ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

   Τὸ Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Τὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ (ΠΟΦ), ποὺ ἔχει ἕδρα τὸ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας καὶ ἐκεῖ συζητεῖται τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη μας, προωθεῖ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων! Στρατηγικοὶ ἑταῖροι (strategic partners) σ’ αὐτό εἶναι ἑκατὸ ἑταιρεῖες, εκ τῶν μεγαλυτέρων στὸν κόσμο. Μεταξὺ αὐτῶν οἱ: Bank of America, General Motors, Nestle, Coca Cola, Pepsico, BP, Microsoft, Rockefeller Foundation, Unilever και Volkswagen, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες στηρίζουν οἰκονομικὰ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
.                 Ἐνδεικτικὸ τῆς ὑποστήριξης τοῦ ΠΟΦ στὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι πὼς τὶς ἡμέρες αὐτές, ποὺ διεξάγεται ἡ παγκόσμια συνδιάσκεψη, στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα του εἶναι καταχωρημένα δύο ἄρθρα τοῦ Ἐλβετο – Ἀμερικανοῦ Donald Armbrecht, ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ὁ γκουροὺ τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης. Τὸ πρῶτο εἶναι τῆς 4ης Ἰανουαρίου 2016 καὶ ἔχει τίτλο «Δέκα τρόποι γιὰ νὰ βελτιωθοῦν τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ (Λεσβιῶν, Ὁμοφυλόφιλων, Ἀμφιφυλόφιλων καὶ Διεμφυλικῶν –Τρανσέξουαλ) στὴν Εὐρώπη». Μεταξὺ τῶν προτάσεων ἡ «νομοθετικὴ ἐνίσχυσή τους στὴν ΕΕ», ἡ «ὑποστήριξη τῶν ΛΟΑΤ στὶς χῶρες περιοχῶν κλειδιῶν γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὑπὲρ αὐτῶν πολιτικῆς» καὶ ἡ «οἰκονομικὴ ὑποστήριξη στὰ σχέδια τῶν ΛΟΑΤ»… Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἤδη ὑλοποιοῦνται στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη κυρίως…
.             Τὸ δεύτερο ἄρθρο-ρεπορτὰζ τοῦ κ. Armbrecht ἔχει τίτλο «Ἡ κατάσταση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤ σήμερα» καὶ ἔχει ἴδια ἡμερομηνία μὲ τὸ προηγούμενο, 4 Ἰανουαρίου 2016. Τὸ ἄρθρο ξεκινᾶ μὲ θριαμβευτικὸ τόνο: «Τὸν περασμένο χρόνο (2015) μία σειρὰ νικῶν ὑπῆρξαν γιὰ τὴν κοινότητα τῶν ΛΟΑΤ, καὶ στὶς δύο περιοχές, στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη». Τελευταία νίκη τους αὐτὴ στὴν Ὀρθόδοξη καὶ παραδοσιακὴ Ἑλλάδα, ὅπου νομοθετήθηκε τὸ σύμφωνο συμβίωσης καὶ στοὺς ὁμόφυλους… Ὁ κ. Τσίπρας εὐρισκόμενος στὸ Νταβὸς μπορεῖ μὲν νὰ τὰ βρίσκει δύσκολα στὸν ἀπολογισμό του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου ποὺ ἔχει ὑπογράψει, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ὑπερηφανεύεται στοὺς συνομιλητές του ὅτι «ἐκσυγχρόνισε τὴν Ἑλλάδα» μὲ τὸ νὰ περάσει σὲ Νόμο τὴ νομιμοποίηση τῆς σχέσης τῶν ὁμοφύλων…
.           Σημειώνεται ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά, ἄριστα ὀργανωμένοι στὶς περισσότερες χῶρες τῆς Δύσης καὶ ἀλαζονικὰ διεκδικητικοί. Στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ὡς πρόσωπα, ἀπολαμβάνουν, ὅπως ὅλοι οἱ πολίτες, πλήρη δικαιώματα καὶ ὅμως ἰσχυρίζονται ὅτι αἰσθάνονται καταπιεσμένοι, ἐπειδὴ δὲν ἐπιβάλλουν ὅλα ὅσα θεωροῦν ὅτι δικαιοῦνται. Ἐπιβάλλουν ἀκόμη ὅτι κατὰ τὴ θεωρία τοῦ Δαρβίνου, ὡς «τρίτο φύλο», ἀποτελοῦν τὸ σύγχρονο «ἐξελιγμένο» εἶδος ἀνθρώπου (Hommo sapiens sapiens)!…
.             Στὶς ΗΠΑ μέσα σὲ δέκα χρόνια τὸ πᾶν ἄλλαξε στὸ θέμα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ 2005 οἱ πλεῖστες Πολιτεῖες καὶ φυσικὰ ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση οὔτε κἂν συζητοῦσαν τὴν ὁποιαδήποτε νομικὴ ἀναγνώριση στὴ σχέση τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015 τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς χώρας, μὲ ἰσχνὴ πλειονοψηφία πέντε πρὸς τέσσερα, ἔλαβε τὴν ἀπόφαση ὅτι, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητας, ὁ γάμος μεταξὺ ὁμοφύλων εἶναι συνταγματικός….
.           Ὅπως προελέχθη, τῆς συγκεκριμένης ἀπόφασης προηγήθηκε ἰσχυρότατη οἰκονομικὴ ὑποστήριξη στὶς ἑνώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ μεγάλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, ἐπιστημονικὴ ἀπὸ παναμερικανικὲς ἐπιστημονικὲς ἑταιρεῖες, ἐπικοινωνιακὴ ἀπὸ τὰ παγκόσμιου βεληνεκοῦς ΜΜΕ (CNN λ.χ.) καὶ τὰ μεγάλα μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης (τύπου Google) καὶ πολιτικὴ ἀπὸ μεγάλου εἰδικοῦ βάρους πολιτικούς, ὅπως ὁ σημερινὸς Πρόεδρος Ὀμπάμα καὶ οἱ προηγούμενοι Κάρτερ καὶ Κλίντον. Ὁ κ. Κάρτερ μάλιστα ὑποστήριξε πὼς «ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ὑποστήριζε τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων…». Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἡλικιωμένο πρώην Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ἐξηρτῶντο γιὰ τέσσερα χρόνια οἱ τύχες τοῦ κόσμου…. –

*Τὸ παρὸν εἶναι μέρος ἔρευνας τοῦ ὑπογράφοντος σχετικὰ μὲ τὸ κίνημα τῶν ὁμοφυλόφιλων. Αὐτὴ θὰ δοθεῖ στὴ δημοσιότητα, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: