ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ

Λαθρομετανάστευση: ταν πέφτουν ο μάσκες

Τοῦ Σάββα Καλεντερίδη

.                   Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει, ἡ ἀνευθυνότητα, ὁ λαϊκισμὸς καὶ ἡ ἐξουσιομανία εἶναι τρεῖς ἀπὸ τὶς κατάρες τοῦ ἔθνους.
.                   Πρῶτα ξεκίνησαν μὲ τὴ λέξη λαθρομετανάστευση. Ἐκμεταλλευόμενοι τὸ γεγονὸς ὅτι στ ΜΜΕ κυριαρχον ετε μεταμελημένοι, ετε παραλλαγμένοι ετε μετανόητοι ριστεροί, κατάφεραν ν δαιμονοποιήσουν τς λέξεις κα ν λλάξουν κόμα κα τ νόημά τους.
.                   Ὅταν κάποιος ἀνεβαίνει λαθραία στὸ λεωφορεῖο ἢ κάποιο μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς, τότε καλῶς λέγεται λαθρεπιβάτης.
.                   Ὅταν κάποιος διαβάζει τὶς ἐφημερίδες στὸ περίπτερο χωρὶς νὰ πληρώσει, λαθραία δηλαδή, λέγεται λαθραναγνώστης.
.                   Ὅταν κάποιος κυνηγᾶ λαθραία, λέγεται λαθροθήρας.
.                   Ὅταν κάποιος κάνει ἐμπόριο λαθραίων προϊόντων, λέγεται λαθρέμπορος.
.                   Ὅταν ὅμως κάποιος μπεῖ λαθραία σὲ μία χώρα, δὲν λέγεται λαθραῖος μετανάστης ἢ λαθρομετανάστης, γιατί αὐτὸ προσβάλει τὴν προσωπικότητά του!!!
.                   Καὶ τώρα, ἀφοῦ πρῶτα ξεκινήσαμε ἀπὸ τὶς λέξεις καὶ συνεχίσαμε νὰ ἀποκαθηλώνουμε τὶς βασικὲς ἀξίες ποὺ διέπουν κράτος καὶ κοινωνία, γιὰ νὰ τὶς ἀντικαταστήσουμε μὲ τὰ ἀξιακὰ θέσφατα τῆς Ἀριστερᾶς, ἀφοῦ… διαπραγματευτήκαμε ἐπὶ ἕξι μῆνες, γιὰ νὰ καταστρέψουμε ὅ,τι εἶχε μείνει ὄρθιο ἀπὸ τὴν οἰκονομία μας καὶ νὰ ὑπογράψουμε ἕνα μνημόνιο κατὰ πολὺ χειρότερο ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ὑπέγραψαν οἱ προηγούμενοι, οἱ «προσκυνημένοι», τώρα δὲν ἔρχονται αὐτοί, ἀλλὰ ὅλοι ἐμεῖς καὶ τὸ ἔθνος ὁλόκληρο ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς κυρίας Τασίας καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτῶν ποὺ ἔπαιξαν μὲ τὸν πόνο τῶν μεταναστῶν, λαθραίων καὶ μή, χτίζοντας καριέρες πολιτικάντηδων, αὐτῶν ποὺ ἔκαναν παιχνίδια μὲ τοὺς λαθρομετανάστες, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς διακινητές, πότε στὴ Βίλα Ἀμαλία καὶ πότε μπροστὰ ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ στὴ Μεγάλη Βρετανία, παραμονὲς Χριστουγέννων, αὐτῶν ποὺ ἀφοῦ θὰ ἄλλαζαν τὴν Εὐρώπη ὁλόκληρη, θὰ ἔκαναν στοὺς Εὐρωπαίους ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ μαθήματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.
.               Καὶ τώρα, ἀφοῦ ἔκλεισαν τὴν Ἀμυγδαλέζα, δημιουργοῦν μία ἄλλη «Ἀμυγδαλέζα», σχεδὸν μὲ τὰ ἴδια ὑλικὰ καὶ μέσα, τὴ φορὰ αὐτὴ πιὸ κοντὰ στὴν Ὁμόνοια, γιὰ νὰ λιάζονται οἱ λαθρομετανάστες καλύτερα.
.                   Ἐκεῖ περιορίζεται ἡ περίφημη μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!
.                   Καὶ τώρα, δὲν ἔρχονται αὐτοί, ὅπως θὰ τοὺς ἄξιζε, ἔρχεται ἡ χώρα ἀντιμέτωπη μὲ ἕνα τεράστιο καὶ ἐθνοβόρο πρόβλημα ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ δημιούργησαν οἱ ἴδιοι, ἕνα πρόβλημα ποὺ κανεὶς δὲν ξέρει τί διαστάσεις μπορεῖ νὰ λάβει καὶ κυρίως πῶς θὰ σταματήσει!
.                   Καὶ ἐπειδὴ πρέπει νὰ σχεδιάζουμε μὲ βάση τὸ χειρότερο σενάριο, τὸ ἔχουμε ξανατονίσει αὐτό, μπορεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς ὑποτιθέμενους ὑποστηρικτὲς τῶν λαθρομεταναστῶν νὰ πεῖ στοὺς Ἕλληνες πολίτες τί θὰ γίνει ἂν τὰ δύο-τρία ἑπόμενα χρόνια συσσωρευθοῦν στὴν Ἑλλάδα γιὰ παράδειγμα 10 ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες, σχεδὸν στὸ σύνολό τους μουσουλμάνοι;
.                   Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι μέσα σὲ ἕξι μῆνες ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικὰ οἱ εἴσοδοι λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποια ἐξέλιξη σὲ ὁποιαδήποτε χώρα ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται οἱ λαθρομετανάστες ἢ οἱ πρόσφυγες, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθεῖ ἡ κυρία Τασία!
.                   Ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀλλάξει εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀνοιχτῶν συνόρων τῆς κυβέρνησης, ποὺ ἔχει καταστήσει τὴν Ἑλλάδα τὴν πιὸ ἑλκυστικὴ χώρα τοῦ κόσμου γιὰ λαθρομετανάστευση;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ Ἀφρικανοὶ λαθρομετανάστες δὲν ἐπιλέγουν τὴν Πορτογαλία, τὴν Ἱσπανία καὶ τὴ Γαλλία, ἀλλὰ προτιμοῦν κυρίως τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ πατήσουν σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ λαθρομετανάστες καὶ οἱ πρόσφυγες δὲν προτιμοῦν τὴ Βουλγαρία, ποὺ εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς προορισμός, ἀφοῦ δὲν παρεμβάλλεται θάλασσα, ἀλλὰ προτιμοῦν τὴν Ἑλλάδα, μὲ κίνδυνο νὰ θαλασσοπνιχτοῦν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς ἀριθμούς, ποὺ εἶναι ἀνελέητοι;
.                   Ἔχουν ἀναρωτηθεῖ γιατί οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες Πακιστανοὶ καὶ Μπαγκλαντεσιανοὶ ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους, χωρὶς νὰ ὑπάρχει πόλεμος ἢ ἄλλος κίνδυνος γι’ αὐτούς, γιὰ νὰ πληρώσουν χιλιάδες δολάρια καὶ νὰ ἔλθουν στὴν Ἑλλάδα καὶ μόνο στὴν Ἑλλάδα;
.                   Καὶ μὴν προσπαθήσουν πάλι, ἐφαρμόζοντας τὴν προσφιλῆ τους τακτική, τοῦ… τιποτισμοῦ, νὰ κρύψουν τὴν πλήρη ἀνεπάρκειά τους, ἐπικαλούμενοι τὴν εὐθύνη τῆς Εὐρώπης νὰ λύσει τὸ πρόβλημα ποὺ σὲ μεγάλο βαθμὸ δημιουργήσαμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μὲ τὴν ἀνευθυνότητα καὶ τὸ λαϊκισμό μας.
.                   Γιατί ἂν ἡ Εὐρώπη δώσει τὴ λύση ποὺ ἐννοοῦν οἱ διανοούμενοι (sic) τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τότε ἡ Ἑλλάδα θὰ συνεχίσει νὰ ἀποτελεῖ τὸν ἑλκυστικότερο προορισμὸ τῆς παγκόσμιας λαθρομετανάστευσης, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος.

Ἐπιμύθιον.

.                   Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποτελέσει τὸν ἐπίσημο προστάτη ὅλων τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλλάδας καὶ κάνει ὅ,τι πρέπει γι’ αὐτό. Σὲ κάθε τζαμὶ ποὺ λειτουργεῖ στὴν Ἑλλάδα, ὑπάρχει καὶ ἕνας ἐκ Θράκης ἐγκάθετος τῆς Ἄγκυρας. Ἂν δὲν κάνουμε κάτι, θὰ ἔλθει ἡ μέρα ποὺ θὰ χάσουμε τὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ προλάβουμε νὰ ρίξουμε μία ντουφεκιά!

Σημείωση: τὸ ἄρθρο γράφτηκε πρὶν τὰ γεγονότα στὴν Κῶ

Πηγὴ ἠλ. κείμ.: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ «Δημοκρατία»)

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: