ΣΙΧΑΙΝΕΤΑΙ ΤΑ… ΠΑΙΔΙΑ! (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης) «Στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τά παιδιά, ἀντέταξε τό μῖσος».

Σιχαίνεται τά… παιδιά!

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.           Νά τί διαφέρουν οἱ χριστιανοί ἀπό τούς ἀθέους. Οἱ χριστιανοί πιστεύουν στόν νηπιάσαντα Χριστό, πού «παιδίον γέγονεν ὁ προϋ­πάρχων Θεός ἡμῶν». Οἱ ἄθεοι πολεμοῦν το Παιδίον, πολεμοῦν τόν Χριστό, πολεμοῦν με λύσσα ὅ,τι ἐκφράζει τήν πίστι καί τήν Ἐκ­κλησία. Δέν θά μᾶς ἐνωχλοῦσαν οἱ θεωρητικά ἄθεοι, πού εἶναι τραγικά θύματα τῆς πλανεμένης ἔρευνάς τους ἤ τῆς ἰδιότυπης ζωῆς τους. Ἐκεῖνο, πού ἐνοχλεῖ, εἶναι τό μῖσος, μέ τό ὁποῖο ἄθεοι ἐκφρά­ζονται καί ἐκδηλώνονται, κάποτε μάλιστα μέ ἀπροκάλυπτο καί βδελυρό τρόπο.

  • Νά θυμίσουμε ἐνέργειες καί λόγους ἀθέων τοῦ νῦν κυβερ­νητικοῦ κατεστημένου; Ὁ ἕνας διακωμωδεῖ δημόσια τή θεία Κοι­νωνία. Ὁ ἄλλος, προτοῦ κἄν μπῆ στό ὑπουργεῖο του, ἐκφράζεται κατά τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος. Ὁ τρίτος ζητάει τήν κατάργησι τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα. Ὁ τέταρτος ἀπαιτεῖ νά φύγουν οἱ εἰκόνες ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες. Ὁ πέμπτος ὑπερθεματίζει γιά τά βρωμερά συμφέροντα τῶν διεστραμμένων ὁμοφυλοφίλων. Ὁ ἕκτος θέλει, ἡ Ἱστορία στά σχολεῖα νά μήν εἶναι… ἑλληνική!

.           Κοντολογῆς: Ὅ,τι θυμίζει Ἑλλάδα, Ἱστορία, ἀλλά πρό παντός, Χριστό, Χριστιανισμό, Ἐκκλησία, Οἰκογένεια, Ἠθική, μπαίνει στο στόχαστρο ἄγριας πολεμικῆς!

  • Νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐν διωγμῷ; Δέν τό τολμᾶμε. Γιατί ἐμεῖς, οἱ σημερινοί χριστιανοί (τῆς καλοπεράσεως), δέν ἀν­τέχουμε νά συγκριθοῦμε μέ τούς μάρτυρες τῶν σκληρῶν διωγμῶν «πάλαι τε καί ἐπ᾽ ἐσχάτων». Ὀφείλουμε ὅμως νά ὑψώνουμε μέ θάρ­ρος τή χριστιανική μας ὁμολογία, ὅταν κατάφωρα βρίζωνται καί πολεμοῦνται ἅγιοι θεσμοί.

Ναί, ἅγιος θεσμός εἶναι ἡ οἰκογένεια καί μάλιστα ἡ πο­λύτεκνη. Καί καθυβρίσθη κατά τόν πλέον χυδαῖο τρόπο ἀπό βου­λευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!

  • Συγκεκριμένα, ὅταν στην ἐπιτροπή «Δημοσίας Διοικήσεως, Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης» συζητιόταν τό «Σύμφωνο Συμ­βίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων», ὁ βουλευτής Δράμας Χρῆστος Κα­ραγιαννίδης, καταφέρθηκε κατά τῆς Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Εἶπε: «Τούς ἔχω γράψει στα παλιά μου τά παπούτσια, τούς ἀ­πεχθάνομαι»!

  • Καί γιατί ὁ τύπος αὐτός σιχαίνεται τούς πολυτέκνους; Διότι ἡ Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, σέ ἀνακοίνωσί της, ἀντιτάχθηκε στό «Σύμφωνο Συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων»! «Τό νομοσχέδιο –εἶπαν οἱ πολύτεκνοι- ἀνατρέπει καθ᾽ ὁλοκληρία τίς ἀξίες, τίς παραδόσεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Καταδικάζουμε τό ὀλίσθημα τοῦ Ὑ­πουρ­γείου, γιατί ἐπιχειρεῖ νομοθετικά νά ἀπαξιώση καί νά ὑπο­βιβάσει τήν ἀνθρώπινη φύση καί νά ἐκμηδενίσει τόν ὑψηλό καί θεοΐδρυτο θεσμό τῆς οἰκογενείας, πού στηρίζεται στό τρίπτυχο ἄρρεν + θῆλυ + παιδιά».

  • Ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀντί γιά ἐπιχειρήματα, ἀντέταξε χυδαιολογίες! Στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τά παιδιά, ἀντέταξε τό μῖσος. Ὅσοι σιχαίνονται τούς πολυτέκνους, ἀνήκουν σ᾽ αὐτούς, πού «κωλύουν» τά παιδιά (Μάρκ. ι´ 14) ἀπό ἀντιπάθεια σ᾽ αὐτά, στούς γονεῖς τους και στόν Χριστό, τόν προστάτη τῶν παιδιῶν.

  • Βρίζετε, κύριε, τούς πολυτέκνους; Τήν Ἑλλάδα βρίζετε. Αὐτοί κυρίως εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Σιχαίνεστε, κύριε, τά παιδιά; Πῶς νά σᾶς ποῦμε ἄνθρωπο, ὅταν δέν ἀγαπᾶτε τά παιδιά, τό πιό ὡραῖο πού ἔχει ὁ κόσμος; Ἀλλά πῶς νά μή σιχαίνεστε τά παιδιά, ὅταν ἀγαπᾶτε τούς κιναίδους, τόν κυνισμό καί τούς κύνες, πού γαυγίζουν γιά νά τούς φοβηθῆ καί ὁ… Οὐρανός; Εἰς μάτην κοπιᾶτε!

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: