ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΙ, ΠΑΤΡΙΔΟΚΤΟΝΟΙ καὶ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ («Κάποιο κέντρο ἔχει κάνει “πολὺ καλὴ δουλειά”».)


Περ σημαίας, θνικο μνου, θνους κα πατρίδας
Σάββας Καλεντερίδης 

ἐφημ. «Κυριακάτικη Δημοκρατία», 25.10.15

.           Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἔχτισαν πολιτικὲς καὶ ἄλλες καριέρες προτάσσοντας ἰδέες καὶ σύμβολα ὅπως πατρίδα, σημαία, ἔθνος, ὀρθοδοξία, ποὺ θεωροῦνται ἱερὰ ἀπὸ ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς κοινωνίας. Αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔκαναν, λεηλατώντας στὴν οὐσία αὐτὲς τὶς ἱερὲς ἔννοιες, χαρακτηρίζονται –καὶ σωστὰ– ὡς πατριδοκάπηλοι καὶ θεομπαῖχτες. Γιατί ὅταν ἐπικαλεῖσαι καὶ κάνεις ἰδεολογική σου σημαία μόνο γιὰ τὸ φαίνεσθαι ἰδέες καὶ σύμβολα, σοῦ πρέπουν τέτοιοι κι ἀκόμα χειρότεροι χαρακτηρισμοί.
.           Ἡ ζημιὰ ποὺ ἔκαναν καὶ κάνουν ὅσοι χρησιμοποιοῦν γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς τὶς προαναφερθεῖσες ἰδέες καὶ σύμβολα εἶναι μεγάλη, γιατί ἀφ᾽ ἑνὸς τὶς ἀπαξίωσαν στὰ μάτια τοῦ λαοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου στέρησαν τὴ δυνατότητα ἀπὸ τοὺς ἁγνοὺς ἰδεολόγους πατριῶτες νὰ τὶς ἐπικαλοῦνται. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἕνα ἄλλο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ἀμφισβητοῦσε συστηματικὰ τὶς ἔννοιες ἔθνος, κράτος, πατρίδα, σημαία, συντασσόμενο μὲ ἰδεολογίες ποὺ ὁδηγοῦσαν στὴν ἀπαξίωση τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν καὶ στὴν οὐσία στὴ διάλυση τοῦ ἔθνους καὶ τῆς πατρίδας.
.             Ἡ κατάσταση αὐτὴ ὁδήγησε σταδιακὰ στὴν ἀλλοίωση τῶν παραδοσιακῶν χαρακτηριστικῶν της ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐνῶ γιὰ παράδειγμα τὴ δεκαετία τοῦ 1910 ἢ ἀκόμα καὶ τοῦ 1940, οἱ Ἕλληνες ἦταν ἕτοιμοι νὰ ἀνταποκριθοῦν μὲ αὐταπάρνηση στὸ πρῶτο κάλεσμα τῆς πατρίδας, καὶ τὸ ἔκαναν πολεμώντας πρῶτα ἐπὶ δέκα χρόνια στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ μετὰ στὴν Ἤπειρο, τὴ Γραμμὴ Μεταξᾶ καὶ τὴν Ἐθνικὴ Ἀντίσταση, σταδιακ τ πατριωτικ ασθημα τν λλήνων μεταλλάχθηκε, μ ποτέλεσμα σήμερα ν φοβται κανες ν πε τι εναι λληνας πατριώτης, τι γαπ τ λληνικ θνος κα τν πατρίδα, ὅτι θεωρεῖ τὴν Ὀρθοδοξία μέρος τῆς ταυτότητας τοῦ Ἕλληνα, ὅτι ὀφείλουμε σεβασμὸ στὴ σημαία καὶ τὸν ἐθνικό μας ὕμνο, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθεῖ – ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔκαναν «σημαία» τους αὐτὲς τὶς ἰδέες καὶ τὰ σύμβολα οἱ πατριδοκάπηλοι καὶ οἱ θεομπαῖχτες.
.             Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπάρχει ἕνα σοβαρὸ κομμάτι στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ βρίσκεται στὴν ἀντίπερα ὄχθη μὲ τοὺς πατριδοκάπηλους καὶ τοὺς θεομπαῖχτες, εἶναι οἱ κατ’ ἐπάγγελμα ἀνθέλληνες, ἀντιεθνικιστές, ἀναρχικοί, ἀριστεροί, καὶ μία σειρὰ ὁμάδες ποὺ ἔκαναν καριέρα ἀμφισβητώντας τὶς ἔννοιες πατρίδα, ἔθνος, σημαία, ἐθνικὸς ὕμνος καὶ Ὀρθοδοξία, φθάνοντας στὸ σημεῖο σήμερα νὰ καταλάβουν καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐξουσία.
.             Τὸ ἀξιοσημείωτο –καὶ ταυτοχρόνως ἐπικίνδυνο γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὴν πατρίδα–, ποὺ χρήζει εἰδικῆς ἔρευνας καὶ ἀνάλυσης, εἶναι ὅτι ἄτομα αὐτῆς τῆς… ἰδεολογίας, μὲ ἀξιοθαύμαστη ἐπιμονὴ καὶ μεθοδικότητα, ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχουν διαβρώσει τοὺς μηχανισμοὺς τοῦ κράτους καὶ κυρίως τῆς παιδείας, μὲ προφανῆ στόχο νὰ ἀναθεωρήσουν τὴν ἱστορία καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τὰ ἰδιαίτερα καὶ παραδοσιακὰ χαρακτηριστικά του ἑλληνικοῦ ἔθνους.
.               Ἂν μελετήσει κανες τ στελέχωση κα τν καδημαϊκ συμπεριφορ στς δρες στορίας τν λληνικν πανεπιστημίων, θ διαπιστώσει τι κάποιο κέντρο χει κάνει «πολ καλ δουλειά», μ ποτέλεσμα πλέον τ λληνόπουλα ν μπολιάζονται μ τ λογική του… συνωστισμο, τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ, τῆς ἀμφισβήτησης τῆς προσφορᾶς τοῦ Μακρυγιάννη, ἐνῶ στήνονται νέα τοτέμ, μὲ γεγονότα καὶ «ἥρωες» ποὺ ὄχι μόνο δὲν πρόσφεραν στὸ ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα, ἀλλὰ τοὐναντίον ἔδρασαν ἀνθελληνικὰ καὶ ἀντιπατριωτικά. Τὰ παραδείγματα εἶναι πάμπολλα, μὲ τελευταῖο τὴν ἡρωοποίηση τοῦ Γρηγορόπουλου καὶ τοῦ Παύλου Φύσσα, ποὺ μπορεῖ νὰ πλήρωσαν μὲ τὴ ζωή τους τὴν ἄδικη βία τοῦ κράτους καὶ ἑνὸς κόμματος, ὅμως ἐθνικοὶ ἥρωες καὶ μάρτυρες δὲν εἶναι.

Ὅμως γιατί τὰ λέμε ὅλα αὐτά.

.             Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό, ἢ μᾶλλον ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι, ἦταν παράδεκτη στάση το λληνα πρωθυπουργο τν ρα πο μπάντα τν νόπλων Δυνάμεων παιάνιζε τν θνικ μνο τς Γαλλίας στ μνημείου το γνωστου Στρατιώτη, (σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: βλ. σχετ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΘΟΥΣ “ΦΡΑΓΚΟΥ” καὶ “ΕΛΛΗΝΟΣ”!κατὰ τὴν ἐπίσημη τελετὴ κατάθεσης στεφάνου ἀπὸ τὸν Γάλλο πρόεδρο Φρανσουὰ Ὀλάντ.
.           Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός, γαλουχημένος μὲ τὰ νάματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς… προόδου (ἤτοι καταλήψεις, ἀνυπακοὴ στὸ κράτος, βανδαλισμοὶ στὴ δημόσια περιουσία, ἀπαξίωση καὶ ἀπαρέσκεια στὶς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ ποὺ προαναφέρθηκαν), ἀπέδειξε ὅτι βρίσκεται στὸν κόσμο του, δηλαδὴ στὸν κόσμο ποὺ ἔπλασε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε τὶς ἀξίες τῆς ΚΝΕ καὶ συνέχεια τοῦ ΣΥΝ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀντὶ νὰ σταθεῖ σὲ στάση προσοχῆς, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν καλεσμένο καὶ τὴ χώρα του, ποὺ εἶναι ὁ κύριος σύμμαχός μας στὴν Εὐρώπη, εἶχε σταυρωμένα τὰ χέρια του, ἀνοικτὰ τὰ πόδια του, καὶ ἀτένιζε τὸν οὐρανό!
.            Ἐπειδὴ τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο στὴ ζωή, ἦλθε ἡ στιγμὴ οἱ Ἕλληνες νὰ προβληματιστοῦμε σοβαρά, γιατί ἀπὸ τὴ μία ο πατριδοκάπηλοι κα ο θεομπαχτες κα π τν λλη ο θνομηδενιστς κα ο πατριδοκτόνοι δηγον τ θνος κα τν πατρίδα στ διάλυση.

Νὰ μὴν τοὺς ἀφήσουμε.

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: