ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ(Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Βατικανὸ σὲ παρακμιακὸ ἀδιέξοδο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.         Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν οἰκογένεια, τὰ δημοσιευθέντα νέα οἰκονομικὰ σκάνδαλα σ’ αὐτὸ καὶ οἱ συνταρακτικὲς ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἴντριγκες στὶς ἐκλογὲς τῶν Παπῶν Βενεδίκτου 16ου καὶ Φραγκίσκου δείχνουν ὅτι τὸ Βατικανὸ βρίσκεται σὲ παρακμιακὸ ἀδιέξοδο καὶ σὲ βαθιὰ παρακμή.
.         Οἱ τρεῖς ἑβδομάδες ποὺ διήρκεσαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνόδου στὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ποὺ ὁλοκληρώθηκαν στὶς 24 Ὀκτωβρίου, ἀντὶ νὰ μειώσουν, αὔξησαν τὰ προβλήματα ποὺ ὑπῆρχαν στὴ Λατινικὴ Ἐκκλησία σχετικὰ μὲ τὴν Ἠθικὴ καὶ τὴ Βιοηθική. Ὁ Πάπας ἐπὶ κεφαλῆς τῶν «μεταρρυθμιστῶν» πέρασε τὴ γραμμή του. Μπορεῖ στὰ λόγια νὰ εἶναι ὑπὲρ τῆς «συνοδικότητας» ἀλλὰ στὴν πράξη ἀπέδειξε ὅτι ἀσκεῖ αὐταρχικὰ τὴν ἐξουσία του ὡς κοσμικὸς ἡγεμόνας.
.         Στὰ κρίσιμα σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ποὺ συζητήθηκαν, ὑπάρχει ἕνα ὡραιοποιημένο καὶ νεφελῶδες στὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου λεξιλόγιο. Τὸ ἀκόλουθο:
.         Ἐλεύθερη διαβίωση – Τὰ ἐκτὸς γάμου ζευγάρια πρέπει νὰ προσεγγίζονται «μὲ ἐποικοδομητικὸ τρόπο καὶ μὲ μία προσπάθεια νὰ μποῦν στὸν δρόμο ποὺ θὰ τοὺς προσανατολίσει πρὸς τὴν πληρότητα τοῦ γάμου».
.         Σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση – Στὸ σύγχρονο κόσμο δὲν λείπουν οἱ μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιβαλλόμενη κουλτούρα τάσεις γιὰ μία σεξουαλικότητα χωρὶς ὅρια. Ἡ μεγάλη διάδοση τῆς πορνογραφίας καὶ τῆς ἐμπορευματοποίησης τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, εὐνοούμενη ἐπίσης ἀπὸ τὴν κακὴ χρήση τοῦ ἰντερνέτ, πρέπει νὰ καταγγελθοῦν μὲ σταθερότητα.
.         Ὁμοφυλόφιλοι – Στὶς οἰκογένειες ποὺ ζοῦν τὴν ἐμπειρία νὰ ἔχουν στοὺς κόλπους τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἡ Ἐκκλησία ἐπαναλαμβάνει ὅτι κάθε πρόσωπο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν σεξουαλικό του προσανατολισμό, πρέπει νὰ εἶναι σεβαστό, νὰ διατηρεῖ τὴν ἀξιοπρέπειά του καὶ νὰ ὑπάρχει φροντίδα ἀποφυγῆς κάθε ἐκδήλωσης ἄδικης διάκρισης σὲ βάρος του.
.         Γάμος ὁμοφυλοφίλων. «Οὐδεμία θεμελίωση ὑπάρχει γιὰ τὴν καθιέρωση ἀναλογιῶν, ἔστω καὶ μακρινῶν, μεταξὺ τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν ἑνώσεων καὶ τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν γάμο». Σημειώνεται ὅτι κατόπιν ἰσχυρότατων ἀντιδράσεων, ποὺ ὑπῆρξαν, τὸ τελικὸ κείμενο δὲν περιέχει προτάσεις τοῦ σχεδίου ἐργασίας, ὅπως «νὰ προσδιορισθεῖ ἡ κοινωνικὴ ἰδιαιτερότητα τῶν ψυχολογικὰ εὐαίσθητων αὐτῶν ἑνώσεων», οὔτε καλεῖ τὸν κόσμο «σὲ μία καλύτερη ἐμβάθυνση ἀνθρώπινη ὄχι μόνο βιολογικὴ καὶ πολιτισμική, τῆς σεξουαλικῆς διαφοροποίησης».
.         Τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν οἰκογένεια ἔχει προκαλέσει ζωηρὲς ἀντιδράσεις καὶ πολλὰ ἐρωτηματικά. Γιατί οἱ τόσες θετικὲς ἀναφορὲς στοὺς ὁμοφυλοφίλους, καὶ ἡ συναισθηματικὴ καὶ ὄχι ἡ ποιμαντικὴ προσέγγιση στὰ ἐλεύθερα ζευγάρια καὶ στὴ σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση; Τὰ ἀνοίγματα τοῦ Βατικανοῦ πρὸς ὅσους ἔχουν φύγει ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν χωρὶς νὰ τοὺς διδάξουν τὴν Ἀλήθεια. Ἀντίθετα στὸ τέλος συμβιβάζονται καὶ ἀποδέχονται ὡς σωστὴ τὴν κατάσταση τῶν ἁμαρτωλῶν. Τὸ δόγμα ὅτι πλέον τὸ Βατικανὸ ἐπὶ Φραγκίσκου δημιουργεῖ «μίαν Ἐκκλησία ποὺ ἀλλάζει, μίαν Ἐκκλησία ποὺ ἀκούει» εἶναι φενάκη. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀγαπᾶ τοὺς ἁμαρτωλούς, τοὺς ἀναζητεῖ καὶ μὲ τὴν ἀγάπη του τοὺς σώζει, λυτρώνοντάς τους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.
.         Τὸ Βατικανὸ δέχεται αὐστηρὴ κριτικὴ γιὰ τὴ θέση τῆς Συνόδου στὰ ζητήματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. Στὴν ἰστοσελίδα Catholic Voices ἀνώνυμος ρωμαιοκαθολικὸς ἱερέας θέτει τὰ καίρια ἐρωτήματα: οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀκτιβιστὲς ἔπαιξαν σοβαρὸ ρόλο στὰ συμπεράσματα τῆς Συνόδου γιὰ τὴν οἰκογένεια; Μπορεῖ κανεὶς νὰ μιλάει γιὰ «μαφία ὁμοφυλοφίλων» μεταξύ τοῦ κλήρου; Καὶ πάρα κάτω ἐξηγεῖ πὼς οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ παιδόφιλοι κληρικοὶ ἀφθονοῦν στοὺς κόλπους τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχουν ἀναπτύξει ἰσχυρὸ λόμπι….
.         Ἡ πολυπληθὴς ὁμάδα τῶν ὁμοφυλοφίλων ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν στὸ προσκήνιο παρουσιάστηκε λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ φετινὴ Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν οἰκογένεια στὸ πρόσωπο τοῦ Πολωνοῦ κληρικοῦ καὶ πρώην ἀνωτέρου στελέχους τῆς Κουρίας Κριστὸφ Χαράμσα. Ἡ ἀποπομπή του καὶ ἡ ἀπαγόρευση νὰ φέρει τὸ ἱερατικὸ σχῆμα ἔγινε στὶς 21 Ὀκτωβρίου 2015, ὅταν ὁ Χαράμσα ἐμφανίστηκε στὰ ΜΜΕ μαζὶ μὲ τὸν σύντροφό του, Καταλανὸ Ἐντουάρντο Πλανάς, 44 ἐτῶν καὶ δημοσιοποίησε ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος. Εἶναι 43 ἐτῶν, πρώην καθηγητὴς τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Βιοηθικῆς στὸ Ποντιφικὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ρώμης καὶ ἕως τὴν πρόσφατη ἀποπομπή του ἦταν μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς διεθνοῦς θεολογικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς πίστεως. Οἱ ὀργανώσεις καὶ οἱ ἰστοσελίδες τῶν ὁμοφυλόφιλων χαιρέτισαν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴν οἰκογένεια.
.         Τὸ τελικὸ κείμενο καὶ οἱ μεθοδεύσεις ποὺ προηγήθηκαν ὁδήγησαν πολλούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ ἀναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν ὁμάδα ποὺ βοηθᾶ τὸν Πάπα στὰ «προοδευτικὰ» σχέδιά του. Ἀλλὰ δὲν χρειάστηκε πολύ. Ὁ «προοδευτικὸς» Βέλγος καρδινάλιος Ντάνεελς, ἀποκάλυψε δημόσια τὸ ρόλο του στὴν ὁμάδα «Σὰνκτ Γκάλεν», ποὺ ἀποκλήθηκε «μαφιόζικη». Τὸ ὄνομα εἶναι πόλεως τῆς Ἐλβετίας, ὅπου ὑπάρχει ἡ ὀνομαστὴ μονὴ τῶν Βενεδικτίνων. Ἐκεῖ γίνονταν οἱ συνάξεις τῆς ὁμάδας καὶ λαμβάνονταν οἱ ἀποφάσεις. Ἡ ὁμάδα τῶν «προοδευτικῶν» καρδιναλίων καὶ ἄλλων κληρικῶν ἐργάστηκε στὸ παρασκήνιο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐκλογῆς τοῦ Βενεδίκτου 16ου, ποὺ ἀπέτυχε καὶ στὴ συνέχεια γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν παραίτηση, ποὺ τὴν πέτυχε καὶ γιὰ νὰ μεθοδεύσει τὴν ἐκλογὴ «προοδευτικοῦ» Πάπα, ὅπως εἶναι ὁ Φραγκίσκος, ποὺ ἐπίσης τὴν πέτυχε.
.         Ἡ ἐντὸς τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας ἐκστρατεία τῶν ὁμοφυλοφίλων ἔφτασε ἕως τὸ συντηρητικὸ τάγμα τῶν Δομινικανῶν, ἱστορικὰ τοῦ πιὸ ἐπιθετικοῦ, διὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Φέτος ποὺ ἑορτάζονται τὰ 800 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του συγκλονίζεται ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀγάπες: Ἡ Ἐκκλησία, οἱ χωρισμένοι καὶ ξαναπαντρεμένοι, τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια» (ἐκδ. CERF, Paris, 2015) ποὺ ἐξέδωσε τὸ μέλος του, ὁ ἱερομόναχος Ἀντριάνο Ὀλίβα, εἰδικὸς στὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκινάτη. Ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος οὐσιαστικὰ νομιμοποιεῖ τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις! Ἡ ἰστοσελίδα Riposte Catholique σὲ ἄρθρο τῆς 11ης Νοεμβρίου 2015 διερωτᾶται ἂν τὸ ἐν λόγῳ τάγμα, τὸ τόσο συνδεδεμένο μὲ τὴν Ἱερὰ Ἐξέταση καὶ τὴν τιμωρία τῶν αἱρετικῶν, ὑποστηρίζει ὡς φυσιολογικὲς τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία νὰ ἀσκήσει ποιμαντικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας;… Ὅλα δείχνουν πὼς ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ τὴν Κουρία ἕως τὰ δυναμικότερα σὲ δράση τάγματα τῶν Ἰησουιτῶν καὶ τῶν Δομινικανῶν ὅλοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν ἢ νὰ ἀνεχθοῦν ὡς φυσιολογικὲς τὶς ὁμοφυλοφιλικὲς σχέσεις.

Οἱ ἴντριγκες κατὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν Παπῶν Βενεδίκτου καὶ Φραγκίσκου καὶ ὁ καρδινάλιος Ντάνεελς

.         Ἡ παρακμὴ τοῦ Βατικανοῦ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς ἴντριγκες ποὺ ἀποκαλύπτονται πὼς προηγήθηκαν τῶν ἐκλογῶν τῶν δύο τελευταίων Παπῶν. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ἦταν συντηρητικῶν ἀρχῶν καὶ ἀντίθετος σὲ ὅσα ἐπὶ τοῦ σημερινοῦ Πάπα μεθοδεύονται καὶ ὑλοποιοῦνται ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ὁμάδα γιὰ ἀλλαγὴ στὴ διδασκαλία καὶ στὴν ποιμαντικὴ τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Εἶναι ἐνδεικτικὸ πὼς στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο του ὁ Πάπας Βενέδιντος εἶχε μιλήσει γιὰ «λύκους» ἐντὸς τῶν κόλπων τοῦ Βατικανοῦ καὶ πολλοὶ θεωροῦν ὅτι μιλοῦσε γιὰ τὴ συγκεκριμένη ὁμάδα τοῦ Σὰνκτ Γκάλεν. Λέγεται ὅτι ὁ Πάπας Βενέδικτος παραιτήθηκε ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὰ σεξουαλικὰ καὶ οἰκονομικὰ σκάνδαλα ποὺ τότε ξέσπασαν, ἀλλὰ τώρα ἀποκαλύπτεται ὅτι τὰ μέλη τῆς ὁμάδας τοῦ Σὰνκτ Γκάλεν ἀξιοποίησαν τὴν πίεση ποὺ ἀσκοῦσαν τὰ ΜΜΕ καὶ μὲ κατάλληλους χειρισμοὺς τὸν ἐξώθησαν στὴν παραίτηση.
.         Ὁ καρδινάλιος Ντάνεελς θεωρεῖται ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς «προοδευτικῆς» ὁμάδας τοῦ Σὰνκτ Γκάλεν, μαζὶ μὲ τοὺς καρδιναλίους Κάσπερ καὶ Μαρτίνι (ἰησουίτη, ὅπως ὁ Πάπας Φραγκίσκος). Ἡ ὁμάδα ἐπιδιώκει νὰ κάνει «πιὸ σύγχρονη» τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία…Στὸ βιογραφικό τοῦ Ντάνεελς γράφεται ὅτι ὅταν ἡ βελγικὴ κυβέρνηση ψήφισε τὸ νόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφύλων αὐτὸς τῆς ἀπέστειλε ἐπιστολὴ μὲ θετικὸ περιεχόμενο, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔτσι σταμάτησαν οἱ δυσμενεῖς διακρίσεις σὲ βάρος τους. Ἐπίσης συμβούλευσε τὸν τότε Βασιλιὰ τοῦ Βελγίου Μποντουὲν νὰ ὑπογράψει τὸ Νόμο γιὰ τὶς ἐλεύθερες ἀμβλώσεις. Ὁ βασιλιὰς δὲν τὸν ἄκουσε καὶ προτίμησε νὰ παραιτηθεῖ, στὸ χρόνο ποὺ χρειαζόταν γιὰ νὰ ψηφιστεῖ ὁ Νόμος χωρὶς τὴν ὑπογραφή του. Ἀκόμη ὁ Ντάνεελς συμβούλευσε θύμα σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀπὸ ρωμαιοκαθολικὸ κληρικὸ νὰ μὴν μιλήσει καὶ ἀρνήθηκε νὰ ἀπαγορεύσει τὴ χρήση σεξουαλικοῦ περιεχομένου ὑλικοῦ «γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους» στὰ ρωμαιοκαθολικὰ σχολεῖα. Τὸ 2010 ὁ Ντάνεελς ἐκλήθη σὲ ἀνάκριση γιὰ ἀπόκρυψη τῶν ἐκ μέρους ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν κακοποιήσεων ἀνηλίκων. Μία ἀπὸ τὶς περιπτώσεις ἀφοροῦσε τὸν προστατευόμενό του Ἐπίσκοπο Ρότζερ Βανγκελοῦβε, ὁ ὁποῖος κακοποιοῦσε παιδιὰ ἀπὸ τότε ποὺ ἦταν κληρικὸς καὶ συνέχισε, ὅταν ἔγινε Ἐπίσκοπος. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2010 ὁ Βανγκελοῦβε παραιτήθηκε, ἀφοῦ δημόσια παραδέχθηκε τὴν ἐνοχή του.
.         Ὁ Ντάνεελς, μόλις συμπλήρωσε τὰ 75 του χρόνια, παραιτήθηκε τὸ 2010 καὶ στὴ θέση του ὡς Ἀρχιεπισκόπου τῶν Βρυξελλῶν καὶ πριμάτου τοῦ Βελγίου ἐξελέγη ὁ τῶν ἰδίων «συντηρητικῶν» φρονημάτων μὲ τὸν Πάπα Βενέδικτο Ἐπίσκοπος τοῦ Ναμύρ, πόλεως ἐπίσης τοῦ Βελγίου, Ἀντρὲ Ζοζὲφ Λεονάρ. Ὁ Λεονὰρ δημόσια ἀντιτάχθηκε στὰ ὅσα ἡ βελγικὴ κυβέρνηση εἶχε προωθήσει. Αὐτὴ πλὴν τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶχε ἐπίσης ψηφίσει, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Ντάνεελς, τὴν εὐθανασία, τὰ πειράματα στὰ ἀνθρώπινα ἔμβρυα καὶ τὴ γονιμοποίηση σὲ δοκιμαστικὸ σωλήνα (in vitro). Ἡ ἀντίδραση τοῦ Λεονὰρ πρὸς τὶς ἀποφάσεις τῆς βελγικῆς κυβερνήσεως τὸν ἔκαμαν στόχο σφοδρῶν ἐπιθέσεων ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ λόμπι τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῶν τεκτόνων. Φέτος ὁ Λεονὰρ συμπλήρωσε τὰ 75 χρόνια καὶ μὲ μία ἐντυπωσιακὴ ταχύτητα ὁ Πάπας Φραγκίσκος τὸν ἀντικατέστησε μὲ τὸν εὐνοούμενο τοῦ Ντάνεελς Ἐπίσκοπο Γιόζεφ Ντὲ Κέσελ, τὴν ὥρα ποὺ ὁ «ἐκσυγχρονισμὸς» ποὺ εἶχε ἐπὶ δεκαετίες προωθήσει ὁ Ντάνεελς στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Βελγίου τὴν ἔχει βάλει σὲ τροχιὰ ἐξαφάνισης: Οἱ ἱερατικὲς κλήσεις τείνουν στὸ μηδέν, οἱ ἐκκλησίες εἶναι σχεδὸν ἄδειες ἀπὸ πιστοὺς καὶ ἡ κατήχηση πλέον ἀνύπαρκτη.
.         Ὁ καρδινάλιος Ντάνεελς θεωρεῖ ὅτι τελικὰ νίκησε τὸν μεγάλο του «ἐχθρό», τὸν ἐπίτιμο Πάπα Βενέδικτο. Μπορεῖ νὰ ἔχασε τὴ μάχη τῆς ἐκλογῆς του, ἀλλὰ μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ Σὰνκτ Γκάλεν συνέβαλε στὴν ἐκθρόνισή του καὶ στὴν ἐκλογὴ τοῦ «ἐκσυγχρονιστῆ» Πάπα Φραγκίσκου, στοῦ ὁποίου βρίσκεται τὰ δεξιά. Γιὰ τὸ στενὸ δεσμὸ τοῦ Πάπα μὲ τὸν καρδινάλιο Ντάνεελς σημειώνεται ὅτι ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία στὸ Βέλγιο εὐνόησε τὰ μέτρα ποὺ ἐπέβαλε ἡ κυβέρνηση σὲ βάρος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ ἔχει πιστοὺς πολὺ λιγότερους ἀπὸ ἄλλες χῶρες, στὴ Σύνοδο γιὰ τὴν οἰκογένεια ἀντιπροσωπεύθηκε μὲ τρεῖς ἐκπροσώπους, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 83χρονο Ντάνεελς, τὸν ὁποῖο ὁ Πάπας εἶχε προσκαλέσει δεύτερο ἀπὸ τοὺς 45 συνέδρους τῆς ἐπιλογῆς του. Ἐπίσης ὁ Πάπας τὸν εἶχε μαζί του στὸ μπαλκόνι ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογή του καὶ κατὰ τὴν ἐνθρόνισή του ἐκεῖνος ἀνέγνωσε τὴ σχετικὴ προσευχή…
.         Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κάλυψη τῶν κακοποιήσεων παιδιῶν ἀπὸ ρωμαιοκαθολικοὺς κληρικοὺς καὶ τὴν εὔνοιά του πρὸς τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ὁ καρδινάλιος Ντάνεελς ἔχει ἐγείρει τὴν ὀργὴ πολλῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ γιατί, σύμφωνα μὲ ὁρισμένες πηγές, μίλησε σὲ τεκτονικὴ ἐκδήλωση φορώντας τὰ μασονικὰ διακριτικὰ καὶ διατηρεῖ φιλικὲς σχέσεις μὲ τὴ ἀντιχριστιανικὴ Μεγάλη Ἀνατολὴ τοῦ Βελγίου.

Οἰκονομικὰ σκάνδαλα στὸ Βατικανὸ

.         Τὶς προηγούμενες ἡμέρες τὸ Βατικανὸ βρέθηκε καὶ πάλι στὸν κυκλώνα οἰκονομικῶν σκανδάλων. Ὅπως ἐπὶ Βενεδίκτου 16ου ἔτσι καὶ τώρα, ἐπὶ Φραγκίσκου, διέρρευσαν πρὸς τὸν Τύπο ἀπόρρητα οἰκονομικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν τὴν ἠθικὴ παρακμὴ ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν στὸ Βατικανό, ἢ ἔχουν σχέση μὲ αὐτό.
.         Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα ποὺ διέρρευσαν κυκλοφορήθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες δύο βιβλία. Τὸ ἕνα εἶναι τοῦ Ἐμιλιάνο Φιτιπάλντι, ὀνομάζεται “Avarizia” (Τσιγγουνιά) καὶ ἔχει ὑπότιτλο «Τὰ ντοκουμέντα ποὺ ἀποκαλύπτουν τὰ πλούτη, τὰ σκάνδαλα καὶ τὰ μυστικὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φραγκίσκου». Ὅπως ἀποκαλύπτει τὸ βιβλίο, τὸ μικροσκοπικὸ Βατικανὸ εἶναι ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες σὲ κατανάλωση καπνοῦ καὶ ἀλκοόλ! Ὅπως ἀποκαλύφθηκε, ὅσοι ἔχουν τὴν περίφημη κάρτα ἀγορῶν χωρὶς δασμοὺς καὶ μὲ ἐλάχιστους φόρους στὰ καταστήματα τοῦ Βατικανοῦ (τὰ μέλη τῆς Κουρίας, καρδινάλιοι, ἄλλοι κληρικοί, μοναχοὶ καὶ μοναχές, λαϊκοὶ ἐργαζόμενοι στὶς ὑπηρεσίες τοῦ κράτους) θεωρητικὰ θάπρεπε νὰ εἶναι 4000-5000. Στὴν πραγματικότητα τὴν χρησιμοποιοῦν 41.000! Αὐτοὶ ἀγοράζουν ἀπὸ ἀκριβὰ ἐπώνυμα ροῦχα, ρολόγια, ἀρώματα ἕως τσιγάρα καὶ ποτὰ καὶ συνήθως τὰ μεταπωλοῦν… Αὐτὰ ἀναφέρονται στὴν Ἔκθεση τῆς Ernst & Young, τὴν ὁποία ὅρισε ὁ Πάπας τὸ 2013 νὰ πραγματοποιήσει διαχειριστικὸ ἔλεγχο στὰ καταστήματα καὶ διέρρευσαν στὸν συγγραφέα τοῦ βιβλίου. Γιὰ τὴ διαρροὴ συνελήφθησαν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τοῦ Βατικανοῦ ὁ Ἱσπανὸς Ἐπίσκοπος Λούτσιο Μπάλντα καὶ ἡ Ἰταλίδα Φραντσέσκα Σαουκούι, ποὺ εἶχαν συμμετοχὴ στὸν ἔλεγχο καὶ πρόσβαση στὰ στοιχεῖα.
.         Τὸ ἄλλο βιβλίο, ποὺ πρόσφατα ἐπίσης κυκλοφορήθηκε, ὀνομάζεται «Ὁ δρόμος τοῦ Σταυροῦ» (Chemin de Croix), ἐκδόθηκε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Flammarion καὶ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Τζιὰν Λουίτζι Νούτζι, γνωστὸ ἀπὸ τὸ προηγούμενο βιβλίο του, πάλι μὲ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν διαρρεύσει, ποὺ εἶχε τίτλο «Ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης: Σκάνδαλο στὸ Βατικανὸ» καὶ ποὺ εἶχε κλονίσει τὴ θέση τοῦ Πάπα Βενεδίκτου.
.         Στὶς 650 σελίδες τῶν δύο βιβλίων διαπιστώνει κανεὶς τὴ διαφθορὰ ποὺ ὑπάρχει στὴ διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ Βατικανοῦ. Ὑπερτιμολογήσεις σὲ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, ξέπλυμα χρήματος μέσα ἀπὸ δῆθεν δωρεές, ἀδικαιολόγητες δαπάνες γιὰ ἐπισκευὲς ἢ κατασκευές, χαμηλὰ ἐνοίκια σὲ εὐνοούμενους τῶν στελεχῶν ποὺ διαχειρίζονται τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκίνητη περιουσία, σπατάλη τοῦ ἱεροῦ χρήματος γιὰ ἀλλότριους σκοπούς. Ὑπάρχουν περίπου 5.000 ἐκκλησιαστικὰ ἀκίνητα, γιὰ τὴ διαχείριση τῶν ὁποίων λίγα εἶναι γνωστά. Γιὰ ἕνα ἀπὸ αὐτά, διαμέρισμα 150 τετρ. μέτρων στὴ Ρώμη, ἀποκαλύφθηκε ὅτι εἶναι νοικιασμένο πρὸς 29 Εὐρὼ τὸ χρόνο…
.         Ἐπικερδὴς ἐπιχείρηση εἶχε στηθεῖ καὶ μὲ τὴν ἁγιοποίηση προσωπικοτήτων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὸ Δίκαιο τοῦ Βατικανοῦ στὴ σχετικὴ ἔρευνα ποὺ γίνεται γιὰ τὸ βίο τους συμμετέχουν καὶ λαϊκοὶ δικηγόροι. Ἐπειδὴ τὰ συμφέροντα εἶναι μεγάλα, γιατί ἁγιοποίηση σημαίνει εἰσροὴ χρημάτων στὰ μέρη τὰ ὁποῖα ἀφορᾶ, οἱ δικηγόροι ἐλάμβαναν τὸ λιγότερο 40.000 εὐρὼ ἀνὰ ὑπόθεση. Καὶ αὐτοὶ εἶναι γνωστοί, γιατί εἶχαν τὶς κατάλληλες προσβάσεις.
.         Ὁ Πάπας Φραγκίσκος βρίσκεται σὲ πολὺ δύσκολη θέση. Ἡ εἰκόνα του τσαλακώθηκε μὲ ὅσα συμβαίνουν στὸ Βατικανὸ καὶ ἀναγκάστηκε τὴν Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, νὰ μιλήσει ἀπὸ τὴν πλατεία τοῦ Ἁγίου Πέτρου γιὰ τὰ σκάνδαλα. Στὴν ὁμιλία του καταδίκασε τὰ «κοράκια», σημείωσε ὅτι οἱ γενόμενες κλοπὲς εἶναι ἐγκλήματα καὶ διαβεβαίωσε ὅτι παρὰ τὶς δυσκολίες θὰ προχωρήσει στὰ σχέδιά του…

Ἡ Ὀρθοδοξία

.         Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία ἀνοικτὴ Ἐκκλησία, ποὺ δέχεται ἐπιρροὲς καὶ ἐπιδράσεις καὶ ποὺ πρέπει νὰ τὶς ἀντιμετωπίσει. Γιὰ τὴν οἰκογένεια στὴν μέλλουσα νὰ συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδο δὲν θίγονται τὰ σύγχρονα ζητήματα καὶ ἑπομένως δὲν δίνονται ἀπαντήσεις σὲ αὐτά. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, στν κκλησία τς λλάδος τ θέματα τίθενται κα στ συνέχεια φήνονται στν ρον τς στορίας… Τὸ θέμα τῆς συμμετοχῆς στὴ Θεία κοινωνία τῶν χωρισμένων, ποὺ ξαναπαντρεύονται τὸ ἔχει λυμένο καὶ ἀντιμετωπίζει μὲ κατανόηση ἀλλὰ χωρὶς σοβαρὴ ποιμαντικὴ μέριμνα τὰ νέα ζευγάρια ποὺ εἴτε ἐλευθέρως συζοῦν, εἴτε ἔχουν τελέσει μόνο πολιτικὸ γάμο καὶ ἔχουν ἀποκτήσει παιδί, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ βαπτίσουν. Στὰ θέματα τῆς ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς, τῆς ἀντισύλληψης, τῆς σχέσης, τοῦ «γάμου» ἢ τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῆς καύσης τῶν νεκρῶν καὶ τῆς εὐθανασίας οἱ ἀπόψεις τουλάχιστον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι σαφεῖς, ἕως σήμερα. Δυστυχῶς τὰ ζητήματα αὐτὰ δὲν τίθενται στὴν Πανορθόδοξη γιὰ νὰ ἀποκτήσουν γενικότερο χαρακτήρα. –

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: