ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ!

Ἐκτὸς ἐξεταστέας ὕλης ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων

  Ἀριστείδης Γκαλέτσης

.               Γνωστοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ ὕλη γιὰ τὰ πανελλαδικῶς ἐξεταζόμενα μαθήματα τῆς ἐπερχόμενης σχολικῆς περιόδου 2015-16. Ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε  μία «μικρὴ ἀλλαγὴ» στὴν ὕλη τῆς Ἱστορίας Κατεύθυνσης. Οἱ μαθητὲς τῆς Γ´ Λυκείου δὲν θὰ διδαχθοῦν τὸ κεφάλαιο «Ὁ Παρευξείνιος Ἑλληνισμὸς τὸ 19ο καὶ 20ο αἰώνα», στὸ ὁποῖο περιλαμβάνεται ἡ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρόκειται γιὰ ἕνα κεφάλαιο σχετικὰ εὔκολο ὡς πρὸς τὴν κατανόησή του καὶ μικρὸ ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν σελίδων – μόλις 10 στὸν ἀριθμό. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, προστέθηκαν ἐπιπλέον 31 σελίδες ἀπὸ τὸ Κεφάλαιο «Ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ Οἰκονομία στὴν Ἀστικοποίηση» καὶ συγκεκριμένα οἱ ἑνότητες «Ἡ Ἑλληνικὴ οἰκονομία μετὰ τὴν Ἐπανάσταση» καὶ «Ἡ Οἰκονομία κατὰ τὸ 19ο αἰώνα», οἱ ὁποῖες δὲν διδάσκονταν τὰ προηγούμενα ἔτη.
.           Δὲν θὰ ἐπιδιώξω σὲ καμία περίπτωση νὰ βάλω στὸ «ζύγι» τὶς προαναφερθεῖσες ἱστορικὲς περιόδους καὶ νὰ κρίνω ποιὸ ἔπρεπε νὰ μείνει ἐντὸς ἢ ἐκτὸς ὕλης. Διερωτῶμαι ὅμως γιατί δὲν περιλαμβάνεται ἕνα κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀκόμη ἀντικείμενο συζήτησης, ἀφορᾶ ἐκφάνσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς (ἐκδηλώσεις μνήμης), καὶ τέλος, ἀναμένεται νὰ παίξει καθοριστικὸ ρόλο σὲ ζητήματα γεωπολιτικῆς σημασίας (εἴσοδος Τουρκίας στὴν ΕΕ).

ΠΗΓΗ: infospoudes

Γενοκτονία λλήνων το Πόντου κα Γενοκτονία Μνήμης
Ἐκτὸς ἐξεταστέας ὕλης στὰ σχολεῖα ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου!

Γράφει ὁ Νίκος Λυγερός.

.             Ὅταν ἔχεις ὑποστεῖ μία γενοκτονία λόγῳ τῆς βαρβαρότητας κι ἔχεις καταφέρει ὡς λαὸς νὰ ἐπιζήσεις σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητας δὲν ἔχεις μόνο χρέος πρὸς τοὺς νεκροὺς νὰ θυμᾶσαι, ἀλλὰ καὶ καθῆκον πρὸς τοὺς ἀγέννητους νὰ τοὺς διδάξεις νὰ μὴν ξεχάσουν τὰ γεγονότα ποὺ ἄλλαξαν τὴ ζωή σου λόγῳ θανάτου.
.             Ἔτσι ἱστορικοὶ καὶ εἰδικοί της γενοκτονίας, ὅπως εἶναι ὁ Ἀντώνης Παυλίδης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Φωτιάδης κατάφεραν ὄχι μόνο νὰ καταγράψουν τὴν ἱστορία ποὺ μελέτησαν, ἀλλὰ νὰ δώσουν καὶ χειροπιαστὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν παιδεία τῶν παιδιῶν μας μέσῳ τοῦ πολιτισμοῦ.
.             Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐδῶ καὶ χρόνια ὑπάρχει στὴ διδακτέα ὕλη τῆς τρίτης λυκείου ἕνα εἰδικὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ.
.             Αὐτὸ πέτυχε νὰ ὑπάρχει παρόλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες ποὺ περάσαμε μὲ ἀλλαγὲς στὰ βιβλία ἱστορίας ποὺ προσπάθησαν νὰ μετατρέψουν σὲ μὴ ἱστορικὰ βιβλία λὲς κι ἔπρεπε νὰ μαθαίναμε μόνο καὶ μόνο ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες λήθης.
.             Κι ὅμως ἀντισταθήκαμε ὅλοι καὶ καταφέραμε νὰ κρατήσουμε τὴν ἱστορία μας μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια δίχως νὰ ὀπισθοχωρήσουμε οὔτε βῆμα πίσω.
.             Ἀπὸ τότε ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἀπέκτησε ἐπιτέλους μία διεθνῆ ἐμβέλεια μὲ διεθνεῖς ἀναγνωρίσεις σὲ ἐθνικὸ καὶ πολιτειακὸ ἐπίπεδο καὶ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσέγγισης τῆς τριάδας γενοκτονιῶν μὲ τὴν ὁποία οἱ Ἀρμένιοι, οἱ Ἀσσύριοι καὶ οἱ Ἕλληνες ἑνώνονται, συσπειρώνονται καὶ κινοῦνται ὡς στρατηγικὸ μεῖγμα, γιὰ νὰ πετύχουν ἀποτελέσματα ποὺ ἦταν ἐντελῶς ἀδιανόητα πρὶν μερικὰ χρόνια μόνο.
.             Ἀφοῦ ἔχουμε φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο ἀντιλαμβανόμαστε τώρα ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων προσπαθεῖ νὰ τὸ βγάλει ἀπὸ τὴν ἐξεταστέα ὕλη τοῦ προγράμματος.
.             Ἃν αὐτὴ ἡ βάρβαρη κίνηση ὑλοποιηθεῖ ἐπὶ τοῦ πρακτέου δὲν θὰ εἶναι μία ὀπισθοχώρηση πολλῶν ἐτῶν μόνο, ὅπως θὰ τὸ ἔλεγαν οἱ πιὸ διπλωμάτες ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ θὰ ἀρχίσει ἕνας ἀγώνας ἀκάθεκτης ἀντίστασης γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ αὐτὴ ἡ ἀπόφαση.
.             Δὲν πρόκειται γιὰ μία λεπτομέρεια γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, οὔτε ἕνα στίγμα ραγιαδισμοῦ μόνο, ἀλλὰ γιὰ ἕναν ἐκφυλισμό.
.             Διότι ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὶς ἀναγνωρίσεις τί θὰ ποῦν ὅταν θὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ Γενοκτονία Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἔχει ὑποστεῖ μέσω ἐγκλήματος εἰρήνης στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μία γενοκτονία μνήμης μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς χώρας, πολὺ ἁπλά:
Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς.

ΠΗΓΗ: lygeros.org

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: