ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΙΜΑΡΡΑ

ντιδράσεις γι τς καταστροφς
στ
ν ερ Να γίου θανασίου στος Δρυμάδες Χειμάρρας

.             Τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τῶν ἑλληνικῆς καταγωγῆς κατοίκων τοῦ χωριοῦ Δρυμάδες στὸ Δῆμο Χειμάρρας, προκάλεσαν οἱ καταστροφὲς στὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀπὸ τῆς ἀρχὲς μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἀποτελεῖ αὐθαίρετο κτίσμα. Ἑκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ ἀνάγκασαν τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Δήμου Χειμάρρας νὰ σταματήσουν τὴν κατεδάφιση, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουν προκαλέσει σχεδὸν ἀνεπανόρθωτη ζημιὰ στὸ κτίριο. Ἡ Δημοκρατικὴ Ἕνωση Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας “Ὁμόνοια” κατήγγειλε τὴν “κατάπτυστη αὐτὴ ἐπιχείρηση τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Χειμάρρας”.

.           «Ὁ ναὸς αὐτὸς εἶχε κατεδαφιστεῖ ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς καὶ ἀνακατασκευάστηκε τὸ 1992 ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τοῦ χωριοῦ, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ἀδιανόητο πὼς θὰ βίωναν ξανὰ τὸ ἴδιο μαρτύριο, σὲ χρόνους “δημοκρατίας”, ἀναφέρεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς “Ὁμόνοιας”».
.           «Εἴμαστε βέβαιοι πὼς δὲν πρόκειται γιὰ ἀφέλεια καὶ ἀνευθυνότητα κάποιων ὑπαλλήλων ἀλλὰ γιὰ ὀργανωμένο σχέδιο ποὺ θέλει νὰ προσβάλει τὸ ὀρθόδοξο συναίσθημα τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ σὲ μία σειρὰ περιοδικῶν ἐπιθέσεων κατὰ ὀρθόδοξων ναῶν καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου. Ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ 43 χρόνια, οἱ ἐντολεῖς τῆς κατεδάφισης χρησιμοποίησαν δυστυχῶς “δικούς” μας ἀνθρώπους ὅπως τὸν (κυβερνητικὸ) δήμαρχο Γκόρο, τὸν δημογέροντα τοῦ χωριοῦ καὶ τὸν προϊστάμενο τῆς πολεοδομίας τοῦ Δήμου Χειμάρρας οἱ ὁποῖοι γίνονται τυφλοὶ ὑπηρέτες τῶν προϊσταμένων τους γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὴν εὔνοια τῆς ἐξουσίας», ἐπισημαίνεται στὴν ἀνακοίνωση.
.           «Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε κανέναν νὰ θίξει τὰ ἱερὰ καὶ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Καλοῦμε τὰ ἁρμόδια κρατικὰ ὄργανα νὰ ἀναλάβουν ἐπιτέλους τὶς εὐθύνες γιὰ νὰ προστατέψουν τὸ κύρος τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους ποὺ θέλει νὰ πρεσβεύει τὴν ἁρμονικὴ συνύπαρξη τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν κοινοτήτων ἀπὸ τοὺς σκοτεινοὺς κύκλους ποὺ θέλουν νὰ σύρουν τὴ χώρα στὴν ἀντίθετη κατεύθυνση», καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση τῆς “Ὁμονοίας”.

.           Ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων, ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Κωνσταντῖνος Κούτρας, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Προκαλοῦν βαθειὰ ἀνησυχία οἱ πληροφορίες γιὰ βίαια ἐπεισόδια ποὺ ἔλαβαν χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου στοὺς Δρυμμάδες τῆς Χειμάρρας. Ἡ βίαιη ἀπομάκρυνση καὶ ἡ παρεμπόδιση πιστῶν νὰ προσέλθουν στὸν τόπο τῆς θρησκευτικῆς τους λατρείας, ἡ ἀφαίρεση εἰκόνων καὶ ἱερῶν σκευῶν ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ καθὼς καὶ οἱ ἐκτεταμένες καταστροφές, στὶς ὁποῖες προέβησαν ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, εἶναι πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες, ἀνεξαρτήτως οἱουδήποτε τυχὸν νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ καὶ σαφέστατα δὲν συνιστοῦν συστατικὰ στοιχεῖα χώρας ποὺ θέλει νὰ γίνει μέλος τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας.
Ὁ σεβασμὸς τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ προστασία τῶν χώρων λατρείας καὶ ἡ ἀνεμπόδιστη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων εἶναι χαρακτηριστικὰ ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ ἑνὸς κράτους δικαίου καὶ θεμελιῶδες στοιχεῖο τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ θεσμικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀναμένουμε, συνεπῶς, ἐξηγήσεις καὶ τὴν λήψη ἄμεσων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης.
Ἡ Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδος στὰ Τίρανα καὶ οἱ Προξενικές μας Ἀρχὲς στὴν περιοχὴ ἔχουν λάβει ὁδηγίες νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ φροντίζουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὸ ζήτημα».

ΠΗΓΗ: newsit.gr

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: