Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου στὸ Βατικανὸ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου στὸ Βατικανὸ προκάλεσε βαθιὰ θλίψη. Ἦταν μεταξὺ ἐκείνων ποὺ παρουσίασαν τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου γιὰ τὸ περιβάλλον στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη, σήμερα Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 2015. Ὀρθῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δὲν μετέβη ὁ ἴδιος, ὅπως τὸν προσκάλεσε ὁ Πάπας, νὰ κάνει τὴν παρουσίαση τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου μαζὶ μὲ ἕναν καρδινάλιο καὶ δύο λαϊκούς… Τὴν παρουσίαση, πλὴν τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου ἔκαμαν ὁ καρδινάλιος Πίτερ Τοῦρκσον, πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου «Δικαιοσύνη καὶ Εἰρήνη», ὁ καθηγητὴς Τζὸν Σελνχοῦμπερ, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου στὸ Πότσδαμ τῆς Γερμανίας γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ κλίματος στὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἡ Δόκτωρ Καρολὶν Βοῦ, Γενικὴ Διευθύντρια καὶ Πρόεδρος τοῦ Catholic Relief Services.
.              Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου ἦταν πολὺ θλιβερὸ ὅτι ἀπετέλεσε τὸ διακοσμητικὸ στοιχεῖο στὴν παρουσίαση τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου, στὴν ὁποία τὸ Βατικανὸ ἔδωσε ἕναν πανηγυρικὸ οἰκουμενικὸ χαρακτήρα, κάτι ποὺ παγίως ἐπιδιώκει. Θλίψη καὶ πόνο προκάλεσαν ἐπίσης τὰ ὅσα εἶπε κατὰ τὴν παρέμβασή του στὴν παρουσίαση τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου.
.           Πρῶτον σημείωσε ὅτι ἡ παπικὴ Ἐγκύκλιος Laudato Si’ γιὰ τὸ περιβάλλον «προξένησε μεγάλη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση στοὺς Ὀρθοδόξους». Καὶ πρόσθεσε «Ἐκ μέρους τους θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν βαθιά μας εὐγνωμοσύνη στὴν Αὐτοῦ Ἁγιότητα, γιατί ὕψωσε τὴν φωνὴ τῆς αὐθεντίας του γιὰ νὰ ἑλκύσει τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου στὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ προστατευθεῖ ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ…». Τὸ ζήτημα εἶναι ποιὸς τὸν ἐξουσιοδότησε νὰ ἐκπροσωπεῖ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅταν ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας σὲ ὁμιλία του γιὰ θέμα Βιοηθικῆς εἶχε ἀναφέρει ἄποψη ὡς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὁ κ. Ἰωάννης εἶχε παρατηρήσει ὅτι μὲ αὐτὴ ἐξέφρασε τὸν ἑαυτό του, ἤ, τὸ πολύ, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους. Πῶς τώρα ὁ ἴδιος μίλησε πρὸς τὰ διεθνῆ ΜΜΕ ὡς ἐκφράζων τὸ σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων;
.           Δεύτερον στὴν παρέμβασή του ἐπαίνεσε τὸν Πάπα Φραγκίσκο, γιατί στὴν Ἐγκύκλιό του τονίζει ὅτι «σύμφωνα μὲ τὴν Βίβλο ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ βασίζεται σὲ τρεῖς θεμελιώδεις καὶ στενὰ συνδεόμενες σχέσεις, μὲ τὸν Θεό, μὲ τὸν γείτονα, μὲ τὴν ἴδια τὴ γῆ». Καὶ σημείωσε ὁ Μητροπολίτης Περγάμου: «Ἡ τρίτη σχέση τοῦ ἀνθρώπου, μὲ τὴ γῆ, ἔχει συχνὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ τὴ Χριστιανικὴ θεολογία σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ὁ Ἀμερικανὸς ἱστορικὸς Linn White σ να περίφημο ρθρο του στ περιοδικ Scientist (1967) κατηγόρησε τν Χριστιανικ θεολογία τι εναι πεύθυνη γι τ σύγχρονη οκολογικ κρίση». Εἶναι βαθύτατα λυπηρὸ ὅτι ὁ Μητροπολίτης Περγάμου στὴν παρέμβασή του στὸ Βατικανὸ παραποίησε τὰ ὅσα ὁ ἴδιος ἔχει παλαιότερα γράψει. Σὲ γραπτὴ ὁμιλία του γιὰ τὸ περιβάλλον στὴν Ἀθήνα καὶ ἐνώπιον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, πλειάδος Ἱεραρχῶν, ἄλλων κληρικῶν καὶ πλήθους κόσμου σημείωσε: « μερικανς στορικς Linn White, γράφοντας τ 1968 (Σημ. Ὄχι τὸ 1967) γιὰ τὶς ἱστορικὲς ρίζες τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος ἦταν κατηγορηματικὸς στὴν ἀπόδοση μεγάλης εὐθύνης στὴ χριστιανικὴ θεολογία γιὰ τὴν κρίση αὐτή. Δυτικ θεολογία μ τ λογοκρατική της ντίληψη γι τν νθρωπο δήγησε τ πράγματα στ σημεριν κρίση». (Σημ. Οἱ ὑπογραμμίσεις τοῦ ὑπογράφοντος). Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου στὸ παλαιότερο κείμενο τονίζει ὅτι ἡ Δυτικὴ θεολογία, μὲ βάση τὴ θεολογία τοῦ Αὐγουστίνου, ἦταν πού, κατὰ τὸν Linn White καὶ τὸν ἴδιο, ὁδήγησε τὴν ἀνθρωπότητα στὴ σημερινὴ οἰκολογικὴ κρίση. Σήμερα στὸ Βατικανὸ μίλησε γενικὰ γιὰ τὴ «Χριστιανικὴ θεολογία». Γιατί; Ἡ διπλωματία, ἢ τὸ καλῶς φέρεσθαι πρὸς τὸν Πάπα ἐπιτρέπουν στὴ συνείδησή του τὴν ἀλλοίωση γραπτῶν του;
.         Τρίτον, στὴν παρέμβασή του ὁ Μητροπολίτης Περγάμου σημείωσε «τὴν οἰκουμενικὴ σημασία τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου». Γράφει, μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἶναι μία πρόσκληση ἑνότητας – ἑνότητας στὴν προσευχὴ γιὰ τὸ περιβάλλον, στὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο τῆς δημιουργίας…». Οὐδεὶς ἀμφιβάλλει ὅτι ὁ Πάπας καλεῖ ὅλους νὰ σέβονται τὸ περιβάλλον. Βεβαίως ἡ παπικὴ πρόσκληση στοὺς χριστιανοὺς γιὰ ἑνότητα, τὴν ὁποία σημειώνει ὁ Μητροπολίτης Περγάμου, ἐνέχει τὴ φιλοδοξία τοῦ Πάπα αὐτὴ ἡ ἑνότητα νὰ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσία του. Ἀλλὰ ἡ αὐτοσυνειδησία καὶ ἡ θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δὲν δέχεται πάπα καὶ ἐπιβάλλει νὰ εἶναι Ἐκείνη ποὺ ἡγεῖται κάθε πρωτοβουλίας ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ οἴκου του καὶ ὄχι νὰ εἶναι οὐραγὸς προσπαθειῶν ἄλλων, ὅσο ἀξιόλογες καὶ ἂν εἶναι, ὅσο καὶ ἂν προέρχονται ἀπὸ κατὰ κόσμον ἰσχυροὺς ἡγεμόνες…
.         ρθοδοξία πολ νωρίτερα χει πάρει πρωτοβουλίες γι τν προστασία το περιβάλλοντος. Δν χει λοιπν νάγκη ν κολουθήσει πρωτοβουλίες λλων. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀπὸ τὸ 1989 καθιέρωσε τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ ὁ σημερινὸς Πατριάρχης, ἀπὸ τότε ποὺ ἀνέλαβε τὶς πατριαρχικὲς εὐθύνες, ἀσχολεῖται μὲ τὸ περιβάλλον, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ λάθη του καὶ τὶς προκλητικὰ πολυδάπανες «οἰκολογικὲς κρουαζιέρες», ποὺ μὲ τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν ἡγετικὴ συμμετοχή του διοργάνωσε ΜΚΟ ἀνθρώπων συνδεδεμένων μὲ τὸ Φανάρι, στὸν Ἀμαζόνιο στὴ Βόρεια Θάλασσα καὶ ἀλλοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Περγάμου τὸ 1992 ἐξέδωσε βιβλίο γιὰ τὸ περιβάλλον, μὲ τίτλο «Ἡ Κτίση ὡς Εὐχαριστία», τὸ ὁποῖο μάλιστα σχολίασε μὲ σειρὰ ἄρθρων του στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» ὁ καθηγητὴς Μέγας Φαράντος. Δὲν εἶναι λοιπὸν κάτι νέο γιὰ τὸ Φανάρι καὶ ἐν γένει γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία ὁ σεβασμὸς πρὸς τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ εἶναι κάτι ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ βάθος τῆς Παράδοσής Της, ὅπως δείχνει ἡ καθημερινὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ γενικὰ στὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια.-

Advertisements

, ,

  1. Σχολιάστε

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: