ΙΣΤΟΡΙΑ=ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ! «Δὲν θέλω τὴ δημιουργία ἐθνικῆς ταυτότητας. Θέλω τὴ δημιουργία ἱστορικῆς ταυτότητας».

Ἀνοίγει ὁ διάλογος γιὰ τὴν Ἱστορία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Παιδεία εἶναι σὲ καλὰ καὶ σίγουρα χέρια! Ἐξασφαλισμένη ἡ λοβοτομή! Μὲ πρωτεργάτη τὸν ΜΕΓΙΣΤΟ διδάσκαλο …τοῦ Γένους!

.            Εἴμαστε τά… «κακομαθημένα παιδιὰ τῆς Ἱστορίας», ὅπως εἶναι ὁ τίτλος βιβλίου τοῦ ἱστορικοῦ Κώστα Κωστῆ, ἢ κακομάθαμε Ἱστορία στὸ σχολεῖο; Ἡ σχολικὴ Ἱστορία τίθεται στὴν κρίση ἑνὸς ἀκόμη ἐθνικοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Παιδεία, τὸν ὁποῖο θὰ ἀνοίξει ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. Ἀνατροπὴ τοῦ μοντέλου ἀνάπτυξης καὶ διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας «δείχνουν» οἱ θέσεις τῶν ἐπικεφαλῆς τοῦ διαλόγου.
.            Εἰδικότερα, ὁ ἐθνικὸς διάλογος θὰ ὀργανωθεῖ σὲ τρεῖς κύκλους. Ὁ πρῶτος θὰ εἶναι στὴν Ἐπιτροπὴ Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ βουλευτῆ ΣΥΡΙΖΑ, πανεπιστημιακοῦ Κώστα Γαβρόγλου. Ὁ δεύτερος θὰ ὀργανωθεῖ στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Παιδείας μὲ πρόεδρο τὸν καθηγητὴ τοῦ Παντείου Νίκο Θεοτοκᾶ, ποὺ κινεῖται στὸν χῶρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Στὸ ΕΣΥΠ μετέχουν φορεῖς ὅπως ὁ ΣΕΒ, ἡ ΓΣΕΕ, ἡ ΑΔΕΔΥ, ἡ ΔΟΕ, ἡ ΟΛΜΕ κ.ἄ.
.            Ὁ τρίτος κύκλος θὰ ὀργανωθεῖ ἀπὸ ἐπιτροπὴ στὴν ὁποία θὰ μετάσχουν ἄνθρωποι τῆς ἐκπαίδευσης μὲ πρόεδρο τὸν ἱστορικό, ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Παντείου Ἀντώνη Λιάκο. Ὅπως ἐξήγησε χθὲς στὴν «Κ» ὁ κ. Λιάκος, τὸ βάρος τοῦ διαλόγου κατ’ ἀρχὴν θὰ δοθεῖ στὴν ἀναμόρφωση τοῦ Λυκείου. «Θεωρῶ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση εἶναι στὴν ἐντατική, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἔχει πεθάνει εἶναι τὸ Λύκειο, τὸ ὁποῖο ἔχει μετατραπεῖ σὲ μονόδρομο γιὰ τὸ πανεπιστήμιο. Αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερα ἀρνητικὲς συνέπειες στὴ διαμόρφωση τῶν νέων (γιὰ παράδειγμα, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχουν χρόνο νὰ διαβάσουν ἕνα ἐξωσχολικὸ βιβλίο) ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτικὴ συμπεριφορὰ τῶν νέων πολιτῶν. Ἔτσι, θὰ δοθεῖ προτεραιότητα στὴ διάσωση τοῦ Λυκείου, ἐνῶ γιὰ τὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο –ποὺ ἔχουν λιμνάσει– στόχος εἶναι οἱ μαθητὲς “νὰ ἐργάζονται λιγότερο καὶ μὲ πιὸ ἔξυπνο τρόπο”». Τί σημαίνει αὐτό; «Ἀλλαγὴ τοῦ πνεύματος διδασκαλίας τῶν μαθημάτων, μὲ συνδιδασκαλίες ἐκπαιδευτικῶν, μὲ project, μὲ υἱοθέτηση τοῦ πολλαπλοῦ βιβλίου», ἀπαντᾶ ὁ κ. Λιάκος. «Δὲν θέλουμε νὰ προσθέσουμε ἕνα νέο κεφάλαιο στὸ βιβλίο “Ἡ μεταρρύθμιση ποὺ δὲν ἔγινε”», ἐπισημαίνει. Μὲ βάση τὸ χρονοδιάγραμμα, τὴν ἄνοιξη θὰ κατατεθοῦν οἱ προτάσεις τοῦ διαλόγου.
.            Καὶ βέβαια, οἱ ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας στὶς δύο βαθμίδες θὰ ἀποτελέσουν ἀπὸ τὰ βασικὰ θέματα διαλόγου. Ὅσα κατατέθηκαν σὲ πρόσφατη συζήτηση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ «Χρόνος», στὴν ὁποία μετεῖχαν ὁ ὑπουργὸς Νίκος Φίλης, ἡ ἀναπληρώτριά του-ἱστορικὸς Σία Ἀναγνωστοπούλου καὶ οἱ Ἀπ. Λιάκος καὶ Κ. Γαβρόγλου, «δείχνουν» ἀλλαγὴ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας (π.χ., ὁ ἐκπαιδευτικὸς νὰ μπορεῖ νὰ συζητᾶ καὶ θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, ὅπως οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ Παρίσι). Σήμερα ἡ ἀφήγηση τοῦ ἐθνικοῦ παρελθόντος χωρίζεται στὴν Ἀρχαιότητα, τὴ Βυζαντινὴ περίοδο καὶ τὴ Νεότερη, καὶ ἡ διδασκαλία αὐτοῦ τοῦ τριετοῦς κύκλου ἐπαναλαμβάνεται στὸ Δημοτικὸ (Δ´ – Ϛ´), τὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ Λύκειο. «Δν θέλω τ δημιουργία θνικς ταυτότητας. Θέλω τ δημιουργία στορικς ταυτότητας», ἦταν μία ἀπὸ τὶς ἀποστροφὲς τοῦ κ. Λιάκου στὴν ἡμερίδα, ἡ πρόσκληση τῆς ὁποίας ἔλεγε τὰ ἑξῆς: Τί ὀνομάζεται «γενοκτονία» καὶ τί «ἐθνοκάθαρση»; Γιατί παρόμοια ζητήματα στὴν Ἑλλάδα παίρνουν τὶς διαστάσεις ἠθικοῦ πανικοῦ; Εἴμαστε «Ἑλληναράδες» ἢ «δυστυχισμένοι ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες»; «Περιούσιος λαὸς» ἢ «βδέλυγμα»; «Κακομαθημένα παιδιὰ τῆς Ἱστορίας ἢ κακομάθαμε Ἱστορία»; Τί ἀπαντᾶ τὸ σχολεῖο; Μπορεῖ ἡ Ἱστορία νὰ προετοιμάσει τοὺς μαθητὲς πῶς νὰ ἐπεξεργάζονται τὰ ἐθνικὰ τραύματα καὶ κυρίως πῶς νὰ προσανατολίζονται σὲ ἕναν πολύπλοκο κόσμο ὅπου λείπουν τὰ συνεκτικὰ ὁράματα καὶ τὴ θέση τους καταλαμβάνουν τὰ φαντάσματα τοῦ παρελθόντος; Τί καὶ πῶς πρέπει νὰ ἀλλάξει στὴ θέση καὶ τὴ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας στὴν ἐκπαίδευση;

 

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Advertisements

, , ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: