ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ”ΟΠΛΟ“ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΘΥΜΑΡΙ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ καὶ ΔΙΚΤΑΜΟ

Κρητν αμα: θυμάρι, φασκόμηλο κα δίκταμο κατ ώσεων

Τῶν Ἄννας Παπαδομαρκάκη καὶ Βίκυς Καρατζαφέρη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἔχει πολλὰ «χαρίσματα» ἡ Πατρίδα μας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν ἔχει πλέον Ἕλληνες.

Ἀπὸ τοὺς Μινωΐτες καὶ τοὺς πρώτους βοτανολόγους,
στὴν ἀποδεδειγμένη δράση τῆς κλινικῆς μελέτης
καὶ τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς

.             Τὸ πρῶτο φυτοθεραπευτικὸ φάρμακο ἀπὸ συνδυασμὸ ἑλληνικῶν ἀρωματικῶν βοτάνων εἶναι, πλέον, γεγονός. Tὸ “Κρητῶν Ἴαμα”, ἕνας συνδυασμὸς ἀπὸ θυμάρι, φασκόμηλο καὶ δίκταμο, ὕστερα ἀπὸ τετραετῆ κλινικὴ μελέτη ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Journal of Ethnopharmacology, ἀπέδειξε τὴ θεραπευτική του δράση σὲ ἰώσεις καὶ κρυολογήματα. Ἀρκετὰ χρόνια νωρίτερα ὅμως, ἀπὸ τὸ 1998, ἡ ἀντιοξειδωτικὴ δράση τῶν φυτῶν αὐτῶν, εἶχε ἀποδειχθεῖ μὲ μελέτη ποὺ εἶχε δημοσιευτεῖ στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Lancet.
.             Tὸ προϊὸν ἀναμένεται νὰ κυκλοφορήσει τὶς ἑπόμενες μέρες στὰ φαρμακεῖα, ὥστε οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ἀντιμετωπίσουν εὐκολότερα τὴ γρίπη ἢ τὰ κρυολογήματα τοῦ φετινοῦ χειμώνα.
.             Τὸ νέο σκεύασμα, παράγεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φαρμακευτικὴ Olvos Science, σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἀγροτικὸ συνεταιρισμὸ Ρεθύμνου, σὲ ἐλεγχόμενη καλλιέργεια, ὑπὸ τὴν αὐστηρὴ ἐποπτεία τῶν ἐργαστηρίων τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, γιὰ τὴ σταθεροποίηση τῶν συστατικῶν τοῦ φαρμάκου.
.             Πρόκειται γιὰ ἕναν στόχο ἰδιαίτερα δύσκολο, καθὼς τὸ φάρμακο εἶναι ἀποτέλεσμα προϊόντων καλλιέργειας, ὅπου ἡ παραμικρὴ ἀλλαγὴ στὸ κλίμα, στὸ χῶμα, στὴν ἐποχή, ἀκόμη καὶ στὴ συλλογή του, ἀλλάζει τὰ ζητούμενα συστατικά.
.             Ἡ παραγωγὴ προγραμματίζεται νὰ αὐξηθεῖ σημαντικὰ τὴν ἑπόμενη χρονιά, ἐνῶ ἡ ἐταιρία δὲν ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόμενο ἀκόμη καὶ ἐξαγωγῶν, ὅταν ἡ παραγωγὴ τῶν συγκεκριμένων θεραπευτικῶν φυτῶν μπορεῖ νὰ ξεπεράσει την καλυψη της ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς.
.             Τὸ Κρητικὸ Ἴαμα ἀποτελεῖ συμπλήρωμα διατροφῆς καὶ θὰ κυκλοφορήσει σὲ τιμὴ χαμηλότερη τῶν 8 εὐρώ. Ὡς δρόγη, τὰ ἀποτελέσματά της εἶναι ἄμεσα, ἔτσι ἡ ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητὴ μετὰ τὸ δεύτερο 24ωρο σὲ μία θεραπεία ἑπταημέρου.
.             Ἡ παρουσίαση τοῦ νέου σκευάσματος ἔγινε ἀπὸ τοὺς διακεκριμένους καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης: Χρῆστο Λιονῆ, Καθηγητὴ Γενικῆς Ἰατρικῆς καὶ ΠΦΥ, Ἠλία Καστανᾶ, Καθηγητὴ Ἐργαστηριακῆς Ἐνδοκρινολογίας, Στέργιο Πυρίντσο, Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Βιολογίας καὶ Γεώργιο Σουρβίνο, Καθηγητὴ Κλινικῆς Ἰολογίας.

Ἡ ἰδέα

.           Ἡ ἰδέα ξεκίνησε πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ὅταν ἐπιδημιολογικὲς παρατηρήσεις σὲ περιοχὲς τῆς Κρήτης ἔδειχναν ὅτι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ κατανάλωναν ἀφεψήματα συγκεκριμένων βοτάνων, εἶχαν πολὺ χαμηλὴ νοσηρότητα καὶ μικρότερες ἐπιπτώσεις κρυολογήματος ἢ γρίπης.
.           Ἀπὸ τὴ Μινωικὴ περίοδο, ἀκόμη, ὑπῆρχε ἡ τεκμηρίωση στοὺς σφραγιδόλιθους γιὰ τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῶν Κρητικῶν βοτάνων. Βοτανολόγοι, ὅπως ὁ Διοσκουρίδης, εἶχαν, ἐπίσης, ἀντιληφθεῖ ὅτι «κάτι τρέχει» μὲ τὰ βότανα, ἀλλὰ ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ μελέτη δημοσιεύθηκε στο Lancet τὸ 1998.
.           Οἱ ἐρευνητὲς κατέληξαν σὲ αὐτὸ τὸ «κοκτέιλ» οὐσιῶν, μετὰ ἀπὸ ἱστορικὴ καὶ ἀνθρωπολογικὴ ἔρευνα στὸ Ρέθυμνο καὶ στὸ Ἡράκλειο. «Ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ εἴκοσι μονογραφικὲς ἔρευνες, ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὰ βότανα γιὰ τὸ κρυολόγημα καὶ γιὰ τὶς λοιμώξεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ. Αὐτὲς οἱ μελέτες ἦταν ἡ ἀπαρχή. Ἀναζητήσαμε, λοιπόν, ὅλα τὰ κείμενα ἀπὸ παλιὰ καὶ συνδυάσαμε τὰ συγκεκριμένα φυτά, γιατί εἶχαν ὑψηλὴ ἀντιϊκὴ καὶ ἀντιοξειδωτικὴ δράση», εἶπε ὁ καθηγητὴς γενικῆς ἰατρικῆς καὶ ΠΦΥ τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης Χρῆστος Λιονῆς.
.           Ἡ πολυεπιστημονικὴ ὁμάδα, ποὺ ἔκανε τὴν ἔρευνα γιὰ τὸ Κρητικὸ Ἴαμα, ἐπικεντρώθηκε σὲ τρία ἀρωματικὰ βότανα, ποὺ ἔχουν ἀντιοξειδωτικὴ καὶ ἀντιϊκὴ δράση, ἀπὸ τὰ 400 ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ στὴν Κρήτη γιὰ θεραπευτικὴ χρήση. Στὸ θυμάρι (Coridοthymus Capitatus), στὸ φασκόμηλο (Salvia Fruticosa) καὶ στο δίκταμο (Origanum Dictamnus). Ὅπως ἐπεσήμαναν κατ’ ἐξακολούθησιν οἱ ἐπιστήμονες στὴ συνέντευξη τύπου, γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ σκευάσματος, τὰ βότανα τῆς Κρήτης ἔχουν ἰδιαιτερότητες.
.           Σύμφωνα μὲ τὸν ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ βοτανολογίας, διευθυντὴ τοῦ Βοτανικοῦ Κήπου τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης Στέργιο Πυρίντσο: «Τὰ βότανα τῆς Κρήτης ἔχουν ἰδιαιτερότητες. Γιὰ παράδειγμα τὸ φασκόμηλο, ποὺ κυκλοφορεῖ εὐρέως, εἶναι τὸ φασκόμηλο Κροατίας, ἀλλὰ ἡ χημική του σύσταση οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ αὐτὸ τῆς Κρήτης». Οἱ ἐρευνητὲς τόνισαν ὅτι γίνονται κάποιες πρότυπες καλλιέργειες αὐτῶν τῶν βοτάνων, μία διαδικασία, ποὺ – ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι μπορεῖ νὰ θεωροῦν κάποιοι – εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη, καθὼς οἱ χημειότυποι τῶν φυτῶν εἶναι διαφορετικοὶ καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ βρεθοῦν τὰ κατάλληλα.

.           Ὅπως ἐξήγησε ὁ καθηγητὴς ἐργαστηριακῆς ἐνδοκρινολογίας Ἠλίας Καστανάς: «Δὲν ὑπάρχουν διεθνῶς χημικὲς οὐσίες γιὰ λοιμώξεις τοῦ ἀναπνευστικοῦ. Ἔγινε, λοιπόν, μία διπλή, τυφλὴ μελέτη, στὴν ὁποία ἐξετάστηκαν:

Ἡ δριμύτητα (ἔνταση) τῶν συμπτωμάτων (βήχας, πονόλαιμος, καταρροή, αἴσθημα κόπωσης καὶ ἄλλα),
Ἡ διάρκεια τῶν συμπτωμάτων (μέρες) καὶ
Ἡ ὁμαλοποίηση στὶς τιμὲς CRP τὴν πρώτη μέρα καὶ τὴν ἑβδόμη μέρα».

.             Τὰ ἀποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στὸ Journal of Ethopharmacology. Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 108 ἄτομα, μισοὶ ἄνδρες, μισὲς γυναῖκες τὴν περίοδο ἀπὸ τὶς 10 Ὀκτωβρίου 2013 μέχρι τὶς 10 Φεβρουαρίου 2104, μὲ τοὺς 48 νὰ μὴν ἔχουν ἰογενῆ λοίμωξη. Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν βελτίωση σὲ ὅλες τὶς παραμέτρους.
.           Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ καθηγητὴς κλινικῆς ἰολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Γεώργιος Σουρβίνος: «Εἴδαμε τὴ δράση τῶν ἰῶν καὶ πῶς ἀλληλεπιδροῦν τὰ κύτταρα μὲ τοὺς ἰούς, πῶς δροῦν, οὐσιαστικά, ἐνάντιά τους. Δοκιμάσαμε ἐκχύλισμα μὲ μοριακὲς τεχνολογίες καὶ κυτταροκαλλιέργειες καὶ βρήκαμε σημαντικὴ μείωση στὰ μολυσμένα κύτταρα. Αὐτὸ ἀποδεικνύει τὴ σημαντικὴ ἀντιϊκὴ δράση τῶν φυτῶν. Τὸ μπλὸκ τῶν οὐσιῶν ἀναστέλλει, δὲν πολλαπλασιάζει τὸ γονιδίωμα τῶν ἄρρωστων κυττάρων».
.           Ὁ κ. Λιονῆς προσέθεσε: «Βρήκαμε τὰ φυτά, πήραμε τὰ αἰθέρια ἔλαιά τους, πήραμε καὶ ἐλαιόλαδο καὶ φτιάξαμε αὐτὴ τὴ μαλακὴ κάψουλα».
.           Οἱ ἐρευνητὲς παραδέχτηκαν ὅτι ὁ σχεδιασμὸς τῆς μελέτης καὶ οἱ δοκιμὲς καθυστέρησαν ἀρκετά, γιατί ἤθελαν τὸ προϊὸν νὰ εἶναι σταθερὸ στὴν ποιότητα, στὰ συστατικά, στὸν χρόνο καί, βέβαια, νὰ ὑποστηρίζεται βιβλιογραφικά. Ἐξέτασαν, ὅπως εἶπαν, τὸ χημικὸ ἀποτύπωμα, τὸ γενετικὸ ἀποτύπωμα καὶ τὸ περιβαλλοντικὸ ἀποτύπωμα, ὅλα μαζί, ταυτόχρονα
.           Στὸ νέο ἀντιϊκὸ «κοκτέιλ» πρωταγωνιστοῦν ἑκατοντάδες χημικὲς ἑνώσεις, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἡ καρβακρόλη, ποὺ ἔχει ἀπίστευτη ἀντιμικροβιακὴ δράση. Καὶ τὰ τρία φυτὰ ἔχουν μονογραφίες στὴν Εὐρώπη.
.           Δὲν ἀποκλείεται τὸ ἀμέσως προσεχὲς διάστημα νὰ γίνουν γνωστὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν καὶ στὴν προληπτικὴ δράση τῆς κάψουλας, καθὼς οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν, ἤδη, συγκεντρώσει ἀρκετὲς ἐνδείξεις.

ΠΗΓΗ: healthmag.gr

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: