ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Γεωπολιτικὲς προβλέψεις γιὰ Μέση Ἀνατολὴ καὶ Εὐρώπη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                 Ὁ πτέραρχος Μάϊκλ Χάϊντεν, γιὰ δέκα χρόνια (1999-2009) ἐπικεφαλῆς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (CIA) καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ἐθνικῆς ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ, ἔδωσε ὁλοσέλιδη συνέντευξη στὴν ἔγκυρη γαλλικὴ ἐφημερίδα Le Figaro (6.7.2015, σελ.22). Ὁ κ. Χάϊντεν θεωρεῖται ἀπὸ τὰ «γεράκια» τῆς ἀμερικανικῆς γεωστρατηγικῆς, καὶ φέρει σοβαρὲς εὐθύνες γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο κατὰ τὴ δεκαετία 2001 – 2010. Ὅμως λόγῳ τῶν γνώσεων καὶ τῆς πείρας του οἱ προβλέψεις του γιὰ τὶς γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Εὐρώπη παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τελευταία ἔχουμε χάσει τὸν προσανατολισμό μας καὶ δὲν γνωρίζουμε ποιὸ εἶναι τὸ ἐθνικό μας συμφέρον.
.               Γιὰ τὴ Μέση Ἀνατολὴ ὁ κ. Μάϊντεν ἔχει καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ Ἰρὰκ δὲν ὑπάρχει πλέον ὡς ἀκέραιο κράτος, παρὰ μόνο στὰ χαρτιὰ καὶ στὴ θέση ποὺ κατέχει στὸν ΟΗΕ. Τὸ θεωρεῖ ἕνα τεχνητὸ συνονθύλευμα, ποὺ κατασκεύασαν οἱ μεγάλες δυνάμεις ἑνοποιώντας τὰ τρία βιλαέτια τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, τῆς Μοσούλης, τῆς Βαγδάτης καὶ τῆς Βασόρας, ποὺ ἦσαν ἀντίστοιχα τὸ κουρδικό, τὸ σουνιτικὸ καὶ τὸ σιιτικό. Αὐτὰ τὰ τρία βιλαέτια ἔχουν ἀναδημιουργηθεῖ καὶ δροῦν ἀνεξάρτητα μεταξύ τους. Ὑπάρχουν καὶ οἱ φανατικοὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους ποὺ ἐνισχύουν τὴ διάλυση τοῦ Ἰράκ.
.               Διάλυση ὁ κ. Μάϊντεν βλέπει καὶ στὴ Συρία, ὅπου δὲν βλέπει στὸν πόλεμο ποὺ ἔχει διαλύσει τὴ χώρα νὰ ἐπικρατήσει κάποιος ἐκ τῶν ἐμπολέμων, εἴτε τὰ στρατεύματα (ἀλαουτικὰ καὶ σιιτικὰ) τοῦ προέδρου Ἄσαντ, εἴτε αὐτὰ τῶν ἀνταρτῶν (σιιτικά). Ρόλο διαλυτικό, ὅπως στὸ Ἰράκ, παίζει καὶ στὴ Συρία τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος, τοῦ ὁποίου ἡ βαρβαρότητα τῶν ἀνταρτῶν του σκοτώνει ἀθώους καὶ γκρεμίζει μνημεῖα τῆς παγκόσμιας πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς.
.               Ὑπὸ διάλυση εἶναι ἐπίσης ἡ Λιβύη καὶ ὁ Λίβανος, καὶ σοβαρὰ προβλήματα ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἡ Τυνησία, ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Ὑεμένη. Σὲ ὅλη τὴν ταραγμένη αὐτὴ Μέση Ἀνατολή, μὲ τὰ ὑπὸ διάλυση σημαντικὰ κράτη τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰράκ, κατὰ τὸν πτέραρχο Μάϊντεν, θετικὸ ρόλο στὴν ἰσορροπία καὶ εὐστάθεια τῆς περιοχῆς μποροῦν νὰ παίξουν οἱ Κοῦρδοι. Ὑποστηρίζει ὅτι κακῶς ἡ ἐπίσημη πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ ἐπὶ προέδρου Ὀμπάμα εἶναι νὰ διατηρήσει στὴ ζωὴ μὲ τεχνητὰ μέσα τὸ Ἰρὰκ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ὑποστηρίζει ὅσο θάπρεπε μὲ σύγχρονα ὅπλα τοὺς Κούρδους, γιὰ τοὺς ὁποίους τονίζει: «Κατὰ τὴ γνώμη μου, οἱ Κοῦρδοι εἶναι οἱ καλύτεροι σύμμαχοι τῶν ΗΠΑ στὴν περιοχή. Ὅ,τι καὶ ἂν συμβεῖ, θὰ παραμείνουν σύμμαχοί μας, γιατί τὰ ἴδια τὰ συμφέροντά τους ὑπαγορεύουν αὐτὴ τὴ συμμαχία μὲ τὴ Δύση. Ὅσο δὲν βοηθᾶμε τοὺς Κούρδους πιστεύοντας ὅτι μποροῦμε νὰ ἀναστήσουμε τὸ Ἰρὰκ καὶ τὴ Συρία, χειροτερεύουμε τὸ ἤδη σοβαρὸ πρόβλημα ποὺ ὑπάρχει».
.               Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς συνέντευξής του ὁ πρώην ἡγέτης τῆς CIA καὶ τοῦ NSA τονίζει ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἡ ἰδέα τῆς προσπάθειας διατήρησης στὴ ζωὴ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας καὶ νὰ ἀναζητηθοῦν ἐναλλακτικὲς λύσεις, ποὺ ὅλες περνοῦν ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολεμικῆς ἰσχύος τῶν Κούρδων. Αὐτὸ μεσοπρόθεσμα καὶ μὲ τὴν ἐνοποίηση τῶν ἐδαφῶν στὴ Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ ὅπου κατοικοῦν Κοῦρδοι, ὁδηγεῖ στὴ δημιουργία τοῦ ἀνεξάρτητου κράτους τοῦ Κουρδιστάν, κάτι ποὺ μετὰ μανίας πολεμοῦν τὸ Ἰρὰν καὶ ἡ Τουρκία, ἀφοῦ στὶς δύο αὐτὲς χῶρες ὑπάρχουν ἑκατομμύρια Κοῦρδοι καὶ φοβοῦνται ὅτι μὲ τὴν ὕπαρξή του θὰ ξεσηκωθοῦν καὶ οἱ ἐντὸς τῶν συνόρων τους Κοῦρδοι ζητώντας τὴν ἕνωσή τους μὲ τὸ ἀνεξάρτητο κράτος. Ὁ λόγος ποὺ ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα διστάζει νὰ ἐνισχύσει μὲ ὅπλα τοὺς Κούρδους δὲν εἶναι μόνο γιατί δὲν θέλει τὴν διάλυση τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας, ἀλλὰ καὶ γιατί δὲν θέλει οἱ ΗΠΑ νὰ ἔρθουν σὲ ρήξη μὲ τὴν Τουρκία καὶ νὰ ἐπιδεινώσουν τὶς ἀπὸ χρόνια κακὲς σχέσεις τους μὲ τὸ Ἰράν. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ τυχὸν δημιουργία τοῦ Κουρδιστὰν θὰ ἀλλάξει τὶς γεωπολιτικὲς ἰσορροπίες στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ θὰ ἑξασθενίσει τὴν ἰσχὺ τῆς Τουρκίας, ὡς περιφερειακῆς δυνάμεως.
.               Ὡς πρὸς τὴν Εὐρώπη ὁ κ. Μάϊντεν σημειώνει πὼς ὅταν ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς CIA, οἱ ἀναλυτές, ποὺ εἶχε ὑφισταμένους, τοῦ εἶχαν ὑποβάλει διάφορα σενάρια γιὰ τὸ μέλλον τῆς γηραιᾶς ἠπείρου: Μεταξὺ αὐτῶν ἦσαν καὶ δύο ποὺ τὰ εἶχε θεωρήσει ὑπερβολικά. Τὸ ἕνα προέβλεπε ὅτι ἡ Εὐρώπη θὰ χάσει τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὸν κόσμο καὶ θὰ καταντήσει «ἕνα πάρκο ἀναψυχῆς, εὐχάριστο γιὰ τοὺς τουρίστες». Τὸ ἄλλο εἶχε τὸ τίτλο «Εὐρωστὰν» καὶ προέβλεπε τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ ὑπάρξουν στὴν Εὐρώπη νὰ ἐξισλαμισθεῖ, ἂν δὲν εἶναι ἑνωμένη καὶ ἂν δὲν ἀντιμετωπίσει ἀποτελεσματικὰ τὸ Ἰσλάμ. Ὅπως ὁμολογεῖ, ὁ Λευκὸς Οἶκος, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, ὑποτίμησαν τὸν κίνδυνο αὐτόν, ποὺ τώρα βλέπουν ὅτι εἶναι ὑπαρκτός….
.               Στὴν Ἑλλάδα οἱ ἑκάστοτε Κυβερνήσεις, τὰ Κόμματα καὶ οἱ πολίτες ἔχουμε μία παθολογικὴ ἐσωστρέφεια. Δὲν βλέπουμε πέρα ἀπὸ τὸ ὑπόγειό μας καὶ τὰ μικροσυμφέροντά μας. Θεωροῦμε τοὺς ἑαυτούς μας κάτι τὸ ἐξαιρετικό, ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συμμαχίες καὶ ἀπὸ χρήματα. Τελευταίως καλλιεργεῖται ἕνα φανατικὸ καὶ παράλογο ἀντιευρωπαϊκὸ πνεῦμα, ὄχι μόνο ἐναντίον προσώπων ἢ κρατῶν, ἀλλὰ ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης. Μὲ ἀνεύθυνες ἰδεολογικὲς ἢ μεταφυσικὲς ἀπόψεις εἴτε ἐξιδανικεύουμε καταστάσεις καὶ παραγνωρίζουμε τὴν πραγματικότητα.
.               Τὸ νὰ εἴμαστε μόνοι καὶ χωρὶς συμμαχίες καὶ ἑταίρους εἶναι ἀδύνατο. Ποτὲ ὁ Μακρυγιάννης, ὁ Κανάρης ἢ ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καποδίστριας ἢ ὁ Τρικούπης ἐπιζήτησαν τὴν ἀπομόνωσή μας, ἢ τὴ διακοπὴ τῶν σχέσεών μας μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη. Αὐτὴ ἡ τρελὴ ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία πρέπει νὰ σταματήσει. Πρέπει νὰ δώσουμε τὴ μάχη μέσα στὴν Εὐρώπη, μὲ πίστη, μὲ ἀξιοπρέπεια, μὲ τὶς ἱκανότητές μας, μὲ τὴν Παράδοσή μας. Μποροῦμε ἀντὶ νὰ εἴμαστε τὸ μαῦρο πρόβατο στὴν Εὐρώπη, νὰ γίνουμε τὸ πνευματικὸ γκεσέμι* της. Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐπιδίωξή μας. Σήμερα ὅλα τὰ ἄλλα κράτη τῆς Εὐρωζώνης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μᾶς κατακρίνουν γιὰ τὸν τρόπο ποὺ πορευόμαστε καὶ μᾶς καλοῦν ἢ νὰ συνεννοηθοῦμε καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε τοὺς κανόνες ποὺ ὅλοι ἀκολουθοῦν, ἢ νὰ ἀποχωρήσουμε, γιὰ νὰ βροῦν τὴν ἡσυχία τους καὶ νὰ μὴν ἀσχολοῦνται συνεχῶς καὶ ἀποκλειστικὰ μὲ ἐμᾶς, τὶς ἐμμονές μας καὶ τὶς ἰδεοληψίες μας.-

, ,

  1. #1 ἀπὸ τὸν/τὴν ΑΡΓΥΡΩ στὶς 10 Ἰουλίου 2015 - 3:54 μ.μ.

    Ὁμολογῶ ἔκπληξη γιὰ τὸ παραπάνω ἄρθρο. Δὲν καταλαβαίνω πῶς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε ἀκόμα γιὰ ἑταίρους.Οἱ ἑταῖροι δὲν βλέπουν τὴν καταστροφή σου καὶ σιωποῦν – δὲν σοῦ δίνουν ἀφειδῶς δάνεια ποὺ γνωρίζουν πολὺ καλὰ πὼς δὲν θὰ μπορέσεις νὰ ἀποπληρώσεις, γιατί δὲν εἶναι φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα. Ἁπλῶς μᾶς πέρασαν μία θηλειὰ στὸ λαιμό, ὄχι βεβαίως ὅτι κι ἐμεῖς δὲν φταῖμε γιὰ τὶς συνέπειες. Οἱ ἑταῖροι ἐπίσης δὲν σοῦ ἀποστεροῦν πηγὴ ἐσόδων κάνοντας ἀκόμα πιὸ δύσκολη τὴν ἀποπληρωμὴ τοῦ χρέους – βλέπε ἰδιωτικοποιήσεις ἐπικερδῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ δημοσίου. Ἐπίσης, δὲν ἀδιαφοροῦν, ὅταν τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἑταίρων τους ἔχει πέσει σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀνθρωπιστικὴ κρίση. Καὶ ἐπίσης, οἱ κανόνες ποὺ ὅλοι ἀκολουθοῦν, ὅπως ἀναφέρει τὸ πιὸ πάνω ἄρθρο, δὲν εἶναι ἀλήθεια. Σὲ ἐρώτητηση πρὸς τὸν κ. Σόιμπλε χθές, γιατί, ἐφόσον ὑπῆρχε ὁλοκληρωτικὴ ἀναδιάρθρωση τοῦ γερμανικοῦ χρέους τὸ ’53, λόγῳ τῆς ὑποβάθμισης τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν Γερμανῶν, δὲν μπορεῖ νὰ ληφθεῖ αὐτὸ ὑπ᾽ ὄψιν σήμερα, μὲ τοὺς Ἕλληνες, ἀπάντησε – πολὺ εὐγενικά, βεβαίως – ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ συγκρίνουμε αὐτὰ τὰ πράγματα, χωρὶς περαιτέρω ἐξηγήσεις. Ἄρα λοιπὸν ὄχι, κ. Παπαθανασόπουλε, δὲν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ λέτε. Καὶ μάλιστα τότε οἱ Γερμανοὶ δὲν ἦταν ἑταῖροι κανενός, τοὐναντίον μάλιστα… Καὶ τέλος, νομίζω ὕστερα ἀπὸ ὅ,τι βλέπουμε, ὅσοι τουλάχιστον παρατηροῦμε ὑπεύθυνα τὴν παραγματικότητα γύρω μας, δὲν θὰ μπορούσαμε ποτὲ νὰ μιλήσουμε γιὰ “παράλογο ἀντιευρωπαικὸ πνεῦμα”, οὔτε γιὰ “τρελὴ ἀντιευρωπαικὴ ὑστερία”. Κάθε ἄλλο. Θὰ ἤθελα μάλιστα, μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ νὰ ρωτήσω, τελικὰ ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ “παραγνωρίζει τὴν πραγματικότητα”.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: