, ἂν αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη χώρα ὑποδοχῆς, ὅπως ὁρίζονταν στοὺς κανόνες τῆς ΕΕ.

ΠΗΓΗ: tideon.org (ἀπὸ euro2day)

Advertisements

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: