NA KAEITE! (ὅσοι θέλετε!)

ρθη κα τ τελευταο μπόδιο γι τ ποτεφρωτήρια νεκρν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

.                 Στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἵδρυση ἀποτεφρωτηρίων νεκρῶν στὴν Ἑλλάδα προχώρησε τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος. Μάλιστα, χάρη σὲ μία τροποποίηση τῆς νομοθεσίας ποὺ ἔγινε πέρυσι, τὰ ἀποτεφρωτήρια «ἀποδεσμεύθηκαν» χωρικὰ ἀπὸ τὰ νεκροταφεῖα καὶ πλέον ἡ ἐγκατάστασή τους εἶναι πολὺ εὐκολότερη. Τὸ μοναδικὸ «ἐμπόδιο» στὴ νομοθεσία εἶναι ὅτι δικαίωμα ἵδρυσης ἀποτεφρωτηρίου νεκρῶν ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν μόνο οἱ δῆμοι, οἱ ὁποῖοι ἕως σήμερα δὲν ἔχουν ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀνθεκτικοὶ στὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκραίων θρησκευτικῶν κύκλων. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: …!…!)
.               Ἡ ἀπόφαση, τὴν ὁποία ὑπογράφει ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, ἀφορᾶ στὴ διαδικασία περιβαλλοντικῆς ἀδειοδότησης τῶν Κέντρων Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν (ἢ ὀστῶν), ὁλοκληρώνοντας τὸ θεσμικὸ πλαίσιο. Οἱ μονάδες αὐτὲς ὑπόκεινται στὴ διαδικασία τῶν «πρότυπων περιβαλλοντικῶν δεσμεύσεων».
.               Ἡ ἀποτέφρωση ἐπετράπη στὴ χώρα μας τὸ 2006, περίπου… ἕναν αἰώνα ἀργότερα ἀπὸ τὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες (ἐνδεικτικὰ Βρετανία 1884, Γαλλία 1887, Γερμανία 1934, Ἱσπανία 1945). Ὡστόσο, δὲν μποροῦσε νὰ ἐφαρμοστεῖ ὅσο ἡ πολιτεία δὲν ἐξειδίκευε τοὺς ὅρους ἵδρυσης ἑνὸς ἀποτεφρωτηρίου. Ὅπερ ἐγένετο τελικὰ τὸ 2010, μὲ μία ἀπόφαση ποὺ ρύθμισε τεχνικοῦ χαρακτήρα ζητήματα. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ διαδικασία, ὅμως, ἐτέθη ὡς ὅρος ἡ γειτνίασή τους μὲ νεκροταφεῖο, κάτι ποὺ ὑπονόμευσε ἐκ νέου τὴν ὑπόθεση. Περαιτέρω, ἡ ἀλλαγὴ τῆς νομοθεσίας περὶ περιβαλλοντικῆς ἀδειοδότησης τὸ 2011 ἔκανε ἐκ νέου ἀπαραίτητη τὴν ἐξειδίκευση τῶν περιβαλλοντικῶν περιορισμῶν. Τὸ 2014, ἕνας νόμος (Ν. 4277) ἦρε τὸν περιορισμὸ περὶ νεκροταφείων, ὁρίζοντας ὅτι τὰ ἀποτεφρωτήρια μποροῦν νὰ χωροθετηθοῦν σχεδὸν παντοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ περιοχὲς κατοικίας. Παρέμεινε, ὅμως, ἕνας ἄλλος περιορισμός: ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τῶν ἀποτεφρωτηρίων ἐπιτρέπεται μόνο ἀπὸ τοὺς δήμους (ἢ τὰ νομικά τους πρόσωπα). Στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἀρκετοὶ δῆμοι, ὅπως οἱ Ἀθηναίων, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Μαρκόπουλου καὶ ἄλλοι, ἔχουν προσπαθήσει νὰ ἱδρύσουν ἀποτεφρωτήριο, ἀλλὰ οἱ προσπάθειές τους δὲν ἔχουν εὐοδωθεῖ λόγῳ τῆς ἔντονης ἀντίδρασης τῆς Ἐκκλησίας.
.               Μοναδικὴ λύση γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποτεφρωθεῖ μετὰ θάνατον εἶναι ἡ ἀποστολὴ τῆς σοροῦ στὸ ἐξωτερικό. Ὁ πλησιέστερος διαθέσιμος χῶρος βρίσκεται στὴ Σόφια τῆς Βουλγαρίας καὶ εἶναι ἰδιωτικός. Ἂν ἡ πολιτεία εἶχε ἐπιτρέψει νὰ ἱδρύσουν ἰδιῶτες ἀποτεφρωτήρια, ὅπως γίνεται σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, τὸ θέμα θὰ εἶχε λυθεῖ ἐδῶ καὶ μία δεκαετία», λέει ὁ κ. Νίκος Κυριακίδης, ἰδιοκτήτης γραφείου τελετῶν. «Οἱ ἀποστολὲς σορῶν στὴ Βουλγαρία δὲν ἔχουν μειωθεῖ λόγῳ κρίσης – ἀντίθετα, ἔχουν μειωθεῖ τὰ αἰτήματα γιὰ τέλεση ἐξόδιου ἀκολουθίας ἀπὸ ἱερέα πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποστολὴ τῆς σοροῦ». Τὸ κόστος μίας ἀποτέφρωσης στὴ Βουλγαρία ξεκινάει ἀπὸ 1.900 εὐρώ.

ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: