ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Στὸν ἀέρα ἡ Πανορθόδοξη

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Στὸν ἀέρα εἶναι πλέον ἡ Πανορθόδοξη, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, γιὰ λόγους «εἰσπήδησης» στὴν περιοχὴ τῆς Ἀραβίας καὶ συγκεκριμένα τοῦ Κατάρ, τὴν ὁποία θεωρεῖ γεωγραφικὸ ἔδαφος τῆς κανονικῆς του δικαιοδοσίας. Στὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας τονίζεται:
1- Ἡ διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων εἶναι μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως καὶ ἕως ὅτου ὑπάρξει συμφωνία ἐπὶ τοῦ προκύψαντος ζητήματος.
2- Ἡ ὁποιαδήποτε ἀπόφασις ἐπιλύσεως τοῦ θέματος θὰ πρέπει νὰ ἑδράζεται στὴ συμφωνία ποὺ ἐπετεύχθη στὴν Ἀθήνα τὸ 2013.
3- Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἐπιμένει στὸν σεβασμὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁμοφωνίας σὲ ὅλες τὶς πανορθόδοξες συναντήσεις, τόσο ὡς πρὸς τὴ συμμετοχὴ καὶ παρουσία ὅλων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὅσον καὶ στὶς ἀποφάσεις.
4- Ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἔχει ἄμεση ἰσχὺ καὶ πλέον δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ κληρικῶν του σὲ ἐκκλησιαστικὲς καὶ λειτουργικὲς συνάξεις, στὶς ὁποῖες προεδρεύει ἢ συμμετέχουν κληρικοὶ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
.             Ἀπὸ τὸ τρίτο καὶ τέταρτο σημεῖο τῆς ἀπόφασης τεκμαίρεται ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας σταματᾶ νὰ συμμετέχει στὶς ἐργασίες προετοιμασίας τῆς Πανορθοδόξου καὶ βεβαίως στὴν ἴδια τὴν Πανορθόδοξο, κάτι ποὺ ἀποκλείει τὴν πραγματοποίησή της, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ἡ συμμετοχὴ καὶ τῶν δεκατεσσάρων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν…
.         Δύο προβλήματα ἔχει νὰ ἐπιλύσει πλέον τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Πανορθόδοξη καὶ αὐτὰ πέραν τῶν θεμάτων τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχει δεχθεῖ ἔντονη κριτική. Τὸ δεύτερο εἶναι αὐτὸ τῆς ὀλιγάριθμης σὲ ποίμνιο Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας Τσεχίας καὶ Σλοβακίας, τῆς ὁποίας ἀκόμη τὸ Φανάρι δὲν ἔχει ἀναγνωρίσει τὸν Προκαθήμενο. Καὶ αὐτοῦ ἡ τυχὸν ἀπουσία προκαλεῖ πρόβλημα στὴν πραγματοποίηση τῆς Πανορθοδόξου.
.             Τὰ δύο αὐτὰ προβλήματα καὶ οἱ δυσκολίες ποὺ προέκυψαν γιὰ τὴν Πανορθόδοξη συζητήθηκαν στὴ σημερινὴ συνάντηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου μὲ τὸν Μητροπολίτη Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίωνα, ὑπεύθυνο γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Στὴ συνάντηση συζητήθηκε καὶ ἡ ἐκ μέρους τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας διοργάνωση ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ 2016, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 1000 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐκεῖ παρουσία Ρώσων μοναχῶν. Γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας φιλοξένησε τὸν περασμένο μήνα στὴ Ρωσικὴ πρωτεύουσα ἁγιορειτικὴ ἀντιπροσωπεία ἀποτελούμενη ἀπὸ ἱερομονάχους τῶν μονῶν Μεγίστης Λαύρας, Ἰβήρων, Ἐσφιγμένου καὶ Ρωσικοῦ. Οἱ ἐκδηλώσεις προβλέπονται ἐντυπωσιακὲς καὶ σ’ αὐτὲς θὰ συμμετάσχει καὶ ἡ Ρωσικὴ κυβέρνηση. Ὅλα αὐτὰ ἀνησυχοῦν τὸ Φανάρι, ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ μεγάλα περιθώρια ἑλιγμῶν. Στὶς σχέσεις Φαναρίου – Μόσχας, χωρὶς νὰ θίγονται, παραμένουν σὲ ἐκκρεμότητα, τὰ ζητήματα τῆς Ἐσθονίας καὶ τῆς Οὐκρανίας. Τώρα προστέθηκε καὶ τὸ ζήτημα τῆς Πανορθόδοξης, ἡ τυχὸν ματαίωση τῆς ὁποίας μᾶλλον εὐχαριστεῖ τὴ Μόσχα…
.         Ἡ διένεξη μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων ἄρχισε μὲ τὴ χειροτονία ἐκ μέρους τοῦ δευτέρου Ἀρχιεπισκόπου στὸ Κατάρ, μὲ τὸν ἐμίρη τοῦ ὁποίου διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις ὁ Πατριάρχης κ. Θεόφιλος. Ἡ ἐνέργεια ἦταν casus belli γιὰ τὴν Ἀντιόχεια, ποὺ διέκοψε τότε τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία. Τὸ 2013 ἔλαβε χώρα σύσκεψη στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τῶν δύο Πατριαρχείων, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Σ’ αὐτὴν ἐπετεύχθη συμφωνία, ἀλλὰ τὰ Ἱεροσόλυμα δὲν τὴν ἐφάρμοσαν ἕως τώρα, ὅπως τὰ κατηγορεῖ ἡ Ἀντιόχεια.
.             Τὸ Βατικανὸ ἐπιχαίρει γιὰ τὰ προβλήματα στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἰστοσελίδα «Riposte catholique» περιγράφει τὴ διένεξη τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, σημειώνει πὼς εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ὑπάρξει ἑνότητα τῶν Ρ/Καθολικῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ εἶναι βαθιὰ διχασμένοι καὶ προσθέτει τὸ πόσο εἶναι ἐλαττωματικὴ ἡ Ἐκκλησία ὅταν δὲν διαθέτει μία κεντρικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία, τύπου Πάπα…-

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: