Η Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ καὶ ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ γιὰ τὶς ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

.           Συνῆλθε σήμερα 19.6.2015 σὲ συνεδρίαση ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος προκειμένου νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ βασικὸ θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως «Νομοθετικὴ Πρωτοβουλία περὶ τοῦ νέου συμφώνου συμβιώσεως».

.           Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Συνεδρίας ἀνεγνώσθησαν: α) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2813/1322/12.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β´ πρὸς τὸν Ἀξιότιμο κ. Ν. Παρασκευόπουλο, Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μὲ τὴν ὁποία ὑποβάλλονται παρατηρήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ τοῦ δημοσιευθέντος κειμένου νομοθετικῆς πρωτοβουλίας τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπουργείου, β) ἡ ἀπὸ 18.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ ἀνωτέρω κ. Ὑπουργοῦ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ γ) ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 290/15.6.2015 ἐπιστολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν ὁποία ζητεῖται ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ τοῦ θέματος.
.           Στὸ πλαίσιο τῆς διαλογικῆς συζητήσεως μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ., οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Σύνεδροι ἐπεκρότησαν τὶς ἐκφρασθεῖσες μὲ τὴν ἀνωτέρω ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου ἀπόψεις ὡς ἐκφράζουσες τὴν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐξῆραν τὴν σημασία τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας ὡς κυττάρου οἰκοδομῆς τῆς κοινωνίας.
.          Ἐκτενὴς ἀναφορὰ ἔγινε στὶς ἀποφάσεις τῆς τακτικῆς Συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου 2013, ὁπότε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀσχολήθηκε ἀναλυτικῶς μὲ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας στὸ πλαίσιο τῆς σύγχρονης κρίσης. Εἰδικότερα μνημονεύθηκε ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν μὲ θέμα «Ἐκτροπαὶ τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ εἰς τὴν σημερινὴν πραγματικότητα – νομικαί, ἠθικαὶ καὶ κοινωνικαὶ προεκτάσεις», ἡ ὁποία ἔγινε ὁμοφώνως δεκτὴ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Σῶμα.
.           Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, κατὰ τὴν σημερινὴ Συνεδρίαση, ἐμμένει καὶ ἐπικαιροποιεῖ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Συνεδρίας τῆς 17.10.2013, κατὰ τὴν ὁποία ἐπεσημάνθη ὅτι: «… σύγχρονα σχήματα ὀργάνωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων –ἐναλλακτικὲς μορφὲς οἰκογενείας – γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν θεολογία τῆς περὶ γάμου καὶ οἰκογενείας συνιστοῦν “ἐκτροπές” τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ὅπως αὐτὸς διαμορφώθηκε καὶ λειτούργησε ἐπὶ αἰῶνες στὴν ζωὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
.             Ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια, γεγονὸς κατ’ ἐξοχὴν ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοινωνικὸς θεσμὸς θεμελιώδους σημασίας, γίνεται, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀτομικὴ ὑπόθεση ποὺ ἐντάσσεται στὴν σφαίρα τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου.
.           Φαινόμενα – “ἐκτροπές” ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρα καὶ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, εἶναι ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ μονογονεϊκὴ οἰκογένεια, ἡ ἐλεύθερη συμβίωση καὶ ὁ λεγόμενος γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων».
.           Ἡ ἀνωτέρω Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας θεωρεῖται σταθερὴ καὶ ἀμετάκλητη.
.           Διευκρινίζεται ὅτι ἀφετηρία τῶν θέσεων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ἀνωτέρω ζήτημα εἶναι ὁ σεβασμὸς τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι κέντρο τῆς ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἀλλὰ καὶ θεμελιώδης ἀρχὴ στὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Ἀπὸ τὸν σεβασμὸ στὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀπορρέει ἡ ἀπόρριψη ὁποιουδήποτε θεσμοῦ – ὑποκατάστατου, ὅπως τὸ σύμφωνο συμβίωσης, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχειρεῖται ὁ ὑποβιβασμὸς τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀστικῶν συναλλαγῶν, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ὁποίων ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ἀλλαγὴ γνώμης τῶν συμβαλλομένων.
.           Ἐπίσης ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση φυλλαδίου «Πρὸς τὸν Λαὸ» μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ἐνημερώσει ἐκτενέστερα γιὰ τὴν ἐπιχειρούμενη ἀλλοίωση τῆς ἔννοιας τῆς «οἰκογένειας» καὶ τὶς ἠθικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπειες τοῦ συμφώνου συμβίωσης ἐν γένει.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Advertisements

,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: