ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ – ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Γέφυρα στὴ σχέση Βαρθολομαίου – Ἱερωνύμου

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Γέφυρα δημιουργήθηκε στὴ σχέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἡ ὁποία τὸν τελευταῖο χρόνο περνᾶ περίοδο μεγάλης ἐντάσεως. Εὐκαιρία τῆς γέφυρας ἡ ἀσθένεια τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου. Τόπος τῆς γέφυρας καὶ τῆς ἐπιχείρησης καταλλαγῆς στὴ σχέση τῶν δύο ἀνδρῶν ἡ Γενεύη, ὅπου, σὲ εἰδικὸ νοσοκομεῖο τῆς ἑλβετικῆς πόλης, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑποβλήθηκε σὲ στεφανιογράφημα. Γεφυροποιὸς ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ. Ρόλο στὴ γεφύρωση τῶν δύο προκαθημένων ἔπαιξε καὶ ὁ καθηγητὴς κ. Βλάσιος Φειδᾶς, στενὸς συνεργάτης καὶ τῶν δύο….
.           Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα εἶχε κάποιες ἐνοχλήσεις στὴν καρδιὰ καὶ ἐκρίθη σκόπιμο τὴν περασμένη Τρίτη, 23 Ἰουνίου, νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τοὺς θεράποντες ἰατρούς του, στὴ Γενεύη. Χθές, Πέμπτη, ὑποβλήθηκε σὲ στεφανιογράφημα καὶ σὲ ἄλλες ἐξειδικευμένες καρδιολογικὲς ἐξετάσεις. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Φαναρίου τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεων εἶναι «ἰδιαιτέρως ἱκανοποιητικά». Σήμερα, Παρασκευή, 26 Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ἐξῆλθε τοῦ Νοσοκομείου.
.           Ὅταν ἔγινε γνωστὸ τὸ γεγονός, ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριὴλ ἔπεισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νὰ μεταβοῦν στὴ Γενεύη καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ μεταξύ τους σχέση. Πράγματι σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας ἀναχώρησαν ἀεροπορικῶς γιὰ Γενεύη, ὅπου αὔριο, Σάββατο, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν κ. Γαβριήλ, θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Πατριάρχη, γιὰ νὰ τοῦ εὐχηθεῖ περαστικά… Σημειώνεται ὅτι, λόγῳ τῆς ἔντασης τῆς μεταξύ τους σχέσης, ὁ κ. Ἱερώνυμος τὴν 11η Ἰουνίου, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου δὲν μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ τὸν εὐχηθεῖ, ὅπως συνήθιζε στὰ προηγούμενα χρόνια.
.           Ὁ Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας ἔχει σπουδάσει στὴ Γενεύη καὶ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν καθηγητὴ κ. Βλ. Φειδᾶ, κοσμήτορα τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ποὺ ἀνήκει, ὡς αὐτοτελὴς δραστηριότητα, στὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ποὺ βρίσκεται στὸ Σαμπεζύ, προάστιο τῆς Γενεύης. Ἐπίσης διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ στελέχη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἑδρεύει στὴ Γενεύη, καὶ μὲ τὸ Βατικανό. Θεωρεῖται ἕνας ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐνθουσιωδῶς ὑποστηρίζουν τὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα τοῦ κ. Βαρθολομαίου.
.           Ἡ διάθεση τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας γεφυρώσεως τοῦ χάσματος, ποὺ εἶχε σχηματισθεῖ μεταξὺ Φαναρίου καὶ Ἀθηνῶν, φάνηκε καὶ ὅταν ἐπισκέφθηκε καὶ λειτούργησε στὴ Φλώρινα, ὅπου μνημόνευσε, ὡς μὴ ὤφελε, «Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου». Ὡς Μητροπολίτης τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νὰ μνημονεύει μόνο τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.
.           Διάθεση νὰ ἐνεργήσει, ὥστε νὰ ὁμαλοποιηθοῦν οἱ σχέσεις Φαναρίου καὶ Ἀθηνῶν ἔδειξε καὶ ὁ Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, ποὺ πάντοτε διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, ἀλλὰ παράλληλα ἐπισκέπτεται συχνὰ τὸ Φανάρι… Ὁ κ. Δαμασκηνὸς συλλειτούργησε μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιο στὴν Ὀρεστιάδα, σπάζοντας τὸ «ἐμπάργκο», ποὺ ἔχει ζητήσει ὁ κ. Ἱερώνυμος νὰ ἐπιβληθεῖ στὸν ἐν λόγῳ Μητροπολίτη.
.           Ὁ κ. Ἀμφιλόχιος ἀπὸ ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Μητρόπολης Μεγάρων, προτάθηκε ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο γιὰ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων καὶ μετὰ τὴν ἀποτυχία του νὰ ἐκλεγεῖ, πάλι μὲ πρόταση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐξελέγη ἀπὸ τὴ Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως. Καὶ σὰ νὰ μὴν ἔφτανε αὐτό, ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὸν διόρισε διευθυντὴ τοῦ Γραφείου τοῦ Φαναρίου στὴν Ἀθήνα, σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, χωρὶς νὰ ἐρωτήσει ἢ ἔστω, γιὰ λόγους ἁβροφροσύνης, νὰ ἐνημερώσει τὸν κ. Ἱερώνυμο. Ἡ ἐνέργεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ κ. Ἀμφιλοχίου θεωρήθηκε ἀπὸ ἀπρεπὴς ἕως ἐχθρικὴ πρὸς τὸν κ. Ἱερώνυμο καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ γι’ αὐτὸ ζητήθηκε ἀπὸ τοὺς Μητροπολίτες τὸ «ἐμπάργκο». Ὅμως οἱ καιροὶ γυρίζουν καὶ πάντα, σὲ κάθε ἔνταση, ἐμφανίζονται οἱ γεφυροποιοί… Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐπιστρέφει στὴν Ἀθήνα τὴν Κυριακή, γιὰ νὰ παραστεῖ στοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο εἰς Κόρινθο καὶ Ἀθήνα.-

Advertisements

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: