ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (“PLAN B”)… ΤΟΥ ΘΕΟΥ «Μὲ τὴ δύναμη τοῦ πνεύματος διέσωσαν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς μπρὸς στὸ φόβο καὶ τὴν ἀπειλὴ γιὰ βιολογικὴ ἐξόντωση…»

TO “PLAN B”… το ΘΕΟΥ

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Α. Οἱ κυβερνῶντες, ὄχι εὐτυχῶς ὅλοι, στερημένοι λόγῳ συνειδητῆς καὶ «ἀθεράπευτης» ἀθεΐας, τῆς θείας βοηθείας, πληρώνουν, ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θεῖο θέλημα, τὶς ἐπιλογές τους. Καὶ τοῦτο, διότι ψήφισαν τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν χαλαρὴ ἐπίδοση τῆς ἰθαγένειας σὲ ὅλους, καὶ κυρίως μὲ τὴ διάτρητη φύλαξη τῶν θαλασσίων συνόρων μας, ἀπὸ ὅπου καθημερινὰ 2000 παράνομοι μετανάστες, καὶ στὴν καλύτερη, πρόσφυγες, ἐγκαταλείπονται «ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ» στὸ κέντρο τῆς Ἑλλάδος, στὴν Ὁμόνοια. Ὁπωσδήποτε, δὲν εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ Θεὸς τὸ θέλει αὐτὸ καὶ θέλει νὰ χαθεῖ τόσο ἄδοξα αὐτὸς ὁ τόπος καὶ ὁ ἑλληνορθόδοξος τρόπος ζωῆς καὶ νὰ γίνουν οἱ χριστιανοὶ μειονότητα μέσα στὸ σπίτι τους, συγχρόνως δὲ νὰ ρθεῖ καὶ δῶ τὸ ἰσλαμικὸ χαλιφάτο καὶ ὁ νόμος τῆς σαρία.
.             Τὸ δεύτερο ποὺ ἔκαναν οἱ κυβερνῶντες καὶ εἶναι «ὕβρις», δηλαδὴ ἀλαζονεία, εἶναι ὅτι ἀπὸ μόνοι τους ξεχώρισαν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας Κυβέρνησης ἀρνούμενοι ἔστω νὰ ἀσπασθοῦν τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο, ἂν δὲν ἤθελαν τελικὰ νὰ ὁρκισθοῦν. Ὁ Χριστὸς τὸ εἶπε «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Μάλιστα δέ, ἔχουν, καθὼς φαίνεται, στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ κράτους, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ καὶ ὀρθόδοξο ἐπὶ αἰῶνες κράτος μας λαϊκὸ καὶ ἄθεο. Θέλει ὅμως ὁ Θεὸς νὰ σβήσει αὐτὸ τὸ φῶς ποὺ ἄναψε στὴν Πνύκα ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ κράτησαν οἱ Ἕλληνες ἀναμμένο 1000 χρόνια στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ 500 χρόνια στὴν Τουρκοκρατία;
.             Καὶ τὸ τρίτο, τὸ χειρότερο, εἶναι ποὺ ψήφισαν τὸ νομοσχέδιο, μᾶλλον τὸ ὑπέβαλαν, περὶ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν. Αὐτὴ τὴ βόμβα μεγατόνων ποἔβαλαν βαπτισμένα παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας στὰ θεμέλια τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας καὶ κοινωνίας, δὲν θὰ τὴν προσπεράσει ἔτσι ὁ Θεὸς καὶ ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἀφήσει, ὅσο ἄθεοι, κι ἂν εἶναι, νὰ διαπράξουν τέτοιο διεστραμμένο ἀνοσιούργημα καὶ νὰ χάσουν τὴν ἀθάνατη ψυχή τους παρασέρνοντας καὶ ἄλλους μαζί τους. Θὰ τοὺς σταματήσει.
.             Ἡ πίεση ποὺ δέχονται αὐτὲς τὶς μέρες, θὰ τοὺς κάνει, ἂν εἶναι ἔξυπνοι καὶ καλοδιάθετοι, νὰ γίνουν πιὸ ταπεινοὶ καὶ συγκρατημένοι, γιατί αὐτὴ ἡ χώρα δὲν εἶναι ἀμπέλι καὶ χωράφι κανενός, ποὺ θέλει νὰ κάνει τὸ κομμάτι του, ἀλλὰ «γεώργιον Κυρίου»,  Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ σπίτι τῶν Ἡρώων καὶ τῶν Ἁγίων μας.

.             Β. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὅμως, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία μὲ τὴν ΕΕ πιθανόν, ὄχι ὁ Πρωθυπουργὸς ἢ κάποιοι ἄλλοι, μπορεῖ νὰ ἔχουν «Σχέδιο Β´», ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. θητεία μας στν Ερώπη λα ατ τ χρόνια πς ποτιμται; Δυστυχς κόμη κα πνευματικο γέτες βλέπουν τ πράγματα μόνο οκονομικά. Μάλιστα τ βλέπουν κα στραβ οκονομικά. Χάσαμε τ πάντα: γροτικ οκονομία, πρωτογεν παραγωγή, οκονομικ ατονομία, θνικ κυριαρχία κα δαφικ κεραιότητα. Ναί, μ τν Ερώπη κα μέσα στν Ερώπη! Οὔτε οἰκονομικὰ μᾶς προστάτεψε ἡ Εὐρώπη, οὔτε ἐθνικὰ διασφάλισε τὰ σύνορά μας – εἴδαμε καὶ τί ἔκανε σὲ Σερβία καὶ Ρωσία – οὔτε ἀπὸ τοὺς γείτονες μᾶς γλύτωσε οὔτε στὸ μεταναστευτικό μας διευκόλυνε καὶ μέσα στὴν Εὐρώπη ὄντας ὑποστήκαμε τόσες ταπεινώσεις καὶ δεχόμαστε τόσες ἀπειλές.
.           Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομικὴ ἀνάλυση, ποὺ ἔχει τόση σημασία. Εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀνάλυση. λα ατ τ χρόνια Ερώπη φαλκίδευσε τν προσωπικ λευθερία κα τ νθρώπινα δικαιώματα, βγαλε τν χριστιανισμ π τ Συνταγματική της Συνθήκη, υοθέτησε σ ερύτατες περιοχς τν σλαμικ νόμο, νέβασε στ βερεστ τ δικαιώματα τν μειονοτήτων συχν σ βάρος τς πλειοψηφίας, ψήφισε τὴν μοφυλοφιλία κα κατήργησε τν παραδοσιακ οκογένεια, γνοε πιδεικτικ κα μεροληπτικ τ δικά μας λοκαυτώματα, κατήργησε τς Χριστουγεννιάτικες κδηλώσεις, τ δημόσια μφάνιση τν χριστιανικν θρησκευτικν συμβόλων, τν Κυριακ ργία, χάριν τν μουσουλμάνων σφαλς,  κα φτασε σ κρότητες στ θη μέσα στς χριστιανικς μολογίες της (γάμος κα χειροτονία μοφυλοφίλων θρησκευτικν λειτουργν της, κόμματα παιδοφίλων κα κτηνοβατν). Κι λα ατ ρχονται κα ναμένονται κα τ χώρα μας μ ερωπαϊκς δηγίες.
.             Ἀσφαλῶς καὶ δὲν θά ᾽ναι μᾶλλον μέσα στὸ πρόγραμμα τοῦ Θεοῦ ὁ ἀποχριστιανισμός μας ἐξ αἰτίας καὶ χάριν τῆς Εὐρώπης! «Μλλον» δν θέλει Θες «πάσῃ θυσίᾳ» ν μείνουμε Ερώπη, λλ κα ν γίνουμε Ερώπη. Πρέπει ν κρατήσουμε τν ταυτότητά μας κα χάριν τς Ερώπης. μες δν εμαστε οτε δυτικοί, λλ οτε κα νατολίτες. Εμαστε Φς κα λιος σ Δύση κα νατολή.

.           Γ. Πήγαμε πολλὲς φορὲς στὴ Δύση στὸ παρελθὸν γιὰ βοήθεια… «Δὲν εἶν᾽ εὔκολες αἱ θύρες, ὅταν ἡ χρεία τὲς κουρταλῆ» (Δ. Σολωμός, Ἐθνικὸς Ὕμνος). Τὴ μία ζητοῦσαν νὰ φιλήσουμε τὴν παντόφλα τοῦ πάπα καὶ τὴν ἄλλη μᾶς ἔκλεισαν μὲ τὴν ἀντιβασιλεία τοῦ Ὄθωνος 400 μοναστήρια καὶ ἤθελαν στὸ Σύνταγμα τῆς Πρώτης Ἑλλάδος μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση νὰ παίξουν στὰ ζάρια τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ νὰ τὴν  θέσουν «ἐν ἀμφιβόλῳ». Τώρα ἀγανακτοῦν ποὺ μέσα στὴν οἰκονομικὴ κρίση «οἱ Ἕλληνες συνεχίζουμε νὰ χτίζουμε ναοὺς καὶ νὰ πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία».
.             Ἂς τὸ καταλάβουμε: πλὴν ἐλαχίστων φιλελληνικῶν ἐξαιρέσεων, ο Ερωπαοι δν μς χωνεύουν, δν μς θέλουν, μς ζηλεύουν κα μς μισον Τὸ λένε κάποιοι δικοί τους φιλόσοφοι. Θέλουν νὰ μᾶς ξεμπήξουν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Μᾶς βρίσκουν παντοῦ μπροστά τους. Δὲν τὸ ἀντέχουν αὐτό.
.               Προσπάθησαν πολλὲς φορὲς νὰ τὸ κάνουν στὸ παρελθόν: μὲ τοὺς βασιλιάδες τους, μὲ τὰ φερέφωνά τους ἐδῶ, μὲ τὴ Μ. Ἀσία, μὲ τὴν κατοχὴ καὶ τὸ κατοχικὸ δάνειο, μὲ τὴν ἀδικία ποὺ μᾶς ἔκαναν σὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἐθνικὰ θέματα – παρὰ τὶς ὑποσχέσεις τους – μετὰ τὴν ἠρωϊκὴ ἀντίσταση τοῦ λαοῦ μας τὸ 1940, μὲ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό, γιὰ νὰ μὴ σηκώσουμε κεφάλι καὶ ἐγείρουμε ἀξιώσεις, μὲ τὴν Κύπρο, μὲ τὰ Ἴμια…
.               Τώρα προσπαθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῶν Μνημονίων νὰ μᾶς γονατίσουν μὲ τὴν οἰκονομικὴ δολοφονία. Μὴ νομίσουμε ὅμως ὅτι θέλουν πίσω τὰ λεφτά τους. Ναί, μᾶς τὰ ἔδωσαν κατὰ καιροὺς μόνο γιὰ δύο λόγους: νὰ ξεπληρώνουμε τὰ χρέη μας πρὸς αὐτοὺς καὶ νὰ ἀγοράζουμε τὰ προϊόντα τους. Δὲν θέλουν τίποτε. Ξέρουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πάρουν ἀπὸ κάποιον ποὺ δὲν ἔχει. «Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος». πλ θέλουν τν ξόντωσή μας. Ὅποιος μπορεῖ ἂς διαβάσει τὸ βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ καὶ τὰ λέει ὅλα, «Τὴν ἐξομολόγηση ἑνὸς οἰκονομικοῦ δολοφόνου», τοῦ Τζὼν Πέρκινς. Θέλουν ἁπλὰ τὸ σβήσιμο ἀπὸ τὸν χάρτη τῶν λαῶν ποὺ ξεχωρίζουν καὶ ἀντιστέκονται.

.                  Δ. Σ᾽ αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ νοῦ μας πρέπει νά ᾽ρθει τὸ Μεσολόγγι… Στοὺς Μεσολογγίτες τοὺς στέρησαν τὰ πάντα… Νερό, ψωμί, μπαρούτι… Μόνο ὁ οὐρανὸς τοὺς ἔμεινε… Κοίταξαν ψηλ κα δν προσκύνησαν… Κα ποφάσισαν, ταν ξεπέρασαν κόμη κα τ νθρώπινα ρια τς βιολογικς ντοχς, τν ξοδο! Περήφανοι μως κα δούλωτοι. Κάποιοι βέβαια φώναξαν κάποια στιγμή, «πίσω στὰ κανόνια», δηλ. στὰ Μνημόνια καὶ στὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες δῆθεν, ποὺ τὰ εἶχαν ὅμως δοκιμάσει καὶ πλέον δὲν εἶχε νόημα καὶ ἀποτέλεσμα, καὶ μπέρδεψαν τὸν κόσμο… Ο περισσότεροι μως συνέχισαν μ τν Θε κα σώθηκαν, σοι σώθηκαν. Οἱ ἄλλοι, κι ἐκεῖνοι, ἔφυγαν μία γιὰ πάντα, ἀνατιναγμένοι καὶ μετέωροι, λέγοντας,  ὅπως ὁ Σαμψὼν «ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων».  Καὶ οἱ δύο ὅμως ἔσωσαν κάτι τὸ μοναδικὸ καὶ αἰώνιο: μ τ δύναμη το πνεύματος διέσωσαν τν νθρώπινη ξιοπρέπεια κα τν λευθερία τς λληνικς ψυχς μπρς στ φόβο κα τν πειλ γι βιολογικ ξόντωση

Τὸ λέγει κι ὁ Ποιητής:
«Τὸ χάραμα ἐπῆρα τοῦ ἥλιου τὸ δρόμο,
κρεμώντας τὴ λύρα τὴ δίκαιη στὸν ὦμο
κι ἀπ’ ὅπου χαράζει ἕως ὅπου βυθά,
τὰ μάτια μου δὲν εἶδαν
τόπον ἐνδοξότερον ἀπὸ τοῦτο τὸ ἁλωνάκι….»
(Διονύσιος Σολωμός, Ἐλεύθεροι πολιορκημένοι»)
.                  Αὐτὸ τὸ “ἁλωνάκι” (τὸ Μεσολόγγι) ποὺ ἐφώτισε ὅλο τὸν κόσμο τότε, ἂς φωτίσει κι ἐμᾶς σήμερα!

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: