ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ «Ἐντυπωσιακὸ τὸ πῶς μειοψηφικὲς (ἀκόμα) ἀπόψεις ξεφυτρώνουν καὶ ἀναπαράγονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο».

Ὑπουργεῖο Μαρξιστικῆς Παιδείας

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Καὶ συνεπῶς (εὐθέως) ἀντιεκκλησιαστικῆς

τοῦ Ραφαὴλ Α. Καλυβιώτη*

.             Τὸ νὰ ὑπάρχουν ἀντιδικίες στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσης γιὰ ζητήματα ταυτότητας ἔχει ἕνα κάποιο ἐνδιαφέρον. Οἱ ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν πάντως στὶς κάπως μυστήριες ἀπόψεις τοῦ κ. Φίλη καταδεικνύει ὅτι τὰ ἀντανακλαστικά τῆς κοινωνίας δὲν ἐνεργοποιοῦνται μόνο γιὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, ὅπως διδάσκει ἡ μαρξιστικὴ σχολὴ τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ.
.             Ὁ ἀναθεωρητισμὸς ἦταν στὸ διηνεκὲς ἕνα «προνομιακὸ» πεδίο τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀριστερᾶς, ἡ ὁποία πάντοτε ἀμφισβητοῦσε συμβολικὲς στιγμὲς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἦταν ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ γιὰ αὐτὴν νὰ κυριαρχεῖ στὴ ἀρένα τῶν ἰδεῶν, οὕτως ὥστε νὰ κατηγοριοποιεῖ σὲ «ἐθνικιστὲς» ὅσους ἀνεδύκνειαν τὴν ἐθνική μας ταυτότητα. Καὶ τὸ ἔχει ἐπιτύχει ἐν πολλοῖς, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἱστορικὴ περίοδος ποὺ νὰ μὴν ἔχει προβεῖ σὲ ἐπιστημονικοὺς ἀναχρονισμοὺς ἀμφίβολης ἀντικειμενικότητας.
.             Γιὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἀριστερὰ ἡ ἀθηναϊκὴ δημοκρατία δὲν ἦταν κάτι σπουδαῖο διότι τὰ θεμέλιά της κτίστηκαν ἀπὸ τοὺς σκλάβους, ἡ Σπάρτη ἦταν ἕνα «φασιστικὸ» μόρφωμα, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ἕνας «αἱμοσταγὴς ἰμπεριαλιστὴς δολοφόνος», ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία δὲν ἐνεῖχε ἑλληνικὰ στοιχεῖα, ἐνῶ ὁ χριστιανισμός της τὴν κατέτασσε στὸν σκοταδιστικὸ μεσαίωνα ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸ προοδευτικὸ ἰσλάμ, στὴν τουρκοκρατία περνούσαμε καλὰ μὲ τοὺς Τούρκους, ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση ἦταν ταξικὴ καὶ τὴν ἀντιστρατευόυταν ἡ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία, ἡ ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς ἦταν προϊὸν γενοκτονίας καὶ ὄχι ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα, κατὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα τὸ ἑλληνικὸ κράτος καταπίεσε τοὺς «πραγματικοὺς Μακεδόνες», στὴν προκυμαία τῆς Σμύρνης ἔγινε «συνωστισμός», τὸ «Ὄχι» τὸ εἶπε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ὄχι ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς ἡ βαθύτερη θέληση τοῦ ὁποίου ἦταν νὰ πεῖ «Ναί», ὁ ΕΑΜ – ΕΛΛΑΣ δὲν ἦταν ὑποκινούμενος ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση ἀλλὰ τὸ γνήσιο ἐθνικοαπελευθερωτικὸ κίνημα ποὺ καταπνίγηκε ἀπὸ τοὺς «φασίστες» καί, τώρα τελευταία, ἐκ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ παιδείας κ. Φίλη ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων δὲν εἶναι γενοκτονία ἀλλὰ «ἐθνοκάθαρση».
.             Καίτοι οἱ ἀπόψεις αὐτὲς εἶναι μειοψηφικὲς (ἀκόμα) στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι φαινομενικὰ ἐντυπωσιακὸ τὸ πῶς ξεφυτρώνουν καὶ ἀναπαράγονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο. Ὅμως μόνο φαινομενικά. Καὶ αὐτὸ γιατί ἡ πάγια τακτικὴ τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ἡ συνεπὴς ἐφαρμογὴ τῆς διακήρυξης τοῦ ἰταλοῦ μαρξιστῆ Γκράμσι περὶ «κατάληψης τῶν ἰδεολογικῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους» ὁπουδήποτε παράγεται πολιτικὴ σκέψη, ἤτοι στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια καὶ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας μέσῳ τῶν ὀργανικῶν της διανοουμένων. Πιὸ διαβόητο ὑπόδειγμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ϛ´ Δημοτικοῦ τῆς κ. Ρεπούση, ποὺ τυπώθηκε κάτω ἀπὸ «κεντροδεξιά», κυβέρνηση δὲν ὑπάρχει. Γιὰ τὰ ἀντανακλαστικά τῆς φερόμενης ὡς Συντηρητικῆς παράταξης δὲν χρειάζεται νὰ σπαταληθεῖ πολὺ μελάνι, διότι εἶναι ἀνύπαρκτα ἐνῶ ὁ συνεχὴς ἀπολογητισμός της τὴν ἔχει καταστήσει περισσότερο ὡς ἕνα παρακολούθημα τῆς ἀριστερᾶς χρήσιμο μόνο γιὰ νὰ λαμβάνει κυβερνητικὴ ἐντολὴ ὅποτε ἡ τελευταία χρειάζεται ἀέρα ἀνανέωσης.
.             Τὸ ὅτι κάποιος μπορεῖ νὰ θεωρεῖ κατάπτυστες τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Φίλη πάντως δὲν σημαίνει ὅτι δὲν δικαιοῦται νὰ τὶς ἔχει. Τοὐναντίον. Ἡ ἀστυνομία τῆς σκέψης δὲν ταιριάζει σὲ δημοκρατικὰ καθεστῶτα ἀκόμα καὶ ἐὰν κάποιος ἀρέσκεται στὸ νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς κεμαλικός. Ὁ ὑπουργὸς (ἐθνικῆς;) Παιδείας πάντως ἔχει ὡς ὑποχρέωση ἀπὸ τὸ Σύνταγμα νὰ «καλλιεργεῖ τὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων» καὶ νὰ σέβεται τὶς μνῆμες ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ὑποφέρει ἀπὸ τὰ χέρια ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων ὅπως οἱ συμπατριῶτες μᾶς Πόντιοι. Ἐὰν ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν πατρίδα δὲν μποροῦμε νὰ συμφωνήσουμε οὔτε σὲ κάτι στοιχειῶδες ὅπως αὐτό, εἶναι προτιμότερο στὸ μάθημα τῆς ἱστορίας ὁ γονιὸς εἴτε νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζητᾶ ἐξαίρεση γιὰ τὸ τέκνο του εἴτε νὰ διαθέτει τὸ δικαίωμα τῆς προσφυγῆς στὸ«home schooling». Κανεὶς δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀνέχεται νὰ παραχαράσσεται ἡ ἱστορία σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ προσβάλλεται ἡ προσωπικότητά του.

*Ὁ Ραφαὴλ Α. Καλυβιώτης εἶναι Πολιτικὸς Ἐπιστήμων,

Δημοσιεύτηκε στὴν Ἑστία 06.11.2015

ΠΗΓΗ: www.antibaro.gr

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: