«Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΗΣΑΝΤΟΣ [Λαοῦ]» (Ἅγ. Σιλουανός)

Ἡ ἁμαρτία ἐξ ἐπόψεως χριστιανικῆς

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο
Ἀρχιμ. Σωφρονίου 
«Ὁ γιος Σιλουανς θωνίτης»
(σελ.37-38)

.               Ἡ ἁμαρτία εἶναι πρωτίστως φαινόμενον πνευματικόν, μεταφυσικόν. Αἱ ρίζαι αὐτῆς εὑρίσκονται εἰς τὸ μυστικὸν βάθος τῆς πνευματικῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ οὐσία τῆς ἁμαρτίας συνίσταται οὐχὶ εἰς τὴν κατάλυσιν ἠθικῶν ἀρχῶν, ἀλλ’ εἰς τὴν ἀποστασίαν ἐκ τῆς αἰωνίου Θείας ζωῆς, διὰ τὴν ὁποίαν ἐκτίσθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἰς τὴν oποίαν φυσικῶς –ἤτοι ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως αὐτοῦ- ἐκλήθη.
.               Ἡ ἁμαρτία διαπράττεται πρὸ παντὸς ἐν τῷ μυστικῷ βάθει τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ἀλλὰ τὰ ὀψώνια αὐτῆς πλήττουν τὸν ὅλον ἄνθρωπον. Ὅταν αὕτη συντελεσθῆ, ἀντανακλᾶται εἰς τὴν ψυχικὴν καὶ φυσικὴν κατάστασιν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὴν ἐξωτερικὴν αὐτοῦ ἐμφάνισιν, εἰς τὰ πεπρωμένα τοῦ ἁμαρτήσαντος, ἐξέρχεται ἀναποφεύκτως πέραν τῶν ὁρίων τῆς ἀτομικῆς αὐτοῦ ζωῆς καὶ βαρύνει διὰ τοῦ κακοῦ τὴν ζωὴν ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ συνεπῶς ἀντανακλᾶται καὶ εἰς τὰ πεπρωμένα τοῦ σύμπαντος κόσμου.
.               Συνεπείας κοσμικῆς σημασίας δὲν εἶχε μόνον τὸ ἁμάρτημα τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ. Πᾶν ἁμάρτημα, φανερὸν ἢ ἀφανές, ἑκάστου ἐξ ἠμῶν, ἐπηρεάζει τὰ πεπρωμένα τοῦ κόσμου παντός.
.               Διαπράττων ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος τὴν ἁμαρτίαν δὲν αἰσθάνεται ἐν ἑαυτῷ τὰς συνεπείας αὐτῆς, ὡς αἰσθάνεται αὐτὰς ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος.
.               Ὁ σαρκικός, μὴ ἔχων εἰσέτι πείραν τῆς αἰωνίου ζωῆς τοῦ Πνεύματος, δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀλλαγὴν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ μετὰ τὴν διάπραξιν τῆς ἁμαρτίας, διότι διαμένει πάντοτε εἰς πνευματικὸν θάνατον.
.               Ἀντιθέτως, ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, εἰς ἑκάστην κλίσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, βλέπει ἐν ἑαυτῷ τὴν ἀλλαγὴν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ λόγῳ ὑποστολῆς τῆς χάριτος.

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: