ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ καὶ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΙΛΗΣ (Ἀπὸ τοὺς «γίγαντες γιαχνὶ» στὸν «πατσά»)

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΦΙΛΗ – ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ρίχνουν τοὺς τόνους γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια ὅ,τι ἐκλεκτότερο διαθέτει ἠ ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καὶ ἰδεοληψιῶν προωθεῖται στὴν ἡγεσία τοῦ δυστυχισμένου ὑπουργείου Παιδείας.
Ἰδοὺ καὶ τὸ «πιὸ ἐκλεκτὸ» 
τεκμήριο: Ἀπὸ τοὺς «γίγαντες γιαχνὶ» στὸν «πατσά»!

.               Νὰ κλείσουν τὸ ζήτημα ποὺ δημιουργήθηκε μὲ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν ἐπιχειροῦν σήμερα ὁ νέος ὑπουργὸς Παιδείας Νίκος Φίλης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, κατὰ τὴ διάρκεια συνάντησής τους στὴν Ἀρχιεπισκοπή.
.             Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ σημερινὴ συνάντηση δὲν ξεκινᾶ μὲ τοὺς καλύτερους οἰωνούς, καθὼς προηγήθηκαν οἱ δηλώσεις τῆς ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ Παιδείας, Σίας Ἀναγνωστοπούλου, ἡ ὁποία τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἁπλοποίησης τῶν διαδικασιῶν γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά. Οἱ θέσεις της προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι «ὁ καθένας δὲν μπορεῖ νὰ λέει ὅ,τι θέλει καὶ ἂν θέλουμε νὰ τὰ ἀλλάξουμε αὐτά, θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξουμε καὶ τὸ Σύνταγμα».
.             Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ σημερινὴ συζήτηση θὰ εἶναι «ἐκ βαθέων» καὶ ὄχι τυπική, καθὼς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκου Φίλη ὑπάρχει διάθεση γιὰ συνεννόηση καὶ διάλογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, τὸν ὁποῖον, ὅπως διαμηνύει, «σέβεται καὶ τιμᾶ». Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου γνωρίζει ὅτι προφανῶς θὰ ὑπάρχουν θέματα στὰ ὁποῖα οἱ δύο πλευρὲς μπορεῖ κάποια χρονικὴ στιγμὴ νὰ διαφωνήσουν, ἀλλὰ πάντα θὰ ὑπάρχει ἀνοιχτὴ ἡ πόρτα τοῦ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία.

Ὑποβάθμιση

.               Ἡ συνάντηση μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Ν. Φίλη δὲν ξεκινᾶ μὲ τοὺς καλύτερους οἰωνοὺς λόγω τῶν δηλώσεων τῆς ἀναπληρώτριας ὑπουργοῦ Παιδείας Σ. Ἀναγνωστοπούλου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Καὶ οἱ δύο πλευρὲς εἶναι ἀποφασισμένες νὰ ρίξουν τοὺς τόνους, μετὰ καὶ τὴ χθεσινὴ προσπάθεια τῆς ἴδιας τῆς κυρίας Ἀναγνωστοπούλου, ἡ ὁποία ὑποβάθμισε τὸ θέμα λέγοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι «σὲ αὐτὴ τὴ χώρα δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ μία κουβέντα καὶ παραποιοῦνται τὰ λόγια του». Τὸ βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ Ν. Φίλης σὲ καμία περίπτωση δὲν θέλει νὰ ἀνοίξει «πόλεμο» μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἀντίθετα ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχει ὀρθάνοιχτες τὶς γέφυρες τοῦ διαλόγου ἀκόμη καὶ ὅταν ὑπάρχουν ἀντιθέσεις. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρόβλημα ποὺ προέκυψε μὲ τὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν, περιέχεται στὴ σημερινὴ ἀτζέντα καὶ θὰ συζητηθεῖ μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν.
.               Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν πρόκειται νὰ βιαστεῖ νὰ νομοθετήσει ἐπὶ τοῦ θέματος, μὲ δεδομένο ὅτι δὲν θέλει νὰ αἰφνιδιάσει κανέναν, ἐνῶ ὑπάρχει χρόνος γιὰ οὐσιαστικὸ διάλογο, ἀφοῦ πλέον θὰ ὑπάρξει πρόβλεψη γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιά. Γιὰ τὴ φετινὴ χρονιὰ ἴσχυσε ἡ ἐγκύκλιος ποὺ ἐκδόθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ 2015 (23 Ἰανουαρίου) ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Λοβέρδο, ἡ ὁποία προέβλεπε νὰ δηλώνουν οἱ γονεῖς ὅτι ὁ μαθητὴς δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος καὶ ὅτι γιὰ λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης πρέπει νὰ ἀπαλλαχθεῖ ἀπὸ τὸ μάθημα.
.               Ἀξίζει πάντως νὰ σημειωθεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐγκύκλιος θεωρεῖται «προβληματικὴ» καὶ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου. Ἔτσι τοὺς ἑπόμενους μῆνες θὰ ἀναζητηθεῖ διαφορετικὴ ρύθμιση, κάτι ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γίνει μὲ δεδομένο ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑποχρεωτικό.
.             Ἀποφασισμένος νὰ διατηρήσει χαμηλοὺς τόνους γιὰ τὸ θέμα ποὺ προέκυψε εἶναι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, ἀφοῦ χθὲς κατὰ τὴ διάρκεια ἐπίσκεψής του στὴν Κομοτηνὴ δήλωσε ὅτι «τὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα πρέπει μὲ σοβαρότητα νὰ ἀντιμετωπιστοῦν. Ἔγινε μία μικρὴ συζήτηση, ἀλλὰ τελείωσε, ἔκλεισε αὐτὸ τὸ θέμα. Οἱ ἄνθρωποι λέμε πολλά. Ἔρχονται οἱ θεσμοί, τὸ Κράτος, τὸ Σύνταγμα, ἡ Πολιτεία, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν».

Ἀντιπαραθέσεις

.               Ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν πυροδότησε καὶ ἀντιπαραθέσεις στοὺς κόλπους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἀφοῦ ἡ Ἕνωση Θεολόγων κατηγόρησε τὴν ΟΛΜΕ ὅτι «σὲ μία περίοδο κατὰ τὴν ὁποία τὰ σχολεῖα τῆς χώρας βρίσκονται ἀντιμέτωπα μὲ βασικὰ προβλήματα λειτουργίας τους, ἕνα ἀπὸ τὰ πρωταρχικὰ αἰτήματα τοῦ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ πρὸς τὴ νέα ἀναπληρώτρια ὑπουργὸ Παιδείας εἶναι πῶς θὰ ἐξασφαλιστοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Μήπως τὸ γεγονὸς αὐτὸ συνιστᾶ μεθοδευμένη μετατόπιση τοῦ ἐνδιαφέροντος σὲ θέματα ποὺ ἀναδύονται ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ σκοπίμως, προκειμένου νὰ ἀποπροσανατολιστεῖ ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν οὐσία τῶν πραγματικῶν καὶ καυτῶν προβλημάτων ποῦ ταλανίζουν τὴν Ἐκπαίδευση;».

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: