ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ … ΝΑΤΟ (!) ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Πρωτοφανς παρέμβαση το … ΝΑΤΟ (!)
πρ τς κατάργησης το φυσικο χρήματος στν λλάδα!

.             Μὲ μία περίεργη ὅσο καὶ ἐντυπωσιακὴ παρέμβαση, τὸ … ΝΑΤΟ (!) τάσσεται ὑπὲρ τῆς κατάργησης τοῦ φυσικοῦ χρήματος στὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς «σύλληψης τῆς φοροδιαφυγῆς» καὶ μὲ ἄρθρο τοῦ (Ἕλληνα…) προέδρου τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τῆς Συμμαχίας, τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται μάλιστα τὸ κρατικὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (ΑΠΕ) ζητεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ ἀπαγορεύσει ρητῶς τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητό!
.             Ἡ ἐπιχειρηματολογία ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ δρ. Χαρίλαος Χαρίσης πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Διεθνῶν Ἐλεγκτῶν τοῦ ΝΑΤΟ, εἶναι ἐπιεικῶς ἕωλη, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι παύει νὰ εἶναι ἐπικίνδυνη. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὰ περισσότερα νησιὰ ἔχει ἤδη ἀπαγορευθεῖ ἡ διακίνηση μετρητοῦ χρήματος γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 70 εὐρώ.
.             Τί δουλειὰ ἔχει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τέτοια ζητήματα; Δὲν χρειάζεται κατανάλωση πολὺς φαιᾶς οὐσίας γιὰ νὰ διακριβωθοῦν τὰ κίνητρα: Τὸ ΝΑΤΟ αὐτὸ ποὺ τὸ ἐνδιαφέρει καὶ τὸ «καίει» εἶναι νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα στὸ δυτικὸ στρατόπεδο καὶ νὰ δραπετεύσει ὅπως συνέβη τὸ 1974.
.             Μία ἐξέλιξη ἡ ὁποία σὲ περίπτωση ποὺ «σφίξουν» τὰ πράγματα στὸ ἐσωτερικὸ οἰκονομικὸ μέτωπο, θὰ προκαλέσει φυγόκεντρες τάσεις.
.             Μία Ἑλλάδα χωρὶς διακίνηση μετρητῶν θὰ εἶναι μία «κλινικῶς νεκρὴ» χώρα, γιὰ πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους ποὺ θὰ ἀναλύσουμε στὴν συνέχεια, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει δὲν εἶναι τὸ ἂν ἡ Ἑλλάδα εἶναι ζωντανὴ ἢ πεθαμένη. Τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ μὴν μετακινησθεῖ γεωστρατηγικά.
.               Καὶ ἐπειδὴ ἡ κουβέντα γιὰ τὴν φοροδιαφυγὴ εἶναι συνεχὴς ἐδῶ καὶ 41 χρόνια, θὰ πρωτοτυπήσουμε καὶ θὰ ποῦμε ὅτι χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν μενταλιτὲ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, καὶ τὸν τρόπο ποὺ κινεῖται, ἐπενδύει καὶ ζεῖ ὁ Ἕλληνας, χωρὶς τὴν φοροδιαφυγὴ τῆς «μαρίδας», θὰ ἔχει λίγες ἡμέρες, ὄχι ἑβδομάδες, ζωῆς.
.             Ἂν θέλουν νὰ κτυπήσουν τὴν φοροδιαφυγὴ ἂς ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη βιομηχανία λαθραίου πετρελαίου, λαθραίας διύλισης (ὑπάρχουν ὁλόκληρα πειρατικὰ διυλιστήρια στὸν Ἀσπρόπυργο, πέριξ αὐτοῦ καὶ σὲ ἄλλες δύο-τρεῖς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας) καὶ λαθραίας διακίνησης καυσίμων στὴν Εὐρώπη.
.             Στοιχίζουν στὴν Οἰκονομία περὶ τὰ 3 δίσ. εὐρὼ ἐτησίως σὲ φόρους. Βέβαια καλύπτονται ἀπὸ ἐπιχειρηματικοὺς «γίγαντες», κατὰ τύχη συνεργάτες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν ΗΠΑ, ὅποτε δὲν ξέρουμε κατὰ πόσο θὰ τὸ ἤθελε αὐτὸ ὁ πρεσβευτὴς τῆς «ἀχρήματης» κοινωνίας, συντάκτης τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου

.             Ἂς δοῦμε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο τοῦ δρᾶ. Χαρίλαου Χαρίση, μὲ δικό μας σχολιασμὸ ἀνὰ παράγραφο:

«Συζητώντας πρόσφατα μὲ Πρέσβη χώρας τῆς Βόρειας Εὐρώπης, μοῦ ἀνέφερε ὅτι ποτὲ δὲν ἔχει μαζί της παραπάνω ἀπὸ 10 εὐρώ, καθὼς ὅλες τὶς συναλλαγὲς τῆς τὶς πραγματοποιεῖ μὲ χρεωστικὴ κάρτα. Ὁμολογῶ ὅτι ἔνιωσα κάπως ἄβολα, κάνοντας τὴ σύγκριση μὲ τὴ χώρα μου

.             Συγκρίνει μία χώρα τῆς Βόρειας Εὐρώπης μὲ μία χώρα τῆς νότιας Βαλκανικῆς χερσονήσου. Μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ «DNA» πολιτῶν, γεωστρατηγικὴ θέση, ἱστορία, ἤθη καὶ ἔθιμα. Ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος νὰ ἀποτύχει μία ἀνάλυση. Εἶναι σὰν τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ μιλοῦσαν γιὰ «θρίαμβο τῆς δημοκρατίας» καὶ «ἐκδημοκρατισμὸ» στὶς ἀραβικὲς χῶρες ὅταν ξεκίνησε ἡ Ἀραβικὴ Ἄνοιξη.
.             Τὰ ἀποτελέσματα τὰ βιώνουμε ὅλοι καὶ περισσότερο οἱ δυστυχεῖς «ἐκδημοκρατισμένοι» Λίβυοι, Σύροι, Ἰρακινοὶ κλπ κλπ. (εὐτυχῶς οἱ Αἰγύπτιοι κατάφεραν καὶ γλίτωσαν τὸν «ἐκδημοκρατισμό»)…
.             Βέβαια δὲν ὑπάρχει χῶρος γιὰ «δημοκρατία» στὶς ἀγαπημένες, γιὰ τὶς ΗΠΑ, μοναρχίες τοῦ Κόλπου, ὅπου στὶς περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς οἱ γυναῖκες εἶναι … λίγο πιὸ κάτω ἀπὸ τὸν σκύλο στὴν ἱεραρχία τῆς κοινωνίας…

.             «Αὐτὴ εἶναι μία ἁπλὴ διαφορὰ στὴν καθημερινότητά μας μὲ ἄλλες χῶρες τὶς Ε.Ε. Καὶ ὅμως διαθέτουμε ὅλοι τραπεζικὸ λογαριασμό, χρεωστικὴ κάρτα καὶ ὑπάρχουν πολλὰ ταμεῖα μὲ συσκευὴ ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Ἀλλὰ προτιμοῦμε τὶς συναλλαγὲς μὲ μετρητά!».

.             Ἀπὸ τὶς 2,5 ἑκατ. συνταξιούχων μόνο οἱ 400.000 ἔχουν κάρτα καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες ἀναλογικὰ ἡ χρήση τῆς κάρτας εἶναι ἐξαιρετικὰ χαμηλή.
.             Καταστράφηκαν τὸ 2010-2012 ἀπὸ τὶς τράπεζες οἱ περισσότεροι κάτοχοι πιστωτικῶν καρτῶν καὶ δημιουργήθηκε ἡ τεράστια «μαύρη τρύπα» στὴν οἰκονομία ποὺ τὴν ἔκλεισαν καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ τὴν κλείνουν ἀνακεφαλαιοποιώντας μὲ τοὺς φόρους τοὺς τὶς τράπεζες τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες, ἂν ὄχι στὴν φυλακὴ (κάποιοι σίγουρα!) τώρα ἔπρεπε νὰ τώρα νὰ εἶχαν βγεῖ στὴν σύνταξη μὲ τὸ στίγμα τοῦ ἀποτυχημένου.
.             Καὶ τὸ κυριότερο; Κάθε χρήση κάρτας, πέρα ἀπὸ τὸ αὐτονόητο, ὅτι δηλαδὴ παύει ἡ ἰδιωτικότητα τὴ συναλλαγῆς, ἔχει καὶ προμήθεια γιὰ τὴν τράπεζα. Δηλαδὴ ἐγὼ πληρώνω, ὁ ἄλλος εἰσπράττει καὶ ἡ τράπεζα λαμβάνει μεσιτεία γιὰ τὴν πράξη!
.             Ποῦ ἀκούστηκε αὐτὸ νὰ ἐπιβάλλεται μὲ τὸ «ἔτσι θέλω»;
.             Ποιός καὶ μὲ ποιό δικαίωμα ἀποφασίζει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ πολίτης, εἴτε καταναλωτὴς εἴτε ἔμπορος, νὰ δίνει ὑποχρεωτικὰ ἕνα ποσοστὸ (καθόλου εὐκαταφρόνητο) ἀπὸ τὰ χρήματά του σὲ ἕναν τρίτο γιὰ νὰ ἔχει τὸ δικαίωμα ὁ πολίτης νὰ καταναλώνει καὶ ὁ ἔμπορος νὰ πουλᾶ; Καὶ μετὰ μᾶς πείραξαν τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα;
.             Γιὰ αὐτὸ ἀγωνιστήκαμε οἱ μεταπολεμικὲς γενιὲς ποὺ γεννήθηκαν στὶς δεκαετίιές του ’50 καὶ τοῦ ’60 γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσει ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση; Γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὶς τράπεζες;

 .             «Ἡ ἄμεση κατάργηση τῶν μετρητῶν, σὲ διάστημα δύο μηνῶν τὸ πολύ, καὶ οἱ ὑποχρεωτικὲς συναλλαγὲς μὲ κάρτες, εἶναι μία μεταρρύθμιση ποὺ θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ υἱοθετήσει τὸ κράτος. Κάποια ὀφέλη φάνηκαν ἤδη τὶς ἡμέρες τῶν capital controls, ὅπως π.χ. τὰ αὐξημένα φορολογικὰ ἔσοδα ποὺ εἶχαν τὰ κρατικὰ ταμεῖα (καὶ ὄχι μόνο λόγῳ τοῦ φόβου τοῦ bail in)».

.             Ὄχι, δὲν φοβήθηκαν τὸ «κούρεμα»! Οὔτε θέλησαν νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς 100 δόσεις. Συγκινήθηκαν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν τραπεζῶν. Ἐπίσης πλήρωσαν τὸ προσωπικό τους γιὰ δύο ἢ τρεῖς μῆνες, ἐξόφλησαν τοὺς προμηθευτές τους (ὅσοι μποροῦσαν) καὶ ἀγόρασαν ἀκριβὰ ἠλεκτρικὰ ἤδη (τηλεοράσεις, ψυγεῖα κλπ) καὶ αὐτοκίνητα. Προφανῶς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ὄχι γιατί φοβόντουσαν τὸ «κούρεμα» καταθέσεων…
.             «Πολλοὶ “τρομοκρατήθηκαν” ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ πληρωθοῦν μὲ μετρητὰ καὶ ἀναγκάζονταν νὰ ἐμφανίσουν εἰσπράξεις ποὺ ἕως τώρα δὲν ἐμφάνιζαν ἢ διέσπειραν σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς οἰκείων τους. Bankrun, “μαύρη” ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, “φακελάκια”, δωροδοκίες, ληστεῖες μετρητῶν κλπ, σχεδὸν θὰ ἐξαφανιστοῦν μαζὶ μὲ τὰ μετρητά”.
.             Ἐπίσης μαζὶ μὲ τὰ μετρητὰ θὰ ἐξαφανιστοῦν καὶ τὰ 3/4 τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς χώρας καὶ οἱ ἄνεργοι θὰ ἐκτοξευτοῦν κατὰ 1 ἑκατ. ἀκόμα.
.             Ποιὸς ἀνόητος μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ στὰ σοβαρὰ ὅτι «μαύρη» ἐργασία, μὴ ἔκδοση ἀποδείξεων, μὴ πληρωμὴ ΦΠΑ, φακελάκια κλπ. θὰ πάψουν ἂν δὲν ὑπάρχει μετρητὸ χρῆμα. Ἁπλὰ θὰ ἀλλάξουν μορφή. Ἀλλὰ ἀφοῦ πρῶτα ἰσοπεδωθεῖ ἡ ἐγχώρια ἀγορά. Μέχρι τότε θὰ ἔχουν κλείσει ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπιχειρήσεις ποὺ τὸν μήνα τοῦ capital control καταγράφουν μείωση τζίρου 50-80% ἀνάλογα μὲ τὴν δραστηριότητα.
.             Μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους σὲ βάση ἑξαμήνου ἀναμένεται πτώση τοῦ ΑΕΠ σὲ ποσοστὸ 8% λόγω τῶν capital controls καὶ τῆς «ἀχρήματης» Ἑλλάδας! Μὲ δεδομένο τὸ ἀπὸ ποῦ ξεκίνησε ἡ πτώση (στὸ -27% τοῦ ΑΕΠ σὲ σχέση μὲ τὸ 2009), αὐτὸ ἁπλὰ θὰ εἶναι τὸ τέλος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Καὶ τοῦ εὐρώ…

«Ἡ ἁπλὴ αὐτὴ μεταρρύθμιση μπορεῖ νὰ πατάξει μία γιὰ πάντα τὴ φοροδιαφυγὴ ποὺ κανένα νομοθέτημα δὲν κατάφερε ἕως σήμερα. Τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 11ου ἐτησίου συνεδρίου τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, εἶναι ἀποκαλυπτικά.

.             Τὸ 2014, ἡ φοροδιαφυγὴ στὴ χώρα μας ἀνῆλθε στὸ 4% τοῦ ΑΕΠ καὶ προκάλεσε ἀπώλεια ἐσόδων 7,2 δισεκ. εὐρώ, ἡ δὲ παραοικονομία ἀνῆλθε στὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, δηλαδὴ 41,7 δισεκ. εὐρὼ καὶ τέλος ἡ ζημιὰ ποὺ ὑπέστη ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπὸ τὴ διαφθορά, ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ, ἀνῆλθε σὲ 21 δισεκ. Εὐρώ.
.             Μὲ τὸ προτεινόμενο μέτρο ἐντάσσονται αὐτόματα καὶ χωρὶς ἄλλη ἐπιλογή, στὴ νόμιμη οἰκονομία τὰ 41,7 δισεκ. εὐρὼ τῆς παραοικονομίας καὶ ἀποφέρουν 8,3 δισεκ. εὐρὼ ἐπιπλέον ἔσοδα κατ’ ἔτος, ἐὰν φορολογηθοῦν μὲ ἕνα μέσο φορολογικὸ συντελεστὴ 20%. Προσθέτοντας καὶ τὰ 21 δισεκ. εὐρὼ τῆς μείωσης τοῦ ΑΕΠ λόγω διαφθορᾶς, ἔχουμε ὀφέλη γιὰ τὴν οἰκονομία πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα ποὺ ζητοῦν σήμερα οἱ δανειστές μας».
.             Ἔτσι! «Τρεῖς τὸ λάδι, τρεῖς τὸ ξύδι, ἕξι τὸ λαδόξυδο» (ἀλλὰ μὲ χρεωστικὴ κάρτα…). Ὁ συγκεκριμένος τὰ εἶπε ὅλα μόνος του: Ζητεῖ τὴν καταπολέμηση τῆς «παραοικονομίας» ποὺ ναὶ μὲν εἶναι τὸ 23,3% τοῦ ΑΕΠ, ἀλλὰ μειώνει τὸ ΑΕΠ κατὰ 21 δισ. εὐρώ.
.             Ἐννοεῖ ἄμεσα φορολογικὰ ἔσοδα; Ἀποκλείεται τέτοιο ποσό! Γιατί ὅλα τὰ ἄλλα φορολογοῦνται ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους καὶ μὲ τὸ παραπάνω, ἄρα δὲν ὑπάρχει ὄφελος. Καὶ ἂν τοῦ τὰ πάρει ἡ ἐφορία, δὲν θὰ ἔχει νὰ δαπανήσει στὴν κατανάλωση καὶ θὰ χάσει τὸ κράτος ἀπὸ τοὺς ἔμμεσους φόρους.

.             Καὶ γιατί μία οἰκονομία νὰ εἶναι μόνο φορολογικὰ ἔσοδα καὶ ὄχι ἡ δύναμη τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς;
.            Στὴν δεκαπενταετία 1955-1970, στὴν Ἑλλάδα μὲ τριῶν εἰδῶν κυβερνήσεις (δεξιᾶς, κέντρου καὶ δικτατορίας), χωρὶς νὰ κόβει σχεδὸν κανεὶς ἀποδείξεις καὶ μὲ φορολογικὰ ἔσοδα ὑποπολλαπλάσια τῶν σημερινῶν, εἴχαμε ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 120%! Καὶ ἡ χώρα κατέστη αὐτάρκης σὲ τροφὴ (στάρι, ρύζι. ἑσπεριδοειδῆ κλπ). Καὶ τὸ 1955 ἦταν μία κατεστραμμένη χώρα.
.             Μὲ 1 ἑκατ. νεκροὺς στὴν δεκαετία τοῦ ’40 καὶ τὸ 70% τῶν ὑποδομῶν κατεστραμμένες ἀπὸ τὴν τριπλῆ κατοχὴ καὶ τὸν Ἐμφύλιο ποὺ ἀκολούθησε. Γιατί; Τί ἔκαναν αὐτοὶ σ’ ἐκείνη τὴν 15ετία καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς σήμερα, ἀλλὰ πρέπει νὰ πᾶμε σὲ μία «ἀχρήματη» κοινωνία γιὰ νὰ σωθοῦμε;

.             «Οἱ τουρίστες, ποὺ προέρχονται στὸ σύνολό τους σχεδὸν ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ἀνεπτυγμένες χῶρες, εἶναι ἤδη ἐξοικειωμένοι μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς πληρωμές. Οἱ ἡλικιωμένοι δὲν θὰ στέκονται πιὰ σὲ οὐρὲς τραπεζῶν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ κάνουν μία συναλλαγὴ πολὺ πιὸ εὔκολη ἀπὸ αὐτὲς ποὺ κάνουν καθημερινὰ μὲ τὰ ἀσφαλιστικά τους ταμεῖα»

.             Ρώτησε κανεὶς τὸν ἡλικιωμένο ἂν θέλει νὰ δίνει προμήθεια ἀπὸ τὰ λεφτά του στὶς τράπεζες; Καὶ πῶς νὰ εἰσαγάγεις ἕναν 70χρονο σὲ μία συναλλαγὴ ποὺ ἀγνοεῖ πλήρως καὶ ἀπουσιάζει τὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικῆς σχέσης;
.             Ὁ γράφων τουλάχιστον σὲ τρεῖς περιπτώσεις, ἀναμένοντας στὴν οὐρὰ γιὰ τὰ «60 εὐρὼ τῆς ντροπῆς» ἐξυπηρέτησε γεροντάκια τὰ ὁποῖα ἁπλῶς δὲν … ἔβλεπαν γιὰ νὰ πατήσουν τοὺς κωδικοὺς στὸ ΑΤΜ!
.             Καὶ ἔγινε γνώστης καὶ τῶν κωδικῶν καὶ τῶν ποσῶν ποὺ εἶχαν στοὺς λογαριασμούς τους! Ἁπλὰ τὸ ἀναφέρουμε…

 «Τέλος, γιὰ τοὺς ἀνησυχοῦντες περὶ προσωπικῶν δεδομένων αὐτὰ πλήρως προστατεύονται ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία, τουλάχιστον τόσο ὅσο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ κινητὸ τηλέφωνό τους».

.             «Προστατεύονται πλήρως ἀπὸ τὴν ἐγχώρια καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία». Τὸ ἄλλο μὲ τὸν Τοτὸ εἶναι καλύτερο. Εἴδαμε μὲ τὴν περίπτωση Σνόουντεν καὶ μὲ τὰ WikiLeaks παλαιότερα, τὸ ἐπίπεδο τῆς «προστασίας» ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ νομοθεσία.
.             Κι ἐπειδή, δηλαδή, ὅπως ἐμμέσως ὁμολογεῖται ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο, μᾶς ὑποκλέπτετε τὶς τηλεφωνικές μας συνομιλίες, θέλετε νὰ γνωρίζετε ἐπιπλέον καὶ ὅλες τὶς προσωπικές μας οἰκονομικὲς συναλλαγές;

 «Τὸ κράτος θέλει 8 δισεκ. εὐρὼ καὶ δραστικὴ μείωση τῆς φοροδιαφυγῆς μόνο μὲ μία ἁπλὴ μεταρρύθμιση;»

.             Μά, ἂν γίνουν τὰ παραπάνω, τὸ κράτος δὲν θὰ θέλει 8 δισ. εὐρώ, ἀλλὰ 8+33 δισ. ποὺ θὰ τοῦ λείψουν ἀπὸ τὴν «ἀναγκαστικὴ» παραοικονομία…

ΠΗΓΗ: arouraios.gr

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε / Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: